Ile komornik może zająć z rachunku bankowego w 2022?

Ile komornik może zająć z rachunku bankowego w 2022?

author
26 maja 2022

Zajęcie konta dłużnika to jeden z najczęstszych typów egzekucji komorniczej. Jakie limity zajęcia obowiązują w przypadku egzekucji z konta? Ile pieniędzy komornik ma obowiązek zostawić dłużnikowi do dyspozycji w 2022 roku? Sprawdzamy.

Ile komornik może zająć z konta w 2022 roku?

Egzekucja z rachunku bankowego oznacza, że komornik zajmuje całe konto dłużnika. W przypadku przejęcia kontroli nad kontem przez komornika, to właśnie on ma do niego prawo. Oznacza to, że osoba zadłużona nie może już sama dysponować pieniędzmi, które wpływają na jego rachunek bankowy. To komornik zadecyduje o tym, które wpływy z rachunku wypłaci dłużnikowi, a które przejmie na poczet spłaty długów.

Komornik w 2022 roku może zająć praktycznie wszystkie środki wpływające na konto dłużnika. Jest jednak pewna kwota, którą musi mu pozostawić, są takie środki, które są chronione przed zajęciem na mocy specjalnych przepisów. Co komornik zajmie, a czego nie zajmie z konta bankowego?

Komornik zobowiązany jest do pozostawienia do dyspozycji dłużnika równowartości 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto w danym roku (w tym wypadku w roku 2022). Od pensji minimalnej 2022 wyliczamy więc 75% i otrzymujemy kwotę wolną od zajęcia komorniczego z konta – jest to dokładnie 2257,5 zł (0,75*3010 zł).

To kwota, którą komornik musi bezwzględnie pozostawić do dyspozycji osoby zadłużonej w każdym miesiącu. Pozostała nadwyżka jest natomiast kwotą, którą komornik może zająć, o ile wpływające na konto środki nie zaliczają się do świadczeń wyłączonych z egzekucji komorniczej.

Ile komornik może zająć z rachunku bankowego w 2022?

za długi niealimentacyjne: nadwyżkę nad kwotę 2257,5 zł miesięcznie

za długi alimentacyjne: wszystkie wpływy na konto

Uwaga! Kwota wolna od zajęcia we wskazanej powyżej wysokości nie dotyczy osób, które zalegają z płatnością alimentów, komornik może zająć praktycznie całe ich wpływy (poza świadczeniami wyłączonymi z egzekucji).

Spis treści:

 1. Ile komornik może zająć z konta w 2022 roku?
 2. Egzekucja z rachunku bankowego - co to?
 3. Egzekucja z rachunku bankowego a wynagrodzenie za pracę
 4. Których wpływów na konto komornik nie może zająć?
 5. Czego nie zajmie komornik z konta?
 6. Zajęcie z konta bankowego za alimenty 2022
 7. Ile komornik zajmie z konta bankowego w 2022? Tabela
 8. Konta socjalne bez blokady komorniczej 2022
Zwiń spis treści

Egzekucja z rachunku bankowego - co to?


Egzekucja z rachunku bankowego to tylko jeden z rodzajów egzekucji komorniczej. W przypadku dłużników w Polsce prowadzone są bardzo różne typy egzekucji, wśród nich najczęściej:

– zajęcie z wynagrodzenia za pracę,
– zajęcie z emerytury/renty,
– zajęcia i licytacja ruchomości,
– zajęcie i licytacja nieruchomości,

lub opisywane zajęcie z konta bankowego. Jak można zauważyć, egzekucja z konta to coś zupełnie innego niż np.: zajęcie z pensji (to inny, zupełnie niezależny tryb egzekucji), a egzekucje te często mylone są ze sobą. Powszechnie sądzi się, że egzekucja z konta bankowego jest dużo mniej opłacalna dla dłużnika niż egzekucja z wynagrodzenia/renty/emerytury. Jak to wygląda w rzeczywistości? Spróbujemy to sprawdzić.

Egzekucja z rachunku bankowego a wynagrodzenie za pracę

Zajęcie konta bankowego jest niczym innym jak przejęciem przez komornik kontroli nad kontem osoby zadłużonej. Komornik w momencie rozpoczęcia egzekucji z rachunku może rozporządzać wpływami na konto dłużnika. Jak zajęcie konta ma się do zajęcia wynagrodzenia?

W tym momencie warto przypomnieć sobie, że są to dwa zupełnie różne tryby egzekucji, które nie są ze sobą połączone. To wierzyciel (czyli osoba, której jesteśmy winni pieniądze) decyduje, w jaki sposób środki mają być od nas wyegzekwowane. W przypadku zajęcia pensji komornik kieruje nakaz egzekucji do pracodawcy dłużnika i tam podaje, ile pieniędzy z wypłaty ma trafiać do samego dłużnika, a ile ma wpływać na konto komornika.

Wysokość kwoty, którą komornik może zająć z wynagrodzenia, opisaliśmy szczegółowo w osobnym wpisie: Ile komornik może zająć z pensji w 2022?

W przypadku zajęcia konta jest jednak inaczej. Dłużnik nie może bowiem sam decydować o tym, co robi z pieniędzmi wpływającymi na jego konto –  również z wynagrodzeniem. Dodatkowo jeśli osoba jest dłużnikiem alimentacyjnym,  to nie może nawet ochronić się przed zajęciem środków z pensji, jeżeli wpływają one na konto.

Podczas zajęcia pensji z konta osoby zadłużonej na konto dłużnika trafia od razu należna mu kwota (czyli część przeznaczona dla komornika na poczet spłaty długu jest z automatu przesyłana komornikowi przez pracodawcę). Przy zajęciu konta bankowego na konto dłużnika trafia cała wypłata, ale komornik będzie decydował o tym, którą jej część zajmie i ile środków zostawi do dyspozycji dłużnika.

Kwota wolna od zajęcia (2257,5 zł dla dłużników niealimentacyjnych) podlega dwóm ważnym zasadom:

– jest liczona oddzielnie dla każdego miesiąca,
– nie przechodzi na następny miesiąc, jeżeli dłużnik nie zdecydował się jej wykorzystać.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego przy zajęciu z konta nie jest jednorazowa – przypomina raczej comiesięczny limit odnawialny. Kwota wolna od zajęcia będzie dostępna do dyspozycji dłużnika na nowo w każdym miesiącu egzekucji. W przypadku gdy nie zostanie wykorzystana, to przechodzi na następny miesiąc. Wówczas komornik będzie miał prawo do zajęcia reszty środków na koncie. Jeśli na rachunku dłużnika pojawi się w danym miesiącu kwota mniejsza od tej, która jest określona jako wolna od zajęcia, to komornik nie ma prawa do zajęcia żadnych pieniędzy.

Których wpływów na konto komornik nie może zająć?

Co ciekawe, istnieje również katalog środków, których komornik, poza kwotą wolną od zajęcia, nie ma możliwości zająć. Przypominamy, że w ramach kwoty wolnej od zajęcia komornik w każdym miesiącu musi pozostawić do dyspozycji dłużnika kwotę równą 2257,5 zł. Jest to kwota obejmująca łącznie wpływy na wszystkie:

– rachunki oszczędnościowe,
– rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe,
– rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

osoby zadłużonej. Powyżej tej kwoty komornik może zająć wszystkie pozostałe pieniądze, o ile nie wliczają się one do świadczeń wyłączonych z egzekucji komorniczej. Poniżej podajemy, czego komornik nie może zająć podczas egzekucji z konta bankowego, nawet jeżeli środki te na to konto wpływają.

Czego nie zajmie komornik z konta?

1. Wypłat 500+
2. Alimentów
3. Świadczeń z pomocy społecznej
4. Świadczeń wychowawczych
5. Świadczeń integracyjnych
6. Świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów
7. Zasiłków dla opiekunów
8. Dodatków rodzinnych
9. Dodatków pielęgnacyjnych
10. Dodatków dla sierot zupełnych
11. Dodatków porodowych
12. Świadczeń rodzinnych
13. Jednorazowej wypłaty świadczenia “Za życiem”

Podstawa prawna dla wskazanego powyżej wykazu to Art. 833. Ograniczenie egzekucji z innych świadczeń pieniężnych, § 6, Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Uwaga! Komornik może zająć wpływy z nadpłaconego podatku oraz ze zwrotu podatku. Co więcej, takie zajęcia dokonywane są przez komornika automatycznie, dłużnik nie musi wyrażać na nie zgody.

Zajęcie z konta bankowego za alimenty 2022

Osoby z długiem powstałym na skutek braku spłaty alimentów są traktowane przez prawo bardziej restrykcyjnie już reszta dłużników. Dotyczy to zarówno osób, które zalegają z alimentami na dziecko, jak i tych, które zalegają z alimentami na osoby dorosłe (np.: byłego partnera czy rodzica). Wobec takich osób przy zajęciu z konta bankowego nie ma litości – komornik zajmuje im 100% wpływów, ponieważ kwota wolna od zajęcia wynosi 0 zł.

Ile komornik zajmie z konta bankowego w 2022? Tabela

Wpływy na konto (poza świadczeniami wyłączonymi z egzekucji)Ile komornik zajmie za długi alimentacyjne?Ile komornik zajmie za długi niealimentacyjne?
500 zł500 zł0 zł
1000 zł1000 zł0 zł
1500 zł1500 zł0 zł
2000 zł2000 zł0 zł
2500 zł2500 zł242,5 zł
3000 zł3000 zł742,5 zł
3500 zł3500 zł1242,5 zł
4000 zł4000 zł1742,5 zł
4500 zł4500 zł2242,5 zł
5000 zł5000 zł2742,5 zł

Blokada konta przez komornika w praktyce

W praktyce wygląda to tak, że komornik przejmuje nasze środki na odległość, czyli po prostu  blokuje dłużnikowi dostęp do zajętych środków na jego koncie bankowym. Nie oznacza to jednak, że jeżeli dłużnik pójdzie do banku i tam będzie chciał skorzystać ze swojego konta, to będzie miał taką możliwość. Bank będzie wcześniej powiadomiony o zajęciu komorniczym i nie obsłuży takiego dłużnika – dotyczy to oczywiście kwoty zajętej przez komornika. Dłużnik ma wówczas prawo do dalszego korzystania z kwoty wolnej od zajęcia (w przypadku dłużników niealimentacyjnych).

Zajęcie dokonywane jest w całości przez Internet. Komornik wysyła do banku pismo, w którym wskazuje, że konto dłużnika zostaje zajęte, a bank w odpowiedzi na pismo natychmiast blokuje dłużnikowi dostęp do jego konta w całości (dłużnicy alimentacyjni) lub określonych środków (dłużnicy niealimentacyjni) . Nie ma więc szansy, aby dłużnik zdążył np.: wypłacić wszystkie pieniądze z konta, by w ten sposób uniknąć egzekucji.

Skąd dłużnik dowiaduje się o tym, że jego konto zostało zajęte? Teoretycznie najpierw do dłużnika powinno przyjść pismo w tej sprawie, ale w praktyce wygląda to tak, że dłużnik najczęściej sam zauważa fakt zajęcia konta. Blokada konta uniemożliwia dłużnikowi korzystanie z wszystkich środków na koncie przez cały okres, przez który zajęcie obowiązuje.

Jeżeli mamy komorniczą blokadę na wszystkie środki na koncie, to nie możemy:

– wykonywać przelewów,
– płacić kartą,
– wykonywać transakcji mobilnych,
– wypłacać pieniędzy z bankomatu,
– wziąć pożyczki,
– założyć konta w serwisie, w którym wymagany jest przelew weryfikacyjny.

O ile tego, że nie możemy wykonywać przelewów czy wypłacać pieniędzy z bankomatu w kwocie poza wolną od zajęcia, każdy z nas przy zajęciu konta bankowego raczej się spodziewa, o tyle o tym, że z zajętym kontem nie weźmiemy pożyczki i nie założymy konta nigdzie tam, gdzie wymagany jest przelew weryfikacyjny, zazwyczaj nie podejrzewamy. Warto jednak wziąć pod uwagę wszystkie kwestie dotyczące egzekucji z konta bankowego, aby nie być potem nieprzyjemnie zaskoczonym.

Kiedy blokada jest zdejmowana?

Blokada konta bankowego jest zdejmowana tylko w dwóch sytuacjach:

– na wniosek dłużnika (tylko wtedy, kiedy została nałożona niesłusznie),
– jeżeli dłużnik spłaci całe zadłużenie.

Gdy zajęcie konta było wobec nas słuszne, odzyskamy do niego dostęp dopiero wtedy, kiedy uregulujemy cały nasz dług. Blokada zostanie zdjęta automatycznie po spłaceniu ostatniej raty z tytułu zadłużenia.

Skąd komornik wie o kontach dłużnika?

Dłużnicy często sądzą, że komornik nie znajdzie ich kont albo że zajmie mu to dużo czasu i zdążą szybko wypłacić wszystkie pieniądze. W rzeczywistości jednak komornik może korzystać z systemu, w którym zgromadzone są dane o wszystkich kontach zakładanych przez naszych obywateli. Nie ma więc szans, aby ukryć swoje konto przed komornikiem.

Komornicy do poszukiwania kont dłużnika wykorzystują specjalny moduł zapytań o rachunki bankowe dłużników. Pozwala on na szybkie skontaktowanie się ze wszystkimi bankami, a banki są zobowiązane do odpowiedzenia na pytanie, czy wskazana przez komornika osoba ma w danym banku jakiekolwiek konto.

To, czy konto należy do nas, sprawdzane jest w bardzo prosty sposób. Komornik szuka swojego dłużnika po numerze PESEL, gdyż numer ten podajemy zawsze podczas zakładania konta bankowego w celu potwierdzenia tożsamości. Komornik, który znajdzie konta dłużnika, wysyła do banków pisma z informacją o zajęciu tych kont. Powiadomienie otrzymuje również sam dłużnik.

Konta socjalne bez blokady komorniczej 2022

Osoby, które chcą uniknąć egzekucji komorniczej z rachunku bankowego, często poszukują kont, które będą nieuchwytne dla komornika. W gruncie rzeczy takich kont nie da się jednak założyć.

Komornik znajdzie i zajmie wszystkie konta założone w:

– banku państwowym PKO BP,
– bankach komercyjnych (np.: Alior Bank, mBank, ING Bank Śląski),
– bankach spółdzielczych,
– SKOK-ach.

Nie istnieją po prostu inne instytucje, które umożliwiłyby nam założenie konta. Z tej przyczyny teoretycznie nie da się założyć konta, które będzie w pełni chronione przed zajęciem komorniczym. Jest jednak wyjątek. W niektórych bankach oferowane są bowiem specjalne rodzaje kont (tzw. konta rodzinne/socjalne), które stworzone są typowo pod to, by nie zostały zajęte przez komornika. O co w tym chodzi?

Konta rodzinne/socjalne zostały pomyślane jako takie, na które możemy wpłacać wyłącznie te środki, które są chronione przed egzekucją z konta bankowego. Dzięki temu, że te środki i tak nie mogą być pobrane przez komornika na poczet spłaty długu, komornik nie będzie zajmował takiego konta.

Konta socjalne, których nie zajmie komornik, oferowane są przez:

– PKO Bank Polski,
– ING Bank Śląski,
– Bank Millennium,
– Alior Bank,
– Idea Bank,
– mBank,
– T-Mobile Usługi Bankowe,
– Deutsche Bank.

Wszystkie pozostałe typy kont będą bez problemu znalezione przez komornika, a środki na nie wpływające będą podlegały zajęciu komorniczemu.

Podsumowanie

 1. Za długi niealimentacyjne komornik może zająć z konta całą nadwyżkę nad kwotę 2257,5 zł (w skali miesiąca).
 2. Za długi alimentacyjne komornik może zająć wszystkie środki wpływające na konto dłużnika. Alimenciarze nie są chronieni przez prawo (chyba że przyznawane są im świadczenia wyłączone z egzekucji).
 3. Egzekucja z rachunku bankowego polega na zajęciu przez komornika całego konta dłużnika – zajęciu podlegają wtedy wszystkie wpływy na to konto (niezależnie od tego, czy są to wpływy z wynagrodzenia, czy emerytury, czy innych źródeł, np.: wynajmu mieszkania).
 4. Komornik przy zajęciu konta bankowego może ściągać pieniądze także z wynagrodzenia za pracę (z umowy o pracę oraz z umów zlecenie/o dzieło).
 5. Kwota wolna od zajęcia jest liczona osobno dla każdego miesiąca i nie przechodzi na następny miesiąc, jeżeli dłużnik jej nie wykorzysta.
 6. Komornik nie może zająć z konta poszczególnych świadczeń wyłączonych z egzekucji, np.: wypłaty 500+, alimentów, świadczeń wychowawczych, integracyjnych czy dodatków porodowych.
 7. Zajęciu komorniczemu podlegają także zwroty podatku wpływające na konto dłużnika.
 8. Zajęcie konta bankowego polega na całkowitym zablokowaniu dostępu do konta dłużnikowi – od momentu zajęcia to komornik decyduje o dysponowaniu środkami będącymi na koncie bankowym dłużnika.
 9. Blokada jest zdejmowana wtedy, kiedy dłużnik spłaci całe zadłużenie.
 10. Środki chronione przed egzekucją można wpłacać na konto socjalne, czyli konto, którego nie zajmie komornik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

LosHiszpanos37
LosHiszpanos37
2022-10-01 15:03:12

Witam. Mam komornika za alimenty i swoje zadłużenia. Zabiera mi z wyplaty srednio 1200 zl miesięcznie. (Z tego 500 to alimety. Noe mam zadluzenoa alimentacyjnego.)Kazda premia-zajmuje polowe kwoty o ile nie jest z socjalu. Na konto trafia mi najnizsza krajowa. Na konto siadł mi drugi komornik z urzędu podatkowego zabierajac cala reszte ponad najnizsza krajową. Czy to legalne skoro kazda kwota ktora trafia na moje konto kest juz wczesniej poddana winfykacji przez komornika w zakladzie pracy.

Nie dowiedziałam się się czy komornik może zająć pieniądze za wykonane badania okresowe
Nie dowiedziałam się się czy komornik może zająć pieniądze za wykonane badania okresowe
2022-09-23 00:08:29

Nie dowiedziałam się czy komornik może zająć pieniądze zwrócone za badania okresowe

Podobne artykuły

Brak abolicji składek w ZUS
Bez kategorii
author
07 maja 2019

Brak abolicji składek w ZUS

thumbnail
Wpisy
author
01 marca 2016

Ranking darmowych pożyczek – marzec 2016

Lendo Polska – pośrednik kredytowy
Bez kategorii
author
19 sierpnia 2019

Lendo Polska – pośrednik kredytowy

SKOK Chmielewskiego Bełżyce
Oddziały
author
13 kwietnia 2021

SKOK Chmielewskiego Bełżyce

Kasa Stefczyka Kutno
Oddziały
author
28 października 2020

Kasa Stefczyka Kutno

ING Bank Śląski w Ostrowi Mazowieckiej
Oddziały
author
02 lipca 2019

ING Bank Śląski w Ostrowi Mazowieckiej