Jak złożyć reklamację w Banku Polskiej Spółdzielczości ?

Jak złożyć reklamację w Banku Polskiej Spółdzielczości ?

author
Aneta Jankowska
20 marca 2017
Jeśli jesteś niezadowolony z usługi w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., możesz złożyć reklamację. Sprawdź jak zrobić to szybko i poprawnie.

 
Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku. 
 

Reklamację można złożyć np. w sprawie:

– niesłusznie naliczonej opłaty za konto
– błędnie zaksięgowanego przelewu
– niewłaściwego zachowania pracownika banku
– przekazania sprawy do komornika
– nieautoryzowanej operacji na karcie
– przekazania naszych danych do BIK

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ ?

 Reklamację można złożyć w:

1) Dowolnym oddziale banku 

Reklamację można złożyć w formie ustnej lub pisemnej. 


2) Listownie
 
Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna

ul. Grzybowska 81

00-844 Warszawa


3) Telefonicznie

Numer infolinii: 0 801 321 456 lub (+48) 86 215 50 00


4) Elektronicznie

Na adres: [email protected]

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA ?

Bank nie podaje konretnych informacji, co powinno znaleźć się w reklamacji.

Kiedy dostaniemy odpowiedź na reklamację w Banku BPS S.A. ?

Bank stara się jak najszybciej udzielić odpowiedzi na zapytania. Jednak w przypadkach wymagających bardziej szczegółowych wyjaśnień maksymalny czas udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną może wynieść 30 dni kalendarzowych. Zgłaszane reklamacje rozpatrywane są przez Bank BPS S.A. nieodpłatnie.

W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację ?

Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w formie pisemnej na adres korespondencyjny. 

 

O ile nie zgadzamy się z wynikiem reklamacji, mamy prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z bankiem poprzez odwołanie od decyzji w sprawie reklamacji bezpośrednio do banku. 

Co więcej, klient ma możliwości zwrócenia się do sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego i wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jak i do właściwego miejscowo sądu powszechnego w celu rozstrzygnięcia sporu. 

Co powinno być w odpowiedzi na reklamację ?
 
Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:
 
1) Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)

2) Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy

3) Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację

4) W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Najdłuższy bieg charytatywny w Polsce
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
23 maja 2019

Najdłuższy bieg charytatywny w Polsce

Komornik Sądowy Daniel Woźny
Wpisy
autor wpisu
m_szydlowski
15 maja 2015

Komornik Sądowy Daniel Woźny

Kredyt hipoteczny Poznań
Kredyty miasta
autor wpisu
Dorota Cholewicka
02 lutego 2022

Kredyt hipoteczny Poznań

PKO BP w Pszczynie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
05 września 2019

PKO BP w Pszczynie

Opłata za pozostanie w Wielkiej Brytanii po Brexicie
Ekonomia
author
Halszka Gronek
02 lipca 2018

Opłata za pozostanie w Wielkiej Brytanii po Brexicie

Wymówki przedsiębiorców-dłużników
Blog
author
Aneta Jankowska
30 sierpnia 2017

Wymówki przedsiębiorców-dłużników

Porównaj