Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przeznaczony jest dla osób, które znalazłszy się w trudnej sytuacji finansowej, nie radzą sobie ze spłatą rat kredytu mieszkaniowego. Choć cel utworzenia tegoż programu zdaje się być szlachetny, sam Fundusz nie cieszy się dużym zainteresowaniem i zbiera coraz więcej niepochlebnych opinii. Dlaczego?

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 20.07.2018
Udostępnij:

Spis treści:
1. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – co to jest?
2. Najważniejsze informacje.
3. Podstawa prawna Funduszu.
4. Kto może skorzystać z pomocy?
5. Zasady pomocy.
6. Gdzie złożyć wniosek o pomoc?
7. Opinie o Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

 

 

FUNDUSZ WSPARCIA KREDYTOBIORCÓW – CO TO JEST?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to specjalny program, jaki stworzony został z myślą o Polkach i Polakach, którzy mają na swym karku wciąż niespłacony kredyt mieszkaniowy.  

Fundusz ma wspierać spłatę rat kredytów mieszkaniowych w przypadku, kiedy kredytobiorcy znaleźli się w trudnej lub nieplanowanej sytuacji finansowej i nie są w stanie samodzielnie uporać się z tak dużym zobowiązaniem finansowym.
 

By uzyskać wsparcie ze środków zgromadzonych w polskim Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, spełnić trzeba jednak wiele restrykcyjnych warunków, co do zasadności których wielu ekspertów ma zastrzeżenia. Sprawdziliśmy więc, jak naprawdę działa tenże Fundusz.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje, z jakimi powinien zapoznać się każdy zainteresowany ofertą Funduszu Wsparcia Kredytobiorców:
 

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców | Najważniejsze informacje 

Komu dedykowany: osobom, które w wyniku zajścia nieplanowanej sytuacji nie radzą sobie ze spłatą kredytu mieszkaniowego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9. października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.


Warunek do przyznania wsparcia: m.in. bezrobocie lub wskaźnik DTI > 60%.

Wysokość wsparcia: do 1500 PLN miesięcznie.

Czas wspierania przez Fundusz: do 18 miesięcy.

Wymóg zwrotu wsparcia: tak.

Czas na zwrot wsparcia: 8 lat (wg harmonogramu, który ruszy po 24 miesiącach od otrzymania ostatniej pomocy z Funduszu).

Miejsce składania wniosków: właściwy bank, w którym wnioskujący zaciągnął kredyt mieszkaniowy.

Zainteresowanie: niskie (negatywne opinie o Funduszu).

 

PODSTAWA PRAWNA

Funduszu Fundusz działa na podstawie aktu prawnego, wydanego 9. października 2015 roku, jakim jest Ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Treść ustawy znajduje się w Dzienniku Ustaw z 2015 roku pod pozycją numer 1925. Organem wydającym owy akt prawny był Sejm Rzeczypospolitej, a organem zobowiązanym – minister właściwy ds. instytucji finansowych. 
 

Dodatkowym aktem, jaki uzupełnia ustawę z dnia 9. października 2015 roku jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10. lutego 2016 roku w sprawie wzoru wniosku o udzielenie wsparcia kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY?

Wsparcie finansowe ze środków polskiego Funduszu Wsparcia Kredytobiorców uzyskać mogą wnioskodawcy, którzy spełnili conajmniej jeden z poniższych warunków: może przyznane jeżeli spełniony jest jeden lub więcej z poniższych warunków:
 

1. W dniu złożenia wniosku o wsparcie finansowe z Funduszu posiadali status bezrobotnego.

2. Wartość wskaźnika DTI, a więc proporcji kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego względem ich  miesięcznych dochodów gospodarstwa przekraczała wynik 60%. 
 

3. Miesięczny dochód ich gospodarstwa domowego (pomniejszony już o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego) nie przekraczał kwoty 634 PLN w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, a 514 złotych w przypadku gospodarstwa wieloosobowego (obie kwoty aktualne są na dzień 20. lipca 2018 roku).

 

ZASADY POMOCY

Wsparcie finansowe z Funduszu Wsparcia kredytobiorców przyznawane jest w oparciu o umowę, jaką kredytobiorca zawiera z pierwotnym kredytodawcą, a więc tym samym bankiem, w którym zasiągnął kredyt mieszkaniowy.

Zawarcie umowy będzie możliwe dopiero po przejściu dogłębnej weryfikacji wniosku przez analityków bankowych. By było to możliwe, kredytobiorca zobowiązany jest przedłożyć przed bankiem szereg dokumentów i zaświadczeń, jakie potwierdzą spełnienie przez niego warunków przyznania wsparcia z Funduszu.

O podstawowych warunkach pisaliśmy w sekcji Kto może skorzystać z pomocy?. Warto jednak wspomnieć, iż są one zaledwie czubkiem góry lodowej, z jaką zmierzyć się będzie musiał każdy wnioskodawca i każda wnioskodawczyni starający się o uzyskanie pomocy.
 

Przyznana przez bank pomoc pieniężna wypłacana będzie przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy. Wysokość comiesięcznego wsparcia powinna wynosić równowartość rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, lecz nie więcej niż 1 500 zł miesięcznie.

W przypadku kredytów mieszkaniowych, jakie zaciągnięte zostały w zagranicznej walucie, wysokość wsparcia wynosić będzie równowartość kwoty 1 500 zł (przeliczonej wg kursu średniego NBP z dnia zapadalności raty danego kredytu mieszkaniowego – z miesiąca poprzedzającego czas złożenia wniosku o udzielenie wsparcia).

Obligatoryjny zwrot wsparcia zyskanego ze środków Funduszu musi nastąpić po upływie dwóch lat karencji. Kredytobiorca zobowiązany będzie do opłacania równych, nieoprocentowanych miesięcznych rat – przez 8 kolejnych lat w. Harmonogram zwrotu wsparcia opracowuje dany bank.

 

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O POMOC?

Wnioski w sprawie udzielenia wsparcia dla kredytobiorcy, który nie radzi sobie ze spłatą kredytu mieszkaniowego, należy składać w oddziale tego samego banku, w jakim wzięty został kredyt mieszkaniowy.

Choć banki nie mają obowiązku reklamowania oferty Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, i w znakomitej większości nie informują o nim swych klientów, każdy z nich z pewnością współdziała z sektorami Funduszu.

Tak więc jeśli znalazłeś się w podbramkowej sytuacji – udaj się do banku, w jakim zaciągnąłeś kredyt mieszkaniowy i złóż wniosek o przyznanie wsparcia.

 

OPINIE O FUNDUSZU WSPARCIA KREDYTOBIORCÓW

Idea powstania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców miała być prosta i szlachetna. Program określany był mianem wyjątkowego źródła wsparcia dla osób mających problemy z terminowym regulowaniem rat kredytów mieszkaniowych.

W praktyce jednak niewiele z nas zdaje sobie sprawę z istnienia takowego Funduszu (a same banki także nie mają obowiązku informowania klientów o możliwości korzystania ze wsparcia). A jeśli już słyszymy o Funduszu – nie są to pochlebne opinie.
 

Największym problemem, jaki eksperci rynkowi wytykają Funduszowi Wsparcia, jest wysoki stopień złożoności, którym charakteryzują się kryteria weryfikacji wniosków. Zdaje się, iż uzyskanie wsparcia z Funduszu jest niemal niemożliwe.

Banki nie tylko nie są chętne do informowania o Funduszu, lecz ich pracownicy nie posiadają nawet wiedzy na temat wymaganych dokumentów, jakie służyć mają weryfikacji oświadczeń złożonych we wniosku.

Kolejnym problemem jest zwrotny charakter wparcia, którego istotą jest aż 8-letni okres spłaty długu wobec Funduszu. Wsparcie to wprawdzie jest nieoprocentowane, lecz ustawa przewiduje szereg przypadków, których zajście aktywuje naliczanie odsetek ustawowych.

Co dodatkowo komplikuje sprawę, banki niechętnie przyznają wsparcie, a obowiązująca aktualnie ustawa nie przewiduje żadnej procedury odwoławczej od negatywnej decyzji kredytodawców.

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 5 / 5, łącznie 1 ocen
Komentarze (0)

w koncu jakies prawdziwe informacje o tym paskudnym funduszu uhhh powini go zamknac skoro i tak nikt go nie dostaje bo takie wymogi