Sankcja kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego

autor wpisu
Julia Wierciło
04 września 2023

Zaciągając zobowiązanie w postaci kredytu czy pożyczki musimy być świadomi obowiązku opłacenia związanych z nim kosztów. Oprócz spłaty kapitału są to między innymi odsetki lub prowizje. Jednak w niektórych sytuacjach możemy uniknąć kosztów, które powinniśmy uregulować względem naszego kredytodawcy. Takie działanie może być osiągalne dzięki sankcji kredytu darmowego. Czym dokładnie jest i jak z niej skorzystać? Sprawdźmy szczegóły dotyczące sankcji kredytu darmowego, a także na czym polega cały proces.

Spis treści:

 1. Czym jest sankcja kredytu darmowego?
 2. Podstawa prawna
 3. Kiedy możemy skorzystać z sankcji kredytu darmowego?
 4. Sankcja kredytu darmowego - jak skorzystać?
 5. Banki oferujące sankcję kredytu darmowego
 6. Sankcja kredytu darmowego - kredyt hipoteczny
Zwiń spis treści

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego jest uprawnieniem, które mogą wykorzystać osoby zaciągające kredyt konsumencki. Potencjalnie może dotyczyć zobowiązań takich jak:

 • kredyt hipoteczny,
 • kredyt gotówkowy,
 • kredyt konsolidacyjny,
 • pożyczka pozabankowa (w tym kredyt online),
 • kredyt samochodowy.

Sankcja kredytu darmowego jest pozbawieniem kredytodawcy przychodów związanych z naszym kredytem. Mogą to być prowizje lub odsetki, które otrzymałby on pod warunkiem prawidłowych zapisów umowy. Dzięki sankcji kredytu darmowego możemy dochodzić swoich praw. Oznacza to, że klient, który zaciągnął zobowiązanie może ominąć koszty dodatkowe. Stanie się tak wyłącznie pod warunkiem źle skonstruowanej umowy kredytowej.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim:

W przypadku naruszenia przez kredytodawcę […] konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.

Kiedy możemy skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Sankcja darmowego kredytu jest dostępna w określonych okolicznościach. Sprawdźmy jakie sytuacje pozwolą nam na wykorzystanie takiej możliwości, a także dzięki którym z nich będziemy mogli uniknąć dodatkowych kosztów związanych z kredytem.

Sytuacje, które umożliwiają skorzystanie z sankcji kredytu darmowego:

 

 • naruszenie wymogów określających sposób zawarcia umowy kredytowej – przykładem może być brak egzemplarza sporządzonego w formie pisemnej,
 • brak podstawowych informacji w postaci zapisów umowy, które dotyczą:
 • kwoty zobowiązania,
 • waluty,
 • czasu obowiązywania umowy,
 • daty zawarcia umowy,
 • sposobu wypłaty kredytu,
 • terminu spłaty zobowiązania,
 • kosztu kredytu.
 • przekroczenie pozaodsetkowych kosztów,
 • zawyżenie kosztów do poziomu przewyższającego zapis w Kodeksie cywilnym.

Wymienione sytuacje nie są jedynymi, które mogą zakwalifikować kredytobiorcę do zwrotu kosztów związanych z zaciągniętym zobowiązaniem. Może okazać się bowiem, że nawet w przypadku zawarcia w umowie wszystkich wyżej wypisanych punktów możliwa jest sankcja kredytu darmowego. Warunkiem jest przedstawienie wymaganych informacji w niewłaściwy sposób.

Sankcja kredytu darmowego - jak skorzystać?

Aby skorzystać z możliwości sankcji kredytu darmowego, należy w pierwszej kolejności złożyć odpowiednie oświadczenie woli do banku czy firmy pozabankowej, z której usług skorzystaliśmy. W Kodeksie cywilnym możemy przeczytać, że pismo staje się ważne dopiero w momencie zapoznania się z nim przez kredytodawcę. Składając pismo osobiście w placówce mamy pewność, że kredytobiorca otrzymał dokument. W celu potwierdzenia możemy poprosić o pisemne potwierdzenie odbioru dokumentu lub wysłać go listem poleconym (koniecznie z potwierdzeniem odbioru).

W większości przypadków banki nie uznają sankcji kredytu darmowego. Wówczas najlepszym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do sądu. Pokrzywdzona przez bank osoba ma bardzo duże szanse na wygranie sprawy i zwrot kosztów kredytu. Należy pamiętać, że złożenie oświadczenia musi nastąpić do roku od momentu podpisania wadliwej umowy.

Banki oferujące sankcję kredytu darmowego

Zastosowanie sankcji kredytu darmowego jest możliwe we wszystkich przypadkach instytucji, które posiadają w swojej ofercie kredyt konsumencki oraz nie zawarły w umowie poprawnych zapisów. Oznacza to, że wszystkie banki w Polsce posiadają opcję przeprowadzenia sankcji darmowego kredytu. W przypadku firm pożyczkowych takie rozwiązanie również jest możliwe. Warunkiem pozostają nieprawidłowe zapisy umowy dotyczące zaciąganego przez nas zobowiązania.

Sankcja kredytu darmowego - kredyt hipoteczny

Kredyty, które zostały zaciągnięte po 2017 roku nie są objęte taką możliwością ze względu na odrębną ustawę o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

W przypadku kredytu hipotecznego, skorzystanie z możliwości sankcji było dostępne w konkretnych przypadkach. Sytuacją umożliwiającą zwolnienie ze wszystkich kosztów dodatkowych był fakt zaciągnięcia kredytu w latach 2011-2017 do 22 lipca. Obowiązujące wtedy przepisy pozwalały na skorzystanie z sankcji kredytu darmowego w przypadku kredytu konsumenckiego, a także kredytu hipotecznego do kwoty 255,500 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Prognozy wzrostu PKB w 2019 roku
Bez kategorii
autor wpisu
Natalia Narloch
26 listopada 2018

Prognozy wzrostu PKB w 2019 roku

Bank Spółdzielczy w Lubartowie sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
29 września 2019

Bank Spółdzielczy w Lubartowie sesje przychodzące i wychodzące

PKO BP w Dobrym Mieście
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
28 lipca 2019

PKO BP w Dobrym Mieście

Awaria w Getin Banku
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
27 listopada 2019

Awaria w Getin Banku

Pożyczki bez zaświadczeń Lubin
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
01 sierpnia 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Lubin

Porównaj