SORBNET – najważniejsze informacje

SORBNET – najważniejsze informacje

author
Dominika Sobieraj
13 lipca 2023

System SORBNET2 to najważniejszy w Polsce system płatności wysokokwotowych. Wyjaśniamy wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące tego systemu.

Spis treści:

 1. SORBNET2 – co to jest?
 2. Do czego służy SORBNET2?
 3. Kto korzysta z SORBNET2?
 4. SORBNET - lista banków
 5. Przelewy SORBNET
 6. Godziny księgowania
 7. Pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

SORBNET2 – co to jest?

SORBNET2 to System Obsługi Rachunków Banków w złotych prowadzony przez NBP. Do dnia 7 czerwca 2013 r. był znany pod nazwą SORBNET, a od 10 czerwca tamtego roku zastąpił go nowy system: SORBNET2.

Co ciekawe – choć pierwotna struktura już nie istnieje – nadal większość instytucji finansowych używa jej nazwy dla określenia nowej wersji systemu. Nie powinno nas zatem dziwić rozpowszechnienie nazwy systemu SORBNET dla tego, co jest w istocie systemem SORBNET2.

SORBNET2 jest systemem płatności wysokokwotowych. Stanowi on główny kanał wymiany zleceń na wysokie kwoty na poziomie międzybankowym. To właśnie ten system umożliwia dokonywanie dużych operacji finansowych z zakresu polityki pieniężnej, a także transakcji bankowych i zleceń Klientów.

W systemie SORBNET2 są także rozliczane wszystkie płatności z tych systemów rozliczeniowych, których operatorem jest KIR S.A. (dotyczy to zatem głównie popularnych w Polsce systemów Elixir i Express Elixir).

Dzięki wykorzystaniu systemu SORBNET2 transakcje międzybankowe na ogromne kwoty wykonywane są w czasie rzeczywistym. Dla płatności w złotówkach w systemie tym dokonywany jest rozrachunek międzybankowy typu RTGS (czyli z angielskiego: Real-Time Gross Settlement – rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym).

Szukasz najlepszych ofert kredytowych? Sprawdź:

Kredyty gotówkowe – do 200 000 zł

Kredyty konsolidacyjne – zamień wiele rat w jedną

Kredyty hipoteczne – na własne mieszkanie

Do czego służy SORBNET2?

System SORBNET2 służy przede wszystkim do realizacji przelewów międzybankowych w szybki i bezpieczny sposób. Jest to jeden z kluczowych elementów całego polskiego systemu płatniczego.

Nad działaniem systemu pieczę sprawuje Narodowy Bank Polski. To NBP dba o rozwój systemu oraz zapewnia stałą obsługę prawną oraz ciągły nadzór nad funkcjonowaniem.

Opieka NBP gwarantuje przede wszystkim bezpieczeństwo transakcji. Zaletą i dla klienta indywidualnego, i dla klienta instytucjonalnego, jest bez wątpienia szybkość transakcji. Zazwyczaj od zlecenia przelewu do jego faktycznego odebrania przez adresata mija zaledwie kilka minut.

Kto korzysta z SORBNET2?

System SORBNET jest wykorzystywany średnio kilkanaście tysięcy razy dziennie. W samym 2022 roku zarejestrowano w systemie ponad 5 450 000 zlecenia. Oznacza to, że dziennie SORBNET2 obsłużył średnio 21 628 zlecenia operacji finansowych.

Wartość tych transakcji w 2022 roku wyniosła 131 bln zł. W przeliczeniu na dzień daje to kwotę ponad 520 miliardów złotych.

W systemie SORBNET2 biorą udział:

 • Narodowy Bank Polski,
 • 53 banki,
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
 • Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,
 • KDPW_CCP S.A.

Przez ten system mogą być w czasie rzeczywistym rozliczane wszystkie transakcje, które są wykonywane pomiędzy podmiotami w nim uczestniczącymi.

SORBNET - lista banków

W systemie SORBNET 2 poza wymienionymi wyżej instytucjami finansowymi biorą udział aż 53 banki:

 1. Narodowy Bank Polski – Departament Systemu Płatniczego
 2. Narodowy Bank Polski
 3. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna
 4. Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna
 5. KDPW_CCP S.A.
 6. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
 7. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 8. ING Bank Śląski S.A.
 9. Bank BPH Spółka Akcyjna
 10. Santander Bank Polska S.A.
 11. Bank Gospodarstwa Krajowego
 12. mBank S.A.
 13. Bank Millennium S.A.
 14. Bank Polska Kasa Opieki S.A.
 15. HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
 16. Bank Pocztowy S.A.
 17. Bank Ochrony Środowiska S.A.
 18. VeloBank Spółka Akcyjna
 19. Mercedes-Benz Bank Polska S.A. w likwidacji
 20. BNP Paribas Bank Polska S.A.
 21. SGB-Bank S.A.
 22. PLUS BANK S.A.
 23. SOCIETE GENERALE S.A. Oddział w Polsce
 24. Nest Bank S.A
 25. Deutsche Bank Polska S.A.
 26. Pekao Bank Hipoteczny S.A.
 27. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 28. Credit Agricole Bank Polska S.A.
 29. Santander Consumer Bank S.A.
 30. Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
 31. FCA Bank S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
 32. mBank Hipoteczny S.A.
 33. Toyota Bank Polska S.A.
 34. DNB Bank Polska S.A.
 35. Svenska Handelsbanken AB S.A. Oddział w Polsce
 36. BNP PARIBAS S.A. Oddział w Polsce
 37. Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce
 38. Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) – Oddział w Polsce
 39. CAIXABANK, S.A. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
 40. HAITONG BANK, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
 41. Alior Bank S.A.
 42. Bank of China (Europe) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
 43. PKO Bank Hipoteczny S.A.
 44. AS Inbank Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce
 45. Bank Nowy S.A.
 46. AION Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
 47. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
 48. Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy
 49. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 50. Krakowski Bank Spółdzielczy
 51. Wielkopolski Bank Spółdzielczy
 52. Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy
 53. Bank Spółdzielczy w Brodnicy

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Sprawdź także:

Kredyt online – do 200 000 zł online

Pożyczki na dowód – minimum formalności

Pożyczki bez baz – z minimalną weryfikacją w bazach

Pożyczki online bez weryfikacji – w pełni przez Internet

Przelewy SORBNET

Zlecenia przelewów w systemie SORBNET2 przyjmowane są w sposób ciągły. Potrzeba zaledwie kilku minut na to, by pieniądze przeszły z konta nadawcy na konto odbiorcy przelewu.

System SORBNET2 nie ma żadnych ograniczeń dotyczących kwoty przelewu. Oznacza to, że możemy w czasie niemalże rzeczywistym przesyłać nieograniczenie wysokie kwoty.

Przelewy typu SORBNET2 w większości banków nie są jednak darmowe. Koszt natychmiastowego przelewu międzybankowego to zazwyczaj od 10 do 50 zł w zależności od banku, z którego nadajemy przelew.

Niektóre banki uzależniają także koszt przelewu od wysokości kwoty, którą przesyłamy. Na przykład w ING Banku Śląskim za przelew SORBNET2 w kwocie do 1 miliona złotych zapłacimy tylko 10 zł, ale za przelew w kwocie wyższej przyjdzie nam zapłacić już 35 zł.

Godziny księgowania

System SORBNET2 umożliwia przesyłanie przelewów w czasie rzeczywistym, ale tylko w konkretnych dniach i godzinach. Dniami operacyjnymi są wszystkie dni od poniedziałku do piątku. Z działania wyłączone są weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy. System działa w godzinach 7:30-18:00.

Wyjątkowo w wigilię Bożego Narodzenia oraz 31 stycznia godziny działania systemu są skrócone. SORBNET2 jest w tych dniach obsługiwany w godzinach 7:30-16:00.

Godzina 18:00 nie jest jednak ostateczną godziną, w której gwarantowany jest przepływ środków w czasie rzeczywistym.  NBP podaje, że godziną graniczną dla zleceń klientowskich przy przelewach w systemie SORBNET2 jest 16:00.

Ponadto każdy bank stosuje indywidualną politykę godzinową dotyczącą sesji SORBNET2. Najpopularniejszą godziną ostateczną, którą przyjmują banki w Polsce, jest 15:00.

Pytania i odpowiedzi

Narodowy Bank Polski precyzyjnie wskazuje, kto może ubiegać się o uczestnictwo w systemie SORBNET2. Mogą być to oczywiście banki (w tym banki centralne z innych państw), podmioty zarządzające systemem zewnętrznym, Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa.

Na dokumentację prawną dotyczącą tego systemu płatności składają się akty prawne NBP oraz umowy, które są zawarte między NBP a uczestnikami systemu SORBNET2.

Wśród aktów prawnych NBP znajdują się dwa dokumenty:

 • zarządzenie Nr 30/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie sposobu przeprowadzania rozliczeń międzybankowych i rozrachunków międzybankowych,
 • uchwała Nr 9/2013 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy BankPolski (Dziennik Urzędowy NBP z 2013 r., poz. 8, z późn. zm.3).

Umowy między uczestnikami systemu a NBP są tworzone odrębnie dla każdego z tych podmiotów. Każda umowa określa zasady składania oraz realizacji zleceń płatniczych w systemie SORBNET2. Po podpisaniu umowy podmioty zobowiązują się do przestrzegania wszystkich wymagań, które są określone w “Specyfikacji funkcjonalnej systemu SORBNET2 dla uczestników”.

Podsumowanie

 

1. SORBNET2 to następca poprzedniej wersji systemu o nazwie SORBNET. Mimo tego, że nazwa została zmieniona, nadal w powszechnym użyciu wobec nowszej wersji systemu stosuje się nazwę SORBNET.

2. Dzięki wykorzystaniu systemu SORBNET2 możliwe są bezpieczne i szybkie przelewy międzybankowe (czas realizacji przelewu jest zbliżony do rzeczywistego).

3. Pieczę nad systemem płatności wysokokwotowych SORBNET2 sprawuje Narodowy Bank Polski. Jest on odpowiedzialny za nadzór i kontrolę poprawności działania systemu.

4. System przelewów SORBNET2 wykorzystuje się głównie przy transakcjach wysokokwotowych, choć można dokonywać za jego pomocą także przelewów na niskie kwoty. W 2022 roku średnio dziennie przesyłano za pomocą tego systemu około 520 miliardów złotych.

5. W systemie SORBNET2 bierze udział w sumie 53 banki, NBP, KIR oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz CCP.

6. Uczestnikami systemu SORBNET2 jest większość dużych polskich banków, na przykład: PKO BP, Alior Bank, ING Bank Śląski, mBank, Santander Bank Polska, Bank Gospodarstwa Krajowego, Euro Bank, Bank Pocztowy, Credit Agricole czy Plus Bank.

7. Zlecenia przelewów międzybankowych w tym systemie są przyjmowane w sposób ciągły – granicą jest jedynie ostateczna godzina wejścia przelewu.

8. NBP jako godzinę graniczną wyznacza 16:00 każdego dnia roboczego, ale poszczególne banki uczestniczące w systemie zazwyczaj wymagają, by przelewy w tym systemie były zlecone do godziny 15:00 (zależy to jednak od indywidualnych ustaleń bankowych).

9. Działanie systemu SORBNET2 jest regulowane przez zarządzenie Prezesa NBP w sprawie sposobu przeprowadzania rozliczeń międzybankowych i rozrachunków międzybankowych oraz przez uchwałę Zarządu NBP z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski.

10. System SORBNET2 jest głównym i najważniejszym polskim systemem służącym do obsługiwania płatności wysokokwotowych.

źródła:

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/informacja_sorbnet2.html

https://www.nbp.pl/systemplatniczy/SORBNET2-Zasady-funkcjonowania-systemu.pdf

https://www.nbp.pl/systemplatniczy/lista_uczestnikow_cug_sorbnet2.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Jak bank sprawdza zatrudnienie Klienta?
Poradnik
author
Patryk Byczek
15 grudnia 2022

Jak bank sprawdza zatrudnienie Klienta?

Jak przygotować się do spotkania z pośrednikiem finansowym?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
18 czerwca 2019

Jak przygotować się do spotkania z pośrednikiem finansowym?

Rodzina i dom w centrum życia
Bez kategorii
author
Aleksandra Gościnna
17 maja 2021

Rodzina i dom w centrum życia

Kredyt hipoteczny Gryfice
Kredyty miasta
autor wpisu
Marta Janusz
20 lutego 2023

Kredyt hipoteczny Gryfice

PKO BP w Szczyrku
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
08 sierpnia 2019

PKO BP w Szczyrku

Akcja Warto Bezgotówkowo
Wpisy
author
Aneta Jankowska
15 września 2017

Akcja Warto Bezgotówkowo

Porównaj