Mieszkasz-Decydujesz to jeden z programów z tzw. „piątki Morawieckiego”:

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 07.09.2018
Udostępnij:


1. Ciepły Dom.
2. Dobra Okolica.
3. Nowoczesna Gmina.
4. Internet Szybciej Więcej.
5. Mieszkasz-Decydujesz (poniżej).

Sprawdzamy, jakie oficjalne informacje dotychczas podano na temat programu Mieszkasz-Decydujesz. 

Mieszkasz-Decydujesz to program skierowany głównie ku mniej zamożnym niewielkim gminom w Polsce. Rząd chce wesprzeć finansowo takie społeczności w działaniach na rzecz poprawienia jakości życia. 

Budżet obywatelski

Do rozdysponowania ma być nawet 300 000 000 zł. Trudno jednak stwierdzić, na ile gmin zostanie podzielona ta kwota. Nowością ma być stworzenie lokalnych rządowych budżetów obywatelskich. 

Według zapowiedzi wprowadzona zostanie obligatoryjna zasada przeznaczenia 0,5% wydatków z budżetu na to przedsięwzięcie, które zostanie wybrane przez lokalną społeczność (zapewne w drodze tradycyjnego głosowania). To właśnie te gminy, które z tak dużym wydatkiem się nie uporają, będą miały otrzymać wsparcie finansowe od państwa. 

Dzięki wprowadzeniu programu Mieszkasz-Decydujesz każdy obywatel ma móc poczuć realną wartość swojego głosu dzięki udziałowi w corocznych lokalnych decyzjach dotyczących planowanych na danym terenie przedsięwzięć. 

Program ma najprawdopodobniej objąć jedynie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, bo to właśnie dla nich 0,5% budżetu może okazać się kwotą bardzo znaczącą. 

Komentarze