Ile komornik może zabrać z pensji w 2022?

Ile komornik może zabrać z pensji w 2022?

author
Aleksandra Gościnna
29 maja 2022

Zastanawiasz się, ile w 2022 roku komornik może zabrać z wynagrodzenia? Sprawdź najnowsze dane oraz tabelę zajęć komorniczych z kwotami brutto/netto. Dowiesz się, ile komornik musi pozostawić do dyspozycji dłużnika przy egzekucji z pensji. Co ważne, kwota zajęcia jest zależna od rodzaju umowy, na której pracujemy. Sprawdź, ile komornik może zająć z umowy o pracę, z umowy zlecenie oraz z umowy o działo w 2022 roku.

Ten artykuł nie jest aktualny. Przejdź do artykułu na ten rok: Ile komornik może zajać z pensji?

Ile komornik może zająć z pensji w 2022 roku?

Wysokość kwoty, którą komornik sądowy może zająć z wynagrodzenia jest zależna od płacy minimalnej w danym roku. W 2022 roku wynagrodzenie minimalne wynosi dokładnie 3010 zł brutto, a zatem około 2364  zł netto.

Kwota ta jest sporo wyższa niż w roku 2021, kiedy to pensja minimalna wynosiła 2800 zł brutto. Wysokość minimalnego wynagrodzenia ma wpływ na to, ile zostaje w kieszeni dłużnika w przypadku egzekucji komorniczej. Im wyższa kwota minimalna, tym więcej na koncie dłużnika, a zatem każda podwyżka poprawi sytuację finansową osób zadłużonych.

Warto wiedzieć: Kwota minimalnego wynagrodzenia jest zawsze wolna od zajęcia komorniczego. Jeśli zarabiamy minimalne wynagrodzenie, to komornik nie może zająć z tego nawet złotówki.

Ta zasada nie dotyczy jednak zajęć alimentacyjnych.

Komornik podczas egzekucji wykonywanych w 2022 roku musi więc zostawić dłużnikowi dokładnie 3010 zł brutto, a konkretnie równowartość tej kwoty netto, bo większość Polaków otrzymuje wypłatę właśnie w wariancie netto. Kwotę 3010 zł brutto komornik musi pozostawić jedynie osobom poniżej 26 roku życia, ponieważ one – zgodnie z obowiązującymi przepisami, otrzymują wypłatę właśnie w kwocie brutto, bez potrącania podatków.

Wysokość kwoty wolnej od zajęcia komorniczego jest uniwersalna dla wszystkich dłużników niealimentacyjnych, którzy pracują na podstawie umowy o pracę i na pełen etat. Inne rodzaje umowy charakteryzują się już zupełnie innymi zasadami zajęcia, ale o tym napiszemy poniżej w osobnych punktach.

Warto także pamiętać o tym, że poza kwotą, którą komornik musi bezwzględnie pozostawić każdemu dłużnikowi, jest też ustalony maksymalny procent, który komornik może zająć z wynagrodzenia danej kwoty.

Komornik w 2022 roku może zająć maksymalnie: 

 

– 60% wynagrodzenia, jeżeli długi powstały z powodu alimentów,

– 50% wynagrodzenia, jeżeli długi powstały z innych powodów.

Zasady dotyczące zajęcia 50 lub 60% wynagrodzenia, a także wymóg pozostawienia do dyspozycji dłużnika równowartości wynagrodzenia minimalnego w danym roku trzeba traktować łącznie. W praktyce oznacza to więc, że jeśli zarobki osoby wynoszą równowartość minimalnego wynagrodzenia na dany rok, to komornik nie może skorzystać z prawa do zajęcia 50% lub 60% tego wynagrodzenia. W takim przypadki zajęcie komornicze wynosi 0zł.

Komornik ma prawo zająć określoną kwotę z pensji dopiero wtedy, gdy wynosi ono więcej niż płaca minimalna. W takim przypadku jednak i tak dłużnikowi musi pozostać kwota równia wysokości minimalnego wynagrodzenia. Warto pamiętać, że zasada ta dotyczy tylko osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W innym przypadku niestety komornik będzie miał prawo do egzekucji komorniczej.

Potrzebujesz gotówki, ale masz komornika? Sprawdź:

Pożyczki dla zadłużonych – także w SKOKu

Pożyczki bez baz – w całości przez Internet

Kredyt oddłużeniowy – sposób na wyjście z długów

Spis treści:

 1. Ile komornik może zająć z pensji w 2022 roku?
 2. Zajęcie wynagrodzenia 2022 - tabela brutto/netto
 3. Ile komornik może zająć z umowy o pracę w 2022?
 4. Ile komornik może zająć z pensji za alimenty w 2022?
 5. Ile zajmie komornik z konta w 2022?
Zwiń spis treści

Kwota wolna od potrąceń 2022

Kwota wolna od potrąceń to ta, której komornik nie może zająć dłużnikowi. Zgodnie z tym, co wcześniej wspominaliśmy, wysokość tej kwoty jest równa minimalnej płacy w danym roku. Oznacza to, że w 2022 roku kwota wolna od potrąceń wynosi 3010 zł brutto.

Kwota wolna w tej wysokości nie dotyczy jedynie dłużników alimentacyjnych. Prawo stosowane wobec tych osób jest bowiem nieco surowsze. Potrzeby dzieci pozostawionych bez alimentów są traktowane przez państwo jako priorytetowe. Z tej przyczyny dłużnicy alimentacyjni mają prawo do kwoty wolnej od potrąceń komorniczych w wysokości 4/10 minimalnego wynagrodzenia na dany rok (w 2022 roku jest to kwota 1204 zł).

Podsumowanie dotychczas omawianych kwestii:

1. Komornik przy zajęciu z wynagrodzenia musi zawsze stosować się do dwóch zasad – kwoty wolnej od potrąceń (podawanej w złotówkach), a także do maksymalnej granicy zajęcia (podawanej w procentach).

2. Minimalną kwotą, którą komornik musi zostawić dłużnikowi w 2022 roku, jest wysokość płacy minimalnej. W 2022 roku jest to 3010 zł brutto. Maksymalna granica zajęcia z pensji wynosi 50% wynagrodzenia w odniesieniu do dłużników niealimentacyjnych, 60% w przypadku dłużników alimentacyjnych.

3. Zasady chroniące przed egzekucją komorniczą dotyczą wyłącznie osób, które pracują na podstawie umowy o pracę.

 

Warto teraz w skrócie przyjrzeć się całej teorii dotyczącej zajęć komorniczych z wynagrodzenia. Przejdźmy więc do tabeli z konkretnymi kwotami.

Zajęcie wynagrodzenia 2022 - tabela brutto/netto

W naszej tabeli sprawdzisz dokładną kwotę potrącenia z Twojej wysokości pensji oraz ustalić, ile pieniędzy pozostanie do Twojej dyspozycji po zajęciu w 2022 roku.

 

Pamiętajmy, że wszystkie kwoty w tabeli określono dla dłużników niealimentacyjnych.

Ile komornik może zająć z umowy o pracę w 2022?

Komornik podczas egzekucji komorniczej z wynagrodzenia ma obowiązek stosowania się do kilku zasad. Są one różne w przypadku dłużników alimentacyjnych i inne wobec dłużników niealimentacyjnych.

Jeśli długi powstały z alimentów, wtedy komornik:

– zajmie maksymalnie 60% wynagrodzenia dłużnika,
– ma obowiązek zostawić do dyspozycji dłużnika co najmniej 1806 zł brutto.

Jeżeli długi powstały z innych powodów niż alimenty, wtedy komornik:

– zajmie maksymalnie 50% wynagrodzenia dłużnika,
– ma obowiązek zostawić do dyspozycji dłużnika co najmniej 3010 zł brutto.

Działania komornika muszą być zgodne z przepisami prawa, więc nie decyduje on samodzielnie o tym, ile zabiera danemu dłużnikowi. Obecne przepisy wskazują na to, że osoby zadłużone zatrudniona na podstawie umowy o pracę, są maksymalnie chronione przed egzekucją komorniczą.

Oznacza to, że w najlepszej sytuacji są osoby, które mają umowę o pracę na pełny etat, a ich długi nie powstały przez niespłacane alimentów – im komornik musi bezwzględnie zostawić 3010 zł brutto (około 2364 netto). Żeby wobec takiego dłużnika zostały zastosowane przepisy o zajęciu ponad 50% wynagrodzenia, musiałby on zarabiać więcej niż 6020 zł brutto miesięcznie. Wszyscy dłużnicy, którzy zarabiają mniej, mogą spodziewać się, że komornik zabierze jedynie równowartość minimalnego wynagrodzenia.

Przykładowa sytuacja:

Adam jest przedstawicielem handlowym zarabia miesięcznie 4000 zł brutto na podstawie umowy o pracę. Na rękę miesięcznie zarabia więc około 3141 zł. Niestety z powodu trudnej sytuacji Adam pobrał pożyczkę w sporej kwocie, a jej rat nie spłacał regularnie, gdyż miał niewystarczający budżet. Egzekucją jego długów zajmuje się teraz komornik. 

Najpierw komornik sprawdził czy Adam uzyskuje wynagrodzenie wyższe niż płaca minimalna, gdyż w przeciwnym razie egzekucja nie byłaby możliwa, bo potrącenie wynosiłoby 0 zł miesięcznie. Po sprawdzeniu okazało się, że Adam zarabia dużo więcej niż minimalne wynagrodzenie, co pozwoliło komornikowi pobierać dług właśnie z wypłaty Adama.

Po podjęciu decyzji o egzekucji z pensji komornik wyliczył, jak dużą kwotę z pensji Adama może zająć. Gdyby chciał zastosować zasadę o zajęciu 50% wypłaty, Adamowi zostałoby mniej niż wynagrodzenie minimalne, dlatego takiego zajęcia nie mógł dokonać.

Z tego powodu komornik ściąga w każdym miesiącu z pensji Adama 777 zł, a do jego dyspozycji pozostawia 2364zł. Ze zajmowanych co miesiąc pieniędzy komornik pokrywa dług Adama.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2022


dłużnicy niealimentacyjni

1/2 etatu
1505 zł brutto
1182 zł netto (na rękę)

1/4 etatu
752,5 zł brutto
591 zł netto (na rękę)

3/4 etatu
2257,5 zł brutto
1773 zł netto (na rękę)

 

Podane wyżej kwoty są wolne od zajęcia wobec dłużników niealimentacyjnych. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę komornik musi stosować się również do ograniczeń związanych z maksymalnym procentem zajęcia pensji. Wobec dłużników alimentacyjnych komornik może zająć 60% ich wynagrodzenia, a wobec dłużników niealimentacyjnych 50% ich wynagrodzenia.

Przykładowa sytuacja:

Daria jest ekspedientką w sklepie spożywczym. Jest zatrudniona na podstawie umowy o prace na pół etatu i zarabia 3000 zł brutto (około 2356 zł netto). Daria posiada jednak niespłacone pożyczki, a więc toczy się wobec niej postępowanie komornicze. 

Komornik najpierw sprawdzał, w jakim wymiarze etatu jest zatrudniona Daria, a także czy wysokość jej wynagrodzenia przekracza minimalną kwotę wynagrodzenia za taki wymiar czasu pracy. Jeżeli okazało się, że zajęcie będzie możliwe, komornik wyliczył kwotę, którą miesięcznie może zabierać Daria. Nie było jednak możliwe, aby zastosować wobec Darii zajęcia w wysokości 50% jej wynagrodzenia, gdyż jej zarobki są zbyt niskie, natomiast można było zarządzić zajęcie Darii pełnej nadwyżki nad kwotę wolną od zajęcia komorniczego przy zatrudnieniu na pół etatu. 

Biorąc pod uwagę to, że kwota wolna od zajęcia komorniczego przy pracy na pół etatu równa jest 1182 netto, to Darii z pensji ściągane jest 1174 zł. Z tej kwoty pokrywany jest dług Darii oraz odsetki od zwłoki ze spłatą. 

Ile komornik może zająć z pensji za alimenty w 2022?

Wobec dłużników alimentacyjnych stosowane jest bardziej restrykcyjne prawo. Wynika to z faktu, że poszkodowany nie jest wierzyciel, a dziecko, którego życie i zdrowie jest uzależnione od przekazywanych na nie środków. Z tego względu sprawę zaległości wobec dzieci uznaje się za priorytetową.

Dłużnikom alimentacyjnym komornik może zabrać zawsze więcej niż tym, których długi powstały z innych powodów niż niespłacone alimenty. Dłużników alimentacyjnych obejmuje zarówno inny procent maksymalnego zajęcia z pensji, jak i inna kwota wolna od zajęcia komorniczego.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2022


dłużnicy alimentacyjni

pełny etat
1806 zł brutto
1417 zł netto (na rękę)

1/2 etatu
903 zł brutto
733 zł netto (na rękę)

1/4 etatu
451,5 zł brutto
390 zł netto (na rękę)

3/4 etatu
1354,5 zł brutto
1064 zł netto (na rękę)

Komornik ma prawo do zajęcia 60% wynagrodzenia dłużnikom alimentacyjnym, ale musi pozostawić im także równowartość 40% płacy minimalnej ustalonej na dany rok. W 2022 roku zająć więc może 1806 zł brutto (około 1418 zł na rękę). Komornik po zajęciu wynagrodzenia dłużnika alimentacyjnego pracującego w pełnym wymiarze godzin pozostawia mu więc 1204 zł brutto, jeśli zarabia on najniższą krajową.

W przypadku dłużników alimentacyjnych obowiązują także przepisy dotyczące proporcjonalnego zmniejszenia kwoty wolnej od zajęcia w przypadku pracy na niepełny etat. Wszystkie kwoty wolne od zajęcia przy pracy na część etatu podajemy poniżej.

Przykładowa sytuacja:

Damian jest związany z pewną kobietą, ale poprzednio był w związku małżeńskim z kobietą, ma dwoje dzieci, na które od wielu miesięcy nie płaci alimentów. W związku z tym jego długami alimentacyjnymi zajął się komornik. Damian obecnie pracuje wyłącznie na na pół etatu. Zarabia z tego tytułu tyle, ile wynosi połowa płacy minimalnej (1505 zł brutto).

Damian sądził, że ze względu na jego sytuację komornik nie będzie mógł zabrać mu niczego z pensji. Zdziwił się więc, gdy dostał pismo wskazujące na rozpoczęcie egzekucji komorniczej z jego wynagrodzenia. Zorientował się wtedy, że dłużnicy alimentacyjni nie są chronieni przez prawo w taki sam sposób, jak inni dłużnicy. 

Komornik, może przystąpić do egzekucji z wynagrodzenia Damiana, więc podjął decyzję o zajęciu maksymalnej możliwej kwoty z jego pensji. Przed egzekucją chronione jest tylko 40% minimalnego wynagrodzenia, a w przypadku pracy na pół etatu w dodatku tylko połowa tej kwoty, więc z wypłaty Damianowi miesięcznie zostaje tylko 602 zł brutto na własne potrzeby. 

W skrócie:

1. Wobec dłużników alimentacyjnych stosowane jest dużo bardziej restrykcyjne prawo niż wobec dłużników z innego tytułu.
2. Dłużnikom alimentacyjnym pracującym na pełny etat komornik musi pozostawić do dyspozycji jedynie 40% minimalnego wynagrodzenia.
3. Dłużnikom alimentacyjnym osiągającym zarobki znacznie przewyższające pensję minimalną komornik może zając maksymalnie 60% ich wynagrodzenia.

Przykładowa sytuacja dotycząca zajęcia z umowy zlecenia:

Paulina wyjechała na studia do innego miasta i rozpoczęła swoją pierwszą pracę. Kupiła nowego laptopa na raty, który ułatwił jej naukę na uczelni. Niestety Paulina nie zarządzała dobrze swoim budżetem miesięcznym i nie wystarczyło pieniędzy, aby spłacać raty za zakupiony sprzęt elektroniczny.

Z tego powodu sprawą Pauliny zainteresował się komornik. Niestety okazało się, że chce zająć całość jej wynagrodzenia, aby uregulować długi wynikające z niespłacanych rat i odsetek. 

Paulina pracuje na umowę zlecenie, dlatego komornik ma prawo do tego, aby zająć 100% jej wynagrodzenia. Paulina ma jednak możliwości, aby udowodnić komornikowi, że jej wynagrodzenie spełnia warunki, aby było traktowane tak, jak umowa o pracę. W takim przypadku zajęcie komornicze będzie mogło objąć wyłącznie kwotę nadwyżki nad płacą minimalną określoną na rok 2022. 

Przykładowa sytuacja dotycząca zajęcia z umowy o dzieło:

Michał zajmuje się zawodowo wykonywaniem projektów stron internetowych. W związku z tym jego praca wykonywana jest na podstawie umowy o dzieło, które podpisuje z danymi firmami, dla których realizuje akurat projekt. Za wykonanie pracy w różnych okresach dostaje zwykle wynagrodzenie w kwocie od 6 do 12 tysięcy złotych netto.

Michał ma jednak dług z niespłaconej sprzed lat pożyczki. Jego długami zajmuje się komornik. W związku z tym, że Michał pracuje na podstawie umowy o dzieło, to komornik decyduje się zabrać mu 100% wypłaty. Środki pobierane będą aż do momentu, gdy dług zostanie w całości spłacony.

Ile zajmie komornik z konta w 2022?

Egzekucja komornicza z konta jest jednak czymś innym niż egzekucja z pensji. Są to bowiem dwa różne sposoby odzyskiwania pieniędzy dłużników. W obu przypadkach jednak jest to ściąganie długów przez komornika sądowego.

Sprawdź, jak napisać pismo do komornika

Egzekucja z pensji oznacza, że komornik nie ma w rzeczywistości wglądu do tego, skąd pozyskiwane są środki do życia dłużników. W przypadku tego typu egzekucji komorniczej jest zainteresowany tylko samym wynagrodzeniem. Takie zajęcie nie jest dokonywane nawet samodzielnie przez komornika, a zleca on jedynie zajęcie konkretnej kwoty naszemu pracodawcy. Komornik dostarcza wówczas pracodawcy sądowy nakaz egzekucji i na tej podstawie pracodawca dzieli wysokość naszego wynagrodzenia na:

– część, którą nam wypłaca,
– część, którą przelewa komornikowi.

Do osoby zadłużonej trafiają więc jedynie środki mu należne, nic z samego konta nie jest ściągane. Z tych środków, które znajdują się na koncie dłużnika, komornik nie zabierze więc nawet złotówki. Osoba zadłużona sama zarządza swoim rachunkiem bankowym i tylko ona ma do niego wgląd. Egzekucja z pensji nie jest bowiem tożsama z egzekucją z konta bankowego.

Egzekucja z rachunku bankowego przebiega bowiem nieco inaczej, gdyż wraz z egzekucją dłużnik traci prawo do samodzielnego zarządzania w pełni swoim kontem bankowym. W takiej sytuacji komornik w imieniu dłużnika uzyskuje całkowity wgląd do rachunku bankowego. Widzi więc wszystkie przelewane środki i sam może zdecydować o tym, które środki zabiera na poczet spłaty długów.

W przypadku zajęciu z konta komornik musi stosować się do jednej zasady – na koncie dłużnika w każdym miesiącu musi pozostawić kwotę równą 75% minimalnej płacy w danym roku, czyli w 2022 roku jest to około 1658 zł. Wszystko powyżej tej kwoty może natomiast zostać zajęte na poczet długu.

Co ważne, w przypadku dłużników alimentacyjnych takie prawo nie obowiązuje. Komornik może zająć im nawet 100% wpływów na konto.

To, co chroni tylko konto dłużnika – zarówno alimentacyjnego, jak i niealimentacyjnego – to prawo, które dotyczące świadczeń chronionych przed zajęciem. Zgodnie z ustawą zwolnione z zajęcia komorniczego są:

 

 1. świadczenia alimentacyjne,
 2. świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 3. świadczenia rodzinne,
 4. dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych,
 5. zasiłki dla opiekunów,
 6. świadczenia z pomocy społecznej,
 7. świadczenia integracyjne,
 8. świadczenie wychowawcze
 9. oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

(Art. 833. Ograniczenie egzekucji z innych świadczeń pieniężnych, § 6, Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego).

Zajęcie komornicze 2022 – podstawa prawna

Egzekucja komornicza jest precyzyjnie regulowana w przepisach prawa. Samą egzekucję z wynagrodzenia za pracę opisuje dokładnie jeden z działów kodeksu postępowania cywilnego. Jego tytuł to “Egzekucja z wynagrodzenia za pracę”.  Zajęcia z wynagrodzenia dotyczą artykuły od 880 do 888.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 881. Zajęcie wynagrodzenia za pracę przez komornika
§ 1. Do egzekucji z wynagrodzenia za pracę komornik przystępuje przez jego zajęcie.
§ 2. Komornik zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób. Dotyczy to w szczególności periodycznego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone oraz nagród i premii przysługujących dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak również związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy.

Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

 

Potrącenia obowiązkowe 2022

Potrącenia obowiązkowe kojarzone są często mylnie z środkami zajmowanymi przez komornika sądowego. W rzeczywistości jednak takie potrącenia nic wspólnego z egzekucją nie mają.

Potrącenie obowiązkowe to pojęcie, które odnosi się do potrąceń z wypłaty w kwocie brutto, czyli do tych potrąceń, które prowadzą do tego, iż finalnie uzyskujemy wypłatę w kwocie netto, a zatem “na rękę”. Pod tym pojęciem ukryte są więc wszystkie obowiązkowe składki oraz ubezpieczenia, które nasz pracodawca ma obowiązek za nas płacić.

To, co jest istotne w przypadku potrąceń obowiązkowych, to fakt, iż są one nadrzędne względem potrąceń komorniczych. Oznacza to, iż nasz pracodawca nie ma prawa samodzielnie zdecydować, że np.: nie opłaci naszej składki chorobowej, a zamiast tego wyśle te pieniądze do komornika, żeby szybciej doszło do spłaty długu. Potrącenia obowiązkowe muszą być uiszczone przez pracodawcę w pierwszej kolejności.

Co zaliczamy do potrąceń obowiązkowych? Przede wszystkim są to:

 1. ubezpieczenia społeczne,
 2. ubezpieczenie zdrowotne,
 3. zaliczki pieniężne udzielane pracownikowi,
 4. finansowe kary porządkowe.

Wszystkie wskazane powyżej kwoty muszą być opłacone jeszcze przed tym, zanim kwota wypłaty dłużnika zostanie podzielona pomiędzy niego samego i komornika. 

W jakiej formie komornik zajmuje majątek w 2022 roku?

Komornik zajmuje majątek dłużnika w różnej postaci. Wskażmy najczęstsze sposoby:

1) Zajęcie wypłaty z umowy o pracę/zlecenia/o dzieło

Zwykle do zajęcia komorniczego dochodzi poprzez zajęcie wynagrodzenia dłużnika – niezależnie od tego, czy pochodzi ono z umowy o pracę, czy umowy śmieciowej (umowy zlecenia lub o dzieło). Ważna informacja jest taka, że komornik może zająć tylko wynagrodzenie pochodzące z legalnego źródła. Nie może ściągnąć pieniędzy zarabianych “na czarno”, ponieważ oficjalnie takie pieniądze nie są dochodem dłużnika.

2) Zajęcie ruchomości

Zdarza się jednak także, że zajmowane zostają drogocenne przedmioty. Zaliczamy tu najczęściej samochody, motocykle, sprzęty RTV/AGD, biżuterię oraz dzieła sztuki. Ta forma zajęcia jest w pełni zgodna z prawem. Komornik zajmuje te przedmioty, by potem wystawić je na licytację komorniczą, sprzedać za maksymalnie wysoką kwotę i z uzyskanych środków spłacić długi danej osoby.

3) Zajęcie nieruchomości

Oczywiście komornik może zająć także nieruchomości należące do dłużnika. Słowo klucz – należące. Nie może to być zatem mieszkanie wynajmowane przez dłużnika, czy dom jego rodziców, w którym dłużnik pomieszkuje. Egzekucja z nieruchomości to jednak zwykle ostateczność. Komornik nigdy nie chce pozbawiać dłużnika dachu nad głową, jeżeli nie ma takiej konieczności.

4) Zajęcie konta bankowego

Komornik może także przejąć środki, które posiadamy na naszych rachunkach bankowych. Zresztą często tak właśnie bywa, ponieważ obecnie wiele osób pieniądze przechowuje właśnie na koncie. W takiej sytuacji musimy liczyć się z tym, że komornik przejmie należną część pieniędzy wpływających na nasze konto bankowe.

Podsumowanie

Ile komornik zajmie z wypłaty w 2022?

1. Przed egzekucją komorniczą z wynagrodzenia najbardziej chroni umowa o pracę.
2. Przy umowie o pracę kwotą wolną od potrąceń komorniczych jest kwota równa minimalnej płacy w danym roku kalendarzowym.
3. W 2022 roku kwota wolna od zajęcia komorniczego jest równa 3010 zł brutto (2364 zł na rękę).
4. Osobom zatrudnionym na umowie o pracę komornik może zabrać maksymalnie 50% ich wynagrodzenia (w przypadku dłużników niealimentacyjnymi) lub 60% ( gdy chodzi o dłużników alimentacyjnych).
5. W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze etatu także stosowane są przepisy o kwocie wolnej od zajęcia komorniczego – wolna od zajęcia jest wówczas kwota proporcjonalna do wysokości etatu danego dłużnika.
6. Umowa o dzieło nie chroni pracownika przed egzekucją – komornik ma prawo zająć 100% pensji pochodzącej z takiej umowy.
7. Wynagrodzenie z umowy zlecenia również może być zajęte w 100% (dłużnik może jednak udowodnić, że ma ono charakter regularny i powtarzalny oraz jest ono jego podstawowym źródłem utrzymania).
8. Egzekucja z konta bankowego jest innym typem egzekucji niż egzekucja z wynagrodzenia.
9. Do egzekucji z wynagrodzenia nie są zaliczane niektóre świadczenia, np.: 500+, alimenty.
10. W przypadku, gdy sądzimy że źle wykonuje swoje obowiązki służbowe, możemy złożyć skargę na jego czynności.


Źródła:

https://wikipedia.org

https://www.komornik.pl

https://www.pip.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Karol
Karol
2022-08-27 10:43:47

Co jeżeli pracodawca (umowa zlecenie) na zlecenie komornika zajął moje wynagrodzenie w 100% i wysłał je do komornika a teraz nie ma ochoty odkręceniem tego błędu? Zarabiam minimalna krajowa pracując ok 160-170godzin w miesiącu u tego samego pracodawcy od ponad roku.

Sławek
Sławek
2022-08-23 07:44:32

Ciekawy artykuł który ma się nijak do życia. Mój dług alimentacyjny powstał w czasie kiedy mój syn porzucił szkole i pracuje. Komornik wszedł mi na pensje ( przepisowe 60 procent )a to zostało zabiera z zablokowanego konta. Można?

Julka
Julka
2022-06-08 17:36:30

Kwoty wolne zależne od różnych czynników, PPK, kup, PIT2. Kto Państwu powiedział o kwocie minimalnej przy alimentach? nie ma kwoty wolnej przy zaległościach alimentacyjnych

Krzysiek
Krzysiek
2022-03-09 23:35:53

W 2020 otrzymywałem 2800 netto (na rękę). U pracodawcy komornik zajął 50%, czyli suma sumarum na konto wpadało 1400 zł. Nagle z konta zniknęło 100% środków... Gnida w banku w okienku z uśmiechem że to komornik i prosze piść do niego. Poszedłem. Wk...ił mnie niesamowicie. Napisałem skargę i co? Dostałem odpowiedź że sąd nie nakazuje zwrotu tej kwoty a i przyszłe wszelkie wpływy zabierze... Najlepsza regułka na koniec pisma z sądu: na powyższe postanowienie nie przysługuje odwołanie... Więc proszę nie teoretyzować autorzy artykułu tylko zasięgnąć praktyki. Komornik może i zawsze chce i zawsze korzysta z tego że ma zamiast gałek ocznych dwa kalkulatory połączone online z kasetką na szmal...

nocnywieloryb
nocnywieloryb
2022-02-19 15:46:52

Bank swoje ,prawo swoje //W 2022 roku kwota wolna od zajęcia komorniczego jest równa 3010 zł brutto (2364 zł na rękę).// tylko że Bank ma ustawę bankową i 3010 zł * 0.75 % = 2257,50 zł 106,5 zł bank zablokuje na rzecz komornika 0.75 to 75 % prawa bankowego art.54

Podobne artykuły

Kasa Stefczyka Żary
Oddziały
author
Patryk Byczek
16 października 2020

Kasa Stefczyka Żary

Profi Credit w Kutnie
Wpisy
author
Dominika Sobieraj
01 czerwca 2019

Profi Credit w Kutnie

Kredyt online do 150 000 zł
Wpisy
autor wpisu
Kordian_Spychalski
18 sierpnia 2014

Kredyt online do 150 000 zł

Ile wyniosą podwyżki emerytur w 2018 roku ?
Wpisy
author
Aneta Jankowska
20 października 2017

Ile wyniosą podwyżki emerytur w 2018 roku ?

Branża pożyczkowa prosi o pomoc
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
23 marca 2020

Branża pożyczkowa prosi o pomoc

Porównaj