Alior Bank poinformował w komunikacie prasowym, że Rada Nadzorcza Alior Leasing Sp. z.o.o. powierzyła wiceprezesowi zarządu banku, Sewerynowi Kowlczykowi, funkcję prezesa zarządu spółki zależnej Alior Leasing Sp. z o.o. Sprawdzamy Szczegóły.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 22.02.2021
Udostępnij:

Seweryn Kowalczyk, który jest wiceprezesem Alior Banku, odpowiedzialnym za obszar prawno-regulacyjny i bezpieczeństwa banku, od sierpnia 2020 roku pełnił funkcję prezesa zarządu Alior Leasing Sp. z o.o.

Nowy Prezes Alior Leasing

Alior Bank podał, że 18 lutego 2021 roku Seweryn Kowalczyk zajął stanowisko prezesa zarządu Alior Leasing. Wiceprezes zarządu Alior Banku został dodatkowo powołany do zarządu spółki leasingowej po to, aby osiągnąć większą synergię w ramach grupy kapitałowej i dalszy rozwój działalności leasingowej w ramach Grupy Alior Bank.

Seweryn Kowalczyk

Seweryn Kowalczyk będąc wiceprezesem zarządu Alior Banku jest odpowiedzialny za:

– bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych,
– obszar prawno-regulacyjny banku,
– regulowanie wewnętrznych przepisów standaryzujących działanie banku, ich implementację oraz egzekwowanie.

Wiceprezes Alior Banku nadzoruje także ocenę przestrzegania prawa oraz kontrolę w zakresie ryzyka braku zgodności. Zanim dołączył do zarządu Alior Banku, pełnił funkcję dyrektora zarządzającego pionem bezpieczeństwa Alior Banku. Dodatkowo zarządzał departamentami odpowiedzialnymi za:

– przeciwdziałanie przestępstwom i nadużyciom kredytowym,
– przeciwdziałanie przestępstwom wewnętrznym,
– obszar przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Najważniejsze informacje dla Klientów:

Alior Bank przelewy przychodzące

Alior Banku SWIFT kod

Alior Bank infolinia

Seweryn Kowalczyk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie specjalizował się w prawie bankowym i finansowym. Wiceprezes może się pochwalić ponad dwunastoletnim doświadczeniem jako specjalista od prawa bankowego i finansowego.


Alior Bank

Instytucję założono w 2008 roku i swoją ofertę kieruje do Klientów indywidualnych oraz biznesowych. Pod koniec 2017 roku bank odnotował 143 100 000 złotych zysku netto. Pod koniec pierwszego kwartału ubiegłego roku wypracowany zysk wyniósł 171 100 000 złotych. Zysk w trzecim kwartale wyniósł nieco ponad 172 900 000 złotych, co oznacza wynik niższy względem analogicznego okresu rok wcześniej. Według danych, w grudniu 2017 roku, Alior Bank zatrudniał 8110 osób w 905 placówkach. W 2017 roku około 4 000 000 Klientów korzystało z usług i produktów Aliora. Aktualnie pełniącym obowiązki prezesa zarządu jest Iwona Duda.


źródło: https://www.aliorbank.pl/aktualnosci/2021-02-19-prezes-Alior-Leasing.html

Komentarze