Paszport tymczasowy – najważniejsze informacje

Paszport tymczasowy – najważniejsze informacje

author
Halszka Gronek
28 lipca 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Jeśli znalazłeś się w nieplanowanej sytuacji, która wymaga od Ciebie natychmiastowego posiadania paszportu, możesz wnioskować o wydanie paszportu tymczasowego. Dokument ten wyrobisz szybciej, lecz będzie mieć on krótszy termin ważności. Poznaj najważniejsze informacje dotyczące paszportu tymczasowego.

Spis treści:

 1. Paszport tymczasowy – wprowadzenie
 2. Paszport tymczasowy - najważniejsze informacje
 3. W jakiej sytuacji można otrzymać paszport tymczasowy?
 4. Jakie dane zawiera paszport?
 5. Jak otrzymać paszport tymczasowy?
 6. Wymagane dokumenty
 7. Czas oczekiwania i termin ważności paszportu
 8. Ile kosztuje wyrobienie paszportu tymczasowego
 9. Pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Paszport tymczasowy – wprowadzenie

Każdy obywatel Polski ma prawo otrzymać paszport, który uprawniać go będzie do przekroczenia polskiej granicy i pobytu w obcym kraju. Paszport poświadcza tożsamość oraz polskie obywatelstwo osoby legitymującej się danym dokumentem. Niestety na wyrobienie paszportu możemy w skrajnych przypadkach czekać nawet 30 dni.

W nagłych i wymagających szybkiego wyjazdu za granicę sytuacjach mamy prawo do wnioskowania o paszport tymczasowy. Paszport tymczasowy pełni podobne funkcje, co jego właściwa, czyli biometryczna wersja. Czas oczekiwania na niego, tak samo jak okres ważności, jest jednak krótszy.

Warto także pamiętać, iż niektóre państwa mogą nie wpuścić Cię na swoje terytorium, jeśli masz paszport tymczasowy – nie wszystkie kraje bowiem uznają paszport tymczasowy jako pełnoprawny dokument uprawniający do wjazdu cudzoziemca na ich teren. By upewnić się, czy dane państwo zezwala na wjazd z paszportem tymczasowym, sprawdź stronę danego konsulatu.

Szukasz najlepszych ofert kredytowych? Sprawdź:

Kredyty gotówkowe – do 200 000 zł

Kredyty konsolidacyjne – zamień wiele rat w jedną

Kredyty hipoteczne – na własne mieszkanie

Paszport tymczasowy - najważniejsze informacje

By  ułatwić zapoznanie z tematem, poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje na temat paszportu tymczasowego, jakie niezbędne okazać się mogą wszystkim starającym się o wydanie tego dokumentu:

Paszport tymczasowy – informacje w pigułce

kiedy otrzymam: potwierdzając zaistnienie nagłej, wyjątkowej sytuacji, jaka zmusza Cię do wyjazdu za granicę Polski.

czy otrzymam za granicą: tak.

gdzie wnioskować: w dowolnym polskim punkcie paszportowym lub w polskim konsulacie poza granicami kraju.

czas realizacji: 1-14 dni.

koszt: w Polsce – 30 złotych; za granicą – brak ustalonej kwoty.

termin ważności: do 12 miesięcy.

W jakiej sytuacji można otrzymać paszport tymczasowy?

Polskie prawo stanowi, iż paszport tymczasowy można uzyskać wtedy, gdy spotkają nas nieoczekiwane i nagłe okoliczności, w związku z którymi konieczny będzie Twój wyjazd poza granice Polski oraz państw, w obrębie których możesz przemieszczać się jedynie z dowodem osobistym.

Sytuacją uprawniającą do wydania paszportu tymczasowego jest m.in. choroba lub pogrzeb krewnego. Na wyrobienie tego dokumentu mona liczyć także wtedy, gdy chwilowo niemożliwe jest pobranie naszych odcisków palców i gdy nasz paszport stracił ważność lub został utracony w czasie pobytu za granicą.

Paszport tymczasowy uzyskamy także wtedy, gdy w związku z pracą zawodową wystąpi nieoczekiwana sytuacjazmuszająca nas do wyjazdu za granicę (ważne spotkanie, konferencja naukowa, zaproszenie na istotną rozmowę itp). Wszystkie przypadki uprawniające do uzyskania paszport tymczasowego opisane zostały w Ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych. Dokument ten stanowi, co następujące:

PODSTAWA PRAWNA

Art. 23. Przesłanki wydania paszportu tymczasowego

1. Paszport tymczasowy wydaje się:

2) osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu;
4) osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny;
5) osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową;
6) osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

Dz.U.2018.0.1919 t.j. – Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych

Ponadto ustawodawca ustanowił, iż istnieje możliwość wydania paszportu tymczasowego z urzędu osobom przebywającym za granicą, które nie posiadają dokumentu paszportowego, jeżeli przemawiają za tym ważne okoliczności.

Potrzebujesz szybkiej gotówki? Sprawdź także:

Kredyt online – do 200 000 zł online

Pożyczki na dowód – minimum formalności

Pożyczki bez baz – z minimalną weryfikacją w bazach

Pożyczki online bez weryfikacji – w pełni przez Internet

Jakie dane zawiera paszport?

Paszport tymczasowy zawiera te same dane, co paszport właściwy, z wyjątkiem zapisanych elektronicznie w specjalnym mikroprocesorze procesorze danych biometrycznych – wizerunku twarzy oraz odcisków palców.

Znaleźć więc w paszporcie tymczasowym można takie dane, jak :

 1. Imię (imiona) i nazwisko posiadacza.
 2. Datę i miejsce urodzenia.
 3. Obywatelstwo.
 4. Płeć.
 5. Numer PESEL.
 6. Data wydania oraz maksymalnej ważności dokumentu.
 7. Seria i numer dokumentu.
 8. Nazwa urzędu odpowiedzialnego za wydanie paszportu.

Jak otrzymać paszport tymczasowy?

Poniżej przedstawiamy kolejne etapy procesu wydawania paszportu tymczasowego dla polskich obywateli:

1. Przygotuj niezbędne dokumenty

Oprócz odpowiedniego wniosku, jakiego druk otrzymasz w miejscu składania dokumentów, konieczne jest także dostarczenie m.in. odpowiedniego zdjęcia paszportowego. Niezbędnym dokumentem przy staraniu się o paszport tymczasowy jest odpowiednie zaświadczenie, które potwierdzi wyjątkowość Twojej sytuacji.

2. Złóż wniosek

Wypełniony wniosek wraz ze wszelkimi niezbędnymi dokumentami możesz złożyć w dowolnie wybranym punkcie paszportowym na terenie Polski. Informacje o adresach owych punktów znaleźć można na stronach internetowych wszystkich urzędów wojewódzkich.

Jeśli przebywasz za granicą, wniosek o paszport tymczasowy możesz złożyć w najbliższym polskim konsulacie. Lista tych punktów dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jeśli nie możesz udać się do konsulatu osobiście, możliwe jest listowne poproszenie konsula o przesłanie wniosku pocztą lub kurierem.

3. Odbierz gotowy paszport tymczasowy

Czas oczekiwania na odbiór paszportu wynosi  zwykle kilka dni, choć urzędnicy zastrzegają sobie prawo do 14-dniowego czasu realizacji. Paszport tymczasowy należy odebrać osobiście w tym samym miejscu, w którym został złożony wniosek o jego wyrobienie. Jeśli jednak wnioskodawca przebywa za granicą i nie możliwości osobistego odbioru paszportu w konsulacie, może on złożyć pisemny wniosek do konsula z prośbą o przesłanie paszportu pocztą lub kurierem.

Wymagane dokumenty

By urzędnik w odpowiednim punkcie paszportowym lub konsulacie mógł przyjąć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego, konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:

1. Wniosek o wyrobienie paszportu tymczasowego

Jego druk nieodpłatnie dostępny jest w każdym punkcie paszportowym i polskim konsulacie. Ministerstwo Cyfryzacji odradza pobieranie wzoru z internetowych źródeł.

2. Kolorowa fotografia

Do wniosku o wydanie paszportu tymczasowego należy dołączyć jedno kolorowe zdjęcie, zrobione zgodnie z rządowymi wytycznymi. Szczegóły dotyczące tego, jak poprawnie zrobić zdjęcie do paszportu, znajdziecie tutaj.

3. Dowód wpłaty za paszport tymczasowy

Opłacając specjalną kwotę za wyrobienie paszportu tymczasowego, pamiętaj, by zachować dowód transakcji. Bez jego przedłożenia niemożliwe będzie zatwierdzenie wniosku o wydanie paszportu tymczasowego.

4. Dokument potwierdzający tożsamość

Może być to dowód osobisty, a w szczególnych wypadkach także i ważny paszport biometryczny, z którego skorzystać nie możesz (np. w sytuacji, gdy chwilowo niemożliwe jest zweryfikowanie Twoich odcisków palca).

5. Dokument potwierdzający zaistnienie wyjątkowej sytuacji

By móc otrzymać dowód tymczasowy, niezbędne jest przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia, jakie potwierdzi wyjątkowość i nagłość sytuacji zmuszającej Cię do opuszczania kraju.

6. Odpis polskiego aktu urodzenia

Jest to dokument konieczny do przedłożenia, jeśli składasz wniosek w konsulacie, a nie masz nadanego numeru PESEL.

7. Odpis polskiego aktu małżeństwa

Jeśli jesteś osobą, która zawarła małżeństwo, w związku z czym zmieniła nazwisko i nie może przekroczyć granicy kraju na paszporcie właściwym z powodu powstałej rozbieżności danych.

Czas oczekiwania i termin ważności paszportu

Przeciętny czas oczekiwania na wyrobienie paszportu tymczasowego wynosi średnio kilka dni. Według przepisów prawnych maksymalny czas ten nie może przekroczyć 14 dni od daty złożenia wniosku.

Paszport tymczasowy może być ważny maksymalnie 12 miesięcy od jego wydania. Okres ważności zależny jest to od tego, w jakim celu wyjeżdżasz, a przede wszystkim – jakie przepisy obowiązują w kraju, do którego się udajesz.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu tymczasowego

Wyrobienie paszportu tymczasowego w Polsce kosztuje 30 zł. Opłatę tę można uregulować różnymi metodami płatności – w zależności od tego, co oferuje dany punkt paszportowy. W przypadku wyrabiania paszportu tymczasowego poza granicami Polski musisz samodzielnie sprawdzić koszt wydania dokumentu. Każdy konsulat bowiem oferuje odmienną opłatę za tę usługę.

Niezależnie od tego, gdzie składasz wniosek o wydanie paszportu tymczasowego, pamiętaj o pobraniu dowodu wpłaty. Bez tego potwierdzenia urzędnik odmówi przyjęcia wniosku o wydanie dokumentu.

Pytania i odpowiedzi

Paszport tymczasowy różni się od zwykłego paszportu biometrycznego krótszym okresem ważności oraz szybszym czasem oczekiwania na wydanie. Jest wydawany w sytuacjach nagłych, gdy konieczne jest natychmiastowe wyjazd za granicę.

Paszport tymczasowy można uzyskać w przypadku nieoczekiwanych i pilnych sytuacji, takich jak choroba lub pogrzeb krewnego, utrata lub wygaśnięcie zwykłego paszportu, konieczność wyjazdu za granicę związana z pracą zawodową lub innych udokumentowanych nagłych przypadkach.

Nie, niektóre państwa mogą nie uznawać paszportu tymczasowego jako pełnoprawnego dokumentu podróży. Zanim wybierzesz się do konkretnego kraju, sprawdź, czy akceptują paszport tymczasowy.

Wniosek o wydanie paszportu tymczasowego można złożyć w dowolnym polskim punkcie paszportowym na terenie kraju lub w polskim konsulacie za granicą.

Czas oczekiwania na wydanie paszportu tymczasowego wynosi zwykle od 1 do 14 dni, choć może być różny w zależności od sytuacji.

Wśród wymaganych dokumentów znajduje się m.in. wniosek o wydanie paszportu tymczasowego, kolorowe zdjęcie paszportowe, dowód wpłaty za wydanie dokumentu, dokument potwierdzający tożsamość, a także zaświadczenie potwierdzające nagłą i wyjątkową sytuację wymagającą wyjazdu za granicę.

Jeśli wnioskodawca przebywa za granicą i nie ma możliwości osobistego odbioru paszportu w konsulacie, może złożyć pisemny wniosek do konsula z prośbą o przesłanie paszportu pocztą lub kurierem.

Paszport tymczasowy może być ważny maksymalnie przez 12 miesięcy od daty jego wydania.

Wyrobienie paszportu tymczasowego w Polsce kosztuje 30 złotych. Opłata za paszport tymczasowy za granicą może być różna w zależności od danego konsulatu.

Paszport tymczasowy zawiera takie same dane jak zwykły paszport, z wyjątkiem zapisanych elektronicznie danych biometrycznych, takich jak wizerunek twarzy i odciski palców, które są charakterystyczne dla paszportu biometrycznego.

Paszport tymczasowy – podsumowanie

Paszport tymczasowy to ważny dokument dla osób, które znalazły się w nieplanowanej sytuacji wymagającej natychmiastowego posiadania paszportu. Artykuł omawia najważniejsze informacje związane z tym dokumentem, takie jak jego zastosowanie, możliwości uzyskania, wymagane dokumenty i koszty. W przypadku nagłych i pilnych podróży za granicę, paszport tymczasowy stanowi odpowiednie rozwiązanie, pozwalając na przekroczenie polskiej granicy oraz pobyt w obcym kraju. Można go uzyskać w sytuacjach takich jak choroba, pogrzeb, wyjazd służbowy czy utrata standardowego paszportu.

Wniosek o paszport tymczasowy można złożyć w punkcie paszportowym na terenie Polski lub w polskim konsulacie poza granicami kraju. Czas oczekiwania na wydanie dokumentu zazwyczaj wynosi kilka dni, maksymalnie 14 dni od złożenia wniosku. Paszport tymczasowy jest ważny przez okres do 12 miesięcy. Należy pamiętać, że niektóre kraje mogą nie uznawać paszportu tymczasowego, dlatego warto wcześniej sprawdzić wymagania danego państwa w celu uniknięcia nieprzewidzianych problemów podczas podróży.

Paszport tymczasowy jest przydatnym rozwiązaniem dla osób, które pilnie potrzebują dokumentu do podróży za granicę. Znając procedurę jego uzyskania oraz posiadając niezbędne dokumenty, można uniknąć kłopotów i skrócić czas oczekiwania na ten ważny dokument podróżny.

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Kornel
Kornel
2020-02-19 12:51:11

Dziękuje za te niezbędne informacje.

matyty;da
matyty;da
2018-08-03 11:27:36

fajnie super za pomoc

Podobne artykuły

PKO BP w Kłobucku

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Sprawdzamy placówki i oddziały w Kłobucku – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
18 września 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

PKO BP w Terespolu

PKO BP to największy bank w Polsce. Zobacz placówki i oddziały w Terespolu – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
02 października 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Bon Pierwszaka dla polskich uczniów za granicą

Bon Pierwszaka to nie to samo, co świadczenie Dobry Start. Bon ten przysługuje bowiem wyłącznie dzieciom polskim, które na stałe mieszkają za granicą i jest przyznawany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Kto może otrzymać bon i ile wynosi kwota wsparcia? Sprawdzamy.

author
Dominika Byczek
05 września 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Santander Bank Polska w Myślenicach

Santander Bank Polska jest drugim największym bankiem detalicznym w Polsce pod względem posiadanych aktywów. Jeden z oddziałów bankowych mieści się w Myślenicach. Sprawdzamy godziny otwarcia, ofertę placówki oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
26 maja 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Spółdzielczy w Błażowej – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN

Bank Spółdzielczy w Błażowej to polski bank , który jest zrzeszony Grupie BPS. Sprawdzamy oddziały banku, godziny otwarcia, kod SWIFT, infolinię oraz dane kontaktowe.

author
Patryk Byczek
01 października 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Ile kosztuje akademik w Warszawie?

Pytanie o cenę akademika nurtuje chyba wszystkich przyszłych studentów, a tym bardziej ich rodziców, na których często spada konieczność opłacania lokum swoich dzieci. Sprawdziliśmy, ile kosztuje mieszkanie w warszawskich akademikach w trakcie roku akademickiego 2019/2020.

author
Dominika Byczek
20 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj