Co to są wakacje kredytowe ?

Co to są wakacje kredytowe ?

author
Dominika Sobieraj
18 kwietnia 2018
Kiedy bierzemy kredyt, spodziewamy się, że jego spłata przebiegnie bezproblemowo. Nie wszystko jednak da się przewidzieć - nagłe problemy finansowe mogą zdarzyć się każdemu. Jeżeli nie jesteśmy w stanie terminowo spłacić zobowiązania, możemy skorzystać z tzw. wakacji kredytowych, czyli odroczenia w spłacaniu rat kredytowych.

Na czym polegają wakacje kredytowe, czym różnią się od karencji i czy opłaca się odroczyć spłatę comiesięcznych zobowiązań? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule. 

Spis treści: 
1. Czym są wakacje kredytowe? 
2. Wakacje kredytowe a karencja.
3. Warunki skorzystania z wakacji kredytowych. 
4. Czym skutkują wakacje kredytowe? 
5. Mechanizm wakacji kredytowych. 
6. Czym jest karencja?
7. Koszt wakacji kredytowych. 
8. Czy wakacje kredytowe się opłacają? 
9. Jak zawiesić spłatę rat kredytowych? 
10. Wakacje kredytowe w polskich bankach (sprawdź warunki otrzymania wakacji kredytowych w PKO BP, Banku BPH, BGŻ BNP Paribas, Alior Banku, Banku Pekao S.A., Banku Pocztowym, mBanku, Eurobanku, Banku Zachodnim WBK, Credit Agricole, ING Banku Śląskim, Deutsche Banku). 

Wakacje kredytowe polegają na całkowitym odroczeniu spłaty całej raty kapitałowo – odsetkowej. Oznacza to w praktyce, że nie będziemy musieli w czasie tych wakacji spłacać ani samej raty, ani naliczonej do niej odsetek. Odroczenie – zarówno w przypadku kredytów hipotecznych, jak i gotówkowych – wyznaczane jest na określoną liczbę miesięcy. Niestety musimy mieć na uwadze to, że wiele banków, posiadających w swojej ofercie możliwość skorzystania z wakacji kredytowych, utożsamia odroczenie w spłacie z karencją, która odnosi się jedynie do części kapitałowej (co oznacza, że spłata odsetek nadal będzie nas obowiązywała).

Ma to szczególne znaczenie w kontekście różnic między tymi pojęciami, ponieważ w trakcie trwania karencji kredytobiorca nie jest zwolniony od spłaty części odsetkowej miesięcznej raty kredytu, w przeciwieństwie do wakacji kredytowych, w trakcie których kredytobiorca jest zwolniony z opłacania całej miesięcznej kwoty raty kredytowej.

Podsumujmy:
– w przypadku wakacji kredytowych nie spłacamy ani raty, ani odsetek,

– w przypadku karencji nie spłacamy raty, ale musimy spłacić odsetki. 

Kiedy można skorzystać z wakacji?

Warunki skorzystania z wakacji kredytowych są bardzo zróżnicowane i zależą od banku, w którym spłacamy kredyt. W większości przypadków „wyjechać na wakacje kredytowe" mogą jedynie ci kredytobiorcy, którzy regularnie i terminowo spłacają swoje zobowiązania. Odroczyć spłatę kolejnej raty kredytowej można bowiem po spłaceniu minimum pierwszych 12 rat kredytowych. Innymi słowy, z wakacji kredytowych można skorzystać dopiero po roku od zaciągnięcia kredytu i spłacania go w terminie.

Na jaki okres przyznawane są wakacje? 

W tym przypadku dużą rolę odgrywają wewnętrzne procedury banku, który indywidualnie określa maksymalny okres trwania odroczenia spłaty (liczbę miesięcy wolnych od spłaty rat) oraz częstotliwość korzystania z wakacji kredytowych, czyli ile razy w ciągu trwania całej umowy kredytowej można odroczyć spłatę rat kredytowych.


 

Przede wszystkim musimy pamiętać, że wakacje kredytowe nie zwalniają nas z obowiązku uregulowania odroczonych rat – musimy to zrobić w najbliższej przyszłości, zaraz po zakończeniu wakacji kredytowych. Opcje są dwie: skorzystanie z wakacji kredytowych wiąże się albo z wydłużeniem okresu kredytowania, albo ze zwiększeniem kolejnych miesięcznych rat kredytowych. W obu przypadkach jednak należy liczyć się ze wzrostem całkowitego kosztu kredytu poprzez zwiększenie kosztów odsetkowych (w niektórych bankach istnieje możliwość wynegocjowania warunków odroczenia spłaty w kontekście wysokości kolejnych rat lub okresu kredytowania).

Przykład: Odroczenie spłaty kredytu hipotecznego na 3 miesiące będzie wiązało się z zaistnieniem jednego z dwóch wariantów:

1) Wzrośnie wysokość kolejnych rat kredytowych po zakończeniu wakacji kredytowych przy niezmienionym okresie kredytowania. Całkowita kwota trzech odroczonych miesięcznych rat zostanie wówczas dodana do pozostałych rat kredytowych i rozłożona w sposób proporcjonalny (lub na określoną liczbę rat – każdy bank podchodzi do tej kwestii indywidualnie), zarówno w przypadku rat stałych, jak i malejących. Wzrost wartości kolejnych rat zależy w głównej mierze od liczby rat, które pozostały nam jeszcze do spłaty (im więcej rat pozostało nam do spłaty, tym mniej wzrośnie kwota kolejnych rat, które będziemy musieli spłacić)

2) Zostanie wydłużony okres kredytowania, a kwota pozostałych miesięcznych rat pozostanie niezmieniona. Wydłużenie okresu spłaty kredytu co prawda nie spowoduje zwiększenia wysokości miesięczny raty, ale zwiększy całkowity koszt kredytu. Innymi słowy, miesięcznie będzie płacić tyle samo, ale dłużej. 

Jeżeli spłacamy kredyt, który został zaciągnięty na maksymalny okres, opcja druga nie będzie możliwa, a zatem w takim przypadku wzrośnie kwota kolejnych rat. Oprócz wyżej wymienionych sposobów banki mogą również doliczyć niezapłacone raty do ostatniej raty przewidzianej w umowie kredytowej. Wiele banków zapewnia także indywidualne podejście do klientów w sprawie wakacji kredytowych, umożliwiając przy tym negocjacje co warunków spłaty odroczonych rat.

Niektóre banki nie posiadają w swojej ofercie możliwości skorzystania z wakacji kredytowych. W takich przypadkach odroczenie spłaty rat kredytowych można uzyskać również dzięki tzw. karencji. Warto pamiętać jednak o tym, że karencja nie jest tożsama z wakacjami kredytowymi. Umożliwia ona odroczenie jedynie części kapitałowej raty kredytu.

Nie spłacamy rat, ale odsetki tak
 

W trakcie trwania karencji jesteśmy zobowiązani do terminowego spłacania części odsetkowej, która zarówno w przypadku rat stałych, jak i malejących, jest najwyższa w pierwszych latach trwania umowy. Na  początku okresu kredytowania część odsetkowa miesięcznej raty stanowi nawet ¾ całej raty kredytowej, dlatego odroczenie części kapitałowej w pierwszych latach umowy kredytowej nie jest rekomendowane ze względu na niską opłacalność takiego rozwiązania.

Karencja nie zawsze się opłaci 
 

Odroczenie spłaty miesięcznej raty dzięki karencji może być rozsądnym rozwiązaniem, ale dopiero w późniejszym etapie trwania umowy, ze względu na fakt, że mniej więcej w połowie okresu kredytowania część kapitałowa zaczyna przeważać nad częścią odsetkową. Sytuacja wygląda nieco lepiej w przypadku kredytów z ratami malejącym. Wówczas relacja między częścią kapitałową a częścią odsetkową zmienia się na korzyść tej pierwszej odrobinę szybciej.

Czas trwania karencji 

Podobnie jak w przypadku wakacji kredytowych, okres trwania karencji uzależniony jest od regulaminu przewidzianego w umowie i przepisów ustalanych przez bank. Z odroczenia spłaty części odsetkowej można skorzystać raz na rok lub raz na cały okres trwania umowy kredytowej. Czas zawieszenie spłaty rat kredytowych może wynieść od jednego miesiąca do nawet roku. Mechanizm funkcjonowania karencji nie różni się szczególnie od wakacji kredytowych. Zawieszenie części kapitałowej wiąże się ze spłatą ich w przyszłości w postaci wydłużenia okresu kredytowania lub zwiększenia wysokości przyszłych rat.

Wnioskowanie o wakacje kredytowe w większości banków jest bezpłatne, niektóre pobierają jednak opłaty związane ze zmianą harmonogramu spłaty kredytu, wprowadzeniem aneksu do umowy. O wiele istotniejsza jest jednak kalkulacja kosztów pod kątem zmian w umowie kredytowej, jakie następują wskutek odroczenia spłaty rat kredytowych.

O ile wzrosną koszty odsetkowe w przypadku skorzystania z wakacji kredytowych (zawieszenia spłaty całej raty kapitałowo odsetkowej) na okres 6 miesięcy? W przypadku kredytu hipotecznego zaciągniętego na 30 lat na kwotę 300 tys. zł, skorzystanie z wakacji kredytowych 3 lata po zawarciu umowy kredytowej miesięczna rata może wzrosnąć o kilka procent (około kilkadziesiąt złotych). 

W analogicznym przykładzie skorzystanie z karencji w spłacie, czyli odroczenia części kapitałowej miesięcznej raty będzie wiązało się ze wzrostem miesięcznej raty zaledwie o około 1%. Korzyść jednak z takiego rozwiązania będzie niewielka, ze względu na fakt, że w kredycie hipotecznym zaciągniętym na okres 30 lat udział części odsetkowej w trzecim roku trwania umowy będzie wynosił aż 75% kwoty miesięcznej raty. W trakcie trwania karencji będziemy wówczas płacić zaledwie 25% mniej niż dotychczas. Dopiero w połowie trwania okresu kredytowania relacja między częścią odsetkową, a kapitałową zaczyna się równoważyć. Są to jednak jedynie obliczenia orientacyjne. W aktualnej sytuacji (rekordowo niskie stopy procentowe) udział części kapitałowej w całkowitej kwocie raty kredytowej zwiększa się na korzyść kredytobiorców, choć dynamika tych zmian jest stopniowa.

Ponadto zarówno w przypadku wakacji kredytowych, jak i karencji, istnieje możliwość wydłużenia okresu spłaty (wydłużenie umowy kredytowej nie wpłynie wówczas na wysokość następnych rat po upływie karencji lub wakacji kredytowych).

Opłacalność wakacji kredytowych i karencji jest kwestią dyskusyjną. Wiele osób sięga po takie rozwiązania w przypadku pojawienia się nagłych problemów finansowych (utrata pracy, sezonowość dochodów, gwałtowny wzrost miesięcznej raty spowodowanej wzrostem kursu franka szwajcarskiego). Warto jednak pamiętać o tym, że jak mówi znane nam wszystkim porzekadło – co odwlecze, to nie uciecze. Odroczone raty kredytowe będzie trzeba w przyszłości spłacić.

W celu zawieszenie spłaty rat kredytowych należy złożyć wniosek do banku o udzielenie wakacji kredytowych lub karencji w terminie przewidzianym w regulaminie umowy kredytowej. We wniosku nie trzeba podawać przyczyny ani motywów ubiegania się o zawieszenie spłaty kolejnych rat. Wniosek taki znajdziemy zazwyczaj na stronie internetowej naszego banku.

Wakacje kredytowe w PKO BP

W PKO Banku Polskim można skorzystać z wakacji kredytowych jedynie na okres jednego miesiąca, raz w ciągu jednego roku kalendarzowego. Warunkiem wydania pozytywnej decyzji banku o przyznaniu wakacji kredytowych jest terminowe i regularne spłacanie zobowiązania w przeszłości. Jeśli wcześniej zdarzyło się, że Klient spóźnił się z płatnością, może nie otrzymać zgody na wakacje kredytowe. Klienci banku PKO nabywają prawo do skorzystania z wakacji kredytowych po upływie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia umowy kredytowej.


Wakacje kredytowe w Banku BPH

Bank BPH oferuje przerwę w spłacie rat kredytowych na okres miesiąca. Minimalny czas, który musi minąć od jednych do drugich wakacji to 12 miesięcy. Dodatkowo rodzicom, którym urodziło się dziecko (lub je adoptowali) umożliwia zawieszenie w spłacie rat kredytowych na okres 3 miesięcy (należy wówczas 6 miesięcy przez planowanym porodem lub orzeczeniem sądu złożyć wniosek o odroczenie spłaty rat kredytowych).
 


Wakacje kredytowe w banku BGŻ BNP Paribas 

BGŻ BNP Paribas oferuje możliwość zawieszenia w całym okresie kredytowania maksymalnie 12 rat kapitałowo-odsetkowych z zastrzeżeniem, iż zawieszenie to nie może być jednorazowo dłuższe niż 2 miesiące i zarazem nie może występować częściej niż co 12 miesięcy. Wakacje kredytowe dla Klientów tego banku dostępne są:

1) po zapłaceniu przez Kredytobiorcę minimum trzech rat kapitałowo-odsetkowych,
2) w przypadku braku zaległości z tytułu spłaty odsetek lub kapitału na moment wnioskowania i w czasie podejmowania decyzji przez Bank,
3) po złożeniu pisemnego wniosku przez Kredytobiorcę na min. 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wakacji kredytowych.


Wakacje kredytowe w Alior Banku

Klienci Alior Banku w ramach wakacji kredytowych mogą wnioskować o zawieszenie 1, 2 lub 3 kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych. Dotyczy to zarówno rat równej wysokości, jak i rat malejących. Wakacje kredytowe w Alior Banku są całkowicie bezpłatne. 

Jeżeli skorzystamy z wakacji kredytowych w Alior Banku, okres kredytowania zostanie automatycznie wydłużony – zastrzeżenie jest jednak takie, że całkowity czas kredytowania nie może być dłuższy niż 10 lat. Klient korzystający z wakacji w ramach jednej dyspozycji może skorzystać z odroczenia ciągłego lub podzielić je na kilka okresów. Dyspozycja o zawieszeniu spłaty kredytu w Alior Banku musi być złożona najpóźniej na 3 dni robocze przed planowaną datą płatności najbliższej raty. Z oferty wakacji kredytowych w Alior Banku mogą skorzystać osoby, które w czasie okresu kredytowania nie miały problemu ze spłatą. 


Wakacje kredytowe w Banku Pekao S.A.

W banku Pekao można zawiesić spłatę rat kapitałowo-odsetkowych na okres nawet 12 miesięcy, maksymalnie 2 razy w ciągu całego okresu kredytowego. Bank ten oferuje także trzymiesięczną karencję na start. 


Wakacje kredytowe w Banku Pocztowym

Bank Pocztowy dysponuje najbardziej liberalnymi kryteriami w kontekście wakacji kredytowych. Maksymalny okres zawieszenia w spłacie rat kredytowy wynosi aż 18 miesięcy. Warunkiem skorzystania z wakacji kredytowych w Banku Pocztowym jest terminowa spłata rat kredytowych przynajmniej w ciągu ostatniego roku od dnia złożenia wniosku. Żeby skorzystać z zawieszenia spłaty wniosek należy złożyć 10 dni przed terminem spłaty kolejnej raty.


Wakacje kredytowe w mBanku

W mBanku nie można skorzystać z wakacji kredytowych, ale za to bank oferuje Klientom karencję – spłatę raty kapitałowej można odłożyć nawet na 3 miesiące. Okres ten nie powoduje wydłużenia okresu kredytowania – kapitał pozostały do spłaty jest rozkładany na pozostałe raty. Z karencji w mBanku można skorzystać po terminowej spłacie 6 rat kapitałowo-odsetkowych.


Wakacje kredytowe w Eurobanku

Eurobank zezwala Klientom na miesięczne wakacje kredytowe. Pierwszy wniosek może zostać złożony po terminowej spłacie sześciu pierwszych rat kredytu. Wniosek o wakacje kredytowe trzeba złożyć najpóźniej na 3 dni przed planowym terminem spłaty kolejnej raty. Po zastosowaniu zmian, wydłuży się okres kredytowania.  


Wakacje kredytowe w Banku Zachodnim WBK 

W Banku Zachodnim WBK również można skorzystać z wakacji kredytowych, jednakże dopiero po pół roku od uruchomienia kredytu. O zawieszenie spłaty można wnioskować wielokrotnie, lecz wspólny okres wakacji może wynosić maksymalnie 6 miesięcy. 


Wakacje kredytowe w Credit Agricole 

Credit Agricole oferuje swoim Klientom możliwość skorzystania i z wakacji kredytowych i z karencji. Zawieszenie spłaty kredytu możliwe jest na 1 miesiąc kalendarzowy w każdym roku trwania umowy kredytu hipotecznego, jednakże okres ten zaczynamy liczyć od drugiego roku kredytowania. W przypadku karencji, maksymalny okres to 12 miesięcy w przypadku kredytowania zakupu nieruchomości na rynku wtórnym, remoncie i nawet do 36 miesiący w przypadku zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym albo w budowy domu. 


Wakacje kredytowe w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski nie oferuje Klientom wakacji kredytowych.


Wakacje kredytowe w Deutsche Banku

Maksymalny okres wakacji kredytowych w Deutsche Banku to 6 miesięcy w całym okresie kredytowania (jednorazowo zawieszenie może objąć maksymalnie 3 raty). Z wakacji można skorzystać po terminowym i regularnym spłaceniu 12 rat kapitałowo-odsetkowych. Kolejne wakacje mogą zostać udzielone, jeżeli po spłaceniu poprzednich, Kredytobiorca spłacił już terminowo kolejne 12 rat kapitałowo-odsetkowych. 


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Tomasz
Tomasz
2016-03-21 16:16:41

Czy to prawda, że BPH ma problemy z płynnością? Chciałem wziąć tam kredyt, zwodzili mnie prawie miesiąc a dzisiaj się dowiedziałem, że mają wstrzymane decyzje kredytowe do kwietnia. Trochę się martwię, bo mam tam ROR.

kredibankPL
kredibankPL
2015-06-14 16:19:08

Potrzebujesz gotówki? z miłą chęcią pomożemy u NAS: -wniosek przez internet -pieniądze bez wychodzenia z domu -minimum formalności -szybka decyzji -pożyczka na dowód -kredyt samochodowy -kredyt gotówkowy -kredyt hipoteczy Złóż wniosek na stronie to nic nie kosztuje www.kredibank.pl ODDZWONIMY !!!!

Podobne artykuły

Nowa usługa w Żabkach – wpłatomat
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
28 lutego 2020

Nowa usługa w Żabkach – wpłatomat

Santander Bank Polska w Strzegomiu
Oddziały
author
Patryk Byczek
21 maja 2019

Santander Bank Polska w Strzegomiu

Kredyt samochodowy Goleniów
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
07 grudnia 2017

Kredyt samochodowy Goleniów

Alior Bank w Żorach
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
03 lipca 2019

Alior Bank w Żorach

Inflacja cenowa – komunikat GUS
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
16 stycznia 2019

Inflacja cenowa – komunikat GUS

Porównaj