Co zrobić, jak zgubimy dowód osobisty?

Co zrobić, jak zgubimy dowód osobisty?

author
Dominika Byczek
25 sierpnia 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

W sytuacji zgubienia dowodu tożsamości bardzo ważne jest szybkie i rozważne podjęcie działań zgodnych z ogólnie przyjętą procedurą. Tylko to pozwoli nam uchronić się przed wyłudzeniem danych albo kradzieżą tożsamości. Sprawdź, co zrobić, kiedy zgubisz dowód osobisty.

Czas jest ważny

Pierwszą myślą po znalezieniu lub zgubieniu jakiegokolwiek dokumentu, jest u większości z nas udanie się z tą sprawą na policję. Uprzedzamy – policja nie zainteresuje się tą sprawą. Po zgubieniu dowodu osobistego powinniśmy się niezwłocznie skontaktować z urzędem gminy (osobiście albo przez internetową platformę składania wniosków).

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Sprawdź także:

Kredyt online – do 200 000 zł online

Pożyczki na dowód – minimum formalności

Pożyczki bez baz – z minimalną weryfikacją w bazach

Pożyczki online bez weryfikacji – w pełni przez Internet

Zgubiony dowód – co robić?

 1. nie iść na policję
 2. zgłosić zaginięcie dowodu w urzędzie gminy (jeżeli do zgubienia doszło w kraju)
 3. zgłosić zaginięcie dowodu w konsulacie polskim (jeżeli do zagubienia doszło za granicą)
 4. zgłosić zaginięcie dowodu w swoim banku

Zaginięcie dowodu w urzędzie gminy możemy złożyć osobiście lub internetowo.

Zaginięcie dowodu w konsulacie polskim możemy złożyć osobiście, przez pocztę albo przez faks.

Zaginięcie dowodu w banku możemy zgłosić przez infolinię naszego banku.

Na policję możemy zgłosić się tylko wtedy, kiedy nasz dowód został skradziony. W innym wypadku policja nie przyjmie naszej sprawy i nie zajmie się poszukiwaniem zaginionego dokumentu, ponieważ zgodnie z prawem jest to zadanie innego organu. Policja zajmuje się bowiem jedynie dochodzeniem sprawców przestępstw.

Gdzie zgłosić utratę dowodu osobistego?

Utratę dowodu osobistego musimy zgłosić:

 • do urzędu gminy – jeżeli przebywamy na terenie Polski,
 • do konsulatu polskiego – jeżeli jesteśmy za granicą,
 • do banku – żeby uchronić się przed kradzieżą danych.

Nie możemy nie zgłosić zagubienia dowodu, ponieważ jest to nasz obowiązek wynikający z ustawy o dowodach osobistych. Artykuł 47 tej ustawy wskazuje jasno, że:

PODSTAWA PRAWNA

Art. 47. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu

1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2017.0.1464 t.j. – Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Trzeba zatem zgłosić fakt zgubienia dowodu niezwłocznie po tym, jak spostrzeżemy jego brak. Co jednak istotne – obowiązkowe jest jedynie zgłoszenie tego faktu do urzędu gminy lub do placówki konsularnej. To, czy zgłosimy zagubienie dowodu do banku, zależy już od nas, jednakże musimy liczyć się z tym, że znalazca naszego dokumentu może na przykład próbować wziąć na nas pożyczkę na dowód.

Utrata dowodu – urząd gminy

Do urzędu gminy możemy zgłosić się osobiście oraz elektronicznie. Ze zgłoszenia przez Internet szczególnie warto skorzystać wtedy, kiedy zauważymy zgubienie dowodu na przykład w weekend i do osobistego zgłoszenia tego faktu do urzędu trzeba byłoby czekać do najbliższego dnia roboczego. E-urzędy czynne są 24h na dobę, bez względu na to, czy są to dni robocze, czy świąteczne.

1. Zgłoszenie utraty dowodu w urzędzie gminy osobiście

Utratę dowodu osobistego możemy złożyć w dowolnym urzędzie gminy. Możemy samodzielnie wydrukować sobie formularz zgłoszenia utraty dowodu osobistego (oficjalny druk jest dostępny pod adresem https://obywatel.gov.pl/documents/10181/0/Formularz+zgloszenia+utraty+lub+uszkodzenia+dowodu+osobistego/959ec2a7-bef0-4f4a-bf7c-3c8b468b6ab9) albo pobrać go na miejscu. Formularze gotowe do wypełnienia dostępne są od ręki w każdym urzędzie gminy. Ich wydanie jest bezpłatne.

Dowód zostanie unieważniony niezwłocznie po złożeniu poprawnie wypełnionego formularza. Urzędnik wyda nam tymczasowe zaświadczenie o utracie dowodu osobistego – jest ono ważne do czasu wydania nowego dokumentu.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 47. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu

5. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

Dz.U.2017.0.1464 t.j. – Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Od 4 marca 2019 roku nie są już wydawane stare dowody osobiste. Wszyscy, którzy wnioskują o wydanie nowego dowodu, otrzymają nowy e-dowód.

2. Zgłoszenie utraty dowodu w urzędzie gminy przez Internet

Zgłoszenia możemy także dokonać przez Internet. Wystarczy w tym celu mieć założony profil zaufany (eGo), ponieważ pozwoli on na potwierdzenie naszej tożsamości w e-urzędzie. Opcja zgłaszania utraty dowodu w e-urzędzie jest dostępna 24 godziny na dobę.

By zgłosić utratę dowodu przez Internet, wchodzimy na stronę https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/zglos-utrate-albo-uszkodzenie-dowodu-osobistego-uniewaznienie#scenariusz-przez-internet i klikamy niebieski banner “Wyślij zgłoszenie”.

Strona automatycznie przeniesie nas do logowania na swój profil zaufany. Po zalogowaniu wybieramy opcję zgłoszenia utraty dowodu osobistego. Nie musimy wskazywać urzędu, do którego chcemy złożyć wniosek – system automatycznie wskaże urząd, który wydał nasz dokument tożsamości.

W ostatnim kroku należy wskazać, czy chcemy otrzymać zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, a następnie sprawdzić i podpisać wniosek podpisem elektronicznym. Po poprawnym wysłaniu zgłoszenia otrzymamy urzędowe poświadczenie przedłożenia, które będzie dowodem na to, że zgłosiliśmy fakt zgubienia dowodu do urzędu.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 47. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu

6. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

Dz.U.2017.0.1464 t.j. – Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Utrata dowodu – konsulat

1. Zgłoszenie utraty dowodu w konsulacie polskim osobiście

Jeżeli jesteśmy za granicą, możemy zgłosić utratę dowodu osobistego w dowolnym konsulacie polskim. Usługa ta jest bezpłatna.

W konsulacie musimy okazać:

 • formularz zgłoszenia utraty dowodu osobistego
 • jeżeli mamy – inny dokument poświadczający naszą tożsamość (np.: paszport, prawo jazdy).

Formularz zgłoszenia utraty dowodu dostępny jest pod adresem:

https://obywatel.gov.pl/documents/10181/0/Formularz+zgloszenia+utraty+lub+uszkodzenia+dowodu+osobistego/959ec2a7-bef0-4f4a-bf7c-3c8b468b6ab9.

Gotowe do wypełnienia formularze znajdziemy także w każdym konsulacie.

Konsulat w naszym imieniu skontaktuje się z urzędem gminy, który wydał nasz dowód, a ten niezwłocznie unieważni dokument. W konsulacie otrzymamy także zaświadczenie o utracie dowodu osobistego. Powinniśmy zatrzymać je do momentu wydania nowego dowodu. Uwaga! Zaświadczenie to nie jest dokumentem tożsamości, a zatem może nie zostać uznane np.: w samolocie. Ważność zaświadczenia to 2 miesiące.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 47. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu

5. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

Dz.U.2017.0.1464 t.j. – Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

2. Zgłoszenie utraty dowodu w konsulacie drogą pocztową albo faksem

Utratę dowodu osobistego za granicą możemy także zgłosić listownie albo faksem. Wystarczy wydrukować formularz zgłoszenia utraty dowodu, który dostępny jest pod linkiem https://obywatel.gov.pl/documents/10181/0/Formularz+zgloszenia+utraty+lub+uszkodzenia+dowodu+osobistego/959ec2a7-bef0-4f4a-bf7c-3c8b468b6ab9. Koszt wysyłki listownej musimy pokryć samodzielnie.

Formularz wysyłamy na adres pocztowy albo numer faks odpowiedniego konsulatu polskiego. Warto zaznaczyć we wniosku, że chcielibyśmy otrzymać zaświadczenie o utracie dowodu. Może się ono przydać, jednakże nie jest równoważne z samym dokumentem tożsamości, co oznacza, że nie wszystkie instytucje muszą je uznać.

Art. 47. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu

3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

Dz.U.2017.0.1464 t.j. – Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Szukasz najlepszych ofert kredytowych? Sprawdź:

Kredyty gotówkowe – do 200 000 zł

Kredyty konsolidacyjne – zamień wiele rat w jedną

Kredyty hipoteczne – na własne mieszkanie

Utrata dowodu – bank

Utratę dowodu warto również niezwłocznie zgłosić do banku. Co najważniejsze – powinny to zrobić wszystkie osoby, nawet jeżeli nie mają konta bankowego. Dlaczego? Ponieważ również osoby nieposiadające konta bankowego są narażone na działanie oszustów.

Bank przekazuje informację o utracie dowodu osobistego: wszystkim bankom, operatorom komórkowym oraz innym firmom. Tylko po zgłoszeniu utraty do banku nasze dane są w pełni bezpieczne.

W swoim banku zastrzeżemy kartę przez infolinię. Utratę dowodu można zgłosić w banku nawet wtedy, kiedy nie posiada się w nim konta bankowego. Zastrzeżenia dokumentów od wszystkich osób przyjmują następujące banki:

 1. Bank BNP Paribas S.A.
 2. Bank Pocztowy SA
 3. Bank Polskiej Spółdzielczości SA
 4. Credit Agricole Bank Polska S.A.
 5. Bank Millennium
 6. Plus Bank SA
 7. PKO BP SA
 8. Santander Bank Polska
 9. Santander Consumer Bank SA
 10. SGB-Bank S.A.
 11. Bank Gospodarstwa Krajowego
 12. VeloBank

Klienci pozostałych banków w celu zastrzeżenia dokumentu muszą dzwonić tylko do swoich banków.

Kto może zgłosić utratę dowodu osobistego?

Utratę dowodu osobistego może zgłosić:

 1. każda pełnoletnia osoba, która utraciła ten dokument,
 2. osoba pełnoletnia w imieniu innej osoby, o ile jest to dziecko do 18 roku życia albo osoba częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 47. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu

4. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Dz.U.2017.0.1464 t.j. – Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Co, gdy znajdziemy dowód osobisty, który uprzednio zgubiliśmy?

Jeżeli zgłosiliśmy już utratę dowodu osobistego, a po czasie uda nam się go odnaleźć, jest on właściwie bezużyteczny. Po złożeniu w urzędzie formularza zgłoszenia utraty dowodu nasz dokument traci już ważność i nie ma możliwości jej przywrócenia (choćby data ważności wpisana na dokumencie była nadal aktualna). Nie wolno posługiwać się unieważnionym dowodem osobistym. Powinniśmy zwrócić go temu organowi, który go wydał.

Podsumowanie

W przypadku utraty lub znalezienia dowodu osobistego warto znać odpowiednie procedury postępowania. Ważne jest, aby pamiętać, że zgubiony dowód osobisty nie jest sprawą dla policji. Istnieją konkretne kroki do podjęcia w zależności od sytuacji:

 1. Zgubiony dowód osobisty w kraju:
  • nie trzeba iść na policję w przypadku zgubienia.
  • należy zgłosić zaginięcie dowodu w urzędzie gminy (osobiście lub przez internet).
 2. Zgubiony dowód osobisty za granicą:
  • zgłoszenie utraty dowodu można dokonać w konsulacie polskim (osobiście, pocztą lub faksem).
 3. Zgubiony dowód osobisty – dodatkowe środki ostrożności:
  • warto zgłosić utratę dowodu w swoim banku, nawet jeśli nie posiada się tam konta bankowego. To pomaga w zabezpieczeniu swoich danych.

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o dowodach osobistych. Należy to zrobić niezwłocznie po zauważeniu utraty dokumentu. Policja zajmuje się jedynie przypadkami kradzieży dowodu osobistego. Warto wiedzieć, że zgubiony dowód osobisty można zgłosić do urzędu gminy osobiście lub przez internet. Konsulat polski za granicą także przyjmuje takie zgłoszenia. Banki również pomagają w zabezpieczeniu danych po zgubieniu dowodu. W przypadku znalezienia zgubionego dowodu, który wcześniej został zgubiony i zgłoszony, dokument ten jest już nieważny i nie można go używać. Należy go zwrócić do urzędu, który go wydał.

Pytania i odpowiedzi

Po utracie dowodu osobistego należy zgłosić ten fakt w odpowiednim organie lub placówce. W Polsce jest to urząd gminy, za granicą konsulat polski.

Tak, zgłoszenie utraty dowodu osobistego jest obowiązkowe zgodnie z ustawą o dowodach osobistych.

Utratę dowodu osobistego za granicą można zgłosić w konsulacie polskim, który skontaktuje się z urzędem gminy w Polsce w celu unieważnienia dokumentu.

Można zgłosić utratę dowodu osobistego w konsulacie osobiście, drogą pocztową lub faksem.

Tak, warto zgłosić utratę dowodu osobistego do banku, nawet jeśli nie ma się konta bankowego, aby zabezpieczyć swoje dane.

Osoba pełnoletnia może zgłosić utratę dowodu osobistego w imieniu innej osoby, takiej jak dziecko do 18 roku życia lub osoba częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona.

Odnaleziony dowód osobisty jest bezużyteczny po zgłoszeniu jego utraty, i powinien zostać zwrócony organowi, który go wydał.

Wiele banków przyjmuje zgłoszenia utraty dowodu osobistego. Przykładowe banki to PKO BP, Santander, ING, i inne.

Tak, można zgłosić utratę dowodu osobistego przez internet, korzystając z profilu zaufanego  na stronie e-urzędu.

Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego wydane przez konsulat jest ważne przez 2 miesiące.

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Całkowicie zdalny proces zakładania konta w mBanku

mBank poinformował w komunikacie prasowym, że osoby nieposiadające konta w mBanku będą mogły założyć rachunek całkowicie zdalne. Od teraz nie będzie trzeba podpisywać dokumentów podczas wizyty w oddziale banku, czy przy kurierze. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
14 marca 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Kiedy okres studiów wlicza się do emerytury?

Wysokość naszej przyszłej emerytury zależy przede wszystkim od tego, jakim stażem pracy i jaką aktywnością zawodową wykażemy się w ciągu kolejnych lat naszego życia. Co istotne jednak, w niektórych przypadkach do stażu ubezpieczeniowego wliczane zostaną także lata spędzone na studiach. Sprawdziliśmy szczegóły prawnych regulacji w tej sprawie.

author
Halszka Gronek
02 listopada 2018
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Inspektorat ZUS w Pabianicach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada oddziałów w największych polskich miastach Do każdego oddziału przynależą jednostki podległe, takie jak Inspektoraty i Biura Terenowe Sprawdzamy dane Inspektoratu w Pabianice: kontakt, dane adresowe, infolinię oraz godziny otwarcia.

author
Patryk Byczek
25 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Allegro kończy 18 lat

Platforma Allegro to 20 milionów użytkowników, 740 sprzedanych produktów na minutę i 300 tysięcy klientów dziennie. Serwis obchodzi w tym roku swoje 18. urodziny. 

author
Aneta Jankowska
20 grudnia 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

T-Mobile Usługi Bankowe w Stalowej Woli

T-Mobile Usługi Bankowe to bank oferujący konto osobiste, kredyty gotówkowe i konsolidacyjne przez Internet. Sprawdź informacje na temat placówki w Stalowej Woli.

author
Patryk Byczek
13 marca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP w Knurowie

PKO BP to największy bank w Polsce. Zobacz placówki i oddziały w Knurowie – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
19 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj