Ile kosztuje paszport?
ile kosztuje paszport

Ile kosztuje paszport?

author
Dominika Sobieraj
27 lipca 2023

Paszport – niewielki dokument, który otwiera wielkie możliwości. Złożenie wniosku o wydanie paszportu jest w Polsce dostępne dla wszystkich obywateli, ale ceny wydania dokumentu paszportowego są różne. Przyjrzyjmy się szczegółom dotyczącym cen paszportów i ulg dla różnych grup społecznych i wiekowych.

Spis treści:

 1. Standardowy paszport kosztuje 140 złotych
 2. Paszport z ulgą 50% - dla kogo?
 3. Paszporty dla rodzin wielodzietnych - cena
 4. Zwolnienia z opłaty paszportowej
 5. Inne opłaty za wydanie paszport
Zwiń spis treści

Standardowy paszport kosztuje 140 złotych

Najczęstszy typ paszportu, który pozwala na podróżowanie przez 10 lat, kosztuje 140 złotych. Taki koszt ponosi większość dorosłych wnioskujących o wydanie paszportu.

Ile kosztuje wydanie paszportu tymczasowego?

W nagłych sytuacjach, gdy potrzebujemy pilnie wyjechać, a nie mamy paszportu, możemy otrzymać paszport tymczasowy za 30 złotych. Od tej kwoty nie ma ulg i zniżek dla różnych grup wiekowych. Paszport tymczasowy kosztuje zawsze 30 zł.

Ile kosztuje paszport dla dziecka?

Paszport dla dziecka do 12. roku życia kosztuje 30 zł (małoletni posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny za paszport zapłaci jedynie połowę tej kwoty, czyli 15 zł). Osoby małoletnie w wieku od 12. do 18. roku życia za paszport zapłacą 70 zł. Taką samą kwotę pobiera się także od osób w wieku 18 – 26 lat, jeżeli osoby te posiadają status ucznia lub studenta.

Sprawdź także:

Pożyczka na wakacje – oferty na lato i inne pory roku

Pożyczki na dowód – paszport nie jest wymagany

Pożyczki dla obcokrajowców – kiedy nie masz polskiego obywatelstwa

Paszport z ulgą 50% - dla kogo?

Pewne grupy społeczne mogą skorzystać z 50% ulgi, płacąc jedynie 70 złotych za paszport ważny 10 lat. Do skorzystania z ulgi potrzebny jest dokument potwierdzający prawo do ulgi. Ulga 50% obejmuje:

 • osoby małoletnie między 12. a 18. rokiem życia,
 • uczniów i studentów między 18. a 26. rokiem życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny – rodzice lub małżonkowie rodziców, a także rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744),
 • emerytów i rencistów w rozumieniu art. 4 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.),
 • osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981),
 • współmałżonkowie emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych, pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osoby mające ustalone prawo do renty socjalnej na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 240),
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych – na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz.2268 i 2270 oraz 2022 r. poz. 1 i 66),
 • osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna przyznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162,1981, 2105 i 2270) lub ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297),
 • kombatanci i inne osoby, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U.z 2021 r. poz. 1858),
 • osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych przyznany na podstawie ustawy  z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1255),
 • osoby, które: świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.;nie wykonywały pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych; zostały pozbawione możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce, którym Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdził te okresy w drodze decyzji wydanych na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • żołnierze pełniących terytorialną służbę wojskową,
 • strażacy ratownicy ochotniczej straży pożarnej oraz osoby, którym przyznano świadczenie ratownicze na podstawie ustawy z 17 grudnia 2021 r. w o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490),
 • ochotnicy pełniący służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • weterani poszkodowani w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2055).

Sprawdź także:

Ile kosztuje paszport dla kota i psa? – ceny

Jak wyrobić paszport? – kompleksowy poradnik

Ile kosztuje zdjęcie do paszportu? – najważniejsze informacje

Paszporty dla rodzin wielodzietnych - cena

Członkowie rodzin wielodzietnych, posiadający Kartę Dużej Rodziny, mogą skorzystać z ulg na wydanie paszportu – dotyczy to nie tylko dzieci, ale także rodziców. Jeżeli posiadamy ważną Kartę Dużej Rodziny, za wydanie paszportu zapłacimy:

 • dzieci do 12 roku życia: 15 złotych,
 • dzieci od 12 do 25 roku życia: 35 złotych,
 • rodzice i małżonkowie rodziców: 70 złotych.

Zwolnienia z opłaty paszportowej

Zwolnione z jakiekolwiek opłaty paszportowej są natomiast osoby:

 1. które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 2. przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 3. które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
 4. które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności,  w trybie art. 11 ustawy z 24 września 2010 r.  o ewidencji ludności (Dz. U.  z 2021 r. poz. 510, 1000, 1641 i 1978 oraz z 2022 r. poz. 350), w zakresie: nazwiska, imienia (imion), daty urodzenia, miejsca urodzenia, obywatelstwa, płci, numeru PESEL,
 5. które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego

oraz żołnierze wyznaczeni lub skierowani do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

Inne opłaty za wydanie paszport

Istnieją także inne opłaty za wydanie paszportu. Przede wszystkim dotyczą one sytuacji, w której chcemy wnioskować o wydanie drugiego paszportu, w trybie art. 46 ustawy o dokumentach paszportowych. Dotyczy to przypadku utraty lub zniszczenia paszportu z własnej winy (kiedy np.: zgubimy paszport). Opłata za wydanie nowego dokumentu wynosi wtedy aż 280 złotych.

Inną kwotę zapłacimy natomiast za zmianę w paszporcie już wydanym. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że w paszporcie będą musiały zostać zmienione nasze dane osobowe (np.: po zmianie nazwiska po ślubie) albo nasze zdjęcie (ponieważ na skutek dużych zmian w wyglądzie będziemy mogli zostać nierozpoznani z dotychczasowym zdjęciem), będziemy musieli zapłacić za wprowadzenie takiej zmiany. W zależności od czasu pozostałego do upływu terminu ważności dokumentu, opłata za takie zmiany wynosi od 30 do 140 złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Cesja ubezpieczenia na bank – co to jest?
Poradnik
author
Halszka Gronek
07 marca 2023

Cesja ubezpieczenia na bank – co to jest?

500 Plus ratuje polską gospodarkę?
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
25 lipca 2019

500 Plus ratuje polską gospodarkę?

Biuro paszportowe w Zabrzu
Biura paszportowe
author
Patryk Byczek
13 lipca 2022

Biuro paszportowe w Zabrzu

Alior Bank w Ostrowi Mazowieckiej
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
02 czerwca 2019

Alior Bank w Ostrowi Mazowieckiej

Bank Pekao jednym z najlepszych pracodawców w kraju
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
02 lutego 2019

Bank Pekao jednym z najlepszych pracodawców w kraju

Porównaj