Opłaty za wodę, prąd i gaz dotyczą każdego z nas. Niestety nie zawsze mamy możliwość terminowego zapłacenia wszystkich rachunków lub zwyczajnie nie zawsze o tym pamiętamy. Czy za zaległości w opłatach mogą nam odłączyć prąd? Sprawdzamy.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 10.09.2018
Udostępnij:

W pigułce:

Czy można odłączyć prąd?
Tak.

Po ilu dniach prąd jest odłączany?
Po miesiącu od upłynięcia terminu płatności i po 14 dniach od zawiadomienia o ryzyku odłączenia.

Czy jest opłata za przywrócenie prądu?
Tak, 78,27 zł.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z prawem energia elektryczna może zostać odcięta, ale tylko po uprzednim wezwaniu Klienta do spłaty i wyznaczeniu mu conajmniej dwutygodniowego terminu  na uregulowanie płatności. W dodatku Klient musi zostać uprzedzony, że w razie braku spłaty umowa zostanie mu wypowiedziana. 

Energia elektryczna może zostać odcięta dopiero po miesiącu od upłynięcia terminu płatności za prąd. Co jeżeli wezwanie do zapłaty przychodzi dopiero po tym czasie? Czas na uregulowanie płatności się wydłuża, ponieważ zawsze operator musi zostawić nam 2 tygodnie na spłatę zaległości. W praktyce taki scenariusz zdarza się najczęściej, a zatem zamiast ustawowych 30 dni na spłatę, możemy mieć na to nawet 45 dni. 

Co się stanie, jeżeli nie spłacimy zaległości? Dopływ prądu zostanie nam po prostu „odcięty”. Służby techniczne naszego operatora dostaną zlecenie wykonania takiej operacji i nie będzie już odwrotu – jeżeli pojawią się monterzy, na dokonanie zapłaty jest już za późno. Na nic zda się także proszenie o odroczenie odcięcia choćby ze względu na przelew, który nie doszedł lub trudną sytuację rodzinną. 

Służby techniczne muszą wykonać polecenie, które zostało wydane przez dostawcę energii. Ostateczny termin spłaty zadłużenia mija zatem po upływie czternastu dni od otrzymania pisma z ostrzeżeniem o tym, że energia zostanie odcięta. Rozwiązaniem nie jest niestety wpłata części należności. Jedynie uregulowanie pełnej kwoty uratuje nas przed odcięciem prądu. 

W wyjątkowych sytuacjach można wnioskować o rozłożenie płatności na raty, ale jest to kwestia indywidualna, która musi być załatwiona pomiędzy Klientem a operatorem udostępniającym mu energię elektryczną. Najlepiej skontaktować się z firmą energetyczną telefonicznie albo udać się osobiście do biura obsługi Klienta. 

Co jeżeli nasz przelew rzeczywiście dojdzie po czasie lub nasza sytuacja poprawi się na tyle, że będziemy w stanie spłacić zadłużenie, a prąd został już odłączony? Niestety musimy liczyć się z tym, że operacja przyłączenia energii elektrycznej będzie nas kosztowała prawie 80 zł. W dodatku same zaległości w opłatach generują dodatkowe koszty, ponieważ od dnia, w którym upłynął termin płatności za prąd, są naliczane odsetki karne w wysokości 13% w stosunku rocznym.

Doprowadzenie do odcięcia prądu będzie nas zatem słono kosztować, jeżeli będziemy chcieli wnioskować o ponowne jego przyłączenie. 

Podstawa prawna

Art. 6b. Wstrzymanie dostarczania paliw gazowych lub energii
1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii może wstrzymać, z zastrzeżeniem art. 6c reklamacje dotyczące dostarczania paliw gazowych lub energii, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli: (…)
2) odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności. (…)
3. Przedsiębiorstwo energetyczne, któremu odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, powiadamia na piśmie odbiorcę paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym o zamiarze wstrzymania dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, jeżeli odbiorca ten nie ureguluje zaległych i bieżących należności w okresie 14 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia.
Dz.U.2018.0.755 t.j. – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

O odłączeniu innych mediów piszemy w osobnych artykułach:
Czy można odłączyć wodę za zaległości? | Co zrobić po odłączeniu? 
Czy można odłączyć prąd za zaległości? | Co zrobić po odłączeniu? 
 

Komentarze