Jak złożyć reklamację w Plus Banku ?

Jak złożyć reklamację w Plus Banku ?

author
Aneta Jankowska
18 listopada 2016
Jeśli jesteś niezadowolony z usług w Plus Bank S. A., złóż reklamację. Sprawdź jak zrobić to szybko i skutecznie.

 

Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku.

 

Reklamację można złożyć np. w sprawie:

– niesłusznie naliczonej opłaty za konto

– błędnie zaksięgowanego przelewu

– niewłaściwego zachowania pracownika banku

– przekazania sprawy do komornika

– nieautoryzowanej operacji na karcie

– przekazania naszych danych do BIK

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ W PLUS BANK ?

 

Reklamację można złożyć w:1) Dowolnym oddziale bankuReklamacja może zostać złożona w formie pisemnej lub ustnej.


 

2) ListowniePrzesyłając list na adres dowolnego oddziału.


3) Telefonicznie

 

Numer infolinii 48 61 8461 461 lub 801 44 55 66


4) Elektronicznie

 

Za pośrednictwem aplikacji plusbank24, za pomocą poczty elektronicznej: [email protected] lub poprzez formularz dostępny na stronie: plusbank.pl

 

Na życzenie klienta bank potwierdza fakt złożenia reklamacji w uzgodniony z klientem sposób.

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA ?Bank nie podaje szczegółowych informacji na temat tego, co powinno znaleźć się w reklamacji. 

 

ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ W PLUS BANKKiedy dostaniemy odpowiedź na reklamację w PKO BPZgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, bank ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji od czasu jej złożenia.

 

W szczególnie skomplikowanych przypadkach bank może podjąć decyzję o wydłużeniu terminu rozpatrywania skargi i udzielania odpowiedzi i w takim przypadku w informacji przekazywanej klientowi bank określa przewidywany termin rozpatrzenia skargi i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania skargi.

 

W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację w Plus Banku

 

Odpowiedź na skargę przekazywana jest klientowi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji (np. aplikacji plusbank24).  

 

O ile nie zgadzamy się z wynikiem reklamacji, mamy prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z bankiem.

 

Odwołania należy kierować na adres:

 

PLUS BANK S.A.,

Biuro Jakości i Reklamacji,

ul. Zwierzyniecka 18,

60-814 Poznań.

 

Co powinno być w odpowiedzi na reklamację

 

Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:

 

– Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)

– Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy

– Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację

– W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Bank Pekao w Jędrzejowie
Oddziały
author
Patryk Byczek
09 lipca 2019

Bank Pekao w Jędrzejowie

Kredyt samochodowy Żyrardów
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
22 listopada 2017

Kredyt samochodowy Żyrardów

Wydaliśmy już 36 mln z bonów turystycznych
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
11 sierpnia 2020

Wydaliśmy już 36 mln z bonów turystycznych

mBank wspiera Fundusz Interwencyjny WOŚP
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
12 kwietnia 2020

mBank wspiera Fundusz Interwencyjny WOŚP

MyTaxi w Poznaniu
Wpisy
author
Patryk Byczek
28 maja 2018

MyTaxi w Poznaniu

Bank Pekao w Lidzbarku
Oddziały
author
Patryk Byczek
02 sierpnia 2019

Bank Pekao w Lidzbarku

Porównaj