Każdy wnioskodawca, który czeka na wydaje mu decyzji kredytowej przez bank, ma świadomość tego, że po drugiej „stronie” jego sprawę rozpatruje analityk kredytowy. Sprawdziliśmy, kim naprawdę jest ta postać i na czym polega praca analityka kredytowego.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 14.08.2018
Udostępnij:

Spis treści:
1. Analityk kredytowy – kto to jest?
2. Zakres obowiązków.
3. Kto może zostać analitykiem?
4. Jak zostać analitykiem?
5. Analityk a doradca kredytowy.

 

ANALITYK KREDYTOWY – KTO TO JEST?

Analityk kredytowy to osoba zatrudniona na specjalnym stanowisku w banku lub innej instytucji finansowej. Głównym zadaniem analityka kredytowego jest analiza wniosku Klienta o przyznanie mu finansowania lub innego produktu bankowego.
 

Analityk pracuje w tzw. dziale ryzyka. Oznacza to, że wszelkie jego działania mają na celu ochronę finansów i wypłacalności banku. Dlatego właśnie każdy analityk wykonuje swą pracę w oparciu o ścisłe wytyczne wynikające ze specyfiki produktów bankowych – ich ryzyka oraz marżowości
 

Owe kryteria przyznawania finansowania przez analityka kredytowego są ściśle określone i uzależnione od zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz proponowanego przez niego zabezpieczenia. Analityk otrzymuje jedynie dane do analizy. Przelicza je, nie znając osobiście wnioskodawcy i nie mając możliwości rozpatrzenia indywidualności jego sprawy.
 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Analityk bankowy nie ma łatwego zadania do spełnienia. Jego głównym celem jest obrona banku przed niekorzystnymi inwestycjami w niewypłacalnych Klientów. Nie mając możliwości osobistego i bliższego poznania wnioskodawcy, analityk wydaje swe decyzje w oparciu o surowe i pozbawione emocji wyliczenia ryzyka oraz zdolności kredytowej.
 

Do zadań analityka kredytowego należy przede wszystkim analiza wniosków o udzielenie finansowania lub innych produktów bankowych. Analityk zajmuje się także przygotowaniem wszelkich projektów umów kredytowych, ich zabezpieczeń czy decyzji kredytowych – tak, by minimalizowały one ryzyko inwestycyjne i chroniły interesy banku.

Do obowiązków analityka należy także archiwizowanie wydanych decyzji kredytowych oraz księgowanie udzielonych transakcji. Analitycy śledzą także sytuację finansową Kredytobiorców i stale monitorują terminowość dokonywania przez nich spłat. Mają dzięki temu stale rękę na pulsie i czuwają nas interesami kredytodawcy.
 

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ANALITYKIEM?

Analitykiem kredytowym w bankowości detalicznej może zostać każda osoba, która posiada umiejętności analityczne i cechuje się uczciwością oraz sumiennością w wykonywaniu powierzonych zadań. 
 

Co istotne, karierę na stanowisku analityka w bankowości detalicznej można rozpocząć zaraz po studiach lub nawet w trakcie ich trwania, jeżeli przyjęty tryb nauki dopuszcza możliwość pracy w godzinach wymaganych przez pracodawcę. 
 

Analitykiem można zostać więc wtedy, gdy ma się ukończone lub wciąż kończone studia wyższe. Nie ma jednak ścisłego wymogu dotyczącego kierunku pobierania wykształcenia wyższego – może to być filozofia, matematyka, chemia czy ekonomia. Jednak im dany kierunek bliższy bankowości i finansom, tym większe szanse na otrzymanie pracy.
 

 

JAK ZOSTAĆ ANALITYKIEM?

Rynek pracy intensywnie poszukuje kolejnych analityków kredytowych. Zainteresowanie tym zawodem jest tym większe, iż pracodawcy proponują relatywnie wysokie i zadowalające przeciętnego aplikanta zarobki. Z powodu tak dużej konkurencji między na tynku pracy, najistotniejsze w procesie rekrutacji są doświadczenie i wykształcenie.

Kandydat na stanowisko analityka musi mieć ukończone studia, choć nie ma ściśle narzuconego wymogu kierunku. Sporym atutem jest ukończenie rachunkowości lub ekonomii, bowiem dyscypliny te zapewniają niezbędną wiedzę, a także poszerzają kompetencje potrzebne analitykowi. 
 

Prócz studiów cenione przez pracodawcę są odbyte kursy dodatkowe. Entuzjastycznie oceniani są kandydaci, którzy ukończyli studia podyplomowe w wąskiej specjalizacji związanej z bankowością. Istotne jest także nabycie doświadczenia. Im wcześniej o nie zadbamy, tym lepiej, dlatego banki umożliwiają nawet studentom odbycie u siebie praktyk.
 

 

ANALITYK A DORADCA KREDYTOWY

Doradca i analityk bankowy bardzo często pracują obok siebie, choć tak naprawdę ich zadania zupełnie się od siebie różnią. Doradca kredytowy walczy o Klienta i dba o jego dobro. Stara się, by Konsument skorzystał z jego oferty i złożył wniosek o pożyczkę, kredyt lub inny produkt bankowy. 
 

Decyzja o przyznaniu wniosku Klienta leży jednak po stronie analityka kredytowego, a ten wcale nie musi być sprzymierzeńcem doradcy walczącego o interes przyszłego kredytobiorcy. Analityk nie otrzymuje prowizji od ilości sprzedanych produktów. Jego głównym zadaniem jest sprawowanie pieczy nad jakość udzielonych przez bank kredytów, a przede wszystkim – nad interesami kredytodawcy.
 

Doradca kredytowy zachęca więc każdego Klienta do skorzystania z produktów danego banku. Jeśli jednak którykolwiek z wniosków zbudzi wątpliwości analityka, ten bez zastanowienia go odrzuci. Dlatego właśnie często mówi się o konflikcie na linii doradca – analityk, czy też o ich rozbieżnych polach walki. 
 

Komentarze