Jak złożyć reklamację w Banku Pocztowym

Jak złożyć reklamację w Banku Pocztowym

author
Aneta Jankowska
08 listopada 2016
Jeśli jesteś niezadowolony z usługi w Banku Pocztowym S.A., to możesz złożyć reklamację. Sprawdź jak zrobić to szybko i poprawnie.

 
Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku. 
 
Reklamację można złożyć np. w sprawie:

– niesłusznie naliczonej opłaty za konto
– błędnie zaksięgowanego przelewu
– niewłaściwego zachowania pracownika banku
– przekazania sprawy do komornika
– nieautoryzowanej operacji na karcie
– przekazania naszych danych do BIK
  

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ W BANKU POCZTOWYM

Reklamację można złożyć w:

1) Dowolnym oddziale banku lub placówce pocztowej

Reklamację można złożyć w formie ustnej lub pisemnej. 

Bank na podstawie reklamacji złożonej w placówce sporządza protokół. 


2) Listownie
 
Przesyłając list na adres: 

Wydział Obsługi Reklamacji Banku Pocztowego S. A.
ul. Jagiellońska 17
85-959 Bydgoszcz 


3) Telefonicznie

Numer infolinii:  801100500 lub (52) 34 99499


4) Elektronicznie

– za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Banku – www.pocztowy.pl

– drogą mailową na adres: [email protected]
.

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA W BANKU

Reklamacja powinna zawierać:

– dane identyfikacyjne (osoba fizyczna powinna podać: imię, nazwisko oraz PESEL; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej powinna podać: nazwę oraz NIP/REGON)
– aktualne dane adresowe
– treść zastrzeżenia ze wskazaniem produktu/usługi, której dotyczy
 

Bank może zwrócić się z prośbą o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

Jeśli klient potrzebuje potwierdzenia złożenia reklamacji, to bank potwierdza ten fakt w formie pisemnej lub w inny uzgodniony sposób.

  

ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ W BANKU POCZTOWYM

Bank rozpatruje reklamację niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania. W "szczególnie skomplikowanych przypadkach" ,uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej bank musi poinformować klienta o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Do zachowania terminów wystarczy wysłanie przez Bank odpowiedzi przed ich upływem.

W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację w Banku Pocztowym S.A. ?

Bank poinformuje Klienta o wyniku reklamacji w formie:

– pisemnej

– za pomocą innego trwałego nośnika informacji.

Na wniosek klienta odpowiedź na reklamację może zostać przekazana pocztą elektroniczną.

O ile nie zgadzamy się z wynikiem reklamacji, mamy prawo do zwrócenia się do sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego i wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jak i do właściwego miejscowo sądu powszechnego w celu rozstrzygnięcia sporu. 

Co powinno być w odpowiedzi na reklamację ?
 
Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:
 
1) Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)

2) Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy

3) Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację

4) W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Ewa

Przy założeniu konta w Banku Pocztowym nie zostałam poinformowana, że w przypadku wypłaty własnych pieniędzy z konta oszczędnościowego będę musiała dodatkowo uiścić kwotę w wysokości 10 PLN . Moje pytanie brzmi za co ...????

Klientka

Otóż chodzi o bank pocztowy w Lesznie przy ulicy słowiańskiej

Klientka

Ja od wielu lat korzystam z usług tego banku i kontakt bezpośredni to jest żenada.byloby dużo pisać.ale z taką bezczelnością jak się dzisiaj spotkałam.otiz o 12.20 byłam w banku pocztowym przy ulicy słowiańskiej.w zaułku siedzi niezadowolona pani z ponura mina.mowie że chciałabym coś załatwić s pani na to że nie działa drukarka.chyba że ja ją naprawie.zdenerwowsaam się i mówię że od tego są fachowcy.na to ona że mogę przyjść w piątek a przecież dziś środa.czyli pani ponura dwa dni weźmie pieniądze za nudę.a ja jako klientka tylko jej zaklocilam spokój.nylam zlikwidować konto i to jest kolejny argument za

Monika

Uważajcie z konta kradnie bank pieniądze bo mi ukradli

Monika

Oszuści okradają ludzi

Podobne artykuły

Apple Pay dla wszystkich klientów Banków Spółdzielczych
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
16 września 2019

Apple Pay dla wszystkich klientów Banków Spółdzielczych

Kredyt z gwarancją de minimis w Idea Banku
Wpisy
author
Aneta Jankowska
13 czerwca 2015

Kredyt z gwarancją de minimis w Idea Banku

Kredyt samochodowy Żary
Wpisy Inne
author
Aneta Jankowska
23 listopada 2017

Kredyt samochodowy Żary

Deutsche Bank w Radomiu
Oddziały
author
Aneta Jankowska
16 listopada 2017

Deutsche Bank w Radomiu

Kredyt hipoteczny Bydgoszcz
Kredyty miasta
author
Aneta Jankowska
02 lutego 2022

Kredyt hipoteczny Bydgoszcz

Lombardy w Legionowie
Lombardy
author
Aneta Jankowska
22 marca 2022

Lombardy w Legionowie