Santander Bank Polska z gwarancjami BGK dla przedsiębiorców

Santander Bank Polska z gwarancjami BGK dla przedsiębiorców

author
Patryk Byczek
06 kwietnia 2020

Santander Bank Polska poinformował w komunikacie o tym, że firmowi Klienci banku mogą skorzystać z gwarancji de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego. Gwarancje obejmują obecnie 80% kredytów i dla kredytów obrotowych mogą być udzielane na okres do trzydziestu dziewięciu miesięcy.

Bank wprowadza do oferty nowe rozwiązania dlatego, żeby zapewnić firmom finansowanie bieżących potrzeb i zobowiązań oraz kontynuację działalności w czasie pandemii. Wcześniej Santander Bank Polska umożliwił Klientom zawieszenie spłaty rat kapitałowych kredytów.

Gwarancje de minimis w Santander Bank Polska

Klienci Santander Bank Polska reprezentujący sektor małych i średnich przedsiębiorstw mają obecnie możliwość korzystania z kredytów objętych gwarancją de minimis, których spłatę zobowiązania zabezpiecza Bank Gospodarstwa Krajowego. Instytucja, aby ograniczyć niekorzystny wpływ epidemii na polską gospodarkę:

zwiększyła wartość zabezpieczenia do 80%,
wydłużyła okres gwarancji zabezpieczającej do 39 miesięcy,
zrezygnowała z pobierania prowizji od udzielonej gwarancji.

Nowe rozwiązania obowiązują do 31 grudnia bieżącego roku. Dla sektora MŚP zaletą kredytów z gwarancją de minimis jest zerowa konieczność obciążania majątków firmy, żeby zabezpieczyć spłatę kredytu. Gwarancja zabezpieczona jest wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Okres gwarancji de minimis

Santander Bank Polska i oferta gwarancji de minimis może zabezpieczyć kredyt obrotowy, w tym kredyt w rachunku bieżącym: Biznes Ekspres lub Biznes Ekspres EBIinwestycyjnego w złotych. Bank informuje ponadto, że gwarancje są przyznawane przez Bank Gospodarstwa Krajowego:

na trzydzieści dziewięć miesięcy dla kredytów działalność bieżącą,
na dziewięćdziesiąt dziewięć miesięcy, gdy stanowią zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego.

Warto również wspomnieć, że w lutym bieżącego roku Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał Santander Bank Polska nagrodę za najwyższą kredytu z gwarancją Biznesmax, którą bank stosuje w ramach zabezpieczenia firm, które realizują przedsięwzięcia innowacyjne lub mające charakter proekologiczny. Instytucja odnotowała udział w rynku sprzedaży tego kredytu na poziomi 45%. Od początku programu gwarancja Biznesmax jest darmowa, a jej dodatkową zaletą jest refundacja przez Bank Gospodarstwa Krajowego zapłaconych przez osoby mające kredyty odsetek za okres trzech lat. Dopłata w programie jest realizowana ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.


Santander Bank Polska

Santander Bank Polska jest bankiem uniwersalnym z siedzibą zlokalizowaną w Warszawie. Obecnie jest drugim największym bankiem w Polsce pod względem aktywów i liczby posiadanych placówek. Pod koniec 2018 roku aktywa SBP wynosiły ponad 206 000 000 000 złotych. Bank obsługiwał aż 611 placówek, w których pracowało 611 pracowników. Prezesem instytucji jest Michał Gajewski.

Santander Bank Polska przejął działalność Banku Zachodniego WBK. Ten powstał w wyniku połączenia Banku Zachodniego z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym w 2001 roku. Od 2011 roku należał do hiszpańskiej grupy Santander.

W listopadzie 2018 roku SBP przejął również wydzieloną część Deutsche Bank Polska. W związku z tym Santander Bank Polska zyskał blisko 400 000 nowych Klientów detalicznych, private banking oraz biznesowych.


źródło: https://media.santander.pl/pr/495968/gwarancje-bgk-dla-firm-w-santander-bank-polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Renta dożywotnia – na czym polega?
Ekonomia
author
Halszka Gronek
06 marca 2020

Renta dożywotnia – na czym polega?

Volkswagen Bank kontakt infolinia
Banki
author
Dominika Sobieraj
12 marca 2019

Volkswagen Bank kontakt infolinia

Natychmiastowe przelewy bankowe
Wpisy
autor wpisu
Maciej_Stanko
13 kwietnia 2013

Natychmiastowe przelewy bankowe

Coraz więcej wydajemy na zakupy
Wpisy
author
Aneta Jankowska
21 listopada 2017

Coraz więcej wydajemy na zakupy

Pożyczki dla Ukrainców w PayUkraine
Bez kategorii
author
Aleksandra Gościnna
29 grudnia 2019

Pożyczki dla Ukrainców w PayUkraine

Bank Spółdzielczy w Poniatowej sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
23 września 2019

Bank Spółdzielczy w Poniatowej sesje przychodzące i wychodzące

Porównaj