Jak złożyć reklamację w BGŻ BNP Paribas ?

Jak złożyć reklamację w BGŻ BNP Paribas ?

author
Aneta Jankowska
30 listopada 2016
Jesteś niezadowolony z obsługi lub produktu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ? Uważasz że bank działa niezgodnie z przepisami? Sprawdź jak najszybciej złożyć reklamację.

 
Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku.
 
Przykładowe tematy poruszane w reklamacjach:
 
– niesłuszne naliczenie opłaty za konto
– błędne zaksięgowanie przelewu
– niewłaściwe zachowanie pracownika banku
– przekazanie sprawy do komornika
– nieautoryzowane operacje na karcie
– przekazanie naszych danych do BIK
 

.

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ W BGŻ BNP Paribas ?

 
Reklamację można złożyć w:

1) Dowolnym oddziale banku

W formie ustnej lub pisemnej.
 


2) Listownie

Na adres:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 
Zespół Obsługi Reklamacji i Opinii Bankowych 
ul. Armii Krajowej 28 
30-150 Kraków 


 
3) Telefonicznie

Numer infolinii: 801 321 123 
Dla dzwoniących z zagranicy: +48 22 566 99 99 

 


4) Elektronicznie

Za pośrednictwem systemu bankowości internetowej [email protected] lub [email protected]

Reklamację można złożyć też przez formularz dostępny na stronie: http://www.bgzbnpparibas.pl

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA ?

Bank nie podaje konkretnych informacji, co powinno znaleźć się w składanej reklamacji.

ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ 

Odpowiedź na reklamacje udzielana jest nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 
W "szczególnie skomplikowanych przypadkach", uniemożliwiających rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, bank informuje o tym fakcie wraz ze wskazaniem:

– przyczyny opóźnienia,
– okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
– przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 

W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację w Banku BGŻ BNP Paribas ?

Odpowiedź na reklamacje otrzymamy:

– w formie pisemnej

– za pomocą bankowości internetowej.
 
Bank na wniosek klienta udziela odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres wskazany zgodnie z umową.

 O ile nie zgadzamy się z odpowiedzią lub chcemy przekazać dodatkowe informacje do rozpatrzonej sprawy, możemy się odwołać pisemnie, składając kolejne zgłoszenie do banku, na adres wskazany w otrzymanej odpowiedzi.
 
Niezależnie od złożonej reklamacji można również dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.
 
Pomoc, w tym na drodze polubownej, można uzyskać kierując sprawę do:

– Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich
– Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego
– Rzecznika Finansowego
– Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów, świadczących bezpłatną pomoc prawną w sprawach indywidualnych.

Co powinno być w odpowiedzi na reklamację
 
Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:
 
– Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)
– Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy
– Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację
– W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

KredytOK w Opolu
Oddziały
autor wpisu
Marta-Bogacka-Nowak
04 lutego 2017

KredytOK w Opolu

Kredyt konsolidacyjny Sosnowiec
Kredyty miasta
author
Aleksandra Gościnna
19 stycznia 2022

Kredyt konsolidacyjny Sosnowiec

PKO BP w Sławnie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
23 lipca 2019

PKO BP w Sławnie

Zadłużony jak Krzysztof i Anna
Wpisy
autor wpisu
Sienkiewicz
14 stycznia 2016

Zadłużony jak Krzysztof i Anna

E-doręczenia doprowadzą do bankructwa Poczty Polskiej?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
01 sierpnia 2019

E-doręczenia doprowadzą do bankructwa Poczty Polskiej?

Kredyt samochodowy Płock
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
06 listopada 2017

Kredyt samochodowy Płock

Porównaj