zadluzenia.com
zamknij

Jak złożyć reklamację w Plus Banku ?

Jeśli jesteś niezadowolony z usług w Plus Bank S. A., złóż reklamację. Sprawdź jak zrobić to szybko i skutecznie.

 

Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku.

 

Reklamację można złożyć np. w sprawie:

- niesłusznie naliczonej opłaty za konto

- błędnie zaksięgowanego przelewu

- niewłaściwego zachowania pracownika banku

- przekazania sprawy do komornika

- nieautoryzowanej operacji na karcie

- przekazania naszych danych do BIK

 

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ W PLUS BANK ?

 

Reklamację można złożyć w:


1) Dowolnym oddziale banku


Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej lub ustnej.

 


 

2) Listownie


Przesyłając list na adres dowolnego oddziału.


3) Telefonicznie

 

Numer infolinii 48 61 8461 461 lub 801 44 55 66


4) Elektronicznie
 

Za pośrednictwem aplikacji plusbank24, za pomocą poczty elektronicznej:[email protected]lub poprzez formularz dostępny na stronie:plusbank.pl

 

Na życzenie klienta bank potwierdza fakt złożenia reklamacji w uzgodniony z klientem sposób.

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA ?


Bank nie podaje szczegółowych informacji na temat tego, co powinno znaleźć się w reklamacji. 

 

ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ W PLUS BANK


Kiedy dostaniemy odpowiedź na reklamację w PKO BP


Zgodniez ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym,bank ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji od czasu jej złożenia.

 

W szczególnie skomplikowanych przypadkach bank może podjąć decyzję o wydłużeniu terminu rozpatrywania skargi i udzielania odpowiedzi i w takim przypadku w informacji przekazywanej klientowi bank określa przewidywany termin rozpatrzenia skargi i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania skargi.

 

W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację w Plus Banku

 

Odpowiedź na skargę przekazywana jest klientowi wpostaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji (np. aplikacji plusbank24).  

 

O ile nie zgadzamy się z wynikiem reklamacji, mamy prawo dopozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z bankiem.

 

Odwołania należy kierować na adres:

 

PLUS BANK S.A.,

Biuro Jakości i Reklamacji,

ul. Zwierzyniecka 18,

60-814 Poznań.

 

Co powinno być w odpowiedzi na reklamację

 

Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:

 

- Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)

- Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy

- Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację

- W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi

 

 
Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY