Decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego i wszystkie związane z nią formalności to właśnie to, co spędza sen z powiek milionom kredytobiorców. Jednym z dodatkowych kosztów takiego zobowiązania jest ubezpieczenie pomostowe. 

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 13.08.2018
Udostępnij:

Ubezpieczenie pomostowe to rodzaj specjalnego zabezpieczenia, jakim bank gwarantuje sobie odszkodowanie za utratę praw do hipoteki w przypadku niewywiązania się ze spłaty kredytu przez Konsumenta. 
 

Oznacza to, że dzięki ubezpieczeniu pomostowemu bank będzie miał szansę się wypłacić, nawet wtedy, gdy Kredytobiorca nie spłaci swojego zobowiązania i nie zwróci pożyczonych pieniędzy bankowi.
 

Sprawdziliśmy, na jakiej zasadzie udzielane jest ubezpieczenie pomostowe, w którym etapie postępowania kredytowego należy o nim pamiętać i w jaki sposób pobierane są koszty takiego ubezpieczenia. 
 

Po co jest ubezpieczenie pomostowe?
Najbardziej stabilnym i trwałym zabezpieczeniem każdego kredytu hipotecznego jest wpis hipoteczny. To właśnie ten detal potwierdza prawo instytucji kredytodawcy do dochodzenia swej wierzytelności w sytuacji, gdy Kredytobiorca nie wywiąże się z umowy i nie spłaci swego zobowiązania. 
 

Problem leży jednak w tym, iż każdy kredyt hipoteczny wypłacany jest przez bank jeszcze zanim odpowiedni wpis hipoteczny zostanie dokonany. Na ustanowienie hipoteki na rzecz banku można bowiem oczekiwać nawet kilka miesięcy. 
 

W ciągu całego tego czasu prawo banku do hipoteki jest więc niepotwierdzone. Wtedy właśnie kredytodawcy sięgają po ubezpieczenie pomostowe, czyli specjalną formę zabezpieczenia, jaka zagwarantuje im odszkodowanie za ewentualną stratę hipoteki w czasie owego wysokiego ryzyka. 
 

Koszt ubezpieczenia 
Umowa o objęcie banku ubezpieczeniem pomostowym zawierana jest między kredytodawcą a firmą ubezpieczeniową. Choć więc kredytobiorca nie stanowi żadnej ze stron tejże umowy, to właśnie na nim spoczywa obowiązek poniesienia kosztów ubezpieczenia, które zwykle wynoszą ok. 200zł dodatkowej opłaty miesięcznej.
 

Odpowiednia kwota pobierana może być przez bank dwojako. Po pierwsze: poprzez podwyższenie marży kredytu, a co za tym idzie – całego oprocentowania naszego zobowiązania, w związku z czym wzrośnie kwota każdej miesięcznej raty. 
 

Drugim sposobem pobierania opłaty za ubezpieczenie pomostowe jest egzekwowanie wpłat na tzw. „składki ubezpieczeniowe” przez kredytodawcę. Nie zawsze są one naliczane miesięcznie (często zdarza się konieczność uiszczania ich kwartalnie).
 

Ile czasu trzeba opłacać ubezpieczenie?
Trudno jednoznacznie określić, przez jak długi okres konieczne będzie uiszczanie opłat za ubezpieczenie pomostowe naszego kredytu. Wszystko zależy od szybkości rozpatrzenia sprawy przez sąd wieczysto-księgowy. 
 

Proces ten czasem zajmuje kilka tygodni, lecz czasem – nawet rok. Najdłużej poczekają ci, którzy zakupili mieszkanie z rynku pierwotnego, bowiem w ich przypadku konieczne będzie jeszcze założenie odpowiedniej księgi wieczystej. 

Jeśli tylko odpowiedni wpis hipoteczny zostanie dokonany, a decyzja w tej sprawie – uprawomocniona przez sąd (proces ten trwa zwykle 2-3 tygodnie), możliwe będzie przedstawienie odpisu ksiąg wieczystych bankowi i zaprzestanie opłacania ubezpieczenia pomostowego.

Komentarze