Czy można odłączyć gaz za zaległości ?

Czy można odłączyć gaz za zaległości ?

author
10 września 2018
Opłaty za media, czyli wodę, prąd i gaz, muszą co miesiąc opłacać wszystkie osoby prowadzące gospodarstwo domowe. Niestety nie zawsze wychodzi to tak, jak byśmy chcieli i zdarza się, że przez brak środków lub gapiostwo nie opłacamy naszych rachunków. Czy za zaległości w spłacie mogą nam odłączyć gaz? Sprawdzamy.

W pigułce:

Czy można odłączyć gaz? 
Tak.

Po ilu dniach gaz jest odłączany?
Po miesiącu od upłynięcia terminu płatności i po 14 dniach od wezwania do zapłaty.

Czy jest opłata za wznowienie dostaw gazu? 
Tak, zależna od dostawcy. 

Wyjaśnienie:

Gaz, którego używamy w domach, podlega przepisom zawartym w Prawie energetycznym. 

Art. 3. Objaśnienie pojęć ustawowych (…)
3a) paliwa gazowe – gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia (…)
Dz.U.2018.0.755 t.j. – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

Oznacza to, że podobnie jak energia elektryczna, dopływ gazu może zostać nam odcięty, ale tylko wtedy, kiedy zostaniemy o tym odpowiednio wcześniej uprzedzeni.  Jaka kolej rzeczy musi nastąpić, by odcięto nam gaz? 

Najważniejszym warunkiem jest zaleganie z płatnością minimum miesiąc. Nasz dostawca jest zobowiązany do przysłania nam pisemnego wezwania do spłaty i od momentu otrzymania dokumentu mamy jeszcze dwa tygodnie na uregulowanie zaległej kwoty. Pismo musi zawierać ostrzeżenie, że w przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie, gaz zostanie odcięty. 

Biorąc pod uwagę miesięczny termin oczekiwania na płatność i konieczność wyznaczenia jeszcze dwutygodniowego terminu zapłaty, możemy spodziewać się, że realny czas do odłączenia gazu wyniesie nie 30 dni, ale nawet 45. Większość wezwań do zapłaty jest wysyłana bowiem dopiero po upływie miesiąca od terminu wpłaty należności. 

Czy drobne spóźnienie jest możliwe? Niestety nie. Jeżeli zostało wyznaczone 14 dni na spłatę zadłużenia, to mamy jedynie te 14 dni. Może zdarzyć się, że piętnastego dnia nadal będziemy mieli dopływ gazu, ale będzie to spowodowane jedynie tym, że technicy nie zdążyli jeszcze do nas dotrzeć. 

Po ich przyjściu nie będziemy już mieli możliwości uregulowania płatności. Monterzy działają z polecenia operatora, więc nie mają prawa anulować naszego długu, nawet jeżeli posiadamy gotówkę, by zaległość spłacić. Tłumaczenia o trudnej sytuacji rodzinnej albo o opóźnieniu w przelewie niestety nie pomogą – odroczenie spłaty w tym momencie nie będzie już możliwe. 

Wcześniej jednak – jeszcze w trakcie tych 30 lub 14 dni – możemy negocjować warunki spłaty zadłużenia z dostawcą. Zawsze dłużnik, który sam polubownie zgłosi się w celu ustalenia planu spłaty, będzie traktowany lepiej, niż ten, który po prostu unika zapłaty należnej kwoty. 

Niektóre firmy w indywidualnych przypadkach wyrażają zgodę na rozłożenie długu na raty i zatrzymanie procedury odłączenia dopływu gazu. Takie ustalenia można poczynić jednak jedynie osobiście. Najlepiej skontaktować się bezpośrednio z operatorem poprzez udanie się do biura obsługi albo kontakt z infolinią.

Co jeżeli gaz został już odłączony?

Jeżeli chcemy, aby dostawy gazu zostały wznowione, niestety nie mamy innego wyjścia, jak uregulować całe zadłużenie i odsetki, które narosły przez okres zwłoki. Niestety sama operacja wznowienia dostaw jest płatna. U największego sprzedawcy gazu, PGNiG, opłata ta wynosi 135,70 zł. Przyłączenie gazu będzie nas zatem słono kosztować. 

Podstawa prawna

Art. 6b. Wstrzymanie dostarczania paliw gazowych lub energii
1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii może wstrzymać, z zastrzeżeniem art. 6c reklamacje dotyczące dostarczania paliw gazowych lub energii, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli: (…)

2) odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności. (…)

3. Przedsiębiorstwo energetyczne, któremu odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, powiadamia na piśmie odbiorcę paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym o zamiarze wstrzymania dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, jeżeli odbiorca ten nie ureguluje zaległych i bieżących należności w okresie 14 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia.
Dz.U.2018.0.755 t.j. – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczneO tym, czy można odłączyć pozostałe media, piszemy w innych artykułach:

Czy można odłączyć prąd za zaległości? | Co zrobić po odłączeniu?

Czy można odłączyć wodę za zaległości? | Co zrobić po odłączeniu? 

 

Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

Profi Credit w Kutnie
Wpisy
author
01 czerwca 2019

Profi Credit w Kutnie

Santander Consumer Bank Leszno
Oddziały
author
26 czerwca 2021

Santander Consumer Bank Leszno

W jakich branżach chcą pracować Polacy ?
Wpisy
author
09 kwietnia 2018

W jakich branżach chcą pracować Polacy ?

Zgoda marketingowa – informacje ogólne
Bezpieczne pożyczanie
author
18 maja 2013

Zgoda marketingowa – informacje ogólne

Bankowość prywatna mBanku wyróżniona przez PWM/The Banker
Bez kategorii
author
11 listopada 2019

Bankowość prywatna mBanku wyróżniona przez PWM/The Banker