Pożyczki na kształcenie

Pożyczki na kształcenie

author
Dominika Sobieraj
07 maja 2023

Pożyczki na kształcenie to nowe narzędzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Kto może skorzystać z pożyczki na kształcenie? Jakie są kwoty, warunki uzyskania i warunki umorzenia spłaty pożyczki na wsparcie kształcenia ustawicznego? Sprawdzamy.

Spis treści:

 1. Czym są pożyczki na kształcenie?
 2. Pożyczki, które możesz wykorzystać na cele kształcenia
 3. Kto może otrzymać pożyczki na kształcenie?
 4. Jak złożyć wniosek o pożyczkę na kształcenie?
 5. Koszty pożyczki na kształcenie
 6. Umorzenie pożyczki na kształcenie
 7. Podsumowanie
Zwiń spis treści

Czym są pożyczki na kształcenie?

Nazwa “pożyczki na kształcenie” dotyczy narzędzia, którego operatorami są Fundacja Fundusz Współpracy oraz Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. Aktualnie jest to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju. Celem wprowadzenia takiego rozwiązania jest sfinansowanie wybranej formy kształcenia dla danej osoby. Z przyznanych w ramach pożyczki na kształcenie środków można opłacić na przykład:

 • studia podyplomowe (z wyjątkiem studiów I, II i III stopnia),
 • szkolenia,
 • kursy.

Co jednak istotne – pieniędzy nie dostajemy bezpośrednio dla siebie. W zależności od wybranej formy kształcenia, środki z pożyczki na kształcenie przekazywane są bezpośrednio na rzecz instytucji edukacyjnej. Jeżeli zatem chcemy wykupić szkolenie, to wszelkiego rodzaju koszty dodatkowe (np.: koszty przejazdów, koszty wyżywienia czy opłaty za materiały dydaktyczne nie będą pokrywane z pożyczki na kształcenie). Na dowolne cele związane z kształceniem można natomiast przeznaczyć pożyczki, które wskazujemy w rankingu poniżej.

Pożyczki, które możesz wykorzystać na cele kształcenia

Kto może otrzymać pożyczki na kształcenie?

O pożyczki na kształcenie mogą zawnioskować przede wszystkim osoby pełnoletnie i mające pełną zdolność do czynności prawnych. Obowiązkowe jest mieszkanie na terenie Polski. Kwestia zatrudnienia nie ma zbyt dużego znaczenia – dopuszczalna jest praca w ramach każdej formy zatrudnienia (pożyczkę dostaną zatem zarówno osoby samozatrudnione, jak i pracujące na umowach) lub nawet przebywanie na urlopie, np.: wychowawczym. Jak przy każdej pożyczce, istotna jest jednak zdolność do spłaty pożyczki (jest ustalana przez nasz średni miesięczny dochód brutto albo przez zabezpieczenie pożyczki).

Rodzaje zabezpieczeń przy pożyczce na kształcenie

Osoby, które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki, bez problemu otrzymają pożyczkę na sfinansowanie wybranej przez uczestnika formy kształcenia. Jeżeli mamy odpowiednie zabezpieczenie pożyczki, drugorzędną rolę gra nasze przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto. Akceptowane są następujące zabezpieczenia:

 • poręczenie cywilne – przez dowolną osobę, niebędącą naszym współmałżonkiem,
 • weksel in blanco z deklaracją wekslową – wystawiony u notariusza,
 • weksel in blanco z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym – poręczony dodatkowo przez osobę trzecią,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji – podpisany akt notarialny, w którym oświadczamy, że w przypadku kłopotów ze spłatą poddamy się egzekucji na rzecz operatora,
 • blokada środków na rachunku bankowym – pełnomocnictwo dla operatora do blokowania środków wpływających na nasz rachunek bankowy,
 • hipoteka – ustanawiana na wartość do 150% wartości pożyczki, przy czym w umowie zawierany jest zapis dotyczący dobrowolnego poddania się egzekucji w razie braku spłaty.

Jak złożyć wniosek o pożyczkę na kształcenie?

O pożyczkę przeznaczoną na cele kształcenia można zawnioskować na stronie internetowej Inwestujwrozwoj.pl. W tym celu musisz założyć konto i następnie nacisnąć przycisk “Złóż wniosek”. Wniosek najlepiej złożyć z komputera – nie jest on dostosowany do ekranów urządzeń mobilnych. Po złożeniu wniosku oczekujemy na decyzję pożyczkodawcy. Status rozpatrzenia wniosku widnieje w naszym systemie – na koncie użytkownika. Po otrzymaniu decyzji mamy 14 dni na odesłanie operatorowi kompletu dokumentów.

Koszty pożyczki na kształcenie

Pożyczka na kształcenie jest z zasady nieoprocentowana. Nie wiąże się praktycznie z żadnymi dodatkowymi kosztami. Korzystając z niej, nie ponosimy kosztów opracowania, opłat wstępnych czy prowizji.

Najważniejsze informacje o pożyczce na kształcenie

 • spłata: w miesięcznych równych ratach
 • kwota: maksymalnie 30 000 zł
 • długość okresu spłaty: od 12 do 36 miesięcy
 • możliwość umorzenia spłaty: od 20 do 25%

Pożyczka na kształcenie umożliwia osobom chcącym podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć wykształcenie wyższe, ale nie dysponującym wystarczającymi środkami finansowymi, realizację swoich celów. Dzięki pożyczce na kształcenie można pokryć koszty związane z nauką już po uzyskaniu pełnoletności i dzięki temu zapewnić sobie lepszy start w dorosłość.

Umorzenie pożyczki na kształcenie

Jeżeli uzyskamy pożyczkę na kształcenie, możemy starać się o częściowe umorzenie spłaty. Operator może odstąpić od żądania uregulowania maksymalnie 25% przyznanej nam kwoty. Aby uzyskać prawo do częściowego umorzenia pożyczki, trzeba jednak najpierw spełnić szereg warunków.

Aby uzyskać umorzenie 20% kwoty, należy:

1) ukończyć wybraną formę kształcenia w okresie zgodnym z podpisaną umową,

2) złożyć wniosek o umorzenie w ciągu 3 miesięcy od ukończenia kształcenia,

3) dołączyć do wniosku oryginał dokumentu potwierdzającego ukończenie kształcenia w odpowiednim terminie.

Aby uzyskać umorzenie 25% kwoty należy:

1) posiadać średni dochód brutto z 3 ostatnich miesięcy (lub 12 miesięcy w przypadku osób samozatrudnionych) jest niższy niż średnia krajowa (przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej za ubiegły rok),

2) podjąć zatrudnienie w trakcie trwania kształcenia lub do pół roku po nim (dotyczy tylko osób niepracujących).

Umorzenia podstawowe i dodatkowe nie przysługują nam w przypadku niespełnienia warunków umorzenia wypowiedzenia umowy pożyczki, nieukończenia zakładanej formy kształcenia, czy w przypadku spłaty pożyczki przed zakończeniem formy kształcenia i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego.

Podsumowanie

 1. Pożyczka na kształcenie to nazwa nowego narzędzia, które w ramach pomocy oferuje Fundacja Fundusz Współpracy oraz Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.
 2. Decyzję o przyznaniu pożyczki można sprawdzić online, po zalogowaniu się do swojego panelu użytkownika.
 3. Dzięki pożyczce na kształcenie można opłacić np.: kursy czy studia podyplomowe, z wyjątkiem studiów I, II czy III stopnia.
 4. Pożyczki takie może uzyskać tylko osoba pełnoletnia posiadająca pełnię czynności prawnych.
 5. W uzyskaniu pożyczki może nam pomóc zabezpieczenie. Akceptowane są następujące rodzaje zabezpieczeń: poręczenie cywilne, weksel in blanco z deklaracją wekslową, weksel in blanco z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, blokada środków na rachunku bankowym, hipoteka.
 6. Można uzyskać częściowe umorzenie kwoty pożyczki do spłaty, jednakże tylko w granicach od 20 do 25%. Umorzenie zależy od tego, czy spełnimy określone warunki.
 7. Pożyczka na kształcenie oferuje spłatę w równych miesięcznych ratach, a maksymalna kwota, którą można otrzymać to 30 000 zł. Okres spłaty pożyczki wynosi od 12 do 36 miesięcy.
 8. Aby złożyć wniosek o pożyczkę na cele kształcenia, należy wejść na stronę internetową Inwestujwrozwoj.pl i utworzyć konto. Następnie należy kliknąć przycisk “Złóż wniosek”.
 9. Wniosek należy złożyć z komputera, ponieważ nie jest on zoptymalizowany do urządzeń mobilnych. Po złożeniu wniosku oczekuje się na decyzję pożyczkodawcy, a status wniosku można śledzić w systemie na koncie użytkownika.
 10. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji w sprawie pożyczek na kształcenie, należy w ciągu 14 dni dostarczyć operatorowi komplet dokumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Profi Credit w Sochaczewie
Wpisy
author
Dominika Sobieraj
01 czerwca 2019

Profi Credit w Sochaczewie

Płatności zegarkiem Swatch dostępne w BNP Paribas
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
30 lipca 2021

Płatności zegarkiem Swatch dostępne w BNP Paribas

Bank BGŻ BNP Paribas z własną pasieką w Warszawie
Aktualności
author
Patryk Byczek
08 sierpnia 2018

Bank BGŻ BNP Paribas z własną pasieką w Warszawie

Alior Bank w Końskich
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
11 czerwca 2019

Alior Bank w Końskich

Porównaj