Co może zająć komornik sądowy w 2022?

Co może zająć komornik sądowy w 2022?

author
Aleksandra Gościnna
25 maja 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Chcesz wiedzieć, co może zająć komornik sądowy w 2022 roku? Sprawdź w naszym artykule. Wskazujemy dokładnie, z jakiego majątku możliwa jest egzekucja. Komornik nie ma bowiem prawa zająć np. pralki czy lodówki.

Ten artykuł nie jest aktualny. Przejdź do artykułu na ten rok: Co może zająć komornik sądowy?

Komornicy sądowi rozpoczynają swoje działania  wtedy, gdy osoby mają problem z uregulowaniem swoich zobowiązań finansowych, a wierzyciele proszą komornika o pomoc w odzyskaniu pieniędzy. Zadłużenie egzekwowane przez komornika może powstać na skutek wielu czynników, zwykle są to niespłacone alimenty czy kredyty i pożyczki.

Każdy z ponad 1800 komorników, którzy działają w Polsce, ma obowiązek przestrzegać procedur podczas przeprowadzania egzekucji komorniczych. Musimy pamiętać o tym, że komornik nie przeprowadza egzekucji z własnej inicjatywy, a na wniosek wierzyciela. Co więcej, do rozpoczęcia egzekucji konieczna jest prawomocna decyzja sądu. Dopiero po decyzji sądowej określającej kwotę należną do spłaty wnioskowi wierzyciela nadawana jest klauzula wykonalności.

Na samym końcu tej drogi wniosek egzekucyjny z tytułem wykonawczym trafia do komornika. We wniosku tym są już wskazane przez wierzyciela sposoby egzekucji, które komornik winien wykorzystać podczas odzyskiwania należności od danego dłużnika. Najczęściej wierzyciele chcą, aby komornik odzyskał ich pieniądze poprzez zajęcie:

– wynagrodzenia,
– rachunku bankowego,
– emerytury lub renty,
– nadpłaty podatku,
– ruchomości lub nieruchomości dłużnika.

Potrzebujesz gotówki, ale masz komornika? Sprawdź:

Pożyczki dla zadłużonych – także w SKOKu

Trudne kredyty – w całości przez Internet

Kredyt oddłużeniowy – także z komornikiem

Oznacza to, że komornik nie podejmuje samodzielnie decyzji o formie egzekucji, czyli o tym, czy będzie zajmował nieruchomość/ruchomość osoby zadłużonej, czy dokona zajęcia z jego rachunku bankowego. Forma egzekucji określona jest we wniosku od wierzyciela.

Podczas działań komornik musi działać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Te wskazują bowiem dokładnie, co z majątku dłużnika można zająć oraz jakie kwoty świadczeń mogą zostać zajęte.

Komornika dotyczą głównie przepisy zawarte w trzech aktach prawnych:

1) Ustawie o komornikach sądowych i egzekucji

2) Ustawie o kosztach komorniczych

3) Kodeksie postępowania cywilnego

Wskazane wyżej ustawy ulegają częstym aktualizacjom, z tego powodu warto każdego roku sprawdzać stan przepisów wobec danego dobra lub świadczenia. W tym artykule podajemy, co komornik sądowy może, a czego nie może zająć w 2022 roku.

Spis treści:

 1. Co może zająć komornik sądowy w 2022?
 2. Co komornik może zająć w mieszkaniu w 2022 roku?
 3. Czego komornik nie może zająć w 2022 roku?
 4. Pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Co może zająć komornik sądowy w 2022?


1. Wynagrodzenie

Zajęcie wynagrodzenia dłużnika jest najpopularniejszym sposobem egzekucji. Chodzi oczywiście o jego wypłaty pochodzące z umowy o pracę, umowy zlecenie czy umowy o dzieło. Komornik po wszczęciu egzekucji komorniczej wysyła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pytanie, kto jest płatnikiem składek dłużnika. Robi to w celu przejęcia pensji osoby zadłużonej. W ten sposób uzyskuje wszystkie informacje o jego pracodawcy.

Komornik kieruje wniosek o zajęcie pensji dłużnika na adres pracodawcy. Jaki jest powód tego, że wysyła wniosek do pracodawcy, a nie dokonuje sam zajęcia? Dzieje się tak, gdyż fizycznie nie ma on po prostu takiej możliwości. Pracodawca dysponuje wynagrodzeniem dłużnika i to dlatego on musi wiedzieć, że jest toczona egzekucja komornicza wobec osoby zadłużonej.

Zaraz po uzyskaniu dokumentów od komornika, pracodawca zobowiązany jest do podzielenia wynagrodzenia dłużnika zgodnie z tym, co zarządził komornik. Ten natomiast zawsze we wniosku wskazuje, jaka część pensji powinna pozostać do dyspozycji dłużnika, a jaka (zgodnie z przepisami prawa) musi zostać przekazana na uregulowanie długu. Pracodawca ma obowiązek stosować się do tych zasad.

Różne reguły zajęcia pensji obowiązywać będą komornika w przypadku różnych rodzajów umowy. Wszystko zależeć będzie więc od tego, czy osoba zadłużona zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie czy umowy o dzieło. Najbardziej chroniona jest oczywiście umowa o pracę. W przypadku pozostałych typów umów komornik ma prawo zająć nawet 100% wynagrodzenia. Istnieją jednak przypadki, w których taka możliwość będzie zablokowana. Poniżej rozpisujemy zasady, które chronią także umowę zlecenie czy dzieło.

Zasady zajęcia zależą również od powodu, z którego powstał dług osoby zalegającej ze spłatą. Najbardziej restrykcyjnie traktowani są dłużnicy alimentacyjni, a zdecydowanie łagodniej podchodzi się do osób, których dług powstał wskutek innych niespłaconych zobowiązań. Dokładne wysokości kwot zajęcia rozpisane zostały w naszej tabeli, którą znajdziecie w artykule: Ile może zająć komornik z pensji w 2022?. Poniżej opisujemy natomiast zasady zajęcia z każdego typu umowy.

Wynagrodzenie z umowy o pracę – zajęcie komornicze 2022

Pensja z umowy o pracę jest najbardziej chronią prawnie umową przed zajęciem z wynagrodzenia. Komornik musi stosować się tu do dwóch zasad: konieczności pozostawienia dłużnikowi równowartości pensji minimalnej określonej na dany rok, a także konieczność zastosowania się do maksymalnego procenta zajęcia.

Komornik w w 2022 roku z umowy o pracę może zająć maksymalnie:

 • 50% wynagrodzenia (w przypadku dłużników niealimentacyjnych),
 • 60% wynagrodzenia (w przypadku dłużników alimentacyjnych).

Warto dlatego mieć na uwadze fakt, iż komornika obowiązuje także zasada pozostawienia dłużnikowi w każdym miesiącu takiej kwoty, jaka określona jest w danym roku jako wynagrodzenie minimalne. W 2022 roku płaca minimalna wynosi 3010 zł brutto. Netto będzie to więc około 2210 zł.  I dokładnie tyle pieniędzy co najmniej musi pozostać dłużnikowi z jego wypłaty, niezależnie od tego, ile zarabia.

Ważna informacja jest taka, że reguła ta dotyczy jedynie osób, które posiadają długi niealimentacyjne. Dłużnicy, którzy mają zaległości z tytułu niespłaconych alimentów, mogą liczyć natomiast na zachowanie wyłącznie 40% minimalnego wynagrodzenia na dany rok, a więc w 2022 roku jest to 1204 zł brutto, czyli około 939 zł na rękę. Tylko tyle musi pozostawić komornik z wypłaty wszystkim dłużnikom alimentacyjnym.

W rzeczywistości komornik ma rzadko możliwość do zajęcia 50 czy 60% wynagrodzenia osoby zadłużonej. Zajęcie połowy pensji może pojawić się dopiero w przypadku

Warto tutaj zauważyć, że tak naprawdę komornik rzadko ma szansę zająć dłużnikowi wspomniane 50/60% jego wynagrodzenia. Zajęcie połowy wynagrodzenia możliwe jest dopiero przy zarobkach wyższych niż 6020 zł brutto, a to pensja wręcz wyższa niż średnia krajowa. Wszystkie osoby zarabiające do 6020 zł brutto będą miały zajętą jedynie nadwyżkę nad wynagrodzenie minimalne, a gwarantowane 2210 zł miesięcznie trafi do nich zawsze.


Wynagrodzenie z umowy zlecenie – zajęcie komornicze 2022

Umowa zlecenie oraz umowa o dzieło bywają często określane jako “śmieciówki”. Nie bez powodu, gdyż chociażby w przypadku egzekucji komorniczej można ją właściwie wyrzucić do kosza na śmieci. A tak przynajmniej było do 2018 roku, kiedy to komornik miał prawo zająć 100% środków pochodzących z umowy zlecenia.

Obecnie przepisy uległy zmianom – na korzyść dłużnika. Teraz osoba zadłużona ma szansę uchronić swoje wynagrodzenie przez egzekucją. Nawet jeśli nie w całości, to chociaż częściowo. W jakich przypadkach jest to więc możliwe? Musimy szczególnie pamiętać o tym, że ochrona możliwa jest tylko pod warunkiem wnioskowania o nią przez dłużnika. Komornik nie ma bowiem obowiązku pilnowania interesów osoby zadłużonej. Może więc zgodnie z prawem zająć wszystkie środki z umowy zlecenia, jeśli dłużnik nie dopełni warunków, które umożliwią ochronę środków.

Ważna jest więc znajomość swoich praw. Dłużnik może bowiem ochronić swoje wynagrodzenie z umowy zlecenia. Muszą być jednak spełnione pewne przesłanki, które umożliwiają ochronę. Jakie?

Przede wszystkim pensja z umowy zlecenia musi być naszym głównym źródłem utrzymania, a dodatkowo wypłaty z tej umowy muszą być powtarzalne (wypłacane regularnie co miesiąc albo co tydzień) i mieć charakter stały (trwać już od dłuższego czasu, co najmniej kilku miesięcy). Ponadto na potwierdzenie tego wszystkiego musimy mieć stosowną dokumentację – najlepiej kopię umowy oraz potwierdzenia przelewów z wypłatami.

Gdy dłużnik przedstawi takie dokumenty, to komornik może wydać zgodę na potraktowanie pensji z umowy zlecenie tak samo, jak wynagrodzenia z umowy o pracę. Oznacza to, że wtedy będzie konieczność zastosowania reguły kwoty wolnej od zajęcia komorniczego.


Wynagrodzenie z umowy o dzieło – zajęcie komornicze 2022

Nieco gorzej jest jednak w przypadku umowy o dzieło, gdyż w tym przypadku możliwość ochrony jest dużo mniejsza niż w przypadku umowy zlecenie. Już z samej definicji wynagrodzenie z umowy o dzieło nie spełnia warunków regularności i powtarzalności. Umowa o dzieło zawierana jest na różne okresy i najczęściej jest jednorazowa – płaca obejmuje bowiem wykonanie konkretnego dzieła.

Komornik ma prawo do zajęcia 100% kwoty pochodzącej z wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieło. W tym przypadku nie ma nawet znaczenia to,  ile zarabiamy – komornik może zająć zarówno niskie, jak i wysokie zarobki (byle łączna kwota zajęcia nie przekroczyła sumy zaległości finansowych dłużnika).

2. Rachunek bankowy

Drugim w kolejności najczęstszym sposobem egzekucji jest zajęcie środków na koncie bankowym osoby zadłużonej. W tym przypadku zasady są jednak już zupełnie inne niż w przypadku zajęcia z pensji. Główną różnicą jest to, że nie obowiązuje tzw. maksymalny procent zajęcia.

Zasadniczą formą ochrony pieniędzy z rachunku osoby zadłużonej jest ustalona wysokość kwoty, która bezwzględnie musi pozostać do dyspozycji dłużnika. Kwota ta miesięcznie stanowi równowartość 75% minimalnej płacy na dany rok, a zatem w 2022 roku jest to 2256 zł brutto. Całą nadwyżkę nad tę kwotę komornik może zająć na poczet zaległości finansowych dłużnika.

Egzekucji z konta dłużnika nie dokonuje już pracodawca osoby zadłużonej, a sam komornik. To jego obowiązkiem jest pobierane z konta dłużnika pieniądze, ponieważ od momentu zajęcia konta dłużnika to komornik, a nie dłużnik, zaczyna rozporządzać wszystkimi jego wpływami. O zajęciu konta przez komornika dłużnik dowiaduje się najczęściej z banku.

3. Ruchomości

Komornik może zająć również ruchomość osoby zadłużonej. Przedmioty zajęte przez komornika następnie wystawione na licytację komorniczą i z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży danej ruchomości spłacany jest dług danej osoby.

Zajęcie ruchomości to przeważnie bardzo stresująca sytuacja dla dłużników. Powodem tego jest głównie konieczność wizyt komornika sądowego w domu osoby zadłużonej. Na szczęście jednak obecnie egzekucje komornicze z ruchomości nie wyglądają tak, jak dawniej. Komornik w 2022 roku musi stosować się do szeregu zasad, które znacznie usprawniają egzekucję i sprawiają, że staje się ona mniej uciążliwa dla dłużnika.

Zasady egzekucji z ruchomości 2022

1. Komornik zajmuje tylko to, co jest we władaniu dłużnika.

Komornik może zająć tylko takie ruchomości, które znajdują się we władaniu dłużnika. Oznacza to, że musi on korzystać z tych dóbr stale i posługiwać się nimi tak, jakby były jego własnością.

2. Komornik nie zajmuje tego, co nie jest własnością dłużnika.

W przypadku, gdy okaże się, ze dłużnik włada czymś, co w rzeczywistości nie należy do niego  (np.: porusza się codziennie do pracy samochodem, który jest własnością jego rodziców), komornik nie będzie mógł mu tego zająć. Jeżeli natomiast komornik zajmie już ruchomość, a potem dostarczone zostaną mu dowody potwierdzające, że jest ona własnością innej osoby, egzekucja z tej ruchomości musi zostać natychmiastowo umorzona.

3. Komornik musi pytać o zdanie osobę trzecią, jeżeli użytkuje ona ruchomość dłużnika.

W sytuacjach, w których osoba trzecia (np.: partner, dziecko) użytkuje na stałe ruchomość, która należy do dłużnika, komornik może dokonać zajęcia tylko w przypadku, gdy osoba trzecia “zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika“.

4. Komornik nie może zająć tego, co znajduje się w katalogu ruchomości wyłączonych spod egzekucji. 

W trosce o dobro dłużnika sporządzono katalog takich ruchomości, których komornik zająć nie może. Uwzględniono w nim takie przedmioty urządzenia domowego, które są konieczne do normalnej egzystencji. Co prawda chodzi tu wyłącznie o liczbę pojedynczą tych dóbr (np.: z zajęcia wyłączony jest odkurzacz, ale jeżeli w posiadaniu dłużnika znajdują się 3 pralki, to ochrona przed zajęciem dotyczyła będzie tylko jednej, pozostałe dwie będą mogły być zajęte).

Komornik nie może zająć w szczególności:

– lodówki,
– odkurzacza,
– pralki,
– płyty grzewczej służącej do podgrzewania lub przygotowywania posiłków,
– kuchenki mikrofalowej,
– łóżek,
– stołu,
– piekarnika,
– krzeseł,
– źródeł oświetlenia (w liczbie jednego na pomieszczenie).

Istotną kwestią jest także to, że ruchomości te nie podlegają zajęciu tylko w sytuacji, gdy są przedmiotami o przeciętnej wartości (dokładnie ich wartość określana jest w prawie jako “przeciętna wartość nowych przedmiotów danego rodzaju”). Zajęciu nie będzie podlegał zatem zwykły zestaw krzeseł kuchennych w liczbie odpowiadającej liczbie domowników, ale już krzesła zabytkowe ze skórzaną tapicerką (o dużej wartości) będą mogły zostać zajęte przez komornika.

Pamiętajmy także o tym, że wskazane ruchomości to tylko swojego rodzaju uogólnienie. Podane zostały bowiem najważniejsze przedmioty urządzenia domowego wyłączone z egzekucji. Nie oznacza to jednak, że komornik bezwzględnie zajmie wszystkie inne ruchomości, tym bardziej, jeżeli są nam one potrzebne w naszej codziennej egzystencji.

W wykazie chronionych przed egzekucją urządzeń nie znalazł się na przykład mikser, ale jeżeli powiemy komornikowi, że służy nam on do przygotowywania zmielonych posiłków dla członka rodziny, który ma problem z przyjmowaniem pokarmów w formie tradycyjnej, to raczej komornik takiego miksera nie zajmie. Jeżeli natomiast mimo tłumaczeń i przedstawiania stosownych dowodów dojdzie do zajęcia ruchomości, której brak znacznie utrudni nam codzienne życie, możemy złożyć skargę na czynności komornika.

Pamiętajmy, że komornik – poza sytuacjami, które opisaliśmy powyżej – może natomiast zająć:

– sprzęty AGD,
– sprzęty RTV,
– konsole do gier,
– samochody,
– rowery,
– skutery,
– telefony,
– komputery,
– laptopy,
– wyposażenie mieszkania

a także szereg innych rzeczy – tak naprawdę wszystko to, co nie znajduje się w katalogu ruchomości wyłączonych z egzekucji. Pamiętajmy, że na początku egzekucji komornik zajmuje zawsze rzeczy o najwyższej wartości. Najczęściej są to pojazdy oraz sprzęty elektroniczne dłużnika, a także przedmioty wartościowe (np.: obrazy, rzeźby, ikony). Dopiero w kolejnych etapach egzekucji komornik interesuje się rzeczami wartymi kilkanaście-kilkadziesiąt złotych. Zdarza się jednak, że na licytację wystawiane są nawet rzeczy warte zaledwie kilka złotych (np.: pocztówki czy obrazki święte).

4. Nieruchomości

Podczas egzekucji zajęte mogą być również nieruchomości osoby zadłużonej. W tym przypadku dokonanie takiego zajęcia następuje tylko, gdy złożony zostanie wniosek wierzyciela. Podczas zajęcia nieruchomości obowiązują jednak zupełnie inne zasady niż przy zajmowaniu ruchomości. Główną różnicę przedstawiamy poniżej.

Zajęcie nieruchomości może być dokonane nawet w przypadku, gdy dłużnik jest jedynie współwłaścicielem danej nieruchomości.

Gdy komornik zajmuje nieruchomość posiadającą więcej niż jednego właściciela, ma wówczas obowiązek powiadomić pozostałych współwłaścicieli o swoim zamiarze. Współwłaściciel nieruchomości należącej także do dłużnika może:

1) zgodzić się na zajęcie nieruchomości,
2) nie zgodzić się na zajęcie nieruchomości.

W przypadku braku zgody komornik ma dwie możliwości: albo zrezygnuje z egzekucji tej nieruchomości lub po prostu będzie dążył uzyskania klauzuli wykonalności zajęcia na współwłaściciela. Z reguły uzyskanie takiej klauzuli to tylko kwestia czasu.

Komornik spośród nieruchomości najczęściej zajmuje:

– domy,
– mieszkania,
– działki,
– garaże.

Zajęcie nieruchomości przez komornika oznacza wpisanie informacji o zajęciu do księgi wieczystej tej nieruchomości. Nieruchomości dłużnika zajmowane są po to, by trafiły na licytację, a pieniądze z licytacji przeznaczane są na spłatę zaległości finansowych dłużnika.

5. Emerytura i renta

Komornik ma prawo także do zajęcia środków uzyskiwanych ze świadczeń emerytalnych czy rentowych. W obu sytuacjach kwota chroniona przed zajęciem jest równowartość mniej więcej 75% świadczenia minimalnego w danym roku. Kwoty wolne od zajęcia w przypadku emerytur i rent podawane są przez ZUS dopiero w marcu danego roku.

Pamiętajmy jednak, że w przypadku emerytury i renty, podobnie jak w przypadku wynagrodzeń, komornika obowiązuje nie tylko konieczność pozostawienia do dyspozycji dłużnika kwoty wolnej od zajęcia, lecz także stosowanie się do górnej granicy zajęcia. Maksymalny procent zajęcia z renty i emerytury jest taki sam jak przy zajęciach z pensji i wynosi:

 

– 50% świadczenia w przypadku długów niealimentacyjnych,
– 60% świadczenia w przypadku długów powstałych z powodu niespłaconych alimentów.

Co komornik może zająć w mieszkaniu w 2022 roku?

 • telewizor
 • telefon komórkowy
 • tablet
 • kominek
 • ekspres do kawy
 • obrazy
 • zastawę stołową
 • zasłony
 • konsolę PlayStation
 • drukarkę
 • komputer
 • głośnik
 • laptop
 • konsolę Xbox
 • futra
 • słuchawki
 • wazony
 • komody
 • gramofon
 • piekarnik
 • czajnik elektryczny
 • maszynę do szycia
 • żyrandol
 • sokowirówkę
 • DVD
 • komplet wypoczynkowy
 • wiertarkę
 • odtwarzacz wideo
 • kurtki skórzane
 • wkrętarkę
 • wyrzynarkę
 • okap
 • hulajnogę
 • szafki
 • magnetofon
 • fotel
 • żyrandol
 • pianino
 • okulary przeciwsłoneczne
 • dzieła sztuki
 • klimatyzator
 • rower
 • słuchawki
 • kamerę
 • aparat fotograficzny
 • zegarek
 • zmywarkę
 • biżuterię
 • markowe torebki

Czego komornik nie może zająć w 2022 roku?

1. Niektórych przedmiotów wchodzących w skład majątku rolniczego

Wobec rolników prawo egzekucyjne jest dokładnie określone. W ustawie znajdziemy bowiem dokładny wykaz tego, czego komornik nie ma prawa zająć z gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika.

Spośród zwierząt komornik nie zajmie: 

– jednego konia z uprzężą, a w przypadku braku konia – jednego źrebięcia albo innego zwierzęcia pociągowego,
– jednej krowy lub w przypadku jej braku – jednej jałówki lub cieliczki,
– jednego tryka, maciory (lochy),
– 20 sztuk drobiu,
– potomstwa zwierząt (źrebiąt i koźląt do piątego miesiąca życia, cieląt do czwartego miesiąca życia oraz prosiąt do drugiego miesiąca życia),
– zakontraktowanych zwierząt rzeźnych,
– zwierząt gospodarskich w ciąży,
– stada podstawowego zwierząt futerkowych oraz tych zwierząt, co do których jest zawarta umowa dotycząca dostawy skóry,
– stada kur niosek.


Spośród pozostałych artykułów rolniczych komornik nie zajmie:

– podstawowych narzędzi i maszyn rolniczych,
– urządzeń niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego,
– zboża i innych płodów ziemi, które będą niezbędne do siewów i sadzenia w danym roku gospodarczym,
– paliwa i części zamiennych do ciągnika oraz samego ciągnika i maszyn z nim współpracujących,
– opału (żeby starczyło na 6 miesięcy),
– nawozów i środków ochrony roślin (żeby starczyło na rok gospodarczy),
– zapasów paszy i ściółki dla posiadanych zwierząt.

2. Niektórych wpływów na rachunek bankowy

Niektóre wpływy na rachunek bankowy bezwzględnie nie mogą być zajęte przez komornika. Chronione przed zajęciem są:

 

– świadczenia rodzinne (np.: 500+),
– dodatki rodzinnych,
– dodatki porodowe,
– dodatki wypłacane sierotom,
– zasiłki dla opiekunów,
– świadczenia wychowawcze,
– świadczenia integracyjnych,
– świadczenia uzyskiwanych w ramach pomocy społecznej.

3. Rzeczy wskazanych w artykule 829 Kodeksu postępowania cywilnego

W tym artykule wskazano precyzyjnie, że zajęte nie mogą być w szczególności:

 

– przedmioty urządzenia domowego, które są niezbędne do życia dla dłużnika i domowników, w szczególności komornik nie może zająć: lodówki, pralki, odkurzacza, piekarnika/kuchenki mikrofalowej/płyty grzewczej, łóżek, stołu, krzeseł i źródeł oświetlenia w liczbie koniecznej dla mieszkańców gospodarstwa domowego,
– pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny,
– ubranie konieczne do pełnienia służby albo wykonywania zawodu,
– zapasy żywności i opału, które są konieczne dla dłużnika i członków jego rodziny na czas jednego miesiąca,
– narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika i surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia (z wyłączeniem pojazdów mechanicznych, które podlegają zajęciu, jak wszystkie inne ruchomości),

 • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia oraz przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych, a także przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla osoby zadłużonej mają znaczną wartość użytkową,
 • produkty lecznicze niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne,
 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członka rodziny będącego na jego utrzymaniu.

a także jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce konieczne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny oraz zapas paszy i ściółki wystarczający do najbliższych zbiorów, o ile oczywiście dana rodzina posiada zwierzęta gospodarskie.

Dodatkowo u dłużnika, który pobiera powtarzalną stałą płacę, nie mogą zostać zajęte pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty. U osoby zadłużonej, która nie otrzymuje stałej pracy, nie mogą zostać zajęte pieniądze, które są niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie.

Pytania i odpowiedzi

Zebraliśmy najczęściej powtarzające się pytania i odpowiedzi na temat tego, co może, a czego nie może zająć komornik. Przy tworzeniu katalogu pytań sugerowaliśmy się tym, o co najczęściej pytają nas czytelnicy w komentarzach i wiadomościach prywatnych.


1) Czy komornik może zająć alimenty?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: nie. Komornikowi nie przysługuje prawo zajęcia środków z alimentów. Nie ma znaczenia nawet to, czy alimenty wypłacane są na dziecko, czy na osobę dorosłą. Każdy rodzaj alimentów nie podlega egzekucji komorniczej. Jeżeli komornik zajmie alimenty, powinniśmy niezwłocznie złożyć skargę na jego czynności. Więcej na temat tego zagadnienia przeczytasz w artykule Czy komornik sądowy może zająć alimenty? Podstawa prawna, wyjaśnienie.


2) Czy komornik może wejść do mieszkania osoby trzeciej?

Niekiedy dłużnicy obawiają się sytuacji, w której komornik odwiedzi dom ich lub ich rodziny. W przypadku złożenia przez komornika odwiedzin u rodziców, dzieci czy partnera dłużnika, przeważnie dłużnik składa skargę na czynności komornika i jest oburzony faktem takiej wizyty. Niestety jednak w tym przypadku składanie skargi jest bezzasadne. Komornik ma pełne prawo do tego, by wejść do mieszkania osoby trzeciej. Więcej na temat tego zagadnienia zawarliśmy w artykule Czy komornik sądowy może wejść do mieszkania osoby trzeciej? Podstawa prawna.


3) Czy komornik może odwiedzić dłużnika w wynajmowanym mieszkaniu?

Osoby zadłużone często są zdania, że dopóki nie mają mieszkania własnego lub nie ukrywają się u rodziny, mogą tak naprawdę unikać komornika. W rzeczywistości jest jednak zupełnie inaczej. Komornik ma bowiem prawo odwiedzić ich nawet w mieszkaniu, które do nich nie należy, w tym także w mieszkaniu wynajmowanym. Obowiązują tutaj te same zasady i przepisy, co przy wejściu komornika do mieszkania osoby trzeciej.


4) Czy komornik może zająć zasiłki?

Zajęcie komornicze zasiłków zależne jest uzależnione od kilku kwestii. Wszystkie zajęcia przeanalizowaliśmy w osobnych, poświęconych konkretnym zasiłkom artykułach. Sprawdź, czy komornik zajmie:


5) Czy komornik zajmie skrytkę bankową?

Tak, tę kwestię również opisaliśmy w osobnym artykule (Czy komornik może zająć skrytkę bankową?). Co więcej – komornik może zająć skrytkę bankową w każdym typie egzekucji.


6) Czy komornik może zająć całą wypłatę z umowy zlecenie i umowy o dzieło?

Tak, komornik może zająć całą wypłatę z umowy zlecenia i umowy o dzieło. Od tej reguły istnieją jednak też pewne odstępstwa. Są wyjątkowe sytuacje, w których komornik może potraktować dochody z umowy śmieciowej na równi z dochodami z umowy o pracę.

Aby tak się jednak stało, dłużnik musi udowodnić, że jego wynagrodzenie z umowy zlecenia lub umowy o dzieło spełnia podstawowe warunki:
– umowa musi być stała – musi obowiązywać od dłuższego czasu i charakteryzować się niezmiennymi warunkami finansowymi,
– dochody z tytułu umowy muszą być regularne – wypłacane np.: co miesiąc.

Gdy wskazane warunki zostaną spełnione, a dłużnik będzie mógł wykazać na potwierdzenie tego konkretne dokumenty (np.: kopię umowy, wyciągi z konta potwierdzające wypłaty), komornik może potraktować wynagrodzenie z takiej mowy jak wynagrodzenia z umowy o pracę i nie zajmować 100% pensji. Jeżeli jednak warunki te nie będą spełnione – wypłata będzie podlegała zajęciu w całości.


Źródła:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001383/O/D20171383.pdf

https://zielonalinia.gov.pl/-/jaka-czesc-emerytury-lub-renty-moze-zajac-komornik-52847

Podsumowanie

 1. Z umowy o pracę komornik może zająć maksymalnie 50% wynagrodzenia (jeżeli egzekucja jest niealimentacyjna) lub 60% wynagrodzenia (jeżeli egzekucja dotyczy niespłaconych alimentów).
 2. Komornik może także zająć wartościowe ruchomości dłużnika, np.: samochód, motocykl.
 3. Zajęcie komornicze może także dotyczyć rachunku bankowego. Przy takim zajęciu komornik musi pozostawić na koncie dłużnika 2256 zł brutto.
 4. Z umowy zlecenia komornik może zająć wszystkie wypłacane z jej tytułu środki, ponieważ tzw. umowy śmieciowe nie podlegają żadnej ochronie przed egzekucją.
 5. Zajęcie komornicze może również dotyczyć nieruchomości – domów, mieszkań, garaży.
 6. Komornik nie zajmie świadczenia rodzinnego 500+, świadczeń wychowawczych i integracyjnych, dodatków rodzinnych, porodowych i wypłacanych sierotom oraz świadczeń uzyskiwanych w ramach pomocy społecznej.
 7. Komornik nie może zająć alimentów – niezależnie od tego, jaki jest to rodzaj alimentów.
 8. Komornik w celu poszukiwania majątku dłużnika może odwiedzić go nawet w mieszkaniu, które do niego nie należy, a zatem np.: w mieszkaniu wynajmowanym.
 9. Komornik może zająć skrytkę bankową, więc ukrywanie w niej środków finansowych czy innych kosztowności nie jest bezpiecznym ukryciem ich przed egzekucją.
 10. W mieszkaniu komornik może zająć wartościowe ruchomości, np.: telewizor, komputer, konsolę, drukarkę, futro, obraz, piekarnik, okap, meble, aparat, zegarek.
author
Aleksandra Gościnna
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

vox populi
vox populi
2023-06-11 12:32:25

W praktyce komornik zajął osobie pracującej, ciężko chorej 100% wynagrodzenia wynoszącego 10 tys zł netto. Połowę zajął u pracodawcy, a resztę zabrał z konta. W praktyce komornik przez rok nie spłacił żadnego zadłużenia bo comiesięczne kilka tysięcy złotych przeznaczył na własne koszty. W praktyce pozwanie komornika do sądu kończy się reprymendą i adwokaci od razu o tym informują, że sprawy przeciwko komornikowi praktycznie wygrać się nie da. W praktyce 99% adwokatów w ogóle nie chce bronić dłużnika, bo skoro zadłużony to przecież musiał zawinić no i z czego zapłaci. Jeżeli macie znajomych albo rodzinę z komornikiem na głowie to im pomóżcie, bo bez adwokata oni nigdy tych długów nie spłacą. To, co zobaczyłam z boku obserwując los ciężko chorej osoby która przestała spłacać długi bo wylądowała w szpitalu gotuje mi krew w żyłach. Na czele wszystkich liderów niegodziwości jest Urząd Skarbowy który widząc, że chory nie złożył na czas zeznania podatkowego - mimo wysłania im faksem zaświadczenia o pobycie w szpitalu cofnął Mu decyzję sprzed pięciu lat i kazał dopłacać horrendalne podatki wstecz. Pani komornik potem zabierała Mu całe wynagrodzenie i opłacała SWOJE KOSZTY (do 10 tys zł miesięczne szło na "jej" koszty, nie spłaciła ŻADNEGO ZADŁUŻENIA PRZEZ ROK). I każdy adwokat mówi, że nie wygra się z US bo cokolwiek nie zrobią to podobnie do komorników - są całkowicie bezkarni. Życzę pani komornik o której piszę i pani naczelnik oddziału US która podjęła taką decyzję, aby Wasze dzieci też miały schizofrenię paranoidalną i żeby też lądowały co kilka lat w szpitalu w którym to czasie US dowali im horrendalne kary za niezłożenie na czas rozliczenia mimo wysłania powiadomienia, że osoba leczy się na oddziale zamkniętym w szpitalu. Życzę Wam tego serdecznie razem z całym systemem w Polsce który Was chroni i nie pozwala na pozwanie Was za postępowanie niegodne człowieka, za postępowanie skandaliczne i niszczące komuś życie. Życzę Wam tego, abyście też odwiedzali swoje dzieci w szpitalu psychiatrycznym i oprócz tego pracowali na 2 etaty aby opłacić rachunki o których wiecie i aby w nagrodę za spanie po 3 godziny dziennie urząd dowalił Wam kilkaset tysięcy kary bo nie złożyliście zawiadomienia o chorobie na właściwym formularzu bo nie mieliście na to czasu ani możliwości dogadania się z chorym. Oto RZECZYWISTOŚĆ nieco różniąca się od tego pięknego artykułu podanego powyżej. I zero współczucia, zero jakiejkolwiek etyki i całkowita, całkowita bezkarność przedstawicieli - urzędników tego Państwa. I nie, nie jestem trollem rosyjskim, to rzeczywista historia, która się dzieje, to są fakty, które miały miejsce i prawdziwa bezsilność i rozpacz, że nikogo nie obchodzi los tego człowieka.

Czy komornik może zająć wspólne mieszkanie współmałżonka nawet jeśli spłaca alimenty ?
Czy komornik może zająć wspólne mieszkanie współmałżonka nawet jeśli spłaca alimenty ?
2023-05-11 15:01:36

Czy komornik może zabrać wspólne mieszkanie choć dłużnik spłaca alimenty , ale kwota zadłużenia alimentacyjnego jest dość dużą i jest spłacana z emerytury, mieszkanie jest wykupione przez żonę a mąż jest wspolwlascicielem

Krzysztof
Krzysztof
2022-04-20 17:01:18

Czy komornik może zabrac mi premie roczna. I dodatek za wczasy pod grusz

marcin radom
marcin radom
2022-01-04 01:50:51

najlepiej pozabijać zadłużonych a nie żyć z ich emerytur żaden zadłużony emeryt nie przepił nie roztwonił a wykupoł wszystkie leki i może lepiej się odżywiał bo inflacja zjada wszelkie podwyżki

marcin radom
marcin radom
2022-01-04 01:50:51

najlepiej pozabijać zadłużonych a nie żyć z ich emerytur żaden zadłużony emeryt nie przepił nie roztwonił a wykupoł wszystkie leki i może lepiej się odżywiał bo inflacja zjada wszelkie podwyżki

Podobne artykuły

Chwilówki Lublin

Szukasz najlepszej chwilówki w Lublinie? Sprawdź ranking darmowych ofert. Pieniądze dostaniemy w całości bez wychodzenia z domu i bez zaświadczeń o dochodach. Maksymalna kwota chwilówki to nawet 15 000 zł.

author
Aleksandra Gościnna
03 marca 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Ilu Polaków ma kredyt hipoteczny?

Prawie 4 miliony Polek i Polaków ma na głowie spłatę aktywnego kredytu hipotecznego. Niewykluczone, że w najbliższym czasie liczba kredytobiorców jeszcze wyraźniej wzrośnie – powodem może być coraz bliższy kryzys na rynku nieruchomości oraz utrzymujące się (jeszcze!) atrakcyjne stopy procentowe kredytów.

author
Halszka Gronek
05 lutego 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Kim jest pokolenie Henryków

Kim jest Henryk? To osoba, która prowadzi wygodne życie, jest zafascynowana nowościami technologicznymi i chętnie zaciąga kredyty. Henrykowie, to nowa grupa społeczna, która wyrasta obok Millenialsów. 

author
Aneta Jankowska
11 kwietnia 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Czego życzyć polskiej gospodarce na 2020?

Rok 2019 nie był tak owocny pod względem gospodarczym dla Polski co rok 2018. Na ten swoisty zastój wpływ miało wiele czynników – nie tylko wewnętrznych, lecz także tych wynikających niejako z zewnątrz, przykładowo z trwającego w Europie spowolnienia gospodarczego czy konsekwencji brexitu. Czego więc życzyć Polsce na 2020 rok?

author
Halszka Gronek
03 stycznia 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Samotny jak polski senior

Samotność jest dla osób starszych jednym z największych zmartwień życia codziennego. Aż 3 na 10 seniorów doświadcza samotności oraz izolacji. Taki sam odsetek starszych osób deklaruje brak bliskich kontaktów międzyludzkich z żadnym z kręgów społecznych.

author
Halszka Gronek
24 maja 2018
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

PKO BP w Leżajsku

PKO BP to największy bank w Polsce. Zobacz placówki i oddziały w Leżajsku – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
03 października 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj