Jak złożyć reklamację w Santander Consumer Banku?

Jak złożyć reklamację w Santander Consumer Banku?

author
Dorota Cholewicka
08 lipca 2023

Jesteś niezadowolony z obsługi lub produktu Santander Consumer Banku? Uważasz, że bank działa niezgodnie z przepisami? Sprawdź, w jaki sposób możesz złożyć reklamację.

Spis treści:

 1. Reklamacja w Santander Consumer Bank
 2. Jak złożyć reklamację w Santander Consumer Bank?
 3. Co powinna zawierać reklamacja do Santander Consumer Banku?
 4. Odpowiedź na reklamację w Santander Consumer Banku
Zwiń spis treści

Reklamacja w Santander Consumer Bank

Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku.  Reklamację można złożyć na przykład w sprawie:

 • niesłusznie naliczonej opłaty za konto,
 • błędnie zaksięgowanego przelewu,
 • niewłaściwego zachowania pracownika banku,
 • przekazania sprawy do komornika,
 • nieautoryzowanej operacji na karcie,
 • przekazania naszych danych do BIK.

Jak złożyć reklamację w Santander Consumer Bank?

Poniżej wskazujemy kolejno wszystkie sposoby składania reklamacji w Santander Consumer Banku.

1) Za pośrednictwem serwisów bankowości elektronicznej

 • skorzystanie z formularza kontaktowego,
 • wysłanie wiadomości na adres mailowy: [email protected]
 • wysłanie wiadomości za pomocą aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej.

2) Osobiście w dowolnym oddziale banku

Reklamację można także złożyć w formie ustnej lub pisemnej.

3) Listownie

Przesyłając zgłoszenie na adres korespondencyjny Banku:

 • Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław.

4) Telefonicznie

 • dla produktów kredytowych: 71 358 97 00, lub ogólnej infolinii 195 00,
 • dla produktów depozytowych: 801 601 801, 71 358 21 60.

Co powinna zawierać reklamacja do Santander Consumer Banku?

Reklamacja powinna zawierać:

 • szczegółowy opis sytuacji, która budzi Twoje zastrzeżenia,
 • wskazanie nieprawidłowości oraz sprecyzowanie oczekiwań wobec nas
 • numer konta, karty płatniczej lub umowy (jeżeli to możliwe)
 • dane identyfikacyjne Klienta (imię, nazwisko i PESEL, w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – nazwę oraz REGON lub NIP),
 • aktualne dane adresowe.

Bank może zwrócić się do klienta z prośbą o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli ich uzyskanie będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Jeśli klient będzie potrzebował potwierdzenia złożenia reklamacji w formie pisemnej lub w inny uzgodniony sposób, to bank wyda takie zaświadczenie. Trzeba jednak o to zawnioskować.

Odpowiedź na reklamację w Santander Consumer Banku

Santander Consumer Bank ma zawsze od 15 do 30 dni na odpowiedź na naszą reklamację. Więcej szczegółowych informacji na temat reklamacji w Santander Consumer Banku ujęliśmy poniżej w formie pytań i odpowiedzi.

Bank deklaruje konkretne terminy wydania odpowiedzi na reklamację. Odpowiedź otrzymamy:

 • w ciągu 15 dni roboczych – jeśli reklamacja dotyczy usług płatniczych,
 • w ciągu 30 dni kalendarzowych – w pozostałych przypadkach.

W szczególnie skomplikowanych sytuacjach Santander Consumer Bank może zdecydować o wydłużeniu terminów do:

 • 35 dni roboczych – jeśli reklamacja dotyczy usług płatniczych
 • 60 dni kalendarzowych – w pozostałych przypadkach.

W razie przedłużenia terminu rozpatrywania reklamacji bank musi obowiązkowo poinformować Klienta o tym fakcie.

Odpowiedź na reklamacje możemy otrzymać na piśmie w postaci papierowej.

Uwaga! Na wniosek Klienta dodatkowo odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona poprzez Bankowość Internetową lub e-mail.

Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:

 1. Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta).
 2. Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie do kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy.
 3. Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację.
 4. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

W pierwszej kolejności możesz wnieść odwołanie do Rzecznika Klienta Santander Consumer Banku. Jeśli procedura reklamacyjna w banku nie przyniesie oczekiwanego przez Ciebie efektu, możesz skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego albo Arbitra Bankowego, działającego przy Związku Banków Polskich. Możesz także zwrócić się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumenta. Ostatecznie zawsze masz prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z bankiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Fundacja Polska Bezgotówkowa wesprze finansowo przedsiębiorców
Bez kategorii
author
Aleksandra Gościnna
03 maja 2020

Fundacja Polska Bezgotówkowa wesprze finansowo przedsiębiorców

PKO BP w Kraśniku
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
31 lipca 2019

PKO BP w Kraśniku

Kredyt gotówkowy Mrągowo
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
23 maja 2022

Kredyt gotówkowy Mrągowo

Czy warto brać ubezpieczenie kredytu?
Kredyty
author
Dominika Sobieraj
10 października 2020

Czy warto brać ubezpieczenie kredytu?

ZUS oddział w Tarnowie
Oddziały
author
Patryk Byczek
15 września 2019

ZUS oddział w Tarnowie

Zwrot odsetek w Profi Credit – do 4000 zł
Pod Lupą
autor wpisu
Tadeusz_Miziak
21 listopada 2016

Zwrot odsetek w Profi Credit – do 4000 zł

Porównaj