Czy można odłączyć kablówkę za zaległości?

Czy można odłączyć kablówkę za zaległości?

author
Dominika Sobieraj
11 września 2018
Chociaż wszyscy mamy możliwość korzystania z bezpłatnej telewizji naziemnej, to i tak większość z nas decyduje się na opłacanie tzw. kablówki. Opłaty trzeba jednak uiszczać regularnie, a nie zawsze udaje nam się dopilnować wszystkich terminów płatności. Czy za zaległości w spłacie mogą odłączyć nam kablówkę? Sprawdzamy.

W pigułce:

Czy można odłączyć kablówkę za zaległości?
Tak.

Po ilu dniach kablówka jest odłączana?
Po miesiącu od upłynięcia terminu płatności za dany okres rozliczeniowy i po 15 dniach od dostarczenia wezwania do zapłaty.

Czy jest opłata za przywrócenie kablówki?
Tak, zależna od operatora (z reguły kilkadziesiąt złotych).


 

Wyjaśnienie:

Zgodnie z prawem kablówka, jak wszystkie usługi telekomunikacyjne, może zostać odcięta abonentowi, który nie opłaci na czas kwoty widniejącej na umowie przez niego podpisanej. Telewizja kablowa może jednak zostać odcięta tylko po wcześniejszym poinformowaniu Klienta o tym, że zachodzi takie ryzyko i po wyznaczeniu mu ostatecznego terminu płatności za zaległości. 

Przedsiębiorca świadczący usługę telekomunikacyjną może odciąć abonentowi dostęp do niej dopiero wtedy, gdy nie zapłaci on należności wskazanych w umowie przez okres dłuższy niż jeden pełny okres rozliczeniowy. W większości umów o świadczenie usług telewizji kablowej okres rozliczeniowy wynosi miesiąc. Oznacza to, że dopiero po upływie tego czasu firma ma prawo odebrać nam dostęp do świadczonych usług. Przed dokonaniem tego musi jednak spełnić jeszcze jeden warunek. 

Ustawa nakazuje wcześniejsze poinformowanie dłużnika o tym, że w przypadku dalszego zwlekania ze spłatą należności, dostęp do usług zostanie zawieszony. W jaki sposób przedsiębiorca może wezwać dłużnika do zapłaty? Aby uznać wezwanie za skuteczne, musi być jakiekolwiek potwierdzenie tego, że informacja dotarła do abonenta zwlekającego ze spłatą. 

Monit może zatem zostać wysłany listem poleconym na adres abonenta, ale może także zostać przekazany ustnie przez telefon. Istotne jest, by połączenie lub list zostały odebrane przez dłużnika – od tego momentu liczony jest czas na ostateczną spłatę zadłużenia. Informacja o dokładnej dacie spłaty musi również pojawić się w treści powiadomienia. 

Zgodnie z prawem termin wyznaczony przez operatora może wynosić minimalnie 15 dni. Ile zatem czasu realnie może minąć do momentu zablokowania telewizji? Zakładając, że przedsiębiorca świadczący usługę najpierw odczeka do końca okresu rozliczeniowego i dopiero wtedy wyśle wezwanie do zapłaty, możemy zyskać jeszcze dodatkowe choć 15 dni na spłatę. 


 

Musimy jednak liczyć się z tym, że przekroczenie właściwego terminu płatności wiąże się zazwyczaj z karnymi odsetkami, które mogą narosnąć nawet w trakcie tych 15 dni zostawionych na spłatę zadłużenia. Koszty odsetek nie będą jednak tak wysokie, jak opłata, którą będziemy musieli ponieść w przypadku, gdy przekroczymy termin wskazany przez operatora jako ostateczny…

Co w sytuacji, gdy nie spłacimy zadłużenia? 

Jeżeli po powiadomieniu i odczekaniu czasu na ostateczną spłatę należności, kwota nadal nie pojawi się na koncie operatora, niestety usługa telewizji kablowej zostanie zatrzymana. Odłączenie sieci telewizyjnej jest bezpłatne – albo pojawią się u nas technicy żądający zwrotu dekodera albo po prostu zniknie nam dostęp do usługi. Po upływie terminu płatności nie można już anulować procesu odłączenia – można jedynie wnioskować o przywrócenie kablówki. 

Jak przywrócić telewizję kablową? 

Odpowiedź jest bardzo prosta – musimy spłacić całe zadłużenie wraz z odsetkami. Uregulowanie części kwoty nie spowoduje, że usługa zostanie nam uruchomiona. W bardzo wyjątkowych sytuacjach można wnioskować o rozłożenie zadłużenia na raty – wyrażenie zgody na taką operację jest zależne jedynie od polityki danego przedsiębiorstwa. 
Niestety ponowne podłączenie do sieci nie jest darmowe.

W zależności od operatora możemy zapłacić od 20-30 zł do nawet ponad 100 zł. Dopiero po opłaceniu należnej kwoty abonamentu, odsetek od opóźnienia w spłacie i kwoty za podłączenie, kablówka zostanie nam znowu podłączona. Ustawa przewiduje, że usługa powinna zostać udostępniona maksymalnie w ciągu 3 dni od spełnienia wszystkich warunków ponownego podłączenia. 

Podstawa prawna

Art. 56. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych
1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Art. 101. Przerwanie, ograniczenia, zmiana warunków świadczenia usługi powszechnej
(…) 3. Przedsiębiorca wyznaczony może:
1) ograniczyć świadczenie usług telekomunikacyjnych w pierwszej kolejności usług niewchodzących w skład
usługi powszechnej, utrzymując świadczenie usług niepowiększających zadłużenia abonenta, w tym przekazywanie
połączeń do abonenta lub połączeń bezpłatnych, jeżeli abonent pozostaje w opóźnieniu z płatnością należności
za wykonanie usług telekomunikacyjnych przez okres dłuższy niż jeden okres rozliczeniowy lub w przypadku wskazanym w art. 93 warunki korzystania z usługi powszechnej, nieodpłatne zablokowanie połączeń wychodzących, ust. 4 lub w art. 57 umowa o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, ust. 3;
2) ograniczyć lub zawiesić świadczenie usług telekomunikacyjnych, jeżeli abonent uporczywie narusza warunki regulaminu świadczenia usług lub umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych albo podejmuje działania utrudniające, albo uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z usług telekomunikacyjnych.
4. Przedsiębiorca wyznaczony może jednostronnie rozwiązać umowę z abonentem, któremu ograniczył lub zawiesił świadczenie usług telekomunikacyjnych, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu abonenta do:
1) zapłaty należności w terminie nie krótszym niż 15 dni, w przypadku zwłoki w płatności za wykonane usługi telekomunikacyjne;
2) usunięcia przyczyn zawieszenia lub ograniczenia świadczenia usług w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2.
5. W przypadku sporu co do wysokości należności, odłączenie nie może nastąpić do czasu rozstrzygnięcia sporu, pod warunkiem zapłaty należności bieżących.
Dz.U.2017.0.1907 t.j. – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

O odłączeniu innych mediów piszemy w osobnych artykułach. Sprawdź, czy za zaległości w spłacie można odciąć:
gaz,
prąd,
wodę,
Internet.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Motokarta Citi Handlowego i BP
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
10 lutego 2020

Motokarta Citi Handlowego i BP

Kredyt online w Banku Millennium
Pod Lupą
autor wpisu
Tadeusz_Miziak
10 czerwca 2016

Kredyt online w Banku Millennium

Santander Bank Polska w Wyszkowie
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
08 października 2020

Santander Bank Polska w Wyszkowie

Promocja: „2 za 20 – Google Pay” w ING Banku Śląskim
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
12 lutego 2019

Promocja: „2 za 20 – Google Pay” w ING Banku Śląskim

NOTUS Finanse – oddział w Rawiczu
Wpisy
author
Patryk Byczek
02 października 2018

NOTUS Finanse – oddział w Rawiczu

BNP Paribas oddziały w Leżajsku
Oddziały
author
Patryk Byczek
25 kwietnia 2019

BNP Paribas oddziały w Leżajsku

Porównaj