zadluzenia.com
zamknij

Co to są wakacje kredytowe ?

Czasami zdarza się, że w wyniku nieprzewidzianych problemów finansowych osoby spłacające kredyty konsumpcyjne lub hipoteczne mogą mieć problemy z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań. Rozwiązaniem w takich sytuacjach może być skorzystanie z tzw. wakacji kredytowych, czyli odroczenia w spłacaniu rat kredytowych.

 

Specjalnie dla naszych czytelników umówimy na czym polegają wakacje kredytowe, czym różnią się od karencji oraz czy opłaca się odroczyć spłatę comiesięcznych zobowiązań.

 

Co to są wakacje kredytowe?

 

Wakacje kredytowe polegają na całkowitym odroczeniu spłaty całej raty kapitałowo – odsetkowej, zarówno w przypadku kredytów hipotecznych, jak i gotówkowych na określoną liczbę miesięcy. Na wstępie warto jednak zaznaczyć, że wiele banków posiadających w swojej ofercie możliwość skorzystania z wakacji kredytowych utożsamia odroczenie w spłacie z karencją, która odnosi się jedynie do części kapitałowej.

 

 

Ma to szczególne znaczenie w kontekście różnic między tymi pojęciami, ponieważ w trakcie trwania karencji kredytobiorca nie jest zwolniony od spłaty części odsetkowej miesięcznej raty kredytu, w przeciwieństwie do wakacji kredytowych, w trakcie których kredytobiorca jest zwolniony z opłacania całej miesięcznej kwoty raty kredytowej.

 

Warunki korzystania z wakacji kredytowych są bardzo zróżnicowane i zależą od banku, w którym spłacamy kredyt. W większości przypadków „wyjechać” na wakacje kredytowe mogą jedynie Ci kredytobiorcy, którzy regularnie i terminowo spłacają swoje zobowiązania. Odroczyć spłatę kolejnej raty kredytowej można bowiem dopiero po spłaceniu minimum pierwszych 12 rat kredytowych.

 

Innymi słowy, z wakacji kredytowych można skorzystać dopiero po roku od zaciągnięcia kredytu i spłacania go w terminie. Kolejna kwestia dotyczy okresu, na jaki mogą zostać wykorzystane wakacje kredytowe. W tym przypadku dużą rolę odgrywają wewnętrzne procedury banku, który indywidualnie określa maksymalny okres trwania odroczenia spłaty (liczbę miesięcy wolnych od spłaty rat) oraz częstotliwość korzystania z wakacji kredytowych, czyli ile razy w ciągu trwania całej umowy kredytowej można odroczyć spłatę rat kredytowych.

 

Warto również pamiętać o tym, że wakacje kredytowe nie zwalniają nas z obowiązku uregulowania odroczonych rat w przyszłości. Skorzystanie z wakacji kredytowych wiąże się bowiem albo z wydłużeniem okresu kredytowania, albo ze zwiększeniem kolejnych miesięcznych rat kredytowych.W obu przypadkach jednak należy liczyć się ze wzrostem całkowitego kosztu kredytu poprzez zwiększenie kosztów odsetkowych. (w niektórych bankach istnieje możliwość wynegocjowania warunków odroczenia spłaty w kontekście wysokości kolejnych rat lub okresu kredytowania). Mechanizm wakacji kredytowych przedstawia się następująco:

 

Przykład: Odroczenie spłaty kredytu hipotecznego na 3 miesiące będzie wiązało się z zaistnieniem jednego z dwóch wariantów:

 

1) Wzrośnie wysokość kolejnych rat kredytowych po zakończeniu wakacji kredytowych przy niezmienionym okresie kredytowania. Całkowita kwota trzech odroczonych miesięcznych rat zostanie wówczas dodana do pozostałych rat kredytowych i rozłożona w sposób proporcjonalny (lub na określoną liczbę rat – każdy bank podchodzi do tej kwestii indywidualnie), zarówno w przypadku rat stałych, jak i malejących.

 

Wzrost wartości kolejnych rat zależy w głównej mierze od liczby rat, które pozostały nam jeszcze do spłaty (im więcej rat pozostało nam do spłaty, tym mniej wzrośnie kwota kolejnych rat, które będziemy musieli spłacić)

 

lub:

 

2) Zostanie wydłużony okres kredytowania (o ile oczywiście nie spłacamy kredytu, który został zaciągnięty na maksymalny okres – w takim przypadku wzrośnie kwota kolejnych rat), a kwota pozostałych miesięcznych rat pozostanie niezmieniona. Wydłużenie okresu spłaty kredytu co prawda nie spowoduje zwiększenia wysokości miesięczny raty, ale zwiększy całkowity koszt kredytu. Innymi słowy, miesięcznie będzie płacić tyle samo, ale dłużej.

 

Oprócz wyżej wymienionych wariantów banki mogą również doliczyć niezapłacone raty do ostatniej raty przewidzianej w umowie kredytowej. Wiele banków zapewnia także indywidualne podejście do klientów w sprawie wakacji kredytowych, umożliwiając przy tym negocjacje co warunków spłaty odroczonych rat.

 

 

Kilka słów o karencji w spłacie kredytu

 

Niektóre banki nie posiadają w swojej ofercie możliwości skorzystania z wakacji kredytowych. W takich przypadkach odroczenie spłaty rat kredytowych można uzyskać również dzięki tzw. karencji. Warto pamiętać jednak o tym, że karencja nie jest tożsama z wakacjami kredytowymi. Umożliwia ona odroczenie jedynie części kapitałowej raty kredytu.

 

W trakcie trwania karencji jesteśmy wtenczas zobowiązani do terminowego spłacania części odsetkowej, która zarówno w przypadku rat stałych, jak i malejących jest najwyższa w pierwszych latach trwania umowy. Na  początku okresu kredytowania część odsetkowa miesięcznej raty stanowi nawet ¾ całej raty kredytowej, dlatego odroczenie części kapitałowej w pierwszych latach umowy kredytowej nie jest rekomendowane ze względu na niską opłacalność takiego rozwiązania.

 

Odroczenie spłaty miesięcznej raty dzięki karencji może być rozsądnym rozwiązaniem, dopiero w późniejszym etapie trwania umowy, ze względu na fakt, że dopiero w połowie okresu kredytowania część kapitałowa zaczyna przeważać nad częścią odsetkową. Sytuacja wygląda nieco lepiej w przypadku kredytów z ratami malejącym. Wówczas relacja między częścią kapitałową, a częścią odsetkową zmienia się na korzyść tej pierwszej odrobinę szybciej.

 

Podobnie jak w przypadku wakacji kredytowych okres trwania karencji uzależniony jest od regulaminu przewidzianego w umowie i przepisów ustalanych przez bank. Z odroczenia spłaty części odsetkowej można skorzystać raz na rok lub raz na cały okres trwania umowy kredytowej.Czas zawieszenie spłaty rat kredytowych może wynieśćod jednego miesiąca ro roku. Mechanizm funkcjonowania karencji nie różni się szczególnie od wakacji kredytowych. Zawieszenie części kapitałowej wiąże się ze spłatą ich w przyszłości w postaci wydłużenia okresu kredytowania lub zwiększenia wysokości przyszłych rat.

 

Jakie banki oferują wakacje kredytowe lub karencję ?

 

Poniżej przedstawiamy warunki wakacji kredytowych dla kredytów hipotecznych w największych bankach w Polsce:

 

Wakacje kredytowe: PKO BP, Bank Millennium, BGŻ, BPH

 

W wymienionych bankach można skorzystać z wakacji kredytowych jedynie na okres jednego miesiąca, raz w ciągu jednego roku kalendarzowego. Warunkiem wydania pozytywnej decyzji banku o przyznaniu wakacji kredytowych jest terminowe i regularne spłacanie zobowiązania w przeszłości. Klienci banków PKO BP, Millennium, BGŻ oraz BPH nabywają prawo do skorzystania z wakacji kredytowych po upływie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia umowy kredytowej.

 

Bank BPH dodatkowo dla rodziców, którym urodziło się dziecko (lub je adoptowali) umożliwia zawieszenie w spłacie rat kredytowych na okres 3 miesięcy (należy wówczas 6 miesięcy przez planowanym porodem lub orzeczeniem sądu złożyć wniosek o odroczenie spłaty rat kredytowych).

 

Wakacje kredytowe Alior Bank

 

W Alior Banku maksymalny okres, na jaki można wnioskować o wakacje kredytowe wynosi 6 miesięcy. Łączny okres trwania wakacji kredytowych z kolei może wynosić nawet do 5 lat w trakcie trwania umowy. Alior Bank ponadto oferuje wakacje pożyczkowe, które polegają na zawieszeniu spłaty rat kapitałowo-odsetkowych pożyczek gotówkowych na okres maksymalnie 3 miesięcy.

 

Po zakończeniu wakacji pożyczkowych okres kredytowania zostaje przedłużony o liczbę niespłaconych rat. Żeby zawiesić spłatę rat kredytu konsumpcyjnego należy złoży wniosek najpóźniej 3 dni przed terminem spłaty kolejnej raty.

 

 

Wakacje kredytowe Bank Pekao S.A.

 

W banku Pekao można zawiesić spłatę rat kapitałowo-odsetkowych na okres nawet 12 miesięcy, maksymalnie 2 razy w ciągu całego okresu kredytowego.

 

Wakacje kredytowe Bank Pocztowy

 

Bank Pocztowy dysponuje najbardziej liberalnymi kryteriami w kontekście wakacji kredytowych. Maksymalny okres zawieszenia w spłacie rat kredytowy wynosi aż 12 miesięcy. W trakcie trwania całej umowy odroczenie w spłacie może wynosić łącznie 18 miesięcy. Warunkiem skorzystania z wakacji kredytowych w Banku Pocztowym jest terminowa spłata rat kredytowych przynajmniej w ciągu ostatniego roku od dnia złożenia wniosku. Żeby skorzystać z zawieszenia spłaty wniosek należy złożyć 10 dni przed terminem spłaty kolejnej raty.

 

Wakacje kredytowe Raiffeisen Polbank

 

W Raiffeisen Polbanku z wakacji kredytowych można skorzystać jedynie raz w ciągu całego okresu trwania umowy na okres jednego miesiąca. Ponadto bank oferuje możliwość regulowania wysokości miesięcznej raty 2 razy w ciągu roku.

 

Wakacje kredytowe BNP Paribas

 

Francuski bank zapewnia klientom możliwość skorzystania z wakacji kredytowych na okres 2 miesięcy w ciągu jednego roku, zaś maksymalny okres zawieszania spłaty rat kapitałowo-odsetkowych w trakcie całego okresu kredytowego może wynieść 12 miesięcy.

 

Wakacje kredytowe Bank Zachodni WBK, Credit Agricole, Eurobank, ING Bank Śląski, mBank

 

Powyższe banki oferują jedynie możliwość skorzystania z karencji, czyli odroczenia spłaty części kapitałowej raty kredytowej.

 

Wakacje kredytowe Deutsche Bank i Geting Bank

 

Obydwa banki nie oferują ani wakacji kredytowych ani karencji. W celu zawieszenia spłaty rat kredytowych należy złożyć wniosek, a bank ustosunkuje się do niego indywidualnie wydając decyzje pozytywną lub odmowną.

 

Ile kosztują wakacje kredytowe lub karencja w spłacie ?

 

Wnioskowanie o wakacje kredytowe w większości banków jest bezpłatne, niektóre pobierają jednak opłaty związane ze zmianą harmonogramu spłaty kredytu, wprowadzeniem aneksu do umowy itp. Przykładowo, w PKO Banku Polskim za zawieszenie spłaty rat kredytowych trzeba zapłacić minimum 100 zł (50 zł za aneks do umowy oraz 3% kwoty rat kredytowych, które mają zostać zawieszone, przy czym nie mniej niż 50 zł), w Pekao S.A. z kolei minimum 50 zł, w BGŻ zaś będzie to aż 200 zł (opłata za aneks do umowy).

 

O wiele istotniejsza jest jednak kalkulacja kosztów pod kątem zmian w umowie kredytowej, jakie następują wskutek odroczenia spłaty rat kredytowych.

 

O ile wzrosną koszty odsetkowe w przypadku skorzystania z wakacji kredytowych (zawieszenia spłaty całej raty kapitałowo odsetkowej) na okres 6 miesięcy? W przypadku kredytu hipotecznego zaciągniętego na 30 lat na kwotę 300 tys. zł skorzystanie z wakacji kredytowych 3 lata po zawarciu umowy kredytowej miesięczna rata może wzrosnąć o kilka procent (około kilkadziesiąt złotych). 

 

 

W analogicznym przykładzie skorzystanie z karencji w spłacie, czyli odroczenia części kapitałowej miesięcznej raty będzie wiązało się ze wzrostem miesięcznej raty zaledwie o około 1%. Korzyść jednak z takiego rozwiązania będzie niewielka, ze względu na fakt, że w kredycie hipotecznym zaciągniętym na okres 30 lat udział części odsetkowej w 3 roku trwania umowy będzie wynosił aż 75% kwoty miesięcznej raty. W trakcie trwania karencji będziemy wówczas płacić zaledwie 25% mniej niż dotychczas. Dopiero w połowie trwania okresu kredytowania relacja między częścią odsetkową, a kapitałową zaczyna się równoważyć. Chcemy jednak zaznaczyć, że powyższe obliczanie są jedynie orientacyjne. W aktualnej sytuacji (rekordowo niskie stopy procentowe) udział części kapitałowej w całkowitej kwocie raty kredytowej zwiększa się na korzyść kredytobiorców, choć dynamika tych zmian jest stopniowa.

 

Ponadto zarówno w przypadku wakacji kredytowych, jak i karencji istnieje możliwość wydłużenia okresu spłaty (wydłużenie umowy kredytowej nie wpłynie wówczas na wysokość następnych rat po upływie karencji lub wakacji kredytowych).

 

Opłacalność wakacji kredytowych i karencji jest kwestią dyskusyjną. Wiele osób sięga po takie rozwiązania w przypadku pojawienia się nagłych problemów finansowych (utrata pracy, sezonowość dochodów, gwałtowny wzrost miesięcznej raty spowodowanej wzrostem kursu franka szwajcarskiego). Warto jednak pamiętać o tym, że jak mówi znane nam wszystkim porzekadło – co odwlecze, to nie uciecze. Odroczone raty kredytowe będzie trzeba w przyszłości spłacić.

 

Jak zawiesić spłatę rat kredytowych 

 

W celu zawieszenie spłaty rat kredytowych należy złożyć wniosek do banku o udzielenie wakacji kredytowych lub karencji w terminie przewidzianym w regulaminie umowy kredytowej. We wniosku nie trzeba podawać przyczyny ani motywów ubiegania się o zawieszenie spłaty kolejnych rat. 

 

 

NASZA OCENA: 10/10

 

 

 

Skomentuj artykuł
captcha
~Tomasz

Czy to prawda, że BPH ma problemy z płynnością? Chciałem wziąć tam kredyt, zwodzili mnie prawie miesiąc a dzisiaj się dowiedziałem, że mają wstrzymane decyzje kredytowe do kwietnia. Trochę się martwię, bo mam tam ROR.   Odpowiedź

~kredibankPL

Potrzebujesz gotówki? z miłą chęcią pomożemy u NAS: -wniosek przez internet -pieniądze bez wychodzenia z domu -minimum formalności -szybka decyzji -pożyczka na dowód -kredyt samochodowy -kredyt gotówkowy -kredyt hipoteczy Złóż wniosek na stronie to nic nie kosztuje www.kredibank.pl ODDZWONIMY !!!!   Odpowiedź

~miser

wszyscy radzą, żeby jak najszybciej spłacić. No jasne. ale po drodze chciałoby się kupić nowy lepszy telewizor, komputer, telefon itp. a zarabia się przez 12 miesięcy tyle samo. wakacje kredytowe to świetne wytchnienie dla kieszeni lub właśnie możliwość dodatkowych wydatków   Odpowiedź

~plastikON

wszystko to brednie. najlepiej spłacić jak najszybciej. to znaczy nawet przed czasem. tylko sprawdzić czy dzięki temu uda się oszczędzić część odsetek. dobre banki chyba mają takie opcje, że jak wcześniej spłacasz to mniej płacisz łącznie. Mówię chyba bo kojarzy mi się że teraz banki sie wycwaniają i wcale nie chcą pieniędzy szybko u siebie z powrotem tylko chcą dłużej mieć petenta na smyczy. Wszystko kwestia banku i pod rozwagę młodych małżeństw. my z żoną swoje mamy już za sobą   Odpowiedź

~enea

"rata kapitałowo-odsetkowa" brzm poważnie ale jak to rozebrać słowotwórczo na czynniki pierwsze to widać po prostu, że w wakacje kredytowe anie spłacamy ani kapitału (jądra pożyczki) ani odsetek. A podczas karencji nie płacimy jądra a płacimy tylko odsetki. Myślę że teraz już nam się uda to zapamiętać i rozumieć   Odpowiedź

~Dafoe

zawsze było coś takiego jak wakacje kredytowe cyz to jest nowinka ostatnich lat? bo ja mam wrażenie jakby to było coś nowego ale może poprostu jescze sie na to nie natknąłem   Odpowiedź

~margot

ludzie a po co wam te mieszkania i te kredyty? zarób pożądnie żeby mieć na kupno lub zbuduj własny dom. to nie takie trudne. pan bóg zawsze pobłogosławi o ile dzieci będą i wiara będzie   Odpowiedź

~graham

to jezscze dopowiem dla jasności: nie jest tak tak, że bierzesz kredyt na 35 lat i jeszcze w trakcie średnio co 5 lat bierzesz po 3 miesiące wakacji, co daje dodatkowe 1,5 roku i wtedy kredyt byu trwał 36,5 roku. Ma być maks 35 lat i tyle   Odpowiedź

~graham

a jak są kredyty na "do 35 lat" to uwzględniają właśnie ewentualne opóźnienie całkowitej spłaty przez wakacje kredytowe. czyli bierzesz na 30 lat, ale masz w umówie, że spłata może nastąpić nawet w 35. roku co oznacza, że łącznie przez te 30 lat mogłeś sobie opóźniać spłątę dzięki wakacjom   Odpowiedź

~mallorca

no tak. w pierwszych latach karencja mija sie z celem. niewielka ulga dla portfela   Odpowiedź

~jaktaktoBahamas

haha, bank pocztowy widzę wyluzowany :) 12 miesięcy "wakacji"   Odpowiedź

~bebot

No też to tak rozumiem ale akurat po tym artykule to mi sie wcale nie rozjaśniło tylko wydało bardziej skomplikowane. już nie wiem sam ale chyba dobrze napisałes   Odpowiedź

~commodo

czyli mówiąc krótko podczas karencji płacę tylko odsetki czyli pewnie jakieś kilkadziesiąt złotych a nie kilkaset?   Odpowiedź

~wuj DR

Lepiej spłacić jak najszybciej a nie się bawić w odraczanie oto moja rada   Odpowiedź

~chechek

Alior Bank kozackie pro klienckie warunki! Łącznie 5 lat wakacji kredytowychh a jednorazowo teoretycznie można nawet na pół roku sobie odpuścić spłacanie i podrepreować domowy budżet. To jest podejście tzw frontem do klienta. Bardzo to lubię i szanuję firmy które mają takie podejście   Odpowiedź

~Naeo

Właśnie dowiedzieliśmy się że w Aliorze od 2012 roku nie ma czegoś takiego jak wakacje kredytowe...   Odpowiedź

~tgmt

ha ha no nie wiem jak wy ale ja dalej nie rozumiem roznicy miedzy karencja a wakacjami :) dobra tam chyba bede zyc bez tej wiedzy   Odpowiedź

~host

Werka - no pewnie, można i to wielokrotnie! Co 12 miesięcy w niektórych bankach jest możliwość sobie robić "jeden miesiąc wolnego". Albo rzadziej ale dłuższy okres "odpoczynku", w alior bank jak piszą nawet pół roku możesz sobie jednorazowo "odpocząć"   Odpowiedź

~Bradley

Żenada to jest w bankach obu PKO i w BGŻ (dobrze, że w artyukule o tym napisaliście) za wakacje kredytowe się płaci. Przecież to jest zaprzeczenie definicji wakacji kredytowych! Chodiz o to żeby przez pewien czas mogła "kieszeń odpocząć" a nie żeby płacić za to - żeby móc nie płacić. Paradoks!   Odpowiedź

~Werka

aha, ale rozumiem że to kilka razy można? bo się bałam że to tylko raz w życiu to trochę słaba opcja by była choć wiadomo że dobre i to   Odpowiedź

~bla

zależy od banku konkretnego   Odpowiedź

~werka

w czasie 30 lat kredytu ile można zrobić sobie wakacji kredytowych?   Odpowiedź

~Nazareth

Zawsze myślałem, że karencja w spłacie i wakacje to jedno i to samo :)   Odpowiedź