Kredyt konsumencki – najważniejsze informacje

Kredyt konsumencki – najważniejsze informacje

author
Halszka Gronek
18 lipca 2018
Jeśli potrzebujesz dodatkowych środków pieniężnych, by sfinalizować własne wydatki, na rynku znajdziesz wiele ciekawych ofert bankowych. Wśród niech wyjątkowe miejsce zajmuje kredyt konsumencki. Sprawdź, czym dokładnie jest i jakie profity niesie ze sobą ten rodzaj kredytu.

Spis treści:
1. Kredyt konsumencki – definicja.
2. Podstawa prawna.
3. Rodzaje kredytu konsumenckiego.
4. Obowiązki kredytodawcy.
5. Uprawnienia kredytobiorcy.
6. Kredyt konsumencki a konsumpcyjny.

 

KREDYT KONSUMENCKI – DEFINICJA

Kredyt konsumencki to specjalna oferta banków, przez którą rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł – albo równowartość tej kwoty w zagranicznej walucie.

Kredyt konsumencki zaciągany jest na konkretne przeznaczenie, na przykład w celu sfinansowania zakupu samochodu lub wyremontowania domu. 

By dany kredyt mógł być nazwany konsumenckim, musi on spełniać szereg formalnych warunków. Oprócz maksymalnej wysokości kredytu (255 550 zł) równie istotnym punktem jest konieczność istnienia jego dodatkowych kosztów (np. oprocentowania).

 

PODSTAWA PRAWNA

Kredyt konsumencki regulowany jest prawnie Ustawą z dnia 12. maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

Ten akt prawny nie tylko przedstawia oficjalną definicję takowego kredytu, lecz także wytłuszcza szereg wymogów, jakie spełniać musi kredyt konsumencki.

Każdy kredyt konsumencki powinien jawnie informować Konsumenta o Rzeczywistej Stopie Oprocentowania czy też całkowitej kwocie, jaką Kredytobiorca będzie musiał zapłacić.

Według wyżej wskazanej ustawy umowa o kredy konsumencki powinna jasno określać typ udzielanego kredytu (np. umowa pożyczki), całkowity czas na spłatę zobowiązania czy sposób opłacania odsetek i spłat kredyt.

Umowa o kredyt konsumencki, jaką zaoferuje nam dowolna instytucja finansowa, powinna także zawierać informacje o wszelkich dodatkowych kosztach kredytu, jakie Konsument winny będzie ponieść (ubezpieczenie, prowizja itp).

Jeśli umowa nie spełni wymogów, jakie prowadziła Ustawa o kredycie konsumenckim, nie będzie ona legalnie obowiązującym aktem.

 

RODZAJE KREDYTU KONSUMENCKIEGO

Kredyt konsumencki może istnieć na rynku bankowym w postaci takich ofert, jak:

1. Umowa o pożyczkę.

2. Umowa o kredyt w rozumieniu przepisów prawa bankowego.

3. Umowa o kredyt odnawialny.

4. Umowa o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument do zwroty kredytodawcy spełnionego świadczenia.

5. Umowa o odroczenie konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z tym odroczeniem. 
 

 

OBOWIĄZKI KREDYTODAWCY

W związku z prawnymi wytycznymi, jakie określa Ustawa o kredycie konsumenckim, kredytodawcy mają obowiązek wywiązywania się z szeregu formalności, jakie zapewnić mają bezpieczeństwo Konsumentów.

Kredytodawca ma obowiązek jawnego i bezpośredniego wskazania w swej ofercie stopy oprocentowania danego kredytu wraz z wyodrębnieniem dodatkowych opłat, jakie wpływają na całkowity koszt kredytu.

Oferta musi informować także o wysokości RRSO.

Jeśli kredytodawca uzna, że dany Klient nie posiada wystarczająco dobrej zdolności kredytowej, by móc liczyć na wybraną przez siebie ofertę, bank ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Konsumenta o odmowie przyznania kredytu.

W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej kredytodawca zobowiązany jest przygotować dla Konsumenta bezpłatny projekt umowy o kredyt wraz z wszelkimi informacjami prawnymi.

Co istotne, umowa o kredyt konsumencki powinna być zawarta w formie pisemnej (chyba że odrębne przepisy przewidują inaczej), w sposób jednoznaczny i zrozumiały dla każdego Konsumenta.

 

UPRAWNIENIA KREDYTOBIORCY

Kredytobiorca posiada nieodwołalne prawo do informacji i uzyskania niezbędnych wyjaśnień, jakie dotyczną interesującego go kredytu konsumenckiego i warunków jego realizacji.

Ma on również prawo do uzyskania bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy lub pośrednika kredytowego spełnia on warunki udzielenia takowego kredytu.

Jeżeli podczas procesu zawierania umowy, otrzymane informacje nie są dla Konsumenta zrozumiałe, ma on pełne prawo żądać od kredytodawcy lub pośrednika kredytowego odpowiednich wyjaśnień.

Konsument ma także prawo do tego, by przed określonym w umowie terminem ostatecznym spłacić całość lub pozostałą części kredytu konsumenckiego.

Co istotne, Klientowi przysługuje także prawo do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy – bez podawania przyczyny takowej decyzji. Możliwość taka zostaje zachowana, jeśli Konsument jeszcze przed upływem owego terminy złoży pod wskazany przez kredytodawcę lub pośrednika kredytowego adres oświadczenie o odstąpieniu od umowy.  

Dodatkowo konsument nie poniesie żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o kredyt konsumencki, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu.

 

 

KREDYT KONSUMENCKI A KONSUMPCYJNY

Kredyt konsumencki często bywa mylony z kredytem konsumpcyjnym. Różnica między sprowadza się jedynie do celu, w jakim dane kredyty one zaciągane.

Środki z kredytu konsumpcyjnego Konsument może przeznaczyć na dowolny cel, podczas gdy kredyt konsumencki musi zostać zaciągnięty na konkretne przeznaczenie – np. w celu sfinansowania zakupu samochodu.
 

Mówią prościej – gdy zaciągasz zobowiązanie na dowolny cel, jest to kredyt konsumpcyjny. W takim wypadku nie musisz tłumaczyć się bankowi, na co wydasz pożyczone pieniądze. Jednak gdy zaciągniesz kredyt „na cel”, np. kredyt samochodowy lub hipoteczny, mowa będzie o kredycie konsumenckim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

mirelka33
mirelka33
2018-08-03 11:44:45

konsumencki, konsumpcyjny, konsolidacyjny... tyle tych nazw wymyslaja ahhaha latwo sie pomylic juz

Podobne artykuły

Biuro paszportowe w Bochni
Biura paszportowe
author
Patryk Byczek
27 lipca 2022

Biuro paszportowe w Bochni

Alior Bank w Chełmży
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
14 lipca 2019

Alior Bank w Chełmży

Zabezpieczenie kredytu – najważniejsze informacje
Ekonomia
author
Halszka Gronek
10 marca 2020

Zabezpieczenie kredytu – najważniejsze informacje

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
Blog
author
Patryk Byczek
12 października 2022

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

PKO BP w Dusznikach-Zdroju
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
05 października 2019

PKO BP w Dusznikach-Zdroju

Jak Polacy spędzają weekendy?
Blog
author
Aneta Jankowska
11 lutego 2020

Jak Polacy spędzają weekendy?

Porównaj