Kredyt konsumencki – najważniejsze informacje

Kredyt konsumencki – najważniejsze informacje

Kategorie

Pilnie potrzebujesz dodatkowej gotówki? Na rynku finansowym znajdziesz wiele ciekawych ofert bankowych, z których warto skorzystać. Wśród produktów znajduje się bardzo popularny kredyt konsumencki. Sprawdź szczegóły dotyczące tego rodzaju kredytu.

author
Patryk Byczek
20 stycznia 2023

Popularne oferty

Czym jest kredyt konsumencki?

Kredyt konsumencki jest, swego rodzaju, specjalną ofertą dostępna w bankach. Umowa o kredyt konsumencki (całkowita kwota kredytu) nie może przekraczać kwoty wynoszącej 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w obcej walucie. Klienci pieniądze z kredytu konsumenckiego przeznaczają najczęściej na wyremontowanie mieszkania lub domu (jako kredyt na remont domu i mieszkania), czy zakup samochodu (często jako kredyt na samochód używany). Są to dwa najpopularniejsze cele kredytu konsumenckiego.

Warto wiedzieć, że aby konkretny kredyt można było nazwać kredytem konsumenckim, musi on spełniać kilka formalnych warunków. Jednym z nich jest już wspominana maksymalna kwota kredytu – 255 550 zł (lub taka sama kwota w innej walucie). Kolejnym ważnym aspektem są koszty dodatkowe, takie jak np. oprocentowanie kredytu.

Kredyt konsumencki z punktu widzenia prawa

Opisywany kredyt konsumencki działa w oparciu o Ustawę z dnia 12. maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

Powyższy akt prawny oficjalnie definiuje kredyt konsumencki oraz przedstawia gro wymogów, które kredyt konsumencki musi spełniać. Każda oferta dotycząca kredytu konsumenckiego powinna w sposób jawny i przejrzysty informować Klienta o wysokości Rzeczywistej Stopie Oprocentowania oraz całkowitej kwocie do spłaty. Klient musi mieć dostęp do takich informacji.

Ustawa o kredycie konsumenckim wskazana wyżej musi również precyzyjnie określać np.:

 • typ udzielanego przez bank kredytu,
 • całkowity czas spłaty zobowiązania,
 • sposób spłacania odsetek,
 • metodę spłaty rat.

Dodatkowo umowa o kredyt konsumencki musi zawierać również informacje o każdym jednym dodatkowym koszcie kredytu, który Klient będzie musiał opłacić, jeżeli chce z kredytu skorzystać – mowa np. o prowizji czy ubezpieczeniu. Jeżeli umowa przygotowana przez instytucję nie będzie spełniała koniecznych wymogów, które są przedstawione w Ustawie o kredycie konsumenckim, nie będzie ona uważana legalnie obowiązujący dokument.

Pilnie potrzebujesz gotówki? Sprawdź najlepszy:

Kredyt online – wypłata w 15 minut

Kredyt konsolidacyjny bez zdolności kredytowej – w pełni online

Kredyt gotówkowy – w ramach kredytu gotówkowego klient może uzyskać nawet 200 000 zł

Jakie są rodzaje kredytu konsumenckiego?

Jest kilka oferty na rynku bankowym, które można określić jako kredyt konsumencki, które rozpatrujemy jako umowy kredytu konsumenckiego:

 1. Umowa o pożyczkę.
 2. Umowa o kredyt w oparciu o prawo bankowe.
 3. Umowa o kredyt odnawialny.
 4. Umowa o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia.
 5. Umowa o odroczenie konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z tym odroczeniem.

Jakie obowiązki ma kredytodawca?

W związku z tym, że prawo bankowe i Ustawa o kredycie konsumenckim przedstawiają pewne wytyczne, instytucje udzielające kredyt muszą wywiązać się z szeregu formalności, które mają, przede wszystkim, zapewnić bezpieczeństwo Kredytobiorcom. Instytucja udzielająca kredytu musi jawnie i bezpośrednio wskazać w przygotowanej ofercie, między innymi, stopy oprocentowania danej oferty wraz z wykazem dodatkowych opłat, które przecież mają ogromny wpływ na całkowity koszt zobowiązania. RRSO również musi być widoczne.

Jeżeli jednak kredytodawca uzna, że Klient nie posiada wystarczająco dobrej zdolności kredytowej, aby otrzymać wybraną przez siebie ofertę, bank ma obowiązek poinformować Kredytobiorcę o odmowie przyznania kredytu. Jeżeli jednak decyzja będzie pozytywna, Kredytodawca musi Klientowi przedstawić projekt umowy kredytowej, w którym zawarte będą wszystkie informacje na temat kredytu oraz informacje prawne. Warto także wiedzieć, że każda ze stron musi posiadać jednoznacznie brzmiące, zrozumiałe i podpisane egzemplarze umowy.

Uprawnienia kredytobiorcy

Każdy kredytobiorca ma prawo do informacji oraz wyjaśnień, w odniesieniu do interesującego go kredytu konsumenckiego. Kolejnym prawem kredytobiorcy jest otrzymanie darmowego projektu umowy o kredyt konsumencki, pod warunkiem, że kredytobiorca kwalifikuje się do otrzymania danego kredytu. Jeżeli w trakcie zawierania umowy jakiekolwiek rzeczy nie są zrozumiałe dla Klienta, ma on prawo uzyskać wszelkie informacje dotyczące oferty od kredytodawcy lub pośrednika kredytowego.

Konsument ma także prawo do tego, by przed określonym w umowie terminem ostatecznym spłacić całość lub pozostałą części kredytu konsumenckiego.

Ponadto Klient może odstąpić od umowy o kredyt konsumencki w ciągu 14 dni do momentu podpisania umowy. Klient nie musi wówczas podawać przyczyny odstąpienia od umowy. Taka możliwość oczywiście obowiązuje, gdy Klient przed upływem 14 dni złoży odpowiedni wniosek o odstąpienie od umowy kredytowej. Odstąpienie od umowy nie wiąże się z jakimikolwiek dodatkowymi kosztami, wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu.

Koszty kredytu konsumenckiego

Koszty kredytu konsumenckiego są złożoną kwestią i obejmują różne elementy, które mają wpływ na ogólny wydatek kredytobiorcy. Przy ocenie kosztów kredytu konsumenckiego istotne są pewne wskaźniki i pojęcia, takie jak rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO), maksymalne oprocentowanie kredytu gotówkowego oraz całkowity koszt kredytu.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): RRSO to wskaźnik, który uwzględnia nie tylko nominalne oprocentowanie kredytu, ale także inne koszty związane z jego zaciągnięciem, takie jak opłaty, prowizje czy ubezpieczenia. RRSO wyraża koszty kredytu jako roczne oprocentowanie, co umożliwia porównanie różnych ofert kredytowych i ocenę, która z nich jest bardziej opłacalna. Im wyższe RRSO, tym bardziej kosztowna jest oferta kredytowa.

Maksymalne oprocentowanie kredytu gotówkowego: Maksymalne oprocentowanie kredytu gotówkowego to najwyższy dopuszczalny poziom oprocentowania, który bank lub instytucja finansowa może zastosować do swojej oferty kredytowej. Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie dla kredytobiorcy przed bardzo wysokimi stopami oprocentowania, które mogłyby prowadzić do nadmiernych kosztów spłaty.

Całkowity koszt kredytu: Całkowity koszt kredytu to suma wszystkich opłat, prowizji, odsetek i innych kosztów związanych z kredytem, jakie ponosi kredytobiorca. Obejmuje on zarówno koszty związane z oprocentowaniem, jak i dodatkowe opłaty, które mogą być związane z zawarciem umowy kredytowej, takie jak opłaty administracyjne czy ubezpieczenia. Właśnie ten wskaźnik daje kredytobiorcy wyobrażenie o całkowitym wydatku, jaki będzie musiał ponieść w związku z kredytem.

Kredyt konsumencki a konsumpcyjny

Rozróżnienie między kredytem konsumenckim a kredytem konsumpcyjnym jest istotne, pomimo że te terminy są czasami używane wymiennie. Oba te rodzaje kredytów mają swoje unikalne cechy i zastosowania w świecie finansów osobistych. Różnica między nimi jest związana głównie z przeznaczeniem środków uzyskanych z kredytu.

 1. Kredyt konsumencki: Kredyt konsumencki to rodzaj finansowania udzielany osobom fizycznym na zakup określonych dóbr lub usług. Pieniądze z kredytu konsumenckiego muszą być przeznaczone na określony cel, który jest zwykle związany z zakupem konkretnego produktu lub usługi. To oznacza, że instytucja finansowa udzielająca kredytu konsumenckiego wymaga wyjaśnienia, na co dokładnie planuje się wykorzystać te środki. Przykładem może być kredyt samochodowy, gdzie pieniądze zostają przeznaczone na zakup samochodu, lub kredyt na zakup mebli do mieszkania.
 2. Kredyt konsumpcyjny: Kredyt konsumpcyjny, zwany także kredytem konsumpcyjnym ogólnego przeznaczenia, to forma finansowania, która umożliwia osobom fizycznym uzyskanie gotówki lub kredytu w celu spełnienia różnych potrzeb lub wydatków. Jedną z głównych cech tego rodzaju kredytu jest to, że pieniądze uzyskane z kredytu konsumpcyjnego mogą być wykorzystane na dowolny cel. Nie jest konieczne wskazywanie konkretnego przeznaczenia środków. Kredyt konsumpcyjny może być wykorzystany na różne cele, takie jak spłata innych długów, opłacenie wakacji, pokrycie kosztów medycznych czy zakup codziennych potrzeb.

Podsumowując, różnica między kredytem konsumenckim a kredytem konsumpcyjnym polega na tym, że w przypadku kredytu konsumenckiego konieczne jest wskazanie konkretnego celu, na jaki zostaną przeznaczone środki, podczas gdy w kredycie konsumpcyjnym można swobodnie decydować, na co wydać uzyskaną gotówkę.

Pieniądze z kredytu konsumenckiego muszą zostać przeznaczone na konkretnie wskazany cel.

Pieniądze z kredytu konsumpcyjnego mogą zostać przeznaczone na dowolny cel.

Tłumacząc: jeżeli pieniądze chcesz przeznaczyć na cokolwiek, weź kredyt konsumpcyjny. Bank nie będzie potrzebował potwierdzenia, na co przeznaczyłeś pieniądze. Jeżeli jednak bierzesz kredyt w konkretym celu, np. na zakup samochodu, wówczas mowa o kredycie konsumenckim.

Kredyt konsumencki a kredyt hipoteczny

W Polsce istnieją pewne przepisy ustawy o kredycie konsumenckim, które są stosowane również w przypadku umów o kredyt hipoteczny oraz kredyt w rachunku bieżącym. Jednakże nie wszystkie przepisy z ustawy o kredycie konsumenckim są automatycznie stosowane w tych przypadkach. Dotyczy to głównie przepisów o charakterze informacyjnym, które mają na celu zapewnienie konsumentom odpowiedniej ochrony poprzez dostarczenie im czytelnych i zrozumiałych informacji na temat oferty kredytowej.

To podejście wynika z faktu, że kredyty hipoteczne i kredyty w rachunku bieżącym są zazwyczaj związane z wyższymi kwotami oraz dłuższymi okresami spłaty niż typowe kredyty konsumenckie. W związku z tym, niektóre przepisy ustawy o kredycie konsumenckim mogłyby nie mieć sensu lub mogłyby generować zbędne obciążenia proceduralne w przypadku tych bardziej skomplikowanych i długoterminowych umów.

Ostatecznie, celem jest zapewnienie konsumentom adekwatnych informacji, które pomogą im dokonać świadomego wyboru i zrozumieć warunki kredytu, bez nadmiernego obciążania procesu udzielania takich kredytów. W praktyce oznacza to, że pewne przepisy o charakterze informacyjnym z ustawy o kredycie konsumenckim mogą być stosowane także w przypadku kredytów hipotecznych i kredytów w rachunku bieżącym, jednak nie wszystkie regulacje z tej ustawy są na nie automatycznie nakładane.

Kredyt konsumencki a kredyt gotówkowy

Kredyty konsumenckie i kredyty gotówkowe to dwa popularne rodzaje finansowania, które pozwalają jednostkom na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych. Mimo że czasami terminy te mogą być używane zamiennie, istnieją istotne różnice między nimi, zarówno pod względem przeznaczenia, jak i charakterystyki.

Kredyt konsumencki: Kredyt konsumencki jest rodzajem finansowania, który jest przewidziany na określony cel zakupowy lub usługowy. Jest to forma kredytu, w której kredytobiorca otrzymuje określoną sumę pieniędzy, którą musi wydać na konkretne dobra lub usługi, takie jak zakup sprzętu AGD, mebli, czy wyjazdu na wakacje. Wielką zaletą kredytu konsumenckiego jest to, że często oferuje on atrakcyjne warunki finansowe, a także może wiązać się z promocjami czy rabatami, oferowanymi przez sprzedawców. Jednakże, ze względu na specyficzny cel kredytu, bank lub instytucja finansowa może wymagać potwierdzenia wykorzystania środków na określony cel.

Kredyt gotówkowy: Kredyt gotówkowy online oraz zaciągany stacjonarnie to rodzaj finansowania, w którym kredytobiorca otrzymuje pewną sumę pieniędzy, którą może wykorzystać według własnych preferencji i potrzeb. To oznacza, że nie jest konieczne wykazywanie, na co dokładnie zostaną przeznaczone uzyskane środki. Kredyt gotówkowy daje kredytobiorcy większą swobodę w wyborze, na co chce wydać pieniądze – może to być opłacenie nieoczekiwanych wydatków, konsolidacja innych zobowiązań, pokrycie kosztów medycznych czy dowolne inne cele. Ze względu na tę swobodę, oprocentowanie kredytu gotówkowego może być nieco wyższe niż w przypadku kredytu konsumenckiego.

Różnica między kredytem konsumenckim a kredytem gotówkowym polega więc na przeznaczeniu uzyskanych środków. Kredyt konsumencki ma określony cel zakupowy lub usługowy, podczas gdy kredyt gotówkowy daje kredytobiorcy swobodę w wyborze, na co chce wydać pieniądze. Wybór między tymi dwoma rodzajami kredytów zależy od indywidualnych potrzeb finansowych i preferencji kredytobiorcy.

Kredyt konsumencki a kredyt odnawialny

Kredyt konsumencki i kredyt odnawialny to dwie różne formy finansowania, które oferują jednostkom dostęp do środków pieniężnych w różnych kontekstach i warunkach. Oto ich główne różnice:

Kredyt konsumencki: Kredyt konsumencki to rodzaj finansowania udzielany na określony cel zakupowy lub usługowy. Jest zazwyczaj przeznaczony na zakup konkretnych dóbr lub usług, takich jak meble, sprzęt elektroniczny, samochód czy nawet podróż. Pieniądze z kredytu konsumenckiego są zazwyczaj przekazywane na konto kredytobiorcy lub bezpośrednio do sprzedawcy, co umożliwia zrealizowanie celu zakupowego. Kredyt konsumencki ma ustalony harmonogram spłat i jest udzielany na określony czas.

Kredyt odnawialny: Kredyt odnawialny (inaczej zwany również kredytem revolwingowym) to rodzaj kredytu, który daje kredytobiorcy elastyczny dostęp do pewnego limitu środków pieniężnych. Kredytodawca udostępnia pewną kwotę, którą kredytobiorca może wypłacać i spłacać według własnego uznania, zazwyczaj w ramach ustalonego limitu. Jest to rodzaj kredytu cyklicznego, gdzie kredytobiorca może wielokrotnie wykorzystywać dostępne środki, a spłata obniża dostępny limit kredytowy. Kredyt odnawialny nie ma ściśle określonego celu, a kredytobiorca może wykorzystać uzyskane środki na dowolne potrzeby.

Różnice między kredytem konsumenckim a kredytem odnawialnym obejmują zarówno sposób dostępu do środków, jak i elastyczność w spłatach:

 • Cel i przeznaczenie: Kredyt konsumencki jest przeznaczony na określony cel zakupowy lub usługowy, podczas gdy kredyt odnawialny daje elastyczny dostęp do środków bez konkretnego określonego celu.
 • Spłaty: Kredyt konsumencki ma ustalony harmonogram spłat, który trzeba przestrzegać, podczas gdy kredyt odnawialny pozwala na elastyczną spłatę w ramach ustalonego limitu.
 • Dostępność środków: Kredyt konsumencki jest udzielany raz, a następnie spłacany zgodnie z harmonogramem. Kredyt odnawialny pozwala wielokrotnie wypłacać i spłacać dostępne środki w ramach limitu.

Ostatecznie, wybór między kredytem konsumenckim a kredytem odnawialnym zależy od indywidualnych potrzeb finansowych, preferencji i zdolności spłaty kredytobiorcy.

Ubezpieczenie spłaty kredytu konsumenckiego

W celu zabezpieczenia interesów kredytodawcy i kredytobiorcy, na rynku dostępne są różne opcje dodatkowej ochrony – ubezpieczenia spłaty kredytu.

Ubezpieczenie spłaty kredytu to mechanizm, który ma na celu minimalizowanie ryzyka niespłacenia kredytu w przypadku nieprzewidzianych okoliczności, takich jak utrata pracy, niezdolność do pracy z powodu choroby czy wypadku. W ramach tego ubezpieczenia, w razie zaistnienia określonych zdarzeń losowych, towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje część lub całość obowiązku spłaty rat kredytowych.

Dla kredytobiorcy, ubezpieczenie spłaty kredytu może stanowić dodatkową ochronę finansową, dając pewność, że w trudnych sytuacjach życiowych nie zostanie obciążony nadmiernym długiem. Dla kredytodawcy, to zabezpieczenie pozwala na ograniczenie ryzyka nieotrzymania spłat w przypadku, gdyby kredytobiorca napotkał na trudności finansowe.

Jest istotne zwrócenie uwagi na to, że ubezpieczenie spłaty kredytu może być opcjonalne i wiązać się z dodatkowymi kosztami. Przed podjęciem decyzji o jego zakupie, warto dokładnie zapoznać się z warunkami i zakresem pokrycia tego ubezpieczenia oraz zastanowić się, czy jest to korzystna opcja, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację finansową i życiową.

Podsumowując, ubezpieczenie spłaty kredytu stanowi dodatkową warstwę zabezpieczenia dla kredytobiorcy oraz kredytodawcy w przypadku nieprzewidzianych okoliczności. Daje to pewność, że nawet w trudnych momentach spłata kredytu nie stanie się dodatkowym obciążeniem.

Kredyt konsumencki - pytania i odpowiedzi

Kredyt konsumencki to rodzaj kredytu, którego wysokość nie może przekroczyć 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w innej walucie. Jest to kredyt celowy.

Kredyt konsumencki jest skierowany do osób pełnoletnich, którzy posiadają pozytywną historię kredytową oraz zdolność kredytową na tyle dobrą, żeby kredyt otrzymać.

Kredyt konsumencki to typ kredytu, z którego pieniądze można przeznaczyć na prywatne potrzeby, a nie rzeczy związane z działalnością gospodarczą.

Tak. Przepisy jasno określają, że kredytem konsumenckim można nazwać również np. kartę kredytową, kredyt gotówkowy, pożyczkę pozabankową czy też chwilówkę.

Tak. Każdy kredyt wzięty w banku jest widoczny w bazie BIK.

author
Patryk Byczek
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

mirelka33
mirelka33
2018-08-03 11:44:45

konsumencki, konsumpcyjny, konsolidacyjny... tyle tych nazw wymyslaja ahhaha latwo sie pomylic juz

Podobne artykuły

Santander Bank Polska w Żywcu

Santander Bank Polska jest jednym z największych detalicznych banków w Polsce. Jedna z placówek bankowych mieści się w Żywcu. Sprawdzamy godziny otwarcia oraz ofertę i dane kontaktowe placówki.

author
Patryk Byczek
26 maja 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP w Parczewie

PKO BP to największy bank w Polsce. Sprawdź placówki i oddziały w Parczewie – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
28 lipca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Mieszkania na wynajem – ranking najbardziej dochodowych dzielnic

Portal Rentier.io przygotował zestawienie najbardziej dochodowych dzielnic pod względem wynajmu mieszkań w całej Polsce. Sprawdź, które miasto znalazło się na podium.

author
Aneta Jankowska
02 stycznia 2019
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

PKO BP w Czerwionce-Leszczynach

W Polsce największym bankiem jest PKO BP. Sprawdziliśmy placówki i oddziały w Czerwionce-Leszczynach – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
15 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Darmowy kredyt na fotelik w Nest Banku

Nest Bank przygotował darmowy kredyt dla osób kupujących dziecięcy fotelik do samochodu. Sprawdziliśmy, jak go otrzymać.

author
Patryk Byczek
17 czerwca 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

UOKiK sprawdza, czy banki oferują wakacje kredytowe

Zgodnie z postanowieniem Tarczy antykryzysowej 4.0 banki miały oferować konsumentom, którzy stracili pracę albo inne główne źródło dochodu z tytułu pandemii, zawieszenie spłaty kredytu nawet na okres trzech miesięcy. Prezes UOKiK wobec 26 banków przeprowadzi właśnie postępowanie wyjaśniające, czy i w jaki sposób realizują one tę ochronę.

author
Dominika Byczek
16 sierpnia 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj