UOKiK przeprowadza postępowanie wyjaśniające sposób sprzedaży obligacji Get Back. Sprawdzane są zarówno banki, domy maklerskie, jak i sama spółka oferująca obligacje. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 15.08.2018
Udostępnij:

Istnieje podejrzenie, że osoby kupujące obligacje korporacyjne Get Back mogły zostać wprowadzone w błąd – okazuje się, że niektórym Klientom mogły zostać zaoferowane produkty, które nie odpowiadały ich potrzebom. 

Jaką informacje podawano Klientom?

Osoby, które składały skargi do UOKiK-u, podały, że wprowadzono ich w błąd głównie w kwestii poziomu bezpieczeństwa nabywanych obligacji. Kupującym mówiono także, że zysk z obligacji jest gwarantowany.

Postępowanie UOKiKu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pierwsze skargi otrzymywał już w maju tego roku. Postępowania wyjaśniające zostały wszczęte już wcześniej. Pod koniec kwietnia UOKiK starał się ustalić sposób, w jaki oferowano i sprzedawano obligacje Get Back. Obecnie toczą się postępowania wobec:
– Idea Banku,
– Polskiego Domu Maklerskiego,
– Get Backu,
– Mercurius Financial Advisors.

Masz obligacje? Sprawdź, co zrobić

Jeżeli kupiłeś obligacje Get Back za pośrednictwem banku albo domu maklerskiego i uważasz, że zostałeś wprowadzony w błąd, możesz w dalszym ciągu złożyć reklamację. Wzór reklamacji znajdziesz tutaj

Jeżeli kupiłeś obligacje Get Back bezpośrednio od Get Back i uważasz, że zostałeś wprowadzony w błąd, nie podejmuj pochopnych kroków i skonsultuj się z prawnikiem. We własnym zakresie możesz śledzić przebieg postępowania układowego.

Wejdź na stronę:
– nadzorcy sądowego: www.kaczmarek skonieczna.pl,
– kuratora: www.biurosyndyka.pl. 

W dniu 23 lipca w siedzibie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej (Wydział VIII Gospodarczy) został wskazany spis wierzytelności, z którym możesz się zapoznać. Możesz sprawdzić, czy widnieją tam Twoje obligacje Get Back.

Odwołanie od decyzji

Jeżeli nabyłeś obligacje przez dom maklerski albo bank, przysługuje Ci złożenie reklamacji. Pomocy w tej sprawie udziela Rzecznik Finansowy. Do niego można kierować skargę, jeżeli nasza reklamacja została odrzucona. Skan odpowiedzi należy wysłać na adres e-mail: [email protected] 

Komentarze