Pożyczki unijne – kto może otrzymać?

Pożyczki unijne – kto może otrzymać?

author
Julia Wierciło
30 marca 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Pożyczka unijna skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców jest rozwiązaniem, które warto rozważyć. Jej warunki są bardziej korzystne niż w przypadku zwykłej pożyczki gotówkowej udzielanej przez bank. Mając na uwadze rozwój firmy, warto zastanowić się nad taka formą finansowania. Sprawdźmy co to jest pożyczka unijna, na jakich zasadach jest ona udzielana oraz kto może z niej skorzystać.

Spis treści:

 1. Pożyczki unijne - co to jest?
 2. Pożyczki unijne – kto może otrzymać?
 3. Pożyczki unijne - na co można je wykorzystać?
 4. Warunki udzielenia pożyczki unijnej
 5. Koszt pożyczki unijnej
 6. Jak otrzymać pożyczkę unijną?
 7. Pytania i odpowiedzi
 8. Podsumowanie
Zwiń spis treści

Pożyczki unijne - co to jest?

Pożyczka unijna to forma finansowania, która udzielana jest z budżetu funduszy europejskich. Jest to zwrotne wsparcie finansowe co oznacza, że otrzymane środki należy zwrócić w formie podobnej do kredytu. Pożyczka unijna charakteryzuje się niższym oprocentowaniem pożyczonych środków. W niektórych przypadkach mamy rownież możliwość odroczenia spłaty. Czas odroczenia może wynosić nawet kilka miesięcy. Pożyczka unijna występuje w kilku wariantach. Są to między innymi:

 • pożyczki obrotowe,
 • pożyczki na start,
 • pożyczki rozwojowe,
 • pożyczki inwestycyjne,
 • pożyczki na rewitalizację,
 • pożyczki płynnościowe (udzielane w czasie pandemii koronawirusa. Ich zadaniem była pomoc przedsiębiorstwu, które znalazło się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej. Ich udzielanie zostało zakończone 30 czerwca 2022 r.).

Pożyczki unijne – kto może otrzymać?

Pożyczki unijne są przeznaczone zarówno dla przedsiębiorców początkujących, jak i doświadczonych. Ta forma finansowania jest także możliwa dla innych, niż prowadzące własne przedsiębiorstwo, grup. Z pożyczek unijnych skorzystać mogą:

 • mikroprzedsiębiorstwa,
 • małe firmy,
 • średnie firmy,
 • start up-y,
 • osoby bezrobotne (takie, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą),
 • szkoły,
 • placówki oświatowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie,
 • TBS-y,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Pożyczki unijne - na co można je wykorzystać?

Pożyczki unijne występują w rożnych formach aby jak najlepiej dopasować finansowanie do indywidualnych potrzeb. Kilka rodzajów produktów, na które możemy się zdecydować:

 • pożyczka unijna na start – taka forma finansowania jest przyznawana na rozpoczęcie swojej działalności gospodarczej. Mogą z niego skorzystać osoby, które posiadają status osoby bezrobotnej,
 • pożyczka rozwojowa – ten typ pożyczki unijnej może zostać przeznaczony na zakup potrzebnych maszyn czy urządzeń, ale także na rozbudowanie firmy,
 • pożyczka obrotowa – głównym celem, który finansuje ta forma pożyczki unijnej, jest utrzymanie płynności finansowej. Środki muszą być przeznaczone na bieżące potrzeby działalności,
 • pożyczka inwestycyjna – w tym wypadku finansować możemy inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii lub termomodernizacją. Mogą dotyczyć przedsiębiorstwa, ale także wielorodzinnych budynków mieszkalnych i sektora publicznego,
 • pożyczka na rewitalizację – ta forma pożyczki unijnej jest wykorzystywana przez wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie i TBS-y. Głównym celem finansowania może być działanie, które ma prowadzić do zagospodarowania przestrzeni publicznej czy modernizacji budynków mieszkalnych.

Warunki udzielenia pożyczki unijnej

Warunki udzielenia pożyczki różnią się, w zależności od regionu, a także pożądanego rodzaju finansowania. Informacje, które dotyczą obowiązujących warunków udzielenia pożyczki unijnej możemy sprawdzić w instytucji udzielającej kredytów w danym rejonie. Mimo tego, obowiązuje kilka przyjętych warunków, które będą niezależne od miejsca zamieszkania.

Są to przedsiębiorstwa:

 • mające swoją siedzibę w danym regionie,
 • które nie są w trakcie spłacania pożyczki unijnej (finansującej ten sam cel, o który chcemy się starać),
 • które dostarczą wymagane oraz kompletne dokumenty,
 • z dobrą historią kredytową.

Jeśli chcemy sprawdzić, które warunki w zależności od naszego województwa należy spełnić lub o jaką kwotę możemy się ubiegać, wystarczy wejść na stronę bgk.pl. Wybieramy region na mapie, a oferty finansowania dopasowane do naszych potrzeb, zostaną wyświetlone na ekranie.

Koszt pożyczki unijnej

Ile wynosi koszt pożyczki unijnej? Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb finansowanych. Zazwyczaj pożyczka unijna zostanie przyznana na lepszych zasadach, w porównaniu z warunkami rynkowymi. Taka forma pożyczki waha się od 0% do 7% w skali całego roku. W większości przypadków, za udzielenie finansowania nie zostaje pobrana prowizja.

Każda pożyczka unijna środków unijnych musi zostać zwrócona w ratach. Okres spłacania może wynosić od 12 miesięcy do 15 lat, w zależności od indywidualnych warunków kredytu.

Jak otrzymać pożyczkę unijną?

Jeśli rozważamy pożyczkę unijną, w kolejnym etapie należy podjąć odpowiednie kroki.

Aby otrzymać pożyczkę unijną należy:

 • odwiedzić stronę Banku Gospodarstwa Krajowego. Znajdziemy tam informacje o formach finansowania w naszym województwie,
 • kolejnym krokiem jest kontakt z instytucją finansującą pożyczki unijne. Tam otrzymamy informacje dotyczące potrzebnych dokumentów, a także listę wymagań, które należy spełnić,
 • na tym etapie należy skompletować potrzebne dokumenty oraz wypełnić wniosek, a następnie złożyć je w określonym wcześniej terminie,
 • złożone dokumenty wraz z wnioskiem powinny zostać rozpatrzone do 60 dni roboczych,
 • ostatnim etapem pozytywnego rozpatrzenia jest podpisanie umowy i otrzymanie środków (pełna kwota lub transze).

Nie wszystkie potrzeby dotyczące przedsiębiorstwa będą mogły być zrealizowane za pomocą pożyczki unijnej. Inne dostępne formy finansowania to między innymi kredyty i pożyczki dla firm. W przypadku nowych przedsiębiorstw możemy rozważyć opcję kredytu dla nowych firm.

Pytania i odpowiedzi

Pożyczki unijne to środki finansowe udzielane przez Unię Europejską w celu wspierania rozwoju różnych sektorów w państwach członkowskich.

Pożyczki unijne mogą być udzielane na rozwój różnych sektorów, takich jak rolnictwo, transport, turystyka, edukacja czy małe i średnie przedsiębiorstwa.

Pożyczki unijne mogą być udzielane różnym podmiotom, takim jak instytucje publiczne, prywatne przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe czy osoby prywatne.

Warunki uzyskania pożyczek unijnych są uzależnione od konkretnych programów finansowanych przez Unię Europejską. Zazwyczaj jednak wymagane jest posiadanie określonego celu inwestycyjnego, zdolności kredytowej oraz spełnienie innych wymogów formalnych.

Nie, pożyczki unijne nie są bezpłatne, ale zazwyczaj ich oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku kredytów bankowych.

Tak, osoby prywatne również mogą otrzymać pożyczki unijne, jednak zazwyczaj dotyczą one konkretnych działań inwestycyjnych, takich jak np. modernizacja mieszkań czy budowa domów energooszczędnych (np. z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii).

Dokumenty wymagane do uzyskania pożyczek unijnych również zależą od konkretnego programu. Zazwyczaj jednak wymagane są m.in. biznesplan, informacje o stanie finansowym i historii kredytowej, potwierdzenie posiadania niezbędnych zabezpieczeń oraz umowa o pożyczkę.

Tak, pożyczki unijne są zazwyczaj udzielane na długi okres, co pozwala na realizację inwestycji bez presji spłaty pożyczki w krótkim czasie.

Podsumowanie

Podsumowując, pożyczki unijne ze środków unijnych stanowią ważne źródło finansowania inwestycji w różnych sektorach, takich jak rolnictwo, turystyka czy małe i średnie przedsiębiorstwa. Mogą one być udzielane zarówno podmiotom publicznym, jak i prywatnym (dla działalności gospodarczej), a ich oprocentowanie zazwyczaj jest niższe niż w przypadku kredytów komercyjnych. Wymagają one jednak spełnienia określonych warunków formalnych, takich jak posiadanie określonego celu inwestycyjnego, zdolności kredytowej oraz spełnienie wymogów formalnych. Trzeba przemyśleć i przeanalizować swoją sytuację, ponieważ lepiej będzie skorzystać z funduszy europejskich (pożycza unijna) niż z kredytu bankowego.

Dzięki pożyczkom unijnym ze środków unijnych wiele inwestycji może zostać zrealizowanych, co wpływa na rozwój gospodarczy i społeczny danego kraju. Jednakże, aby skorzystać z tego źródła finansowania, należy dokładnie poznać wymogi danego programu i odpowiednio przygotować dokumenty aplikacyjne. Pożyczki unijne stanowią zatem interesującą opcję dla osób i instytucji, które chcą zainwestować w swoją działalność czy rozwój swojego regionu.

Wiele osób zastanawia się, czy pożyczki unijne mogą być przeznaczane na wynagrodzenia pracowników? Zazwyczaj pożyczki unijne nie są przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów działalności, w tym na pensje dla pracowników. Ich celem jest wspieranie inwestycji w konkretne projekty, na przykład modernizację infrastruktury, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw czy inwestycje w rozwój obszarów wiejskich. Jednakże, w niektórych przypadkach, pożyczki unijne mogą obejmować również wsparcie dla projektów związanych z tworzeniem miejsc pracy. W każdym przypadku wymagane jest dokładne zapoznanie się z warunkami konkretnego programu finansowanego przez Unię Europejską.

author
Julia Wierciło
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

NOTUS Finanse – oddział w Lublinie

Szukasz informacji na temat lublińskiego oddziału firmy pośrednictwa finansowego NOTUS Finanse? Jeżeli tak, to bardzo dobrze trafiłeś, ponieważ poniżej podaliśmy najważniejsze informacje o placówce w Twoim mieście.

author
Patryk Byczek
18 października 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Od stycznia wyższe rachunki za prąd w Tauronie

Od 2020 roku zapowiadaj się zmiany w cenach za prąd w Tauronie. Urząd Regulacji Energetyki zaakceptował nową taryfę zarówno dla odbiorców w gospodarstwach domowych, jak i dla wszystkich grup odbiorców. Sprawdź, ile zapłacisz w nadchodzącym roku.

author
Aleksandra Gościnna
23 grudnia 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Jakie dokumenty do kredytu?

Każdy kto choć raz wnioskował o kredyt, wie jak dużo stresu towarzyszy wypełnianiu wszelkich formalności. Starając się o środki na zakup wymarzonego mieszkania, musimy pamiętać o kilku najważniejszych dokumentach. Podpowiadamy, jakie zaświadczenia są potrzebne do uzyskania finansowania.

author
Dorota Grycko
08 sierpnia 2022
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Idea Bank na liście ostrzeżeń KNF

Idea Bank znalazł się na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. KNF podaje jednak, że nie wiąże się to z prowadzoną przez nich działalnością bankową....

author
Natalia Narloch
15 listopada 2018
Absolwentka International Business na SGH w Warszawie z dodatkowym wykształceniem na francuskich uczelniach biznesowych, SKEMA Business School oraz EDHEC Business School. Specjalistka w Deloitte.

Alior Bank w Siemianowicach Śląskich

Alior Bank to jeden z największych banków detalicznych w kraju. Sprawdziliśmy placówki i oddziały w Siemianowicach Śląskich – dowiedz się, jakie są godziny otwarcia, dane kontaktowe i opinie.

author
Aleksandra Gościnna
03 lipca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

PKO BP w Jaworze

PKO BP to największy bank w Polsce. Sprawdź placówki i oddziały w Jaworze – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
06 września 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj