Wskaźnik PMI – co to jest?

Wskaźnik PMI – co to jest?

author
Halszka Gronek
05 marca 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Jednym z najważniejszych zadań ośrodków medialnego przekazu jest informowanie opinii publicznej o aktualnej sytuacji gospodarczej kraju. Przekazowi temu służą liczne makro- i mikroekonomiczne wskaźniki opracowywane przez sztaby eksperckie i ekonomistów. Tego typu wskaźnikiem jest przykładowo indeks PMI. Do czego on służy? Co ukazuje? Jaki jest jego wynik dla Polski? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym dzisiejszym artykule.

Spis treści:

 1. Wskaźnik PMI - czym jest?
 2. PMI a PKB
 3. Jak ustala się wskaźnik PMI?
 4. Znaczenie wskaźnika PMI
 5. Wiarygodność wskaźnika PMI
 6. Wskaźnik PMI dla Polski
 7. Wskaźnik PMI - najważniejsze informacje
Zwiń spis treści

Wskaźnik PMI - czym jest?

Wskaźnik PMI (którego nazwa pochodzi od angielskiego sformułowania „Purchasing Managers’ Indeks” w dosłownym tłumaczeniu oznaczającego mniej więcej tyle, co „indeks nabywczy menadżerów”) to jeden z najważniejszych wskaźników gospodarczych. Ma on na celu ukazanie aktywności menadżerów nabywających różne dobra i usługi na danym rynku. Można więc powiedzieć, iż jest to wskaźnik aktywności finansowej poszczególnych podmiotów rynkowych i gospodarczych. Wskaźnik PMI został opracowany i wdrożony przez amerykańską markę Markit Group. Z kolei odpowiednikiem stosowanym jedynie wobec gospodarki USA jest indeks ISM stworzony przez organizację non-profit działającą pod nazwą Institute for Supply Management. Niezależnie od tego, na który wskaźnik się powołamy, warto wiedzieć, iż wynik indeksu na poziomie 50 pkt jest tzw. „punktem neutralnym”. Wynik wyższy świadczy o dobrej koniunkturze w gospodarce, natomiast niższe notowania oznaczają, że zmiany w gospodarce są negatywne i grożą kryzysem. 

PMI a PKB

Uważa się, że indeks PMI jest wskaźnikiem wyprzedzającym koniunktury poszczególnych gospodarek. Oznacza to, że wyniki ukazane podczas badania PMI danego obszaru (na przykład kraju lub strefy) niejako zapowiadają przyszłe wyniki PKB. Bo skoro wzrasta aktywność finansowa managerów (zwiększa się nabycie dóbr i usług), można się spodziewać, że wkrótce polepszy się nie tylko sektor produkcyjny, lecz także cała gospodarka – a co za tym idzie, w górę poszybuje PKB badanego obszaru.

Jak ustala się wskaźnik PMI?

Wskaźnik PMI dla poszczególnych gospodarek ustala się w oparciu o dane zebrane dzięki anonimowym ankietom. Owe badania sondażowe przesyłane są do agencji opracowujących indeks przez managerów z różnych dziedzin, gałęzi i sektorów gospodarki. Przy obliczaniu wskaźnika PMI brane są pod uwagę między innymi takie dane, jak:

 1. stan produkcji przemysłowej,
 2. ilość i koszt prowadzonej działalności usługowej,
 3. efekty prowadzonych działań w skali całego rynku.

Oczywiście uwzględniane w końcowym wyniku wskaźnika parametry mogą się różnić w zależności od tego, jaki obszar poddany jest badaniu. Przykładowo wskaźnik PMI można opracować dla poszczególnych krajów (Polska, Niemcy, USA itp.), a także dla stref takich jak Euro (indeks Eurozone Manufacturing PMI) czy nawet dla całego świata (Global Manufacturing PMI).  Warto także dodać, iż końcowy wynik indeksu PMI obliczany jest jako średnia ważona z poszczególnych wyników otrzymanych w odpowiedzi od ankietowanych subindeksów. Dostarczone dane korygowane są jedynie o czynniki sezonowe. Końcowy wynik przedstawia procentową liczbę wskazań osób, które w ankiecie określiły sytuację w branży jako lepszą lub gorszą. Jeśli taka sama liczba ankietowanych odpowiedziała, że przemysł poprawił się i pogorszył (50 na 50), wskaźnik utrzymany będzie na poziomie neutralnym tzw. 50. 

Znaczenie wskaźnika PMI

Wskaźnik PMI uważa się za jeden z najważniejszych indeksów gospodarczych – przede wszystkim dlatego, iż jest on wskaźnikiem wyprzedzającym koniunkturę danego obszaru (kraju, strefy, świata). Mówiąc najprościej, jak to możliwe, wyniki ukazane podczas badania PMI niejako zapowiadają przyszłe wyniki PKB (o tym, ile obecnie wynosi PKB Polski przeczytasz tutaj) danej gospodarki. Bo skoro wzrasta aktywność finansowa managerów (zwiększa się nabycie dóbr i usług), można się spodziewać, że wkrótce polepszy się nie tylko sektor produkcyjny, lecz także cała gospodarka. A co za tym idzie, w górę poszybuje Produkt Krajowy Brutto badanego obszaru.

Wiarygodność wskaźnika PMI

Warto także docenić wysoką wiarygodność wskaźnika PMI. Wynika ona z faktu, iż indeks ten bazuje bezpośrednio na odpowiedziach ankietowych menedżerów odpowiedzialnych w firmach za  podejmowanie decyzji biznesowych (zamówienia, produkcja, dostawy, zatrudnienie, zapasy itp.). To właśnie kierownicy najważniejszych działów udzielają informacji, czy z lokalną koniunkturą jest lepiej, gorzej, czy bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca. Dane zebrane dzięki anonimowym badaniom ankietowym spośród wielu dziesiątek tysięcy firm i korporacji są zliczane poprzez nadanie odpowiednich wag poszczególnym odpowiedziom. „Lepiej” otrzymuje wartość równą 100 pkt, „bez zmian” – 50 pkt, a „gorzej” – 0 pkt. Zsumowanie wszystkich udzielonych odpowiedzi i podzielenie ich przez liczbę osób biorących udział w badaniu pozwala na otrzymanie końcowego wskaźnika PMI. Jeśli wynosi on więcej niż 50 pkt, oznacza to, iż większość ankietowanych uznała, że koniunktura się poprawia. 

Wskaźnik PMI dla Polski

Jak wspomnieliśmy już we wcześniejszych sekcjach artykułu, wskaźnik PMI może być ustalony nie tylko dla poszczególnych sektorów gospodarczych, lecz także krajów, stref (na przykład strefa euro) czy nawet dla całego świata. Podobny indeks cyklicznie, to znaczy raz w miesiącu, przeprowadzany jest dla Polski. Ostatnie jego wyniki nie były niestety optymistyczne, a co gorsza – znacznie przekroczyły spodziewany spadek gospodarczy Polski. Wskaźnik PMI opracowany dla Polski wyniósł w tym roku 48,7 pkt. Warto zauważyć, że w stosunku do poprzednich kilku lat wzrósł o kilka dziesiątych. Nadal nie jest on jednak satysfakcjonujący. Przypomnijmy, że wynik indeksu na poziomie 50 punktów uznawany jest za neutralny, wynik wyższy od 50 – za pozytywny, a niższy niż 50 – za negatywny. Jeśli wskaźnik spadnie poniżej 40 punktów, uważa się, iż dany obszar (na przykład kraj) wkracza w fazę pogłębiającego się kryzysu gospodarczego. Polsce do kryzysu jeszcze daleko, choć już teraz nie można bagatelizować niskich wyników indeksu PMI. O stanie naszej gospodarki, oprócz wskaźnika PKB i PMI, wiele mówi również tzw. wskaźnik inflacji, którego wysokość  regularnie jest podawana przez Urząd Statystyczny Unii Europejskiej (Eurostat) – więcej na temat inflacji w Polsce przeczytasz tutaj. Wyjaśniamy również to czym jest inflacja i jak wpływa na ceny, wysokość kosztów kredytów.

Wskaźnik PMI - najważniejsze informacje

 1. Nazwa wskaźnika PMI pochodzi od angielskiego sformułowania „Purchasing Managers’ Indeks” w dosłownym tłumaczeniu oznaczającego mniej więcej tyle, co „indeks nabywczy menadżerów”.
 2. Wskaźnik PMI to jeden z najważniejszych wskaźników gospodarczych. Ma on na celu ukazanie aktywności menadżerów nabywających różne dobra i usługi na danym rynku.
 3. Wskaźnik PMI został opracowany i wdrożony przez amerykańską markę Markit Group. Odpowiednikiem stosowanym jedynie wobec gospodarki USA jest z kolei indeks ISM stworzony przez organizację non-profit działającą pod nazwą Institute for Supply Management.
 4. Uważa się, że indeks PMI jest wskaźnikiem wyprzedzającym koniunktury poszczególnych gospodarek. Oznacza to, że wyniki ukazane podczas badania PMI danego obszaru (na przykład kraju lub strefy) niejako zapowiadają przyszłe wyniki PKB.
 5. Wynik indeksu PMI na poziomie 50 pkt jest tzw. „punktem neutralnym”. Wynik wyższy świadczy o dobrej koniunkturze w gospodarce, natomiast niższe notowania oznaczają, że zmiany w gospodarce są negatywne i grożą kryzysem.
 6. Wskaźnik PMI dla poszczególnych gospodarek ustala się w oparciu o dane zebrane dzięki anonimowym ankietom. Owe badania sondażowe przesyłane są do agencji opracowujących indeks przez managerów z różnych dziedzin, gałęzi i sektorów gospodarki.
 7. Wskaźnik PMI może być ustalony nie tylko dla poszczególnych sektorów gospodarczych, lecz także krajów, stref (na przykład strefa euro) czy nawet dla całego świata.
 8. Obecnie wskaźnik PMI opracowany dla Polski wynosi 48,7 punktów. 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/indeks-pmi

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Ryszard Nawara
Ryszard Nawara
2020-04-05 13:22:53

Skoro aktywność w polskiej gospodarce spadła już o blisko 6 pkt z 48,2 pkt w lutym do 42,4 pkt w marcu, to pod koniec 2020 r. sięgnie dna. Czyli jak to było za "komuny", posłać polskich ekonomistów na Saharę, to piasku zabraknie!

Podobne artykuły

Deutsche Bank otrzymał 7 mln kary od UOKiK

Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Deutsche Bank Polska 6 982 145 złotych kary. Bank ukarano w związku ze stosowaniem niedozwolonych klauzul odnośnie wzorców umów kredytowych w takich walutach jak euro i frank szwajcarski.

author
Patryk Byczek
21 stycznia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Aż 900 mln zł daliśmy dla organizacji pożytku publicznego

Ministerstwo Finansów ogłosiło oficjalnie, że aż 900 mln zł przekazaliśmy w tym roku dla organizacji pożytku publicznego. To rekordowa kwota. Rok wcześniej również pobiliśmy rekord w odpisach 1% z PIT, ale łączna kwota była o 25 mln niższa.

author
Dominika Byczek
10 sierpnia 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Promocja: “Korzyści dla Ciebie 2020 – jesień 2020” w Credit Agricole

Bank Credit Agricole wystartował z kolejną promocją dla nowych Klientów, którzy w zamian za otworzenie Konta dla Ciebie i spełnienie bardzo prostych warunków, mogą zgarnąć 200 złotych premii. Promocja trwa do 30 listopada 2020 roku. Sprawdź warunki promocji.

author
Patryk Byczek
03 września 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Rossmann przekazał 5 mln zł

5 mln zł trafiło do organizacji charytatywnych w Polsce. Wszystko za sprawą inicjatywy drogerii Rossmann – “Pomagamy jak umiemy”.

author
Aneta Jankowska
24 grudnia 2019
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Santander Consumer Bank Jawor

Santander Consumer Bank to jeden z większych banków detalicznych w Polsce. Specjalizuje się w kredytach gotówkowych, ratalnych oraz samochodowych. Sprawdź oddziały Santander Consumer Banku w Jaworze – adres, telefon, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Dorota Grycko
30 czerwca 2021
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

BNP Paribas oddziały w Stargardzie

Szukasz informacji o placówce banku BNP Paribas w Stargardzie? Poniżej znajdziesz dane adresowe, numer kontaktowy oraz szczegóły oferty dostępnej w Twoim mieście.

author
Patryk Byczek
17 kwietnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj