Czy można odłączyć gaz za zaległości?

Czy można odłączyć gaz za zaległości?

author
Dominika Byczek
08 listopada 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Kategoria

Opłaty za media, czyli wodę, prąd i gaz, muszą co miesiąc opłacać wszystkie osoby prowadzące gospodarstwo domowe. Niestety nie zawsze wychodzi to tak, jak byśmy chcieli i zdarza się, że przez brak środków lub gapiostwo nie opłacamy naszych rachunków. Czy za zaległości w spłacie mogą nam odłączyć gaz? Sprawdzamy.

W pigułce:

Czy można odłączyć gaz?
Tak.

Po ilu dniach gaz jest odłączany?
Po miesiącu od upłynięcia terminu płatności i po 14 dniach od wezwania do zapłaty.

Czy jest opłata za wznowienie dostaw gazu?
Tak, zależna od dostawcy.

Wyjaśnienie:

Gaz, którego używamy w domach, podlega przepisom zawartym w Prawie energetycznym.

Art. 3. Objaśnienie pojęć ustawowych (…)
3a) paliwa gazowe – gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia (…)
Dz.U.2018.0.755 t.j. – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

Oznacza to, że podobnie jak energia elektryczna, dopływ gazu może zostać nam odcięty, ale tylko wtedy, kiedy zostaniemy o tym odpowiednio wcześniej uprzedzeni.  Jaka kolej rzeczy musi nastąpić, by odcięto nam gaz?

Najważniejszym warunkiem jest zaleganie z płatnością minimum miesiąc. Nasz dostawca jest zobowiązany do przysłania nam pisemnego wezwania do spłaty i od momentu otrzymania dokumentu mamy jeszcze dwa tygodnie na uregulowanie zaległej kwoty. Pismo musi zawierać ostrzeżenie, że w przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie, gaz zostanie odcięty.

Biorąc pod uwagę miesięczny termin oczekiwania na płatność i konieczność wyznaczenia jeszcze dwutygodniowego terminu zapłaty, możemy spodziewać się, że realny czas do odłączenia gazu wyniesie nie 30 dni, ale nawet 45. Większość wezwań do zapłaty jest wysyłana bowiem dopiero po upływie miesiąca od terminu wpłaty należności.

Czy drobne spóźnienie jest możliwe? Niestety nie. Jeżeli zostało wyznaczone 14 dni na spłatę zadłużenia, to mamy jedynie te 14 dni. Może zdarzyć się, że piętnastego dnia nadal będziemy mieli dopływ gazu, ale będzie to spowodowane jedynie tym, że technicy nie zdążyli jeszcze do nas dotrzeć.

Po ich przyjściu nie będziemy już mieli możliwości uregulowania płatności. Monterzy działają z polecenia operatora, więc nie mają prawa anulować naszego długu, nawet jeżeli posiadamy gotówkę, by zaległość spłacić. Tłumaczenia o trudnej sytuacji rodzinnej albo o opóźnieniu w przelewie niestety nie pomogą – odroczenie spłaty w tym momencie nie będzie już możliwe.

Wcześniej jednak – jeszcze w trakcie tych 30 lub 14 dni – możemy negocjować warunki spłaty zadłużenia z dostawcą. Zawsze dłużnik, który sam polubownie zgłosi się w celu ustalenia planu spłaty, będzie traktowany lepiej, niż ten, który po prostu unika zapłaty należnej kwoty.

Niektóre firmy w indywidualnych przypadkach wyrażają zgodę na rozłożenie długu na raty i zatrzymanie procedury odłączenia dopływu gazu. Takie ustalenia można poczynić jednak jedynie osobiście. Najlepiej skontaktować się bezpośrednio z operatorem poprzez udanie się do biura obsługi albo kontakt z infolinią.

Co jeżeli gaz został już odłączony?

Jeżeli chcemy, aby dostawy gazu zostały wznowione, niestety nie mamy innego wyjścia, jak uregulować całe zadłużenie i odsetki, które narosły przez okres zwłoki. Niestety sama operacja wznowienia dostaw jest płatna. U największego sprzedawcy gazu, PGNiG, opłata ta wynosi 135,70 zł. Przyłączenie gazu będzie nas zatem słono kosztować.

Podstawa prawna

Art. 6b. Wstrzymanie dostarczania paliw gazowych lub energii

1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii może wstrzymać, z zastrzeżeniem art. 6c reklamacje dotyczące dostarczania paliw gazowych lub energii, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli: (…)

2) odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności. (…)

3. Przedsiębiorstwo energetyczne, któremu odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, powiadamia na piśmie odbiorcę paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym o zamiarze wstrzymania dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, jeżeli odbiorca ten nie ureguluje zaległych i bieżących należności w okresie 14 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia.

Dz.U.2018.0.755 t.j. – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

Podsumowanie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gaz może zostać odcięty po miesiącu od terminu płatności i 14 dniach od wezwania do zapłaty. Procedura ta jest uregulowana Prawem Energetycznym, które precyzuje warunki i kroki, które muszą być podjęte przed odłączeniem gazu.

Najważniejszym warunkiem jest zaleganie z płatnościami przez co najmniej miesiąc. Dostawca musi przesłać pisemne wezwanie do spłaty, a klient ma 14 dni na uregulowanie zaległej kwoty. Mimo że formalny termin wynosi 30 dni, ze względu na konieczność wyznaczenia dodatkowych 14 dni na zapłatę, realny czas do odłączenia gazu może wynieść nawet 45 dni.

Drobne spóźnienia nie są akceptowane – jeśli zostało wyznaczone 14 dni na spłatę zadłużenia, to klient ma dokładnie ten czas na uregulowanie płatności. Po upływie tego terminu, gaz może zostać odcięty, nawet jeśli technicy jeszcze się nie pojawią. Warto podkreślić, że próby negocjacji z dostawcą mogą pomóc w uniknięciu odłączenia gazu, ale muszą być podjęte wcześniej, jeszcze w trakcie określonego terminu płatności.

Jeśli dostawy gazu zostały już odłączone, jedynym sposobem na ich wznowienie jest uregulowanie całego zadłużenia oraz odsetek, które narosły w okresie zwłoki. Niestety, samo wznowienie dostaw jest dodatkowo obciążone opłatą, która może być znacząca. Warto zauważyć, że przepisy są jasne i bezwzględne – brak uregulowania płatności w odpowiednim terminie prowadzi do odcięcia gazu. Dlatego ważne jest, aby być świadomym swoich zobowiązań finansowych i terminowo regulować należności, aby uniknąć tego typu sytuacji.

Pytania i odpowiedzi

Tak, dostawca gazu może odłączyć dostawę gazu w przypadku zalegania z płatnością przez okres co najmniej 30 dni po terminie płatności.

Gaz może zostać odłączony po miesiącu od upływu terminu płatności i po 14 dniach od otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty.

Tak, można negocjować warunki spłaty zadłużenia osobiście z dostawcą gazu, co może pomóc w uniknięciu odłączenia gazu.

Tak, wznowienie dostaw gazu jest płatne, a opłata za to zależy od konkretnego dostawcy gazu.

Technicy nie mają prawa zatrzymać odłączenia gazu nawet w przypadku spóźnienia z płatnością. Po otrzymaniu powiadomienia o odłączeniu, nie ma możliwości odroczenia spłaty.

Niektóre firmy mogą zgodzić się na rozłożenie długu na raty, ale takie ustalenia można poczynić tylko osobiście, kontaktując się bezpośrednio z operatorem.

Podstawą prawną dla odłączenia gazu z powodu zaległości finansowych jest artykuł 6b Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

Nie, odłączenie gazu nie może być wstrzymane nawet w przypadku zgłoszenia trudnej sytuacji finansowej, jeśli nie ureguluje się zaległych płatności w wyznaczonym terminie.

Nie, dostawca gazu musi powiadomić odbiorcę pisemnie o zamiarze odłączenia gazu i udzielić mu 14 dni na uregulowanie zaległych płatności.

Odłączenie gazu może dotyczyć zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw, jeśli zalegają oni z płatnościami przez okres wymagany przez prawo energetyczne.

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Lolka
Lolka
2023-08-25 13:47:36

Maz nie oplacil za gaz i odcieli zniknol nie ma kontaktu z nim . Czy jest mozliwosc zalozenie gazu na moje imie ?

Podobne artykuły

Promocja: „Lokata / e-Lokata na Nowe Środki” w Getin Banku

Getin Bank przygotował kolejną edycję promocji, w której ulokowane na lokacie nowe środki zyskają oprocentowanie w wysokości 2,8% w skali roku na okres trzech miesięcy. Promocja trwa do 18 kwietnia 2019 roku.

author
Patryk Byczek
19 marca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Nowy sposób uwierzytelniania płatności w Santander Bank Polska

Santander Bank Polska jako pierwszy bank w Europie wdrożył nowy sposób uwierzytelniania płatności – 3DSecure 2.2.0. Jest to protokół umożliwiający uwierzytelnianie Klientów w czasie, kiedy wykonują oni płatności internetowe kartami płatniczymi. Santander Bank Polska wdroży to rozwiązanie, ponieważ daje ono jeszcze większe możliwości Klientom instytucji.

author
Patryk Byczek
21 lipca 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Doconomy – nowy obiekt inwestycji Mastercard

Mastercard wykazuje w ostatnim czasie bardzo duże zainteresowanie społecznie odpowiedzialnymi inwestycjami. Przykładem takiego przedsięwzięcia jest plan zainwestowana w szwedzki fintech Doconomy. Firma ta opracowała technologię umożliwiającą śledzenie śladu węglowego klienta poprzez analizę jego zakupów.

author
Alicja Hirsekorn
13 grudnia 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Mężczyźni częściej korzystają z bankowości mobilnej

#MobilnyPortretPolaka to badanie Banku Millennium, które przeanalizowało, w jaki sposób korzystamy ze smartfonów. Czy płeć w tym przypadku ma znaczenie?

author
Aneta Jankowska
07 września 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Bon energetyczny na prąd, gaz, paliwo

Wiceminister finansów zapowiedział wprowadzenie bonu energetycznego. Sprawdzamy, czym będzie wspomniany bon, kto będzie mógł go uzyskać i na jakich warunkach.

author
Aleksandra Gościnna
02 listopada 2021
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Inspektorat ZUS we Włocławku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada oddziałów w największych polskich miastach Do każdego oddziału przynależą jednostki podległe, takie jak Inspektoraty i Biura Terenowe Sprawdzamy dane Inspektoratu we Włocławku: kontakt, dane adresowe, infolinię oraz godziny otwarcia.

author
Patryk Byczek
23 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj