Czy można odłączyć Internet za zaległości?

Czy można odłączyć Internet za zaległości?

author
Dominika Byczek
07 listopada 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Kategoria

Trudno znaleźć obecnie dom bez Internetu. Niemalże wszyscy korzystamy z dostępu do sieci i niemalże wszyscy musimy za to regularnie płacić. Niestety nie zawsze się to udaje – czy za zaległości w opłacaniu Internetu mogą nam go po prostu odłączyć? Sprawdzamy.

W pigułce:

Czy można odłączyć Internet za zaległości?
Tak.

Po ilu dniach Internet jest odłączany?
Po miesiącu od terminu płatności za dany okres rozliczeniowy i po co najmniej 15 dniach od doręczenia wezwania do zapłaty.

Czy jest opłata za przywrócenie przyłącza internetowego?
Tak, zależna od operatora (z reguły kilkadziesiąt złotych).

Wyjaśnienie:

Połączenie internetowe, podobnie jak kablówka i inne usługi telekomunikacyjne, może zostać odcięty abonentowi, który nie płaci kwoty ustalonej w umowie. Do odcięcia internetu może jednak dojść dopiero po spełnieniu pewnych warunków. Jakich?

Po pierwsze – firma, z którą mamy podpisaną umowę o Internet, musi poczekać na naszą opłatę co najmniej do końca danego okresu rozliczeniowego. Okres taki liczony jest zazwyczaj w miesiącach. Jeżeli zatem ze spłatą spóźnimy się ze spłatą zaledwie kilka dni, Internet nie może zostać nam odcięty.

Drugim warunkiem, jaki musi zostać spełniony, jest skuteczne poinformowanie nas o tym, że zalegamy z płatnością i o tym, co grozi nam za niezapłacenie należnej kwoty za upływający okres rozliczeniowy. Za skuteczne wezwanie uznaje się np.: doręczenie listu poleconego lub zadzwonienie do dłużnika z informacją o ryzyku odłączenia Internetu w przypadku nieuregulowania należności.

Bardzo ważny jest tu moment odebrania informacji przez dłużnika, ponieważ od tego dnia liczy się czas na ostateczne uregulowanie pełnej kwoty i naliczonych odsetek karnych. Dokładna data spłaty musi zostać wskazana w wezwaniu do zapłaty.

Prawo telekomunikacyjne zakłada, że każda firma świadcząca usługi telekomunikacyjne musi dać dłużnikowi co najmniej 15 dni na uregulowane płatności. Jeżeli zatem przedsiębiorca najpierw odczeka pełny okres rozliczeniowy, a dopiero potem przejdzie do wysłania monitu wzywającego do spłaty, możemy mieć nawet 45 dni zanim dostęp do Internetu zostanie zablokowany.

Niestety trzeba liczyć się z tym, że przekroczenie terminu płatności generuje zazwyczaj naliczanie odsetek karnych. Te jednak jeszcze nie muszą być tak duże, jak kwota, którą przyjdzie nam zapłacić w przypadku wyrażenia chęci na wznowienie usługi.

Co w sytuacji, gdy nie spłacimy zadłużenia?

Operator ma obowiązek dostarczyć nam wezwanie do spłaty, wyznaczyć ostateczny termin płatności i odczekać na to, aż termin ten upłynie. Po tym dniu usługa internetowa może zostać po prostu wstrzymana. Odłączenie jest zazwyczaj bezpłatne, a jego przebiegu zatrzymać nie można. Pozostaje nam tylko jedno wyjście z sytuacji – doprowadzić do ponownego przyłączenia Internetu.

Jak przywrócić Internet?

Niestety żadnym innym sposobem, jak spłaceniem wszystkiego, co jesteśmy winni dostawcy usługi telekomunikacyjnej. Jeżeli brak spłaty jest spowodowany wyjątkowymi okolicznościami, możemy wnioskować o rozłożenie spłaty długu na raty, ale to, czy otrzymamy zgodę, zależy już od wewnętrznego regulaminu naszego dostawcy usługi.

Aby przywrócić dostęp do Internetu musimy opłacić zaległą kwotę abonamentu, odsetki karne za zwłokę w spłacie oraz kwotę za ponowne przyłączenie usługi. W niektórych firmach kwota jest nieduża (ok. 20 zł), ale u niektórych dostawców wynosi nawet 100 zł.

Opłacenie tych wszystkich kwot to jedyny sposób na wznowienie usługi internetowej. Ustawa zakłada, że przedsiębiorstwo świadczące usługi telekomunikacyjne musi przywrócić dostawy Internetu w ciągu 3 dni od uregulowania płatności.

Podstawa prawna

Art. 56. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Art. 101. Przerwanie, ograniczenia, zmiana warunków świadczenia usługi powszechnej

(…) 3. Przedsiębiorca wyznaczony może:

1) ograniczyć świadczenie usług telekomunikacyjnych w pierwszej kolejności usług niewchodzących w skład
usługi powszechnej, utrzymując świadczenie usług niepowiększających zadłużenia abonenta, w tym przekazywanie
połączeń do abonenta lub połączeń bezpłatnych, jeżeli abonent pozostaje w opóźnieniu z płatnością należności
za wykonanie usług telekomunikacyjnych przez okres dłuższy niż jeden okres rozliczeniowy lub w przypadku wskazanym w art. 93 warunki korzystania z usługi powszechnej, nieodpłatne zablokowanie połączeń wychodzących, ust. 4 lub w art. 57 umowa o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, ust. 3;
2) ograniczyć lub zawiesić świadczenie usług telekomunikacyjnych, jeżeli abonent uporczywie narusza warunki regulaminu świadczenia usług lub umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych albo podejmuje działania utrudniające, albo uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z usług telekomunikacyjnych.

4. Przedsiębiorca wyznaczony może jednostronnie rozwiązać umowę z abonentem, któremu ograniczył lub zawiesił świadczenie usług telekomunikacyjnych, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu abonenta do:

1) zapłaty należności w terminie nie krótszym niż 15 dni, w przypadku zwłoki w płatności za wykonane usługi telekomunikacyjne;
2) usunięcia przyczyn zawieszenia lub ograniczenia świadczenia usług w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2.

5. W przypadku sporu co do wysokości należności, odłączenie nie może nastąpić do czasu rozstrzygnięcia sporu, pod warunkiem zapłaty należności bieżących.

Dz.U.2017.0.1907 t.j. – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

Podsumowanie

Odłączenie Internetu z powodu zaległości w płatnościach jest możliwe, ale może nastąpić dopiero po upływie co najmniej miesiąca od terminu płatności i co najmniej 15 dni od doręczenia wezwania do zapłaty. Firma świadcząca usługi telekomunikacyjne musi skutecznie poinformować dłużnika o zaległościach, a od momentu otrzymania tej informacji, dłużnik ma określony czas na uregulowanie pełnej kwoty oraz naliczonych odsetek karnych. W przypadku braku spłaty, operator ma obowiązek wysłać wezwanie do spłaty, po czym może wstrzymać usługę internetową. Przywrócenie dostępu do Internetu jest możliwe tylko po spłaceniu zaległych opłat, w tym odsetek karncyh oraz opłaty za ponowne przyłączenie usługi. Kwota za przywrócenie usługi może być różna w zależności od operatora, jednakże ustawa wymaga, aby firma przywróciła dostawy Internetu w ciągu 3 dni od uregulowania płatności przez dłużnika

Pytania i odpowiedzi

Nie, firma musi poczekać co najmniej do końca okresu rozliczeniowego, czyli zazwyczaj miesiąca, zanim odłączy Internet. Dodatkowo, muszą upłynąć co najmniej 15 dni od doręczenia wezwania do zapłaty.

Tak, zazwyczaj przekroczenie terminu płatności generuje naliczanie odsetek karnych, jednak ich wysokość może się różnić w zależności od operatora.

Firma musi skutecznie poinformować dłużnika o zaległościach i zagrożeniach związanych z brakiem zapłaty, np. poprzez doręczenie listu poleconego lub telefoniczne powiadomienie o ryzyku odłączenia Internetu.

Tak, możemy wnioskować o rozłożenie spłaty długu na raty, ale decyzja zależy od wewnętrznego regulaminu dostawcy usługi telekomunikacyjnej.

Ustawa zakłada, że przedsiębiorstwo świadczące usługi telekomunikacyjne musi przywrócić dostawy Internetu w ciągu 3 dni od uregulowania płatności przez dłużnika.

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

NOTUS Finanse – oddział w Kielcach

Szukasz informacji na temat kieleckiego oddziału firmy NOTUS Finanse? Jeżeli tak, to bardzo dobrze trafiłeś. Wszelkie informacje zamieszczone są pod spodem.

author
Patryk Byczek
21 października 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Najtańszy kredyt gotówkowy

Banki dwoją się i troją żeby zachęcić nas do zaciągnięcia kredytu. Przyzwyczailiśmy się do ofert „gwarancji najniższej raty” , „gwarancji najniższego oprocentowania” czy zwrotu odsetek. Po czym faktycznie poznać, który kredyt jest najtańszy ?

author
Patryk Byczek
18 września 2015
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

System bankowy w Polsce – jak działa?

Większość z nas choć raz w życiu miała do czynienia z bankiem. Niewielu wie jednak o tym, iż banki komercyjne to zaledwie jeden z wielu organów całego systemu bankowego. Co tworzy ten sytem? Jakie wyróżniamy jego filary? Które akty prawne regulują jego istnienie? Odpowiedzi znajdziecie w dzisiejszym artykule.

author
Halszka Gronek
02 października 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

PKO BP w Śmiglu

PKO BP to największy bank w Polsce. Zobacz placówki i oddziały w Śmiglu – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
06 października 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Jakich warunków do pracy oczekują Polacy?

Wolimy pracować w grupie czy pojedynczo? Korzystamy z miejsc relaksu w pracy czy jednak wolimy odpocząć w domu? Na pytania odpowiadają autorzy raportu “How we want to work?”. 

author
Aneta Jankowska
22 października 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Promocja: „20 zł za bankowanie na smartfonie” w Citi Handlowym

Citi Handlowy wprowadza promocję obowiązującą tylko dzisiaj od godziny 10:00. Liczba nagród wynosi 1500 sztuk, a Klienci mogą zgarnąć premię w wysokości 20 złotych. Wszystko, co należy zrobić, to zalogować się bankowości internetowej na smartfonie.

author
Patryk Byczek
18 października 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj