Strona główna Wpisy Inne Paszport tymczasowy – najważniejsze informacje

Paszport tymczasowy – najważniejsze informacje

author
Halszka Gronek
28 lutego 2020

Jeśli znalazłeś się w nieplanowanej sytuacji, która wymaga od Ciebie natychmiastowego posiadania paszportu, możesz wnioskować o wydanie paszportu tymczasowego. Dokument ten wyrobisz szybciej, lecz będzie mieć on krótszy termin ważności. Poznaj najważniejsze informacje dotyczące paszportu tymczasowego.

 

Paszport tymczasowy – wprowadzenie

Każdy obywatel Polski ma prawo otrzymać paszport, który uprawniać go będzie do przekroczenia polskiej granicy i pobytu w obcym kraju. Paszport poświadcza tożsamość oraz polskie obywatelstwo osoby legitymującej się danym dokumentem. Niestety na wyrobienie paszportu możemy w skrajnych przypadkach czekać nawet 30 dni.

W nagłych i wymagających szybkiego wyjazdu za granicę sytuacjach mamy prawo do wnioskowania o paszport tymczasowy. Paszport tymczasowy pełni podobne funkcje, co jego właściwa, czyli biometryczna wersja. Czas oczekiwania na niego, tak samo jak okres ważności, jest jednak krótszy.

Warto także pamiętać, iż niektóre państwa mogą nie wpuścić Cię na swoje terytorium, jeśli masz paszport tymczasowy – nie wszystkie kraje bowiem uznają paszport tymczasowy jako pełnoprawny dokument uprawniający do wjazdu cudzoziemca na ich teren. By upewnić się, czy dane państwo zezwala na wjazd z paszportem tymczasowym, sprawdź stronę danego konsulatu.

Więcej informacji w kolejnych akapitach tekstu!

 

PASZPORT TYMCZASOWY – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

By  ułatwić zapoznanie z tematem, poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje na temat paszportu tymczasowego, jakie niezbędne okazać się mogą wszystkim starającym się o wydanie tego dokumentu:

 

 

KIEDY MOŻNA OTRZYMAĆ?

Polskie prawo stanowi, iż paszport tymczasowy można uzyskać wtedy, gdy spotkają nas nieoczekiwane i nagłe okoliczności, w związku z którymi konieczny będzie Twój wyjazd poza granice Polski oraz państw, w obrębie których możesz przemieszczać się jedynie z dowodem osobistym.

Sytuacją uprawniającą do wydania paszportu tymczasowego jest m.in. choroba lub pogrzeb krewnego. Na wyrobienie tego dokumentu mona liczyć także wtedy, gdy chwilowo niemożliwe jest pobranie naszych odcisków palców i gdy nasz paszport stracił ważność lub został utracony w czasie pobytu za granicą.

Paszport tymczasowy uzyskamy także wtedy, gdy w związku z pracą zawodową wystąpi nieoczekiwana sytuacja zmuszająca nas do wyjazdu za granicę (ważne spotkanie, konferencja naukowa, zaproszenie na istotną rozmowę itp). Wszystkie przypadki uprawniające do uzyskania paszport tymczasowego opisane zostały w Ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych. Dokument ten stanowi, co następujące:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 23. Przesłanki wydania paszportu tymczasowego

1. Paszport tymczasowy wydaje się:
2) osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu;
4) osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny;
5) osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową;
6) osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.


Źródło: Dz.U.2018.0.1919 t.j. – Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych

Ponadto ustawodawca ustanowił, iż istnieje możliwość wydania paszportu tymczasowego z urzędu osobom przebywającym za granicą, które nie posiadają dokumentu paszportowego, jeżeli przemawiają za tym ważne okoliczności.

 

JAKIE DANE ZAWIERA PASZPORT?

Paszport tymczasowy zawiera te same dane, co paszport właściwy, z wyjątkiem zapisanych elektronicznie w specjalnym mikroprocesorze procesorze danych biometrycznych – wizerunku twarzy oraz odcisków palców.

Znaleźć więc w paszporcie tymczasowym można takie dane, jak :

1. Imię (imiona) i nazwisko posiadacza.
2. Datę i miejsce urodzenia.
3. Obywatelstwo.
4. Płeć.
5. Numer PESEL.
6. Data wydania oraz maksymalnej ważności dokumentu.
7. Seria i numer dokumentu.
8. Nazwa urzędu odpowiedzialnego za wydanie paszportu.

 

JAK OTRZYMAĆ PASZPORT TYMCZASOWY?

Poniżej przedstawiamy kolejne etapy procesu wydawania paszportu tymczasowego dla polskich obywateli:

 

1. Przygotuj niezbędne dokumenty

Oprócz odpowiedniego wniosku, jakiego druk otrzymasz w miejscu składania dokumentów, konieczne jest także dostarczenie m.in. odpowiedniego zdjęcia paszportowego.

Niezbędnym dokumentem przy staraniu się o paszport tymczasowy jest odpowiednie zaświadczenie, które potwierdzi wyjątkowość Twojej sytuacji.

Więcej szczegółów odnoście niezbędnych zaświadczeń i druków zajdziesz w sekcji Wymagane dokumenty.

 


2. Złóż wniosek

Wypełniony wniosek wraz ze wszelkimi niezbędnymi dokumentami możesz złożyć w dowolnie wybranym punkcie paszportowym na terenie Polski. Informacje o adresach owych punktów znaleźć można na stronach internetowych wszystkich urzędów wojewódzkich.

Jeśli przebywasz za granicą, wniosek o paszport tymczasowy możesz złożyć w najbliższym polskim konsulacie. Lista tych punktów dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jeśli nie możesz udać się do konsulatu osobiście, możliwe jest listowne poproszenie konsula o przesłanie wniosku pocztą lub kurierem.

 


3. Odbierz gotowy paszport tymczasowy

Czas oczekiwania na odbiór paszportu wynosi  zwykle kilka dni, choć urzędnicy zastrzegają sobie prawo do 14-dniowego czasu realizacji.

Paszport tymczasowy należy odebrać osobiście w tym samym miejscu, w którym został złożony wniosek o jego wyrobienie.

Jeśli jednak wnioskodawca przebywa za granicą i nie możliwości osobistego odbioru paszportu w konsulacie, może on złożyć pisemny wniosek do konsula z prośbą o przesłanie paszportu pocztą lub kurierem.


 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

By urzędnik w odpowiednim punkcie paszportowym lub konsulacie mógł przyjąć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego, konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:

 

1. Wniosek o wyrobienie paszportu tymczasowego

Jego druk nieodpłatnie dostępny jest w każdym punkcie paszportowym i polskim konsulacie. Ministerstwo Cyfryzacji odradza pobieranie wzoru z internetowych źródeł.

 

2. Kolorowa fotografia

Do wniosku o wydanie paszportu tymczasowego należy dołączyć jedno kolorowe zdjęcie, zrobione zgodnie z rządowymi wytycznymi. Szczegóły dotyczące tego, jak poprawnie zrobić zdjęcie do paszportu, znajdziecie  tutaj.

 

3. Dowód wpłaty za paszport tymczasowy

 

Opłacając specjalną kwotę za wyrobienie paszportu tymczasowego, pamiętaj, by zachować dowód transakcji. Bez jego przedłożenia niemożliwe będzie zatwierdzenie wniosku o wydanie paszportu tymczasowego.

 

4. Dokument potwierdzający tożsamość

Może być to dowód osobisty, a w szczególnych wypadkach także i ważny paszport biometryczny, z którego skorzystać nie możesz (np. w sytuacji, gdy chwilowo niemożliwe jest zweryfikowanie Twoich odcisków palca).

 

5. Dokument potwierdzający zaistnienie wyjątkowej sytuacji

By móc otrzymać dowód tymczasowy, niezbędne jest przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia, jakie potwierdzi wyjątkowość i nagłość sytuacji zmuszającej Cię do opuszczania kraju.

O wyjątkowych sytuacjach, jakie uprawniają wnioskodawcę do otrzymania paszportu tymczasowego, pisaliśmy w sekcji Kiedy można otrzymać paszport tymczasowy?.

 

6. Odpis polskiego aktu urodzenia

Jest to dokument konieczny do przedłożenia, jeśli składasz wniosek w konsulacie, a nie masz nadanego numeru PESEL.

 

7. Odpis polskiego aktu małżeństwa

Jeśli jesteś osobą, która zawarła małżeństwo, w związku z czym zmieniła nazwisko i nie może przekroczyć granicy kraju na paszporcie właściwym z powodu powstałej rozbieżności danych.

 

 

CZAS OCZEKIWANIA I TERMIN WAŻNOŚCI PASZPORTU

Przeciętny czas oczekiwania na wyrobienie paszportu tymczasowego wynosi średnio kilka dni. Według przepisów prawnych maksymalny czas ten nie może przekroczyć 14 dni od daty złożenia wniosku.

Paszport tymczasowy może być ważny maksymalnie 12 miesięcy od jego wydania. Okres ważności zależny jest to od tego, w jakim celu wyjeżdżasz, a przede wszystkim – jakie przepisy obowiązują w kraju, do którego się udajesz.

 

ILE KOSZTUJE WYROBIENIE PASZPORTU TYMCZASOWEGO?

Wyrobienie paszportu tymczasowego w Polsce kosztuje 30 zł. Opłatę tę można uregulować różnymi metodami płatności – w zależności od tego, co oferuje dany punkt paszportowy.

W przypadku wyrabiania paszportu tymczasowego poza granicami Polski musisz samodzielnie sprawdzić koszt wydania dokumentu. Każdy konsulat bowiem oferuje odmienną opłatę za tę usługę.

Niezależnie od tego, gdzie składasz wniosek o wydanie paszportu tymczasowego, pamiętaj o pobraniu dowodu wpłaty. Bez tego potwierdzenia urzędnik odmówi przyjęcia wniosku o wydanie dokumentu.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Podobne artykuły

Cyberprzestępcy z nowym złośliwym oprogramowaniem
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
04 lipca 2019

Cyberprzestępcy z nowym złośliwym oprogramowaniem

PKO BP w Makowie Podhalańskim
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
21 sierpnia 2019

PKO BP w Makowie Podhalańskim

PKO BP w Koronowie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
16 września 2019

PKO BP w Koronowie

Koszty komornicze 2021
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
31 grudnia 2020

Koszty komornicze 2021

Chwilówki Busko-Zdrój
Wpisy Inne
author
Aleksandra Gościnna
15 lipca 2020

Chwilówki Busko-Zdrój

Analizujemy nowy raport BIK
Porady BIK
author
Maciej_Stanko
09 maja 2013

Analizujemy nowy raport BIK