Zasiłek pielęgnacyjny 2020

Zasiłek pielęgnacyjny 2020

author
Halszka Gronek
20 lutego 2020

Państwo polskie ma obowiązek wspierania swych obywateli i zapewniania im należytego bezpieczeństwa. Jednym ze sposobów wypełniania tego obowiązku jest wypłacanie zasiłku pielęgnacyjnego, który pomóc ma w sprawowaniu opieki nad niepełnosprawnymi osobami. Sprawdziliśmy, kto może liczyć na przyznanie tego świadczenia i jaka jest jego aktualna wysokość. 

 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY – CO TO JEST?

Zasiłek pielęgnacyjny to jedno ze świadczeń rodzinnych, jakie wypłacane są w Polsce od lat. Owe pieniężne przywileje to najlepszy przykład prowadzenia w naszym kraju polityki socjalnej i prorodzinnej. Dzięki zasiłkowi pielęgnacyjnemu wiele polskich rodzin na możliwość godnego życia i przysłowiowego wiązania końca z końcem.

Celem wypłacania przez państwo zasiłku pielęgnacyjnego jest choć częściowe pokrycie wydatków, jakie wynikają z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej należytej opieki i pomocy w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.  Świadczenie to jest więc formą comiesięcznej pomocy materialnej, jaka udzielana jest opiekunom  niepełnosprawnych w związku z ich stanem zdrowia.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 16. Zasiłek pielęgnacyjny

1. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.


Źródła: Dz.U.2020.0.111 t.j. – Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

 

Zasiłek a świadczenie pielęgnacyjne

Często zdarza się słyszeć, jak przeciętni użytkownicy języka mylą zasiłek pielęgnacyjny ze świadczeniem pielęgnacyjnym. W rzeczywistości jednak obie te formy pomocy – choć dedykowane opiekunom osób niepełnosprawnych – znacząco się różnią od siebie. Zasiłek to forma dodatkowej wypłaty, dodatku dedykowanego potrzebującym niepełnosprawnym. Natomiast świadczenie pielęgnacyjne zastępuje pełną wypłatę opiekuna – w związku koniecznością zrezygnowania przez niego z pracy celem opieki nad niepełnosprawnym krewnym.

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY?

Do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego kwalifikują się przede wszystkim niepełnosprawne dzieci (do 16. roku życia), które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności, a także seniorzy powyżej 75. roku życia. Pieniądze czasami (choć nie w przypadku na przykład seniorów) zostają wypłacane opiekunom inwalidów, by ci mogli z większym komfortem nabywać niezbędne leki i sprzęty, jakie konieczne są do prowadzenia rehabilitacji i leczenia niepełnosprawnego.

Co więcej, na pomoc pieniężną liczyć mogą także opiekunowie osób w wieku powyżej 16 r.ż. Ważne, by ich podopieczni posiadali orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo zaświadczenie odpowiedniego zakładu ubezpieczeń (ZUS lub KRUS) o zaliczeniu płatnika do I grupy inwalidzkiej. Uwzględniane są orzeczenia całkowitej niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji.

Dodatkowo zasiłek przyznawany jest także osobom powyżej 16 roku życia, które posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub odpowiednie orzeczenie zakładu ubezpieczeń zaliczające płatnika do II grupy inwalidzkiej. W takim wypadku jednak istnieje kolejny warunek do uwzględnienia wniosku o zasiłek: niepełnosprawność musiała powstać przed ukończeniem przez inwalidę 21 roku życia.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 16. Zasiłek pielęgnacyjny

2. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku;
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) osobie, która ukończyła 75 lat.
3. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia


Źródła: Dz.U.2020.0.111 t.j. – Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

 

JAK OTRZYMAĆ ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY?

Aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, należy przede wszystkim zebrać wszystkie wymagane dokumenty i wypełnić odpowiedni wniosek. Wzór wniosku znajduje się na stronach internetowych ośrodków pomocy społecznej, lecz można go otrzymać także stacjonarnie – w tychże urzędach.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego można składać przez cały rok, nie tylko na jego początku. Formularz zgłaszający wraz z kompletem niezbędnych dokumentów i załącznikami należy dostarczyć do odpowiedniego punktu. Zwykle działy zajmujące się wypłacaniem świadczeń społecznych znajdują się w urzędzie miasta lub gminy (zgodnie z miejscem zamieszkania osoby uprawnionej). Czasami jednak po zasiłek trzeba udać się do lokalnego ośrodka pomocy społecznej. Wszystko to zależy od danego miejsca i tamtejszych ustaleń wewnętrznych.

Warto także dodać, iż prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przyznawane jest zwykle na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o konkretnym stopniu niepełnosprawności. Jeśli orzeczenie zostało wydane stale (bez terminu upływu), zasiłek będzie wypłacany na czas nieokreślony. Podobnie zresztą w przypadku seniorów powyżej 75 roku życia. Oni także nie mogą liczyć na wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego bez daty końcowej.

 

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO W 2020

W roku 2018 po raz pierwszy od 12 lat polski rząd postanowił podwyższyć kwotę zasiłku pielęgnacyjnego, jaki wypłacany jest na rzecz niepełnosprawnych i seniorów. Owa podwyżka przeprowadzona została dwuetapowo, począwszy do końca 2018 roku. W pierwszym etapie liczonym od dnia 1 listopada 2018 roku zasiłek pielęgnacyjny wzrósł z 153 złotych do kwoty 184,42 zł. W kolejnym etapie, czyli od 1 listopada 2019 roku,  zasiłek ten podniesiono do stawki 215,84 zł miesięcznie. Na taką kwotę zasiłku mogą liczyć beneficjenci pobierający zasiłek w roku 2020.

Podniesienie stawek zasiłku pielęgnacyjnego świadczy nie tylko o coraz lepszej kondycji polskiej gospodarki czy o wolnych kwotach w budżecie państwa. Podwyżki są raczej efektem coraz głośniej i huczniej poruszanej tematyki osób niepełnosprawnych i tych w wieku dojrzałym. Świadomość społeczna (w tym także i polityczna) zwiększyła się w wyniku coraz częstszych rozmów, protestów, a nawet – okupacji sejmowych opiekunów osób niepełnosprawnych. Skutkiem tychże wydarzeń było także powołanie nowej daniny solidarnościowej dla najbogatszych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego następuje na podstawie odpowiednio wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Wzór wniosku znajduje się na stronach internetowych ośrodków pomocy społecznej, lecz można go otrzymać także stacjonarnie – w tychże urzędach. Oczywiście sam wniosek nie wystarczy do uzyskania pomocy finansowej z państwowej kieszeni. Do tegoż formularza należy więc dołączyć kilka niezbędnych dokumentów i zaświadczeń. Są to przede wszystkim:

  1. dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie zasiłku (a więc zwykle dokument tożsamości osoby niepełnosprawnej);
  2. orzeczenie o niepełnosprawności wraz ze wskazaniem jej stopnia lub numerycznie określonej grupy inwalidzkiej;
  3. w przypadku dzieci poniżej 16. roku życia – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Warto także pamiętać o tym, iż w przypadku wniosku składanego w imieniu trzeciej osoby pełnoletniej, należy przedłożyć upoważnienie tejże osoby do złożenia wniosku. Sytuacja ulega zmianie, gdy osoba składająca jest opiekunem prawnym niepełnosprawnego, w imieniu której składa wniosek. Wówczas nie musi ona oczywiście przedstawiać upoważnienia do złożenia wniosku.

  

Podsumowanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

jacek
jacek
2022-12-12 13:11:11

brakuje tu ,KTO moze pobierac zasilek konkretnie na konto ,.ani slowa o tym,

Zdzisława Patina
Zdzisława Patina
2019-07-06 05:02:57

Przez 8 lat otrzymywała zasiłek pielęgnacyjny. W 2008 zachorowała na raka szyjki macicy 2 stopnia. Po roku przetoki zostały zniszczone i muszę używać pampersow.W 2017 piekły mi jelita i mam założona stomie. Worki kosztują majątek pampersy też. Do tego lekarstwa. Od maja mam przyznana teren matczyna. Byłam na komisji w ZUZ i odmówiono mi zasiłku pielęgnacyjnego. Pani doktor nawet nie przeczytała moich dokumentów. Zaczęła je przewraca i zdążyła i zmierzyła mnie i to wszystko. Próbowałam pytać ale od razu mi zabronila rozmowy. Chce się dowiedzieć na co mogę liczyć. Mam 1028 renty a wydaje miesięcznie ok. 900 na worki do stomie pampersy i lekarstwa ok. 900 zł. Pytam się za co mam żyć.

dawid wwa
dawid wwa
2019-04-12 12:10:14

no dobrze w listopadzie stawka sie zmieni ale co to za stawka ja sie pytam? jak tam mozna zyc za takie pieniadze??

konsantyn
konsantyn
2018-08-03 11:57:36

wpierajmy sie nawzajem! z Bogiem!

Podobne artykuły

Ponad 9 mln zwolnień lekarskich od początku 2019
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
31 maja 2019

Ponad 9 mln zwolnień lekarskich od początku 2019

Kasa Stefczyka Brzesko
Oddziały
author
Patryk Byczek
27 października 2020

Kasa Stefczyka Brzesko

Pożyczki bez BIK Głogów
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
19 maja 2022

Pożyczki bez BIK Głogów

Pożyczki Żory
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
28 stycznia 2022

Pożyczki Żory

ING Bank Śląski w Piekarach Śląskich
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
25 lipca 2019

ING Bank Śląski w Piekarach Śląskich

Alior Bank w Świebodzinie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
14 czerwca 2019

Alior Bank w Świebodzinie

Porównaj