Jak złożyć reklamację w Banku Pocztowym

Jak złożyć reklamację w Banku Pocztowym

author
Aneta Jankowska
08 listopada 2016
Jeśli jesteś niezadowolony z usługi w Banku Pocztowym S.A., to możesz złożyć reklamację. Sprawdź jak zrobić to szybko i poprawnie.

 
Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku. 
 
Reklamację można złożyć np. w sprawie:

– niesłusznie naliczonej opłaty za konto
– błędnie zaksięgowanego przelewu
– niewłaściwego zachowania pracownika banku
– przekazania sprawy do komornika
– nieautoryzowanej operacji na karcie
– przekazania naszych danych do BIK
  

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ W BANKU POCZTOWYM

Reklamację można złożyć w:

1) Dowolnym oddziale banku lub placówce pocztowej

Reklamację można złożyć w formie ustnej lub pisemnej. 

Bank na podstawie reklamacji złożonej w placówce sporządza protokół. 


2) Listownie
 
Przesyłając list na adres: 

Wydział Obsługi Reklamacji Banku Pocztowego S. A.
ul. Jagiellońska 17
85-959 Bydgoszcz 


3) Telefonicznie

Numer infolinii:  801100500 lub (52) 34 99499


4) Elektronicznie

– za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Banku – www.pocztowy.pl

– drogą mailową na adres: [email protected]
.

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA W BANKU

Reklamacja powinna zawierać:

– dane identyfikacyjne (osoba fizyczna powinna podać: imię, nazwisko oraz PESEL; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej powinna podać: nazwę oraz NIP/REGON)
– aktualne dane adresowe
– treść zastrzeżenia ze wskazaniem produktu/usługi, której dotyczy
 

Bank może zwrócić się z prośbą o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

Jeśli klient potrzebuje potwierdzenia złożenia reklamacji, to bank potwierdza ten fakt w formie pisemnej lub w inny uzgodniony sposób.

  

ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ W BANKU POCZTOWYM

Bank rozpatruje reklamację niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania. W "szczególnie skomplikowanych przypadkach" ,uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej bank musi poinformować klienta o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Do zachowania terminów wystarczy wysłanie przez Bank odpowiedzi przed ich upływem.

W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację w Banku Pocztowym S.A. ?

Bank poinformuje Klienta o wyniku reklamacji w formie:

– pisemnej

– za pomocą innego trwałego nośnika informacji.

Na wniosek klienta odpowiedź na reklamację może zostać przekazana pocztą elektroniczną.

O ile nie zgadzamy się z wynikiem reklamacji, mamy prawo do zwrócenia się do sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego i wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jak i do właściwego miejscowo sądu powszechnego w celu rozstrzygnięcia sporu. 

Co powinno być w odpowiedzi na reklamację ?
 
Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:
 
1) Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)

2) Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy

3) Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację

4) W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Klientka z Bielska
Klientka z Bielska
2022-12-18 11:57:46

Złozoną mam upadłość konsumencką Bank zablokował mi środki z świadczenia wychowawczego 500+ i świadczenia integracyjnego Co są środkami chronionymi ustawowo Dziął egzekucji zachował jakby był ponad prawem i ustawami Sytuacja ta odbiła się na moim zdrowiu bo leczę się na depresje Nadszarpneła relacje moją z syndykiem i właścicielem mieszkania które wynajmuje Nie miałam możliwości zapłacić terminowo zobowiazań czynszowych co zgodnie z umową mogłoby skutkować wypowiedzeniem umowy najmu i zostałaby mojap rodzina bez dachu nad głową przed świętami Pracownik działu egzekucji nie zna się na przepisach ustawach miesza się w sprawy które nie dotyczą banku Bo składając sprawę o upadłość sama się dobrowolnie zobowiązuje do spłat syndykowi rat które dopiero ma mi ustalić sąd bo jeszcze sprawa nie doszła tego etapu I syndyk narazie realnie nie może nic ściagać a już napewno nie wolno ruszać środków chronionych z świadczeń A do tego wszystkiego mam zablokowaną kartę za ktorą naliczane są mi opłaty

Podobne artykuły

BNP Paribas oddziały w Brzegu
Oddziały
author
Patryk Byczek
21 kwietnia 2019

BNP Paribas oddziały w Brzegu

Chwilówki Olesno
Chwilówki miasta
author
Patryk Byczek
31 marca 2022

Chwilówki Olesno

Nowy prezes Deutsche Banku
Wpisy
author
Aneta Jankowska
09 kwietnia 2018

Nowy prezes Deutsche Banku

Kredyt samochodowy Opole
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
06 listopada 2017

Kredyt samochodowy Opole

Alior Bank w Drawsku Pomorskim
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
17 lipca 2019

Alior Bank w Drawsku Pomorskim

PKO BP w Starachowicach
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
01 sierpnia 2019

PKO BP w Starachowicach

Porównaj