Oszustwa internetowe – gdzie zgłosić?

Oszustwa internetowe – gdzie zgłosić?

author
Katarzyna Wasiłowska
14 października 2023
Ekspertka finansowa, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, nauczycielka i redaktorka na zadluzenia.com. Specjalizuje się w klarownym tłumaczeniu finansów, łącząc doświadczenie pedagogiczne z praktyczną wiedzą z branży.

Oszustwa internetowe w ostatnim czasie stały się nieodłączną częścią scyfryzowanego świata. Komunikacja elektroniczna, znacznie ułatwiająca wielu ludziom codzienność, niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Warto, więc  być ich świadomym, a z komunikacji elektronicznej korzystać rozważnie. Co jednak, jeżeli pomimo zachowania ostrożności padłeś ofiarą cyberprzestępców? Gdzie zgłosić oszustwo internetowe? Jakie organy zajmują się walką z przestępstwami internetowymi? Co powinno zawierać twoje zgłoszenie i w jakiej formie należy je przedłożyć? Odpowiadamy.

Spis treści:

 1. Najpopularniejsze oszustwa internetowe
 2. Phishing, skimming, spoofing - o rodzajach przestępstw internetowych słów kilka
 3. Jak postępować, gdy padniesz ofiarą internetowego oszusta?
 4. Gdzie zgłosić internetowe oszustwo?
 5. Formy wsparcia dla ofiar oszustw internetowych
 6. Formy zgłaszania przestępstwa internetowego
 7. Pisemne zgłoszenie oszustwa internetowego - co powinno zawierać?
 8. O tym pamiętaj przy pisaniu zgłoszenia!
 9. Nowelizacje wprowadzone w ramach ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej
Zwiń spis treści

Najpopularniejsze oszustwa internetowe

Najpopularniejszymi oszustwami internetowymi w ostatnim czasie są m.in.:

 • wygrana w Radio ZET – przestępcy wmawiają ofierze, iż ta wygrała nagrodę, najczęściej pieniężna, a jej numer do konkursu zgłoszony został przez bliską osobę;
 • oszustwo na Vinted – oszust podsyła fałszywy link (rzekomo służącego do sfinalizowania płatności lub uzupełnienia danych dot. dostawy), aby wyłudzić dane klienta;
 • na telefon od konsultanta z banku – to kolejna sztuczka, którą stosują przestępcy, by dostać się do zgromadzonych przez nas środków;
 • portale randkowe – oszustw tworzy fikcyjny profil, by wyłudzić od swojej ofiary pieniądze lub dane wrażliwe;
 • klonowanie konta na Facebooku – przestępca tworzy profil identyczny do tego, który posiada ofiara, zaprasza jej znajomych, następnie wyłudza od nich pieniądze bądź poufne informacje;
 • oszustwo na Netflix – przestępcy mogą próbować wmówić swojej ofierze, że jej konto, ze względów bezpieczeństwa, zostało czasowo wyłączone, następnie poprosić klienta o podanie danych do ponownej autoryzacji;
 • fałszywe witryny sklepów internetowych – tworzenie atrap stron www, które wyglądają autentycznie (dane każdej firmy możesz sprawdzić w CEIDG i EKRS – to pozwoli uniknąć nieprzyjemnej niespodzianki);
 • wiadomości z atrakcyjnymi nagrodami, np.: Gratulujemy jesteś 10000 osobą, która odwiedziła naszą stronę. W nagrodę otrzymujesz najnowszego Iphone’a 15. Kliknij w link i odbierz nagrodę – link może ściągnąć na nasze urządzenie złośliwe oprogramowanie i dać hakerom dostęp do wszystkich naszych danych zapisanych na sprzęcie.

Phishing, skimming, spoofing - o rodzajach przestępstw internetowych słów kilka

Phishing – polega na przesyłaniu przez przestępców internetowych nieprawdziwych wiadomości, w formie e-maili, smsów, alertów, do użytkowników sieci. Oszuści podszywają się w nich pod różne instytucje i firmy, z których usług na co dzień korzystamy (banki, firmy telekomunikacyjne etc.), w celu wyłudzenia naszych danych lub uzyskania dostępu do naszego sprzętu, przesyłając nam zawirusowany link.

Skimming –  jest przestępstwem, które dotyczy wykradania danych z kart płatniczych. Cyberprzestępcy kopiują informacje, których nośnikiem jest pasek magnetyczny na karcie i wykorzystują je, by utworzyć duplikat tego środka płatniczego. Następnie bez najmniejszych problemów korzystają ze środków, zgromadzonych na naszym rachunku bankowym.

Spoofing – to oszustwo, które najczęściej dotyczy sytuacji, w których przestępca dzwoni do swojej ofiary, podając się przy tym za chociażby konsultanta banku czy firmy, z której usług korzystamy. Celem ataku spoofingowego jest uzyskanie jak największej ilości danych od potencjalnej ofiary.

Jak postępować, gdy padniesz ofiarą internetowego oszusta?

 1. Niezwłocznie sprawę należy zgłosić do odpowiedniego organu ścigania.
 2. Warto również w takiej sytuacji zabezpieczyć: karty płatnicze – zastrzec je w oddziale banku; dokument tożsamości; dostęp do aplikacji mobilnej banku.
 3. Zebrać wszystkie dowody w sprawie, które uwiarygodniają nasze zawiadomienie (wiadomości od cyberprzestępcy w postaci zrzutów ekranu, adresy fałszywych witryn internetowych, kont na portalach społecznościowych lub linków).
 4. Zgłoś sytuację firmie, pod którą podszywał się przestępca.
 5. Złożyć reklamację w banku, jeżeli sfinalizował płatność.

Gdzie zgłosić internetowe oszustwo?

Przestępstwo internetowe można zgłosić na kilka różnych sposobów. Wszystko zależy oczywiście od tego, z jakim rodzajem przestępstwa mamy do czynienia. Najprostszą drogą jest poinformowanie o tym odpowiednich organów ścigania: policji lub prokuratury.

Gdzie zgłosić oszustwo internetowe?

 • policja,
 • prokuratura,
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych,
 • CERT Polska,
 • econsumer.gov.

Policja

Zgłoszenie sprawy na policji rozpoczyna tzw. postępowanie administracyjne, prowadzone w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego. Zawiadomienie o oszustwie internetowym można zgłosić na każdym komisariacie policji. Funkcjonariusz, do którego się zwracamy, jest zobowiązany przyjąć nasze zgłoszenie i spisać niezwłocznie jego protokół. Nie jest wymagane składanie zgłoszenia osobiście, można to również zrobić listownie.

Warto jednak nadmienić, iż pod względem wymogów formalnych jest to bardzo długi, skomplikowany i złożony proces. Nasze zgłoszenie może zostać w bardzo prosty sposób odrzucone ze względu na niespełnienie któregokolwiek z wymagań formalnych. 

Brakiem formalnym, który wpłynie na niezaakceptowanie naszego zgłoszenia może być między innymi: 

 • niedotrzymanie termin; 
 • złe oznaczenie organu, do którego kierujemy pismo; 
 • niepoprawne wskazanie podstawy prawnej; 
 • brak wskazania konkretnej podstawy prawnej lub wskazanie niepełnej.

Rygorystyczne procedury rozpatrywania zgłoszeń, w organie ścigania, niestety mogą znacznie opóźnić cały proces przetwarzania zgłoszenia. Wszelkie braki w obrębie przedkładanego pisma natomiast, mogą wpłynąć na jego odrzucenie.

Prokuratura

Innym organem ścigania, zajmującym się między innymi tego typu przestępstwami, jest prokuratura. Organ ten działa w oparciu o Kodeks Postępowania Karnego, ma obowiązek zakwalifikować zgłoszoną sprawę jako przestępstwo. W sytuacji zgłoszenia sprawy w prokuraturze czeka nas znacznie mniejsza ilość kroków formalnych, które należy wykonać. Dodatkowo, bardzo pomocnym jest to, iż na każdym etapie przetwarzania naszego zgłoszenia otrzymujemy konkretne informacje z pouczeniami o naszych prawach i o tym, jakie wymogi musimy spełnić kolejno. Poszkodowany jest krok po kroku prowadzony przez cały proces (nakreślane są mu konkretne terminy, wskazywane braki etc.).

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Równorzędnie ze zgłoszeniem do prokuratury czy też policji, warto wysłać je również do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zajmuje się sprawami z zakresu naruszeń RODO. W tym przypadku mamy kilka możliwości:

 • wypełnienie formularza elektronicznego na stronie – biznes.gov.pl; 
 • wysłanie wypełnionego formularza przez ePUAP;
 • wydrukowanie formularza ze stronybiznes.gov.pl i wysłanie go za pomocą poczty tradycyjnej.

 źródło: uodo.gov.pl

W materiałach, dostępnych do pobrania, na dole strony: https://uodo.gov.pl/pl/492/2278 są dostępne formularze zgłoszenia dot. naruszenia danych osobowych.

Na tej stronie również można zgłosić  internetowe przestępstwo. Ważne jest to, że strona pozwala poinformować o incydentach naruszenia bezpieczeństwa o skali międzynarodowej.

CERT Polska

Organizacja ta zajmuje się obsługą różnych przypadków naruszeń bezpieczeństwa w internecie. Przyjmuje zgłoszenia, wystarczy kliknąć w “Zgłoś incydent” – zielony kafelek w prawym górnym rogu strony cert.pl.

źródło: cert.pl

Wyświetli się wówczas numer, pod który osoba poszkodowana może zadzwonić i zgłosić podejrzane zdarzenie. Niżej  znajduje się interaktywny formularz do wypełnienia.

źródło: cert.pl

Formy wsparcia dla ofiar oszustw internetowych

Jeżeli nadal nie wiesz, w jaki sposób zgłosić przestępstwo, warto poszukać pomocy  na stronie gov.pl, a dokładniej w zakładce “Strony” — “Gdzie szukać pomocy”. Znajdują się tam numery infolinii i organizacji, które demaskują sprawy szeroko pojmowanej przestępczości. Mogą one wesprzeć ofiary w procesie składania zgłoszenia bądź skierować do odpowiednich organów czy też przybliżyć sposób postępowania w przypadku konkretnego przestępstwa.

Formy zgłaszania przestępstwa internetowego

Istnieje kilka form zgłaszania przestępstwa internetowego:

 • zawiadomienie ustne, np. na komisariacie policji;
 • zawiadomienie pisemne, wysyłane pocztą;
 • zawiadomienie elektroniczne, np. elektroniczny formularz w sprawie naruszenia RODO.

Pisemne zgłoszenie oszustwa internetowego - co powinno zawierać?

Zgodnie z artykułem art. 119 k.p.k. w każdym zawiadomieniu pisemnym musi znaleźć się przede wszystkim:

 • wskazanie organu, do którego kierowane jest pismo (adres organu, pełna nazwa);
 • dane osobowe i adres tego, kto pismo wnosi;
 • dokładny opis sprawy z uzasadnieniem;
 • powołanie na konkretne podstawy prawne;
 • datę i podpis osoby dokonującej zgłoszenia.

Jeżeli wysyłamy zgłoszenie pocztą należy wybrać opcję z potwierdzeniem odbioru przesyłki oraz zachować dokument, który zawiera informację, iż została ona przyjęta przez daną placówkę pocztową. To bardzo ważny dowód, który uwiarygodni podjęte przez nas działania.

O tym pamiętaj przy pisaniu zgłoszenia!

 • Dane nadawcy w zawiadomieniu: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer kontaktowy. 
 • Data i miejsce sporządzania pisma.
 • Dane adresata: nazwa organu, adres. 
 • We wstępie warto zwięźle określić, jakiego przestępstwa będzie dotyczyło zgłoszenie.
 • W rozwinięciu naszego zawiadomienia należy podać stosowne uzasadnienie. Powinno ono zawierać dokładny: opis sprawy i okoliczności, datę, skutki niepożądanych działań przestępcy bądź cyberprzestępcy, wyrządzone szkody, dowody w sprawie (np. wykaz transakcji, screeny wiadomości mailowych, esemesowych od oszusta, wykaz połączeń, zawierający numer, z którego kontaktował się z nami).
 • Podpis osoby, która wysłała zgłoszenie.
 • Załączniki oraz ich listę.

Nowelizacje wprowadzone w ramach ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej

Resort cyfryzacji we wrześniu tego roku wprowadził dodatkowe regulacje, które mają wesprzeć organy ścigania w zabezpieczaniu użytkowników komunikacji elektronicznej. Odświeżona ustawa ma przede wszystkim dać początek funkcjonowaniu narzędzi, które będą blokować  złośliwe, zawirusowane linki, e-maile i smsy automatycznie. Ustawa ma również zezwalać na ujawnianie adresów niebezpiecznych stron internetowych. Powinnością przedsiębiorców i firm, w obliczu wprowadzanych zmian, jest stała kontrola i blokowanie niepożądanych działań w sieci. Pieczę nad tą inicjatywą ma sprawować CSIRT NASK, czyli Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego, pozostający pod kontrolą ministerstwa cyfryzacji. Zespół powołany został przez ABW.

Źródła:

https://www.gov.pl/web/po-ostroleka/jak-zlozyc-zawiadomienie-o-przestepstwie

https://uodo.gov.pl/pl/492/2278

https://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-16/63977,Oszustwo-komputerowe-art-287.html

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/cyberprzestepczosc

https://www.prawo.pl/biznes/naduzycia-w-internecie-projekt-nowej-ustawy,519823.html

author
Katarzyna Wasiłowska
Ekspertka finansowa, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, nauczycielka i redaktorka na zadluzenia.com. Specjalizuje się w klarownym tłumaczeniu finansów, łącząc doświadczenie pedagogiczne z praktyczną wiedzą z branży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Moje Usługi od ING Banku Śląskiego

W swoim najnowszym komunikacie ING Bank Śląski poinformował o wdrożeniu nowego rozwiązania, dzięki któremu klienci spółki będą mogli w jednym miejscu opłacić wszystkie swoje rachunki. Moje Usługi jest rozwiązaniem stworzonym do monitorowania i zarządzania cyklicznymi opłatami najróżniejszymi metodami.

author
Alicja Hirsekorn
29 października 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Ilu emerytów dorabia do emerytury?

Pod koniec 2018 roku aż 13,4% polskich emerytów i emerytek dorabiało do świadczenia wypłacanego z ZUS. Powodem podtrzymywania aktywności zawodowej mimo przekroczenia wieku emerytalnego jest zwykle niewystarczająca kwota dochodów miesięcznych. Problem ten dotyka zwłaszcza kobiet, które mogą liczyć na przyznanie emerytury niższej o średnio 1100 złotych od  tej wypłacanej mężczyznom. 

author
Halszka Gronek
01 lutego 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

PKO BP we Wronkach

PKO BP to największy bank w Polsce. Zobacz placówki i oddziały we Wronkach – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
14 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Santander Bank Polska w Chojnowie

Santander Bank Polska to drugi w Polsce największy bank detaliczny pod względem wielkości aktywów. Sprawdzamy oddziały w Chojnowie – zobacz godzinę otwarcia, dane kontaktowe i ofertę.

author
Patryk Byczek
19 maja 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Płatności zbliżeniowe – najważniejsze informacje

Coraz częściej mówi się o tym, że płatności zbliżeniowe zdominowały europejski rynek konsumencki. Sprawdziliśmy, na czym dokładnie polegają tego typu transakcje i o czym powinien wiedzieć każdy płatnik. 

author
Halszka Gronek
09 października 2018
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

hapipożyczki najlepszą Instytucją Pożyczkową

Kilka dni temu odbył się IV Kongres Pośrednictwa Finansowego. Podczas niego rozstrzygnięto konkurs o Laur Pośredników Finansowych - hapipożyczki zwyciężyły w kategorii Instytucja Pożyczkowa.

author
Dominika Byczek
05 października 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj