Ile kosztuje paszport?

Ile kosztuje paszport?

author
Dominika Byczek
27 lipca 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Kategoria

Paszport – niewielki dokument, który otwiera wielkie możliwości. Złożenie wniosku o wydanie paszportu jest w Polsce dostępne dla wszystkich obywateli, ale ceny wydania dokumentu paszportowego są różne. Przyjrzyjmy się szczegółom dotyczącym cen paszportów i ulg dla różnych grup społecznych i wiekowych.

Spis treści:

 1. Standardowy paszport kosztuje 140 złotych
 2. Paszport z ulgą 50% - dla kogo?
 3. Paszporty dla rodzin wielodzietnych - cena
 4. Zwolnienia z opłaty paszportowej
 5. Inne opłaty za wydanie paszport
Zwiń spis treści

Standardowy paszport kosztuje 140 złotych

Najczęstszy typ paszportu, który pozwala na podróżowanie przez 10 lat, kosztuje 140 złotych. Taki koszt ponosi większość dorosłych wnioskujących o wydanie paszportu.

Ile kosztuje wydanie paszportu tymczasowego?

W nagłych sytuacjach, gdy potrzebujemy pilnie wyjechać, a nie mamy paszportu, możemy otrzymać paszport tymczasowy za 30 złotych. Od tej kwoty nie ma ulg i zniżek dla różnych grup wiekowych. Paszport tymczasowy kosztuje zawsze 30 zł.

Ile kosztuje paszport dla dziecka?

Paszport dla dziecka do 12. roku życia kosztuje 30 zł (małoletni posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny za paszport zapłaci jedynie połowę tej kwoty, czyli 15 zł). Osoby małoletnie w wieku od 12. do 18. roku życia za paszport zapłacą 70 zł. Taką samą kwotę pobiera się także od osób w wieku 18 – 26 lat, jeżeli osoby te posiadają status ucznia lub studenta.

Sprawdź także:

Pożyczka na wakacje – oferty na lato i inne pory roku

Pożyczki na dowód – paszport nie jest wymagany

Pożyczki dla obcokrajowców – kiedy nie masz polskiego obywatelstwa

Paszport z ulgą 50% - dla kogo?

Pewne grupy społeczne mogą skorzystać z 50% ulgi, płacąc jedynie 70 złotych za paszport ważny 10 lat. Do skorzystania z ulgi potrzebny jest dokument potwierdzający prawo do ulgi. Ulga 50% obejmuje:

 • osoby małoletnie między 12. a 18. rokiem życia,
 • uczniów i studentów między 18. a 26. rokiem życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny – rodzice lub małżonkowie rodziców, a także rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744),
 • emerytów i rencistów w rozumieniu art. 4 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.),
 • osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981),
 • współmałżonkowie emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych, pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osoby mające ustalone prawo do renty socjalnej na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 240),
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych – na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz.2268 i 2270 oraz 2022 r. poz. 1 i 66),
 • osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna przyznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162,1981, 2105 i 2270) lub ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297),
 • kombatanci i inne osoby, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U.z 2021 r. poz. 1858),
 • osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych przyznany na podstawie ustawy  z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1255),
 • osoby, które: świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.;nie wykonywały pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych; zostały pozbawione możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce, którym Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdził te okresy w drodze decyzji wydanych na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • żołnierze pełniących terytorialną służbę wojskową,
 • strażacy ratownicy ochotniczej straży pożarnej oraz osoby, którym przyznano świadczenie ratownicze na podstawie ustawy z 17 grudnia 2021 r. w o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490),
 • ochotnicy pełniący służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • weterani poszkodowani w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2055).

Sprawdź także:

Ile kosztuje paszport dla kota i psa? – ceny

Jak wyrobić paszport? – kompleksowy poradnik

Ile kosztuje zdjęcie do paszportu? – najważniejsze informacje

Paszporty dla rodzin wielodzietnych - cena

Członkowie rodzin wielodzietnych, posiadający Kartę Dużej Rodziny, mogą skorzystać z ulg na wydanie paszportu – dotyczy to nie tylko dzieci, ale także rodziców. Jeżeli posiadamy ważną Kartę Dużej Rodziny, za wydanie paszportu zapłacimy:

 • dzieci do 12 roku życia: 15 złotych,
 • dzieci od 12 do 25 roku życia: 35 złotych,
 • rodzice i małżonkowie rodziców: 70 złotych.

Zwolnienia z opłaty paszportowej

Zwolnione z jakiekolwiek opłaty paszportowej są natomiast osoby:

 1. które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 2. przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 3. które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 4. które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności,  w trybie art. 11 ustawy z 24 września 2010 r.  o ewidencji ludności (Dz. U.  z 2021 r. poz. 510, 1000, 1641 i 1978 oraz z 2022 r. poz. 350), w zakresie: nazwiska, imienia (imion), daty urodzenia, miejsca urodzenia, obywatelstwa, płci, numeru PESEL,
 5. które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego

oraz żołnierze wyznaczeni lub skierowani do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

Inne opłaty za wydanie paszport

Istnieją także inne opłaty za wydanie paszportu. Przede wszystkim dotyczą one sytuacji, w której chcemy wnioskować o wydanie drugiego paszportu, w trybie art. 46 ustawy o dokumentach paszportowych. Dotyczy to przypadku utraty lub zniszczenia paszportu z własnej winy (kiedy np.: zgubimy paszport). Opłata za wydanie nowego dokumentu wynosi wtedy aż 280 złotych.

Inną kwotę zapłacimy natomiast za zmianę w paszporcie już wydanym. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że w paszporcie będą musiały zostać zmienione nasze dane osobowe (np.: po zmianie nazwiska po ślubie) albo nasze zdjęcie (ponieważ na skutek dużych zmian w wyglądzie będziemy mogli zostać nierozpoznani z dotychczasowym zdjęciem), będziemy musieli zapłacić za wprowadzenie takiej zmiany. W zależności od czasu pozostałego do upływu terminu ważności dokumentu, opłata za takie zmiany wynosi od 30 do 140 złotych.

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bank Pekao w Czersku

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jedna z placówek banku mieści się w Czersku – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę oddziału.

author
Patryk Byczek
22 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Santander Consumer Bank Szprotawa

Santander Consumer Bank to jeden z najpopularniejszych banków detalicznych w Polsce. Specjalizuje się w kredytach gotówkowych, ratalnych oraz samochodowych. Sprawdź oddziały Santander Consumer Banku w Szprotawie – adres, telefon, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Dorota Grycko
28 czerwca 2021
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

PKO wspiera WOŚP

Największy bank w Polsce również wesprze Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. PKO BP jest drugą obok mBanku instytucją bankową, która zdecydowała się wziąć udział w wydarzeniu. Pomoc ta okazuje się być jednak bardzo symboliczna.

author
Patryk Byczek
12 stycznia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Pekao w Strzelcach Opolskich

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Strzelcach Opolskich – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
09 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Alior Bank w Trzciance

Jednym z największych banków detalicznych w Polsce jest Alior Bank. Sprawdzamy placówki i oddziały w Trzciance – zobacz godziny otwarcia, dane kontaktowe i opinie.

author
Aleksandra Gościnna
11 lipca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Łatwiejsza upadłość konsumencka?

Rząd PiS ma pomysł na udrożnienie upadłości konsumenckiej. Mają z niej skorzystać również te osoby, które pożyczały, mimo, że wiedziały, iż nie będą miały z czego oddać.

author
Aneta Jankowska
20 grudnia 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.
Porównaj