Raport BIK – analiza

Raport BIK – analiza

author
Katarzyna Wasiłowska
18 listopada 2023
Ekspertka finansowa, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, nauczycielka i redaktorka na zadluzenia.com. Specjalizuje się w klarownym tłumaczeniu finansów, łącząc doświadczenie pedagogiczne z praktyczną wiedzą z branży.

Pozwala sprawdzić historię kredytową, dzięki niemu dowiesz się również, które z Twoich danych posiadają banki i instytucje pożyczkowe. Raport BIK to narzędzie umożliwiające kontrolowanie finansów, dające wgląd do zaciągniętych zobowiązań. Chroni on klientów, ostrzegając ich m.in. przed próbą zaciągnięcia kredytu przy użyciu ich danych. Umożliwia również sprawdzenie wysokości naszej zdolności kredytowej.

Spis treści:

 1. Raport BIK - czym jest?
 2. Korzyści z Raportu BIK
 3. Jakie informacje znajdziemy w raporcie BIK?
 4. Raport BIK krok po kroku - analiza
 5. Scoring BIK - ocena punktowa w raporcie BIK
 6. Raport BIK jest płatnym narzędziem
 7. Powiadomienia BIK
Zwiń spis treści

Raport BIK - czym jest?

Raport BIK to narzędzie Biura Informacji Kredytowej. Gromadzi dane personalne kredytobiorców, informacje o udzielonych zobowiązaniach, z dokładnym określeniem:

Raport ten wskazuje czy kredyt spłacany jest przez nas terminowo, jaką zdolność kredytową posiadamy w danym momencie. Chroni finanse konkretnego użytkownika, ale również jego bliskich, przed oszustami.

Istotnym jest jednak fakt, iż nie każda firma pozabankowa, zajmująca się udzielaniem pożyczek, udostępnia dane swoich klientów w BIK. Wszystko zależy od ustaleń i umów obowiązujących daną spółkę.

Korzyści z Raportu BIK

Dzięki raportowi BIK:

 • możesz lepiej kontrolować zaciągnięte zobowiązania,
 • sprawdzisz swoją szansę na przyznanie nowego świadczenia,
 • masz wgląd do swojej historii kredytowej,
 • poznasz powody, które doprowadziły do odmowy przyznania Ci świadczenia, 
 • chronisz siebie i bliskich przed użyciem twoich i ich danych osobowych, w celu zaciągnięcia kredytu przez osoby nieupoważnione,
 • dowiesz się, co wpływa na wysokość twojej zdolności kredytowej,
 • będziesz w stanie monitorować informacje o wakacjach kredytowych,
 • będziesz miał dostęp do informacji dotyczących zakupów z tzw. odroczoną płatnością (PayPo)

Raport BIK pozwala lepiej kontrolować finanse, zaciągnięte zobowiązania, cieszyć się bezpieczeństwem i właściwie przygotować się do złożenia wniosku o przyznanie nowego świadczenia kredytowego. Sprawdzi się w sytuacji, gdy chcesz ocenić realne szanse na otrzymanie pozytywnej decyzji kredytowej lub wtedy, gdy jesteś po prostu ciekawy jak wygląda twój scoring w BIK.

Jakie informacje znajdziemy w raporcie BIK?

W raporcie BIK znajdziesz:

 • rachunki np. te za energię elektryczną, ogrzewanie, gaz, wodę, Internet, telewizję;
 • informacje o pożyczkach poza bankowych;
 • historie kredytowe świadczeniobiorców;
 • informacje o kartach debetowych, kartach kredytowych, kartach detalicznych;
 • dane o kredytach na zakup towaru (np. kredyt na zakup samochodu), kredytach studenckich, mieszkaniowych, pracowniczych;
 • informacje o limicie debetowym w ROR;
 • dane dot. kredytów poręczonych.

Raport BIK krok po kroku - analiza

Analizę raportu BIK będziemy opierać na przykładowym raporcie w wersji demo, pobranym z oficjalnej strony internetowej Biura Informacji Kredytowej – www.bik.pl. Krok po kroku sprawdzimy dla was zawartość raportu BIK.

Wskaźnik BIK
Pozwala uzyskać informacje o tym czy dany kredytobiorca posiada zaległości w płatnościach. W tej części znajdują się również dane personalne osoby, której dotyczy wykaz.

Ocena punktowa BIK
W tej części użytkownik może sprawdzić swój scoring, czyli ocenę punktową, sporządzoną na podstawie danych zgromadzonych przez BIK. W raporcie przewidziano pięciostopniową skalę ocen:

 • Niska (od 0 do 58 punktów);
 • Umiarkowana (od 59 do 68 punktów);
 • Dobra (od 69 do 73 punktów);
 • Bardzo dobra (od 74 do 79 punktów);
 • Doskonała (od 80 do 100 punktów).

Kredytobiorca dostaje ocenę, zgodnie z systemem oceniania BIK i ilością przyznanych mu w tym procesie punktów. Punktacja jest z góry ściśle określona, maksymalnie użytkownik może otrzymać 100 punktów. Na to, jaką ocenę dostanie dana osoba ma wpływ przede wszystkim fakt czy regularnie spłaca ona swoje zobowiązania. Każda, nawet najmniejsza, zwłoka w płatności może znacznie obniżyć scoring.

Podsumowanie – kredyty w trakcie spłaty
W podsumowaniu znajdują się informacje o zobowiązaniach, jakie posiadamy. Przypomnijmy jednak o tym, że niektóre firmy pożyczkowe (instytucje pozabankowe) nie przekazują informacji do BIK.
Świadczenia kredytowe są przyporządkowane do konkretnej kategorii, np.:

 • kredyt na zakup towarów, usług i papierów wartościowych;
 • kredyt mieszkaniowy;
 • karta kredytowa.

Przy każdym typie kredytu, widnieje również liczba, która określa ilość zobowiązań przyznanych w obrębie danej kategorii oraz sumę wszystkich świadczeń. Przy poszczególnych typach jest umieszczony komunikat o tym: ile wynosiła pierwotna kwota kredytu; ile z tej kwoty pozostało do spłaty; jaka jest aktualnie wysokość raty. W raporcie widzimy również ocenę spłaty danego zobowiązania (patrz: Najgorsza płatność) i adnotację, która informuje o ostatniej racie i tym czy została już uregulowana.

W sekcji “Dodatkowe informacje” natomiast znajduje się komunikat o liczbie:
zapytań kredytowych w BIK,
zobowiązań, które nie zostały przez nas jeszcze spłacone,
uiszczonych płatności.
Dane te pochodzą z BIG InfoMonitor.

Informacje szczegółowe dot. zobowiązań pozostający w trakcie spłaty.

W tym miejscu raportu BIK użytkownik może dokładnie sprawdzić każde swoje zobowiązanie, które nadal spłaca. Dana pozycja zawiera informacje o banku, rodzaju świadczenia, dniu jego przyznania, historii spłat (uwzględniającej dokładne daty wpłat), sumie zaległości oraz postępach w spłacie prezentowanych w skali procentowej.

Lista zamkniętych zobowiązań
Poza aktualnymi zobowiązaniami, które pozostają w trakcie spłaty, raport zawiera również listę zamkniętych zobowiązań kredytowych. Obejmuje ona najważniejsze informacje dot. danego kredytu, takie jak: nazwę instytucji i oddziału; typ zobowiązania; pierwotną kwotę kredytu; datę spłaty (zakończenia umowy).

Informacje pochodzące z BIG InfoMonitor

Tutaj umieszczone są niespłacone długi z uwzględnieniem danych wierzyciela, wysokości zaległości, daty i umowy, na podstawie której wierzyciel wzywa dany podmiot do płatności. W tej sekcji zamieszczono także listę płatności uregulowanych przez osobę oraz zapytania o jej dane w BIG InfoMonitor.

Scoring BIK - ocena punktowa w raporcie BIK

Scoring BIK, czyli inaczej ocena punktowa w raporcie BIK. W gruncie rzeczy jest to po prostu ocena wiarygodności danego kredytobiorcy. BIK udostępnia bankom, instytucjom pożyczkowym historię kredytową konkretnej osoby oraz informację o tym, jaka jest jego zdolność kredytowa. Na podstawie danych zebranych w bazie, przyznaje punkty i ocenę.

Ocena ta pozwala określić ryzyko udzielenia świadczenia kredytowego danej osobie. Im więcej punktów, tym lepiej. Punkty są przyznawane przede wszystkim za terminowo spłacane zobowiązania.

Dobry scoring wzmacnia wiarygodność kredytobiorcy i daje większą szansę na przyznanie kolejnego kredytu. Negatywna ocena może wiązać się z otrzymanie odmowy kredytowej. Decyzja, o przyznaniu świadczenia bądź odrzuceniu wniosku o kredyt, pozostaje w rękach banku lub instytucji pozabankowej. BIK przekazuje wyłącznie zebrane w swojej bazie dane.

Raport BIK jest płatnym narzędziem

Raport BIK jest narzędziem płatnym, ile kosztuje? Na stronie Biura Informacji Kredytowej użytkownika ma do wyboru dwa pakiety:

 • Pakiet BIK;
 • Pakiet BIK MAX.

W podstawowym pakiecie ma on możliwość pobrania sześciu raportów BIK, otrzymuje alerty, ma dostęp do swojego scoringu i analizatora kredytowego BIK. W nieco droższej wersji Biuro Informacji Kredytowej zmienia sześć raportów na raporty BIK bez limitu.

Aby wykupić pakiet wystarczy:

 1. Założyć konto na stronie – bik.pl.
 2. Wybrać metodę rejestracji (PESEL, dowód osobisty, mObywatel).
 3. Potwierdzić swoją tożsamość (w aplikacji mObywatel lub robiąc przelew online).
 4. Aktywować konto, klikając w link przesłany nam w wiadomości mailowej.

Powiadomienia BIK

Powiadomienia przesyłane przez Biuro Informacji Kredytowej, by chronić użytkowników przed niepożądanym wykorzystaniem ich danych osobowych przez oszustów celem zaciągnięcia kredytu. Więcej o alertach poniżej.

Alertów BIK informuje o:

 • próbach wyłudzenia danych;
 • zakupach PayPo – z odroczoną płatnością;
 • opóźnieniach w spłacie zobowiązania.

Na stronie znajdziemy trzy propozycje pakietów:

 • Alerty BIK;
 • Pakiet Bezpieczna Rodzina;
 • Pakiet Bezpieczna Rodzina Plus.

Powiadomienia funkcjonują całą dobę, w każdym dniu tygodnia. Pozwalają zabezpieczyć finanse swoje własne oraz najbliższych. 

Źródło:

https://www.bik.pl/

author
Katarzyna Wasiłowska
Ekspertka finansowa, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, nauczycielka i redaktorka na zadluzenia.com. Specjalizuje się w klarownym tłumaczeniu finansów, łącząc doświadczenie pedagogiczne z praktyczną wiedzą z branży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Alior Bank w Będzinie

Alior Bank jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Sprawdziliśmy placówki i oddziały w Będzinie – zapoznaj się z godzinami otwarcia, danymi kontaktowymi i opiniami.

author
Aleksandra Gościnna
02 lipca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zwalczaniu zatorów płatniczych

Rząd postanowił powiedzieć „stop”. Zatory płatnicze są jedną z głównych przyczyn problemów z płynnością finansową firm w Polsce. Hamują jednocześnie ich rozwój. Efektem działań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii jest przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy ograniczającej występowanie zatorów płatniczych.

author
Alicja Hirsekorn
17 maja 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Zaległości polskich firm wzrosły o 225 mln złotych

Jak wygląda sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw? Niestety najnowsze zestawienie danych opracowane przez BIG InfoMonitor ukazuje, że kolejny kwartał bieżącego roku przyniósł nam kolejne wzrosty zadłużenia krajowych firm. Dziś około 6,2% przedsiębiorstw działających na rynku jest wpisanych na czarną listę dłużników. Największy odsetek nieterminowych firm zaobserwować można w sektorze transportu.

author
Halszka Gronek
16 grudnia 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Nie można pobierać jednocześnie 500+ i Kindergeld

Wielu polskich rodziców pracujących w Niemczech stara się o to, by równocześnie pobierać zasiłek rodzinny przysługujący w Polsce oraz ten przyznawany za Odrą. Niestety okazuje się, że takie podwójne wsparcie ze strony rządów nie jest akceptowalne. Wypłata niemieckiego Kindergeld powinna być pomniejszona o kwotę świadczenia 500 Plus otrzymywanego od państwa polskiego. Czy przepis ten można obejść? 

author
Halszka Gronek
10 stycznia 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Konto Jakie Chcę dla dzieci w Santander Banku Polska

W swoim najnowszym komunikacie Santander Bank Polska poinformował o ciekawej metodzie nauczania dzieci zarządzania pieniędzmi. Od 4 października 2019 roku rodzice mogą swoim pociechom poniżej 13 roku życia otworzyć Konto Jakie Chcę. Oferta przygotowana przez spółkę ma zastąpić popularną wśród maluchów skarbonkę.

author
Alicja Hirsekorn
09 października 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Komornik Sądowy Piotr Pietrasik

Obecnie w kraju funkcjonuje ponad 1100 komorników sądowych. Jednym z nich jest Piotr Pietrasik – komornik przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi.

author
Dominika Byczek
23 lutego 2015
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj