Jeśli znalazłeś się w nieplanowanej sytuacji, która wymaga od Ciebie posiadania paszportu, możesz wnioskować o wydanie paszportu tymczasowego. Dokument ten wyrobisz szybciej, lecz będzie mieć on krótszy termin ważności. Poznaj najważniejsze informacje dotyczące paszportu tymczasowego.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 12.07.2018
Udostępnij:

Spis treści
1. Paszport tymczasowy – najważniejsze informacje.
2. Kiedy można otrzymać?
3. Jakie dane zawiera paszport?
4. Jak otrzymać paszport tymczasowy?
5. Wymagane dokumenty.
6. Czas oczekiwania i termin ważności paszportu.
7. Ile kosztuje wyrobienie paszportu tymczasowego?

Każdy obywatel Polski ma prawo otrzymać paszport, jaki uprawnia jego posiadacza do przekroczenia polskiej granicy i pobytu w obcym kraju. Paszport poświadcza tożsamość oraz polskiej obywatelstwo osoby legitymującej się danym dokumentem. Niestety na wyrobienie paszportu możemy w skrajnych przypadkach czekać nawet 30 dni.

W nagłych i wymagających szybkiego wyjazdu za granicę sytuacjach mamy prawo do wnioskowania o paszport tymczasowy. Paszport tymczasowy pełni podobne funkcje, co jego właściwa, czyli biometryczna wersja. Czas oczekiwania na niego, tak samo jak okres ważności, jest jednak krótszy.

Warto także pamiętać, iż niektóre państwa mogą nie wpuścić Cię na swoje terytorium, jeśli masz paszport tymczasowy – nie wszystkie kraje bowiem uznają paszport tymczasowy jako pełnoprawny dokument uprawniający do wjazdu cudzoziemca na ich teren. By upewnić się, czy dane państwo zezwala na wjazd z paszportem tymczasowym, sprawdź stronę danego konsulatu.

 

 

PASZPORT TYMCZASOWY – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje na temat paszportu tymczasowego, jakie niezbędne okazać się mogą wszystkim starającym się o wydanie tego dokumentu:

Paszport tymczasowy | Najważniejsze informacje
 

Kiedy otrzymam: potwierdzając zaistnienie nagłej, wyjątkowej sytuacji, jaka zmusza Cię do wyjazdu za granicę Polski.

Czy otrzymam za granicą: tak.

Gdzie wnioskować: w dowolnym polskim punkcie paszportowym lub w polskim konsulacie poza granicami kraju.

Czas realizacji: 1-14 dni.

Koszt: w Polsce – 30 złotych; za granicą – brak ustalonej kwoty.

Termin ważności: do 12 miesięcy.

 

 

KIEDY MOŻNA OTRZYMAĆ?

Paszport tymczasowy możesz uzyskać wtedy, gdy spotkają Cię nieoczekiwane i nagłe okoliczności, w związku z którymi konieczny będzie Twój wyjazd poza granice Polski oraz państw, w obrębie których możesz przemieszczać się jedynie z dowodem osobistym.

Sytuacją uprawniającą do wydania paszportu tymczasowego jest m.in. choroba lub pogrzeb krewnego.


 

Na wyrobienie tego dokumentu możesz liczyć także wtedy, gdy chwilowo niemożliwe jest pobranie Twoich odcisków palców i gdy Twój paszport stracił ważność lub został utracony w czasie pobytu za granicą.

Paszport tymczasowy uzyskasz także wtedy, gdy w związku z Twoją pracą zawodową wystąpi nieoczekiwana sytuacja zmuszająca Ciebie do wyjazdu za granicę (ważne spotkanie, konferencja naukowa, zaproszenie na istotną rozmowę itp).

 

 

JAKIE DANE ZAWIERA PASZPORT?

Paszport tymczasowy zawiera te same dane, co paszport właściwy, z wyjątkiem zapisanych elektronicznie w specjalnym mikroprocesorze procesorze danych biometrycznych – wizerunku twarzy oraz odcisków palców.

Znaleźć więc w paszporcie tymczasowym można takie dane, jak :

1. Imię (imiona) i nazwisko posiadacza.
2. Datę i miejsce urodzenia.
3. Obywatelstwo.
4. Płeć.
5. Numer PESEL.
6. Data wydania oraz maksymalnej ważności dokumentu.
7. Seria i numer dokumentu.
8. Nazwa urzędu odpowiedzialnego za wydanie paszportu.

 

 

JAK OTRZYMAĆ PASZPORT TYMCZASOWY?

Poniżej przedstawiamy kolejne etapy procesu wydawania paszportu tymczasowego dla polskich obywateli:

1. Przygotuj niezbędne dokumenty
Oprócz odpowiedniego wniosku, jakiego druk otrzymasz w miejscu składania dokumentów, konieczne jest także dostarczenie m.in. odpowiedniego zdjęcia paszportowego.

Niezbędnym dokumentem przy staraniu się o paszport tymczasowy jest odpowiednie zaświadczenie, które potwierdzi wyjątkowość Twojej sytuacji.

Więcej szczegółów odnoście niezbędnych zaświadczeń i druków zajdziesz w sekcji Wymagane dokumenty.

2. Złóż wniosek
Wypełniony wniosek wraz ze wszelkimi niezbędnymi dokumentami możesz złożyć w dowolnie wybranym punkcie paszportowym na terenie Polski. Informacje o adresach owych punktów znaleźć można na stronach internetowych wszystkich urzędów wojewódzkich.

Jeśli przebywasz za granicą, wniosek o paszport tymczasowy możesz złożyć w najbliższym polskim konsulacie. Lista tych punktów dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jeśli nie możesz udać się do konsulatu osobiście, możliwe jest listowne poproszenie konsula o przesłanie wniosku pocztą lub kurierem.

3. Odbierz gotowy paszport tymczasowy
Czas oczekiwania na odbiór paszportu wynosi  zwykle kilka dni, choć urzędnicy zastrzegają sobie prawo do 14-dniowego czasu realizacji.

Paszport tymczasowy należy odebrać osobiście w tym samym miejscu, w którym został złożony wniosek o jego wyrobienie.

Jeśli jednak wnioskodawca przebywa za granicą i nie możliwości osobistego odbioru paszportu w konsulacie, może on złożyć pisemny wniosek do konsula z prośbą o przesłanie paszportu pocztą lub kurierem.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

By urzędnik w odpowiednik punkcie paszportowym lub konsulacie mógł przyjąć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego, konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:

1. Wniosek o wyrobienie paszportu tymczasowego
Jego druk nieodpłatnie dostępny jest w każdym punkcie paszportowym i polskim konsulacie. Ministerstwo Cyfryzacji odradza pobieranie wzoru z internetowych źródeł.

2. Kolorowa fotografia
Do wniosku o wydanie paszportu tymczasowego należy dołączyć jedno kolorowe zdjęcie, zrobione zgodnie z rządowymi wytycznymi. Szczegóły dotyczące tego, jak poprawnie zrobić zdjęcie do paszportu, znajdziecie  tutaj.

3. Dowód wpłaty za paszport tymczasowy
Opłacając specjalną kwotę za wyrobienie paszportu tymczasowego, pamiętaj, by zachować dowód transakcji. Bez jego przedłożenia niemożliwe będzie zatwierdzenie wniosku o wydanie paszportu tymczasowego.

4. Dokument potwierdzający tożsamość
Może być to dowód osobisty, a w szczególnych wypadkach także i ważny paszport biometryczny, z którego skorzystać nie możesz (np. w sytuacji, gdy chwilowo niemożliwe jest zweryfikowanie Twoich odcisków palca).

5. Dokument potwierdzający zaistnienie wyjątkowej sytuacji
By móc otrzymać dowód tymczasowy, niezbędne jest przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia, jakie potwierdzi wyjątkowość i nagłość sytuacji zmuszającej Cię do opuszczania kraju.

O wyjątkowych sytuacjach, jakie uprawniają wnioskodawcę do otrzymania paszportu tymczasowego, pisaliśmy w sekcji Kiedy można otrzymać paszport tymczasowy?.

6. Odpis polskiego aktu urodzenia
Jest to dokument konieczny do przedłożenia, jeśli składasz wniosek w konsulacie, a nie masz nadanego numeru PESEL.

7. Odpis polskiego aktu małżeństwa
Jeśli jesteś osobą, która zawarła małżeństwo, w związku z czym zmieniła nazwisko i nie może przekroczyć granicy kraju na paszporcie właściwym z powodu powstałej rozbieżności danych.

 

 

CZAS OCZEKIWANIA I TERMIN WAŻNOŚCI PASZPORTU

Przeciętny czas oczekiwania na wyrobienie paszportu tymczasowego wynosi średnio kilka dni. Według przepisów prawnych maksymalny czas ten nie może przekroczyć 14 dni od daty złożenia wniosku.

Paszport tymczasowy może być ważny maksymalnie 12 miesięcy od jego wydania. Okres ważności zależny jest to od tego, w jakim celu wyjeżdżasz, a przede wszystkim – jakie przepisy obowiązują w kraju, do którego się udajesz.

 

 

ILE KOSZTUJE WYROBIENIE PASZPORTU TYMCZASOWEGO?

Wyrobienie paszportu tymczasowego w Polsce kosztuje 30 zł. Opłatę tę można uregulować różnymi metodami płatności – w zależności od tego, co oferuje dany punkt paszportowy.

W przypadku wyrabiania paszportu tymczasowego poza granicami Polski musisz samodzielnie sprawdzić koszt wydania dokumentu. Każdy konsulat bowiem oferuje odmienną opłatę za tę usługę.

Niezależnie od tego, gdzie składasz wniosek o wydanie paszportu tymczasowego, pamiętaj o pobraniu dowodu wpłaty. Bez tego potwierdzenia urzędnik odmówi przyjęcia wniosku o wydanie dokumentu.

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 5 / 5, łącznie 1 ocen
Komentarze (0)

fajnie super za pomoc