Firmy pożyczkowe – jakie warunki muszą spełniać?

Firmy pożyczkowe – jakie warunki muszą spełniać?

author
Halszka Gronek
18 września 2023

Firmy pożyczkowe działają na polskim rynku finansowym według ściśle określonych zasad prawnych. By dane przedsiębiorstwo zostało parabankiem, musi spełnić kilka ważnych kryteriów. Sprawdziliśmy, jakich formalności dopilnować, by móc zarejestrować spółkę jako prywatną instytucję pożyczkową.

Popularność parabanków rośnie

Prywatne parabanki stały się na przełomie ostatniej dekady znaczącym filarem krajowego rynku finansowego. Firmy te znane są przede wszystkim z udzielania szybkich pożyczek na dowód, czyli tak zwanych chwilówek. Produkty te są łatwo dostępne – można z nich skorzystać zarówno przez internet, jak i poprzez specjalne infolinie telekomunikacyjne.

Produkty reklamowane przez firmy pożyczkowe swą popularność zawdzięczają niskim rygorom weryfikacji kredytowej. Z chwilówek może skorzystać niemal każdy – najczęściej niezależnie od tego, czy posiada odpowiednią zdolność i wiarygodność kredytową.

Prywatnym instytucjom pożyczkowych zaufały już miliony Polaków. Wiele osób zastanawia się jednak, na jakich zasadach działają owe firmy pożyczkowe. W dzisiejszym artykule postaramy się wyjaśnić, jakie wymogi muszą spełnić dane instytucje, by uzyskać status parabanku. Sprawdź, czym różnią się banki od parabanków.

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Sprawdź także:

Kredyt online – do 200 000 zł online

Pożyczki pozabankowe – minimum formalności

Pożyczki bez baz – z minimalną weryfikacją w bazach

Pożyczki online bez weryfikacji – w pełni przez Internet

Wpis do rejestru

Na mocy zmian prawnych, jakie weszły w życie pod koniec lipca 2017 roku, wszystkie firmy pożyczkowe działające na polskim rynku mają obowiązek wpisania się do ogólnopolskiego Rejestru Instytucji Pożyczkowych. Warunek ten jest nieusuwalny i nie przewiduje jakichkolwiek odstępstw.

Owy Rejestr Instytucji Pożyczkowych to nic innego, jak ogólnopolski spis wszystkich parabanków, które działają na obecnym rynku finansowym. Każde przedsiębiorstwo, jakie sprzedaje lub chce zacząć sprzedawać swe produkty pożyczkowe, musi dokonać oficjalnego wpisu do Rejestru. W przeciwnym wypadku działanie takiej firmy będzie niezgodne z prawem.

Rejestr Instytucji Pożyczkowych funkcjonuje na polskim rynku od niewiele ponad roku. Nad prawidłowym funkcjonowaniem Rejestru czuwa podmiot będący jednym z najważniejszych filarów kontroli polskiego rynku pieniężnego – Komisja Nadzoru Finansowego.

Pierwotnym celem utworzenia Rejestru było wyeliminowanie z polskiego rynku wszelkich podmiotów o nie do końca oczywistej i bezpiecznej formule prawnej. Jak tłumaczył Jarosław Ryba, Prezes Zarządu Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych, utworzenie Rejestru mogło wyjść polskiej branży bankowej tylko na dobre. Dlaczego? Bo dzięki takiej zmianie swą działalność zakończyły firmy, które nieetycznymi metodami pracy niszczyły wizerunek całej branży pożyczkowej.

Rejestr Instytucji Pożyczkowych – podstawa prawna

W lipcu 2017 roku weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Uchwalenie tegoż aktu prawnego wymusiło dokonanie zmian w obowiązujących ówcześnie przepisach o kredycie konsumenckim.

Znowelizowana ustawa o kredycie konsumenckim nałożyła na firmy pożyczkowe obowiązek rejestracji spółki w ogólnopolskim rejestrze instytucji pożyczkowych. Stało się tak poprzez dodanie do pierwotnej wersji ustawy artykułów 59aa – 59ag, których fragmenty brzmią następująco:

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 12. maja 2011 roku
o kredycie konsumenckim

Rozdział Va
Działalność instytucji pożyczkowych i rejestr instytucji pożyczkowych

Art. 59aa

1. Instytucja pożyczkowa może podjąć wykonywanie działalności po uzyskaniu wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych.
2. Za dzień rozpoczęcia działalności przez instytucję pożyczkową uważa się dzień dokonania wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych.

Art. 59ab

1. Rejestr instytucji pożyczkowych jest prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.
2. Rejestr instytucji pożyczkowych jest prowadzony w systemie teleinformatycznym i udostępniany na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

Sprawdź najważniejsze informacje o:

Kredycie hipotecznym – na własne mieszkanie

Drugim kredycie hipotecznym – czy jest możliwy?

Kredycie hipotecznym dla singla – czy można wziąć w pojedynkę?

Kredycie hipotecznym z rodzicami – czy się opłaca?

Kalkulatorze kredytów hipotecznych – poznaj ofertę

Wpis do rejestru – wymagania

Jak wyjaśniliśmy w poprzednich akapitach artykułu, wszystkie firmy, które chcą rozpocząć swą działalność pożyczkową, muszą zostać wpisane do rejestru KNF. Samo złożenie wniosku o wpis kosztuje 600 złotych. By aplikacja danej instytucji została pozytywnie rozpatrzona, konieczne jest jednak spełnienie kilku ustawowo wskazanych warunków.

Po pierwsze – przedsiębiorstwa wnioskujące o status parabanku muszą działać jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne. Prywatną firmą pożyczkową nie może więc zostać jednoosobowa działalność gospodarcza ani żadna ze spółek osobowych. 

Kolejnym fundamentalnym warunkiem jest posiadanie conajmniej 200 tysięcy złotych kapitału zakładowego. Co więcej, kwota ta nie może być sfinansowana z emisji obligacji lub kredytu. Kapitał zakładowy musi pochodzić z wniesionego na rzecz inwestycji wkładu własnego założycieli.

Co równie istotne, członkowie zarządu oraz rady nadzorczej, a także prokurenci danej spółki nie mogą być karani. Jeśli ktokolwiek z wysoko postawionych pracowników lub udziałowców parabanku usłyszy wyrok skazujący, nie będzie mógł on dłużej pełnić swego stanowiska. 

Wymogi formalne utworzenia parabanku W pigułce – najważniejsze informacje:

  1. Firma musi być zarejestrowana w ogólnopolskiem Rejestrze Instytucji Pożyczkowych KNF.
  2. Instytucja musi działać jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) lub spółka akcyjna (S.A.).
  3. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić conajmniej 200 000 złotych.
  4. Minimalny kapitał zakładowy nie może pochodzić z emisji obligacji lub kredytu. Wskazane prawnie źródło finansowania kapitału to wkład własny wniesiony przez założycieli parabanku.
  5. Członkowie zarządu oraz rady nadzorczej, a także prokurenci danej firmy nie mogą być karani.

Powyżej wskazane wymogi nie obowiązują jedynie firm, które dopiero chcą wejść na polski rynek pożyczkowy. Dotyczą one także tych parabanków, które udzielały pożyczek jeszcze przed wejściem w życie nowych regulacji prawnych z 2017 roku. Co istotne jednak, w przypadku doświadczonych spółek przepisy przewidziały nieco dłuższy czas na złożenie wniosku o rejestrację parabanku (6 miesięcy). Termin ten minął w styczniu bieżącego roku.

Spółki, które nie dotrzymały owej daty, musiały zamknąć interes. Jeśli tego nie zrobiły i postanowiły działać bez wpisu do Rejestru, w konsekwencji powinny liczyć się z możliwością ich pieniężnego ukarania. Sankcje wynoszą nawet pół miliona złotych.

Podsumowanie

W ostatniej dekadzie prywatne parabanki stały się istotnym elementem polskiego rynku finansowego, oferując głównie szybkie pożyczki na dowód, znane jako chwilówki. Ich popularność wynika z łatwo dostępnego procesu uzyskiwania pożyczek, który obejmuje internet i specjalne infolinie telekomunikacyjne. Jednakże ich popularność jest często kwestionowana ze względu na niski poziom weryfikacji kredytowej, co sprawia, że ​​niemal każdy może skorzystać z tych usług, niezależnie od zdolności kredytowej.

Aby działać jako parabank, instytucje pożyczkowe muszą spełnić określone wymogi regulacyjne. Jednym z tych wymogów jest obowiązek wpisania się do Rejestru Instytucji Pożyczkowych, który jest prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Rejestr ten jest istotnym narzędziem kontrolnym, pozwalającym na monitorowanie działalności wszystkich firm pożyczkowych w Polsce.

Proces rejestracji do Rejestru Instytucji Pożyczkowych wiąże się z koniecznością spełnienia kilku kluczowych kryteriów. Firmy te muszą działać jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także posiadać kapitał zakładowy wynoszący co najmniej 200 000 złotych, który nie może być sfinansowany z emisji obligacji lub kredytu. Dodatkowo, członkowie zarządu, rady nadzorczej i prokurenci nie mogą być karani.

Wprowadzenie Rejestru Instytucji Pożyczkowych w lipcu 2017 roku miało na celu uporządkowanie i uregulowanie działalności firm pożyczkowych oraz eliminację tych, które działały niezgodnie z prawem lub stosowały nieetyczne praktyki. Warto zaznaczyć, że te zmiany w przepisach prawnych przyczyniły się do zwiększenia transparentności i wiarygodności całej branży pożyczkowej.

Warto także zauważyć, że dostęp do rynku pożyczkowego jest teraz bardziej kontrolowany i regulowany niż kiedykolwiek wcześniej. Firmy pożyczkowe, zarówno te już istniejące, jak i nowe, muszą spełniać ściśle określone kryteria, aby działać legalnie na rynku. Jednak pomimo tych regulacji, rynek pożyczek pozabankowych w Polsce nadal jest bardzo konkurencyjny i dynamiczny.

Wnioski:

  1. Prywatne parabanki, oferujące chwilówki, stały się ważnym graczem na polskim rynku finansowym.
  2. Ich popularność wynika głównie z łatwo dostępnego procesu uzyskiwania pożyczek i niskiej weryfikacji kredytowej.
  3. Aby działać jako parabank, firmy muszą wpisać się do Rejestru Instytucji Pożyczkowych i spełnić określone wymogi kapitałowe i regulacyjne.
  4. Rejestr Instytucji Pożyczkowych wprowadzono w celu poprawy transparentności i kontroli nad działalnością firm pożyczkowych.
  5. Pomimo regulacji rynek pożyczek pozabankowych pozostaje konkurencyjny i dynamiczny.

Warto zawsze dokładnie przemyśleć i porównać oferty parabanków przed zaciągnięciem pożyczki oraz upewnić się, że wybrana firma działa zgodnie z prawem i regulacjami

Pytania i odpowiedzi

Prywatne parabanki to instytucje finansowe, które udzielają szybkich pożyczek, zwanych chwilówkami, i są często znane z łatwego dostępu do tych produktów.

Firmy pożyczkowe oferują głównie chwilówki, czyli krótkoterminowe pożyczki gotówkowe udzielane na dowód osobisty.

Chwilówki są często dostępne dla większości osób, niezależnie od ich zdolności kredytowej, co odróżnia je od tradycyjnych banków.

Firmy pożyczkowe muszą zarejestrować się w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego, spełniać odpowiednie wymogi kapitałowe i nie mogą mieć karanych pracowników ani udziałowców.

Rejestr Instytucji Pożyczkowych to ogólnopolski spis wszystkich parabanków działających na rynku finansowym w Polsce.

Rejestr jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Celem utworzenia Rejestru było eliminowanie z rynku nieetycznych firm pożyczkowych i poprawa wizerunku całej branży pożyczkowej.

Firmy pożyczkowe muszą być spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkami akcyjnymi, posiadać kapitał zakładowy wynoszący co najmniej 200 000 złotych, a kapitał ten nie może pochodzić z emisji obligacji lub kredytu.

Członkowie zarządu, rady nadzorczej i prokurenci firmy nie mogą być karani.

Firmy, które nie zarejestrują się i działają bez wpisu, mogą być ukarane finansowo, a sankcje mogą sięgać nawet pół miliona złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

klaudia tczew
klaudia tczew
2018-12-03 09:49:53

fajna ta wasza nowa odslona, lepiej sie czyta o wiele

Podobne artykuły

Co będziemy robić w niedzielę bez handlu ?
Blog
author
Aneta Jankowska
28 listopada 2017

Co będziemy robić w niedzielę bez handlu ?

Kredyt gotówkowy Świnoujście
Kredyty miasta
author
Dominika Sobieraj
11 stycznia 2020

Kredyt gotówkowy Świnoujście

Ranking kredytów gotówkowych – sierpień 2015
Wpisy
autor wpisu
Sienkiewicz
03 sierpnia 2015

Ranking kredytów gotówkowych – sierpień 2015

Kredyt gotówkowy Zamość
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
24 grudnia 2021

Kredyt gotówkowy Zamość

T-Mobile Usługi Bankowe w Jarosławiu
Oddziały
author
Patryk Byczek
12 marca 2019

T-Mobile Usługi Bankowe w Jarosławiu

Loteria VISA – zdobądź bilety na Mistrzostwa Świata w Rosji
Promocje bankowe
author
Patryk Byczek
04 kwietnia 2018

Loteria VISA – zdobądź bilety na Mistrzostwa Świata w Rosji

Porównaj