Jeśli jesteś niezadowolony z usługi lub niesłusznie naliczono ci opłaty na koncie w Banku PKO BP, złóż reklamację. Sprawdź jak to zrobić.

Autor: Aneta Jankowska
Dodano: 04.11.2016
Udostępnij:

 
Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku. 
 
Reklamację można złożyć np. w sprawie:

– niesłusznie naliczonej opłaty za konto
– błędnie zaksięgowanego przelewu
– niewłaściwego zachowania pracownika banku
– przekazania sprawy do komornika
– nieautoryzowanej operacji na karcie
– przekazania naszych danych do BIK
  

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ W PKO BP

Reklamację można złożyć w:

1) Dowolnym oddziale banku

Reklamację można złożyć w formie ustnej lub pisemnej. 


2) Listownie

Przesyłając list na adres: 

a) wybranego oddziału – adresy dostępne są na stronie internetowej: www.pkobp.pl w zakładce "Placówki i bankomaty",

b) Biura Relacji z Klientami w Centrum Obsługi Klienta Detalicznego Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, 
ul. Nowogrodzka 35/41
00-950 Warszawa

c) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
ul. Puławska 15
00-975 Warszawa


3) Telefonicznie

Numer infolinii: 800 302 302 lub 801 36 36 36
Dla dzwoniących z zagranicy: +48 81 535 65 65 lub +48 81 535 60 50 


4) Za pośrednictwem serwisów bankowości elektronicznej

Za pomocą iPKO, iPKO Biznes, Inteligo, poprzez kontakt telefoniczny z konsultantem (przez całą dobę):
– serwisu telefonicznego iPKO – dla dzwoniących w Polsce: 800 302 302 lub w dla osób dzwoniący z zagranicy: +48 81 535 60 60
– Infolinii Inteligo – dla dzwoniących w Polsce: 800 121 121 oraz z zagranicy: +48 81 535 67 89

Korporacje i Samorządy korzystające z iPKO Biznes oraz klienci korzystający z Multicash i PKO eConnect powinni zgłosić reklamację za pomocą kontaktu telefonicznego z Zespołem Wsparcia Bankowości Elektronicznej: 801 36 36 36 lub +48 61 855 94 94
 

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA DO PKO BP

Reklamacja powinna zawierać:

– dane identyfikacyjne Klienta (imię, nazwisko i PESEL, w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – nazwę oraz REGON lub NIP), 
– aktualne dane adresowe, 
– w miarę możliwości numer rachunku bankowego Klienta lub karty płatniczej Klienta, której dotyczy reklamacja oraz treść zastrzeżenia dotyczącego produktów lub innych świadczonych usług

Bank może zwrócić się do klienta z prośbą o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli ich uzyskanie będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

Jeśli klient będzie potrzebował potwierdzenia złożenia reklamacji w formie pisemnej lub w inny uzgodniony sposób, to bank wyda takie zaświadczenie.
 

ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ W PKO BP

Kiedy dostaniemy odpowiedź na reklamację w PKO BP 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, bank ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji od czasu jej złożenia. 

W “szczególnie skomplikowanych” przypadkach bank ma 60 dni na rozpatrzenie reklamacji (w przypadku osób fizycznych), ale musi o tym poinformować klienta. W przypadku innych klientów termin ten nie może przekroczyć 90 dni. 

 
W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację w PKO BP
 
Po rozpatrzeniu reklamacji klient zostanie poinformowany o jej wyniku w formie papierowej lub za pomocą “innego trwałego nośnika informacji”.

Klient zostanie powiadomiony przez pocztę elektroniczną jedynie na jego wcześniejszy wniosek.

O ile nie zgadzamy się z wynikiem reklamacji, mamy prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z bankiem.

Co powinno być w odpowiedzi na reklamację
 
Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:
 
1) Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)
2) Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy
3) Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację
4) W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.
 

Komentarze (7)

Jestem Klientem tego banku od 25 lat i właśnie będę rezygnowała z jego usług. Zgłosiłam próbę wyłudzenia środków z mojego konta , mieli je zablokować żeby nie wyszły a 36 h później sami pomogli oszustom , zrealizowali przelew.

W szczecinie na ulicy jasnej istnieje Wasz bank. Mam pytanie kto weryfikuje kompetencje obsługi kientów? Bo obsługa trzyma co najmniej 0.5 godz każdego. To najgorszy bank w Szczecinie.To nie tylko moja opinia. Czy ktoś ma to zareguje? Może w tym czasie jakaś jest prywata, zamiast wykonywać obowiązki lub trzeba ponowne przeszkolenie.Kierownictwo nie interesuje co sie dzieje w banku
Klient

Niektórzy z piszących poniższe komentarze są upośledzeni tak samo, jak ich opinie kierowane do banku…

Marek balikowski, 2 maja 2019 o 11:36

Dlaczego PKO bp przekazuje całość mojego wynagrodzenia nie uwzględniając kwoty wolnej od zajęć oraz informacje komornika o nieistniejących zajęciach z powazaniem klient

Pko BP to bank dla starych dziadków. Nie ma mnie już w PL 4 lata a jakąś słodką idiotka napisała że mam konto oszczędnościowe i cały czas przychodzą mi reklamy marketingowe na zły adres jak zamknęłam konto!!! Debile do 2.

GLUPKI Z PKO, nauczcie she obslugi klienta- szczegolnie zarzadzajacy- calkowici idiocy odcieci od rzeczywistosci!

spałek @1953.pl, 30 stycznia 2018 o 11:31

Szanown Panstwo , zwracałam się do Państwa o mozliwosc przeniesienia bankomatu na nasze duze osiedle w większosci ręcistów i emerytów , otrzymałam odpowiedz odmowna dlanas niezrozumiała .Nie prosimy o instalowanie drugiego bankomatu tylko przeniesienie na osiedle, gdyz w rynku jest placówka.Dziś mamy 30.012018 bankomatu całkowicie brak.Chodzi o miejscowośc Czerwieńsk/ Zielonej Góry.Moje pismo było z dnia 12.12.2017.Teraz już wiem , że jesteście bardzo życzliwi .dla osób starszych,wyrozumiali i dbacie o swoich klijętów DZIĘKUJEMY.