Czy studenci mogą otrzymać kredyt hipoteczny?

Czy studenci mogą otrzymać kredyt hipoteczny?

author
Halszka Gronek
06 marca 2020

Kredyt hipoteczny jest jednym z najpoważniejszych zobowiązań w życiu każdego człowieka. Większość ludzi decyduje się na jego zacięgnięcie dopiero po osiągnięciu stabilizacji – zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Czy istnieje jednak możliwość, by o kredyt hipoteczny zawnioskował student? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w naszym dzisiejszym artykule.

Powszechnie przyjęło się sądzić, że lata spędzone na uczelni to czas szaleństwa, beztroski i swawoli. Warto jednak pamiętać, że przecież nie wszyscy studenci podchodzą do życia tak samo. Niektórzy z nich traktują etap studiów bardzo poważnie – podejmują odpowiedzialną pracę, tworzą trwałe związki i myślą o przyszłości.

W dzisiejszych czasach młodzi ludzie posiadają ogromną świadomość finansową. Wszystko to dlatego, że obecna kultura przesycona jest zachodnimi wzorcami, a kapitalizm zadomowił się w naszym kraju na dobre. Polscy studenci coraz częściej marzą o pracy na własną rękę. Decydują się na prestiżowe staże i korzystają z wielu innowatorskich programów startupowych. 

Co ciekawe, coraz większa grupa młodych ludzi myśli o zakupie własnego mieszkania. Sprawdziliśmy, czy według zasad rządzących polskim rynkiem bankowym studenci mogą starać się o przyznanie kredytu hipotecznego. A jeśli tak – jakie warunki muszą spełnić, by go otrzymać. Szczegóły w kolejnych akapitach tekstu.

Student w banku – standardowa ocena czy specjalne traktowanie?

Wiele osób uważa, że banki nie podejdą na poważnie do sprawy udzielenia kredytu hipotecznego dwudziestolatkowi. W rzeczywistości jednak wiek kredytobiorcy – o ile nie jest zbyt wysoki – nie ma znaczenia dla samego procesu kredytowego. Wystarczy mieć skończone 18 lat, by być uprawnionym do wnioskowania o wszelkie oferowane przez daną instytucję produkty. 

W przypadku młodego wnioskodawcy obowiązywać więc będą te same warunki przyznania kredytu, co w przypadku dojrzałego trzydziesto- czy czterdziestolatka. Jakie?

W kolejnych akapitach naszego artykułu dokładnie wyjaśnimy każde z owych kryteriów. Wskażemy także, jak wybrać nieruchomość na swoje pierwsze mieszkanie i o jakich formalnościach pamiętać podczas składania wniosku kredytowego. 

Minimalny wkład własny 

Na mocy „Rekomendacji S”, którą w 2013 roku wydała Komisja Nadzoru Finansowego, banki mają obowiązek wymagać odpowiednio wysokiego wkładu własnego. Oznacza to, że konsument starający się o kredyt hipoteczny ma obowiązek wniesienia na poczet kredytu odpowiedniej sumy pieniędzy. Kwota ta stanowić będzie bowiem swoiste zabezpieczenie zobowiązania.

W przypadku braku wpłaty kredytu, oprócz standardowych procedur dochodzenia wierzytelności, nieterminowy kredytobiorca będzie mieć świadomość, iż z powodu niewywiązania  się z umowy przepada cały  wkład własny wniesiony przez niego na poczet zakupu nieruchomości – w tym znaczeniu wkład własny jako jedna z form zabezpieczenia kredytu działa silnie mobilizująco i dyscyplinująco na kredytobiorców.

Wysokość wkładu własnego 2020

Komisja Nadzoru Finansowego dokładnie określiła, jak duży powinien być wkład własny kredytobiorcy. Końcowa wysokość (20%) nie została jednak wprowadzona w życie od razu – banki stopniowo podnosiły limit wkładu własnego. W 2014 roku próg ten wynosił 5% kwoty kredytu, w 2015 roku – 10%, a w 2016 roku – 15%. Od 2017 roku, niezmiennie po dziś dzień, minimalny wkład własny wynosi aż 20% wartości inwestycji.

Warto jednak dodać, iż mimo jasnych wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego w niektórych polskich bankach wciąż dostępne są oferty na zakup nieruchomości przy minimalnym wkładzie wynoszącym 10% lub 15%. Kredyt z tak niewielkim zabezpieczeniem może zostać udzielony tylko wtedy, gdy kwota brakująca do tzw. „bezpiecznego pułapu” zostanie dodatkowo doubezpieczona. W tym celu stosuje się tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – oczywiście dodatkowo płatne.

Zdolność kredytowa studenta

Oprócz posiadania odpowiedniego wkładu własnego każdy kredytobiorca – niezależnie od swego wieku – musi wykazać się odpowiednią zdolnością i wiarygodnością kredytową. Dla wielu konsumentów oba te terminy są jednoznaczne, lecz w praktyce bankowej odnoszą się one do odrębnych kwestii.

Zdolność kredytowa to nic innego, jak jednoznaczna ocena możliwości finansowych osoby wnioskującej o kredyt. Na tym etapie analityk bankowy musi zadecydować, czy potencjalny kredytobiorca zarabia na tyle dużo, by poradzić sobie z nowy zobowiązaniem. Ekspert bankowy sprawdza więc wysokość dochodów osiąganych przez studenta, weryfikuje liczbę jego zobowiązań, wraz z kwotą, na jakie opiewają, a po porównaniu obu wartości jest w  stanie oszacować, czy student poradzi sobie ze spłatą miesięcznych rat kredytu w ustalonej przez bank wysokości. 

Udowodnienie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej jest dla wielu studentów wyjątkowo trudnym zadaniem. Powodem tego jest przede wszystkim fakt, iż cieżko jest pogodzić naukę na poziomie uczelni wyższej z pracą w dużym wymiarze (takim, jaki pozwoli na spłatę kredytu hipotecznego). Niektórzy jednak godzą obowiązki akademickie z zobowiązaniami służbowymi, i są w stanie pracować nawet na cały etat, równocześnie zdobywając wykształcenie wyższe.

 

Sprawdź nasze pomysły na to, jak dorobić na studiach lub jak otrzymać kredyt hipoteczny bez umowy o pracę. 

 

Badanie zdolności kredytowej studenta – w pigułce

Zdolność kredytowa szacowana jest przede wszystkim na podstawie dochodów zainteresowanego studenta. Podczas badania zdolności kredytowej wnioskodawcy oceniane jest także to, jak wiele innych powinności finansowych ma on na swoim karku. Podliczana jest suma wszystkich obecnie spłacanych przez niego pożyczek oraz innych kosztów utrzymania dotychczasowego gospodarstwa domowego. 

Na tym etapie procedury kredytowej znaczące okazuje się być także to, czy student posiada osoby na własnym utrzymaniu (np. dzieci). Każde kolejne zobowiązanie obniża zdolność kredytową wnioskodawcy i negatywnie wpływa na jego ocenę w oczach pracowników banku.

Niekorzystną opinię na temat zdolności finansowej studenta można na szczęście naprawić. Najprostszym sposobem na to jest poręczenie kredytu, nazywane także żyrowaniem. Proces ten polega na znalezieniu osoby, która przejmie odpowiedzialność za kredyt hipoteczny właściwego kredytobiorcy – wtedy, gdy ten przestanie go spłacać. W przypadku studentów żyrantami najczęściej zostają rodzice lub dziadkowie.

Wiarygodność kredytowa studenta

Wiarygodność kredytowa to nic innego, jak ocena reputacji kredytowej danego Konsumenta. Wartość ta – obok wkładu własnego i zdolności kredytowej – jest kluczowym kryterium przyznawania kredytu hipotecznego przez banki.

Na ostateczną ocenę wiarygodności kredytowej danego wnioskodawcy wpływ ma kilka czynników. Do najważniejszych zalicza się jego historię kredytową (np. obecność na jednej z czarnych list dłużników) oraz dzieje współpracy z bankiem. Oceniana jest także branża pracy konsumenta oraz stabilność formy jego zatrudnienia (rodzaj umowy i czas obowiązywania).

Każdy z wyżej wymienionych czynników ma równie ważne znaczenie dla ostatecznej oceny wiarygodności kredytowej wnioskodawcy. Jeśli więc student starający się o kredyt ma znakomitą przeszłość kredytową, lecz branża, w której jest zatrudniony, podupada, bank może uznać go za mało wiarygodnego i niesolidnie zapowiadającego kredytobiorcę.

Zasada rozpatrywania wiarygodności kredytowej jest prosta: jeśli klient wnioskujący o kredyt nie jest wiarygodny, nie otrzyma on kredytu hipotecznego. Żaden bank nie podejmie tak wysokiego ryzyka – nawet jeśli wnioskodawca wniesie na poczet inwestycji ogromny wkład własny i jeśli jego zarobki będą wystarczać do regularnego spłacania rat kredytu.

Jak przygotować się do pierwszego kredytu hipotecznego?

Gdy zainteresowany kupnem mieszkania student zdoła spełnić trzy najważniejsze kryteria przyznawania kredytu, powinien on rozpocząć przygotowania do całej procedury bankowej. 

Po pierwsze – musi on znaleźć odpowiednią nieruchomość. Druga kwestia – musi zdecydować się na konkretny bank. I w końcu po trzecie – musi sprostać nawałowi formalność związanych z kompletnością wniosku kredytowego. 

Poniżej zebraliśmy najważniejsze kwestie, jakie warto dokładnie przeanalizować jeszcze przed zaaplikowaniem o kredyt hipoteczny:

 

1. Kwestia nieruchomości – określ swoje potrzeby i możliwości

Cały proces starania się o kredyt hipoteczny warto rozpocząć od ustalenia naszych rzeczywistych celów i potrzeb. Marzenia, jakie snujemy ukradkiem, to jedno – lecz w kwestii zakupu nieruchomości warto także zachować zimną krew i trzeźwy umysł.

Jeśli zdecydujesz się na zakup nieruchomości, zastanów się nad tym, czego tak naprawdę oczekujesz od nowego domu. Przemyśl, czy wolisz mieszkać w kawalerce, czy może warto jednak zainwestować w przyszłość i postawić na mieszkanie kilkupokojowe. 

Oceń także, jaka lokalizacja nowego lokum będzie dla Ciebie najlepsza. Może nie warto decydować się na zakup nieruchomości na obrzeżach miasta, podczas gdy dojazd na uczelnie zajmować będzie godzinę? Co więcej, może wyprowadzka na peryferie popsuje tak ważne dla wieku studenckiego życie towarzyskie?

2. Wybór banku – znajdź najlepszą ofertę

Jeśli określisz swoje preferencje mieszkaniowe – i jeśli zdołasz znaleźć ofertę, jaka spełni owe oczekiwania – powinieneś przystąpić do szukania najkorzystniejszego kredytu. Na obecnym rynku bankowym niemal roi się od wszelkich ofert i promocji. Możliwe, że wybranie jednej z nich spędzi Ci sen z powiek, lecz z całą pewnością trud ten się opłaci. 

Zacznij od dokładnego sprawdzenia kilku najciekawszych ofert. By je znaleźć, możesz skorzystać z internetowych kalkulatorów kredytowych. Pamiętaj, by dokładnie przyjrzeć się wszystkim ukrytym kosztom danego produktu. W końcu kredyt hipoteczny nie wiąże się tylko z opłaceniem oprocentowania, lecz i z wieloma innymi opłatami, ubezpieczeniami oraz prowizją.

Jeśli nie jesteś pewien, czy dany bank przyzna Ci kredyt, możesz udać się do jego placówki w celu przeprowadzenia symulacji kredytowej. Taki proces pozwoli bankowi wygenerować wstępną decyzję kredytową dla Twojego przypadku. Warto jednak pamiętać, że jedynie pełna analiza wniosku kredytowego da sto procent pewności co do ostatecznej decyzji kredytowej.

3. Złożenie wniosku kredytowego – przebrnij przez stos formalności

Po podpisaniu umowy przedwstępnej o zakup nieruchomości, niezwłocznie udaj się do banku, by złożyć wniosek kredytowy. Pamiętaj, by umówić się z doradcą na konkretny dzień i godzinę. Składanie wniosków o kredyt hipoteczny nie jest błahą sprawą i nie można dokonać tego „od ręki” w dowolnej placówce banku.

Co równie istotne, zaleca się, by aplikować o kredyt w kilku bankach na raz. Nigdy nie wiadomo przecież, który z nich przyzna Ci pozytywną decyzję kredytową i który zgodzi się wynegocjować lepsze warunki spłaty. Samo złożenie wniosku nie jest zobowiązujące, więc jeśli kilka banków przyzna Ci pozytywną decyzję, nie będziesz musiał się martwić o uruchomienie kredytu przez każdy z nich.

Pamiętaj także, że każdy z banków wymagać będzie odrębnej listy dokumentów i zaświadczeń, bez których wniosek kredytowy nie zostanie przyjęty. By zaoszczędzić sobie czasu, sprawdź owe listy jeszcze przez umówionym spotkaniem z doradcą. Większość banków umieszcza takie spisy na swych stronach internetowych. Pozostałe służą pomocą na infoliniach lub w oddziałach. 

Nie zapominaj także o tym, że przeciętny czas rozpatrywania wniosku o przyznanie kredytu hipotecznego wynosi około 30 dni. Większość banków nie spieszy się celowo – by móc jak najlepiej ocenić zdolność oraz wiarygodność kredytową Konsumenta. Lecz gdy otrzymasz już pozytywną decyzję kredytową, w końcu będziesz mógł podpisać właściwą umowę kupna nieruchomości. 

Podsumowanie 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

miłosz
miłosz
2018-12-01 14:35:16

studenci to powinni sie za nauke zabrac haha

Podobne artykuły

Pożyczki dla Ukraińców i obcokrajowców
Pożyczki
author
Dominika Sobieraj
01 września 2023

Pożyczki dla Ukraińców i obcokrajowców

Inspektorat ZUS w Jaworznie
Oddziały
author
Patryk Byczek
22 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Jaworznie

Profi Credit w Jarocinie
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
12 czerwca 2019

Profi Credit w Jarocinie

Kredyt konsolidacyjny Szczytno
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
27 czerwca 2022

Kredyt konsolidacyjny Szczytno

Nowe twarze w Zarządzie Banku Pekao S.A.
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
19 stycznia 2021

Nowe twarze w Zarządzie Banku Pekao S.A.

Szybkie pożyczki Chodzież
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
19 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Chodzież

Porównaj