Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy?

Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy?

author
Dominika Byczek
05 lutego 2022
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Kwestia tego, co komornik może, a czego nie może zabrać, rodzi wiele pytań. Różne przepisy prawne wydają się często sprzeczne ze sobą lub zbyt zawile napisane. Postaraliśmy się odnaleźć odpowiedź na pytanie, czy komornik może zająć zasiłek chorobowy.

Komornik a zasiłek chorobowy

Zgodnie z prawem zasiłek chorobowy niestety może być zajęty przez komornika. Reguluje to Ustawa o emeryturach i rentach. W skrócie odpowiadamy więc na kluczowe pytanie:

Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy?

nasza odpowiedź:
TAK – w egzekucji niealimentacyjej (25% świadczenia)
TAK – w egzekucji alimentów (60% świadczenia)

Zajęcie komornicze zasiłku chorobowego – podstawa prawna

W trakcie egzekucji komorniczej zasiłek chorobowy nie jest traktowany jak wynagrodzenie ze stosunku pracy, w związku z czym nie dotyczą go przepisy zawarte w art. 833 Kodeksu postępowania cywilnego. Nie został on także wskazany w punkcie szóstym tego artykułu, jako chroniony od egzekucji komorniczej. Dla osób z problemami finansowymi przygotowaliśmy ranking pożyczek bez BIK.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 833. Ograniczenie egzekucji z innych świadczeń pieniężnych

§ 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.
§ 1(1). Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860 oraz z 2018 r. poz. 1076).
Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Na jakiej więc podstawie komornik dokonuje zajęcia zasiłku chorobowego? Odpowiedzi na to pytanie trzeba szukać nie w Kodeksie postępowania cywilnego, a w Ustawie o emeryturach i rentach. W tej bowiem ustawie wskazane jest, że zasiłek chorobowy nie jest traktowany na prawach takich samych jak wynagrodzenie ze stosunku pracy, w związku z czym może być zajęty przez komornika. W ustawie tej wskazuje się również maksymalny procent tego zajęcia.

Sprawdź najlepsze oferty:

Kredyty oddłużeniowe – nawet do 200 000 zł

Kredyty dla zadłużonych – bez wychodzenia z domu

Pożyczki bez baz – do 50 000 zł online

Ile komornik zajmie z zasiłku chorobowego?

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i przez to podlega zupełnie innym przepisom – głównie Ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Artykuł 140 tej ustawy określa, że w przypadku zasiłku chorobowego komornik może zająć maksymalnie:

25% – jeżeli jest to egzekucja niealimentacyjna,
60% – jeżeli jest to egzekucja alimentów.

Jeżeli po zajęciu środków zostaje nam na tyle mało pieniędzy, że nie jesteśmy w stanie rozsądnie zarządzić swoim miesięcznym budżetem, możemy ubiegać się o dodatkowe środki z pożyczek z komornikiem. To finansowanie dostępne dla osób będących w trakcie egzekucji komorniczej.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 140. Granice potrąceń
1. Potrącenia, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141 egzekucje i potrącenia z emerytur i rent, w następujących granicach:
1) świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 3 – do wysokości 60 % świadczenia;
2) należności egzekwowanych związanych z:
a) odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej,
b) odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
c) odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
do wysokości 50 % świadczenia;
3) innych egzekwowanych należności – do wysokości 25 % świadczenia.
Dz.U.2018.0.1270 t.j. – Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

W trakcie egzekucji alimentów komornik może zatem zająć 3/5 całej kwoty zasiłku chorobowego, a w przypadku egzekucji innych należności jedynie 1/4 kwoty. Cała reszta pieniędzy musi pozostać do naszej dyspozycji.

Kwota wolna od potrąceń z zasiłku chorobowego

Musimy mieć jednak na uwadze, że w przypadku zajęcia komorniczego świadczeń społecznych z ZUS-u, czyli także zasiłku chorobowego, obowiązuje kwota wolna od potrąceń:

– w przypadku dłużników niealimentacyjnych – 60% najniższej emerytury,
– w przypadku dłużników alimentacyjnych – 50% najniższej emerytury.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 141. Egzekucje i potrącenia z emerytur i rent
1. Kwota emerytury i renty wolna od egzekucji i potrąceń, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi:
1) 500 zł – przy potrącaniu:
a) należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 3, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
b) należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 4;
2) 825 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 5, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;
3) 660 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 1, 2 i 6–9;
4) 200 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 10.
1a. Kwoty, o których mowa w ust. 1, podlegają corocznej waloryzacji od dnia 1 marca na zasadach określonych dla emerytur i rent.
Dz.U.2018.0.1270 t.j. – Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Komornik zajął zasiłek chorobowy – dlaczego?

Wiele osób po zajęciu zasiłku chorobowego nie może uwierzyć, że jest to możliwe i zgodne z prawem. Gorączkowo poszukują przepisów prawnych, które utwierdziłyby ich w przekonaniu, że myślą słusznie. Niektóre z tych osób trafiają do nas i pytają nas w wiadomościach prywatnych, czy naprawdę komornik może zająć zasiłek chorobowy. Wtedy odsyłamy te osoby do tego artykułu, który niestety mówi jasno – jak najbardziej jest to możliwe.

Co ważne – nigdy zajęcie zasiłku chorobowego nie wynika ze złej woli komornika. Jako urzędnik musi on po prostu wykonywać te czynności, które przypisane są jego profesji. Nadrzędnym celem komornika jest zawsze ściągnięcie należności z dłużnika. Komornik może ściągać pieniądze ze wszystkiego, na co tylko pozwala mu prawo. Prawo nie zabrania ściągania pieniędzy z zasiłku chorobowego, więc komornik może takiego zajęcia dokonać.

Nie warto składać skargi na czynności komornika, jeżeli ten zajmie nasz zasiłek chorobowy. Skarga ta bowiem na pewno zostanie odrzucona, ponieważ komornik ma prawo zająć ten zasiłek. Co innego, jeżeli komornik z zasiłku zajmie zbyt dużą kwotę – wtedy jak najbardziej przysługuje nam złożenie skargi i na pewno zostanie ona rozpatrzona pozytywnie.

Podsumowanie

  1. Zasiłek chorobowy to świadczenie, które może być zajęte przez komornika.
  2. W egzekucji alimentacyjnej komornik zajmie 60% zasiłku chorobowego.
  3. W egzekucji niealimentacyjnej komornik może zająć tylko 25% zasiłku chorobowego.
  4. Podstawę prawną do egzekucji z zasiłku chorobowego stanowi Ustawa o emeryturach i rentach.
  5. Komornik nie zajmuje zasiłku chorobowego ze złej woli, wykonuje jedynie prawa wynikające z jego zawodu.
author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Helenka
Helenka
2023-08-18 11:14:50

Dostałam wyrównanie za dwa miesiące zasiłek rehabilitacyjny na najniższej krajowej. Komornik zajął mi pół wynagrodzenia

Iza
Iza
2023-07-28 19:31:10

Zapłaciłam egzekucje komornicza sama A komornik nie poinformował zus który potrącił z zasiłku część należności i posłał komornikowi . Pomiędzy nie mam kto ma odesłać zaciągnięte kwotę i kto za to odpowiada że tak się stało. Pragnę powiedzieć że od spłaty do potrącenia z zasiłku mimo ponad miesiąc. Co mogę zrobić by odzyskać pieniążki. Iza

Jarek
Jarek
2023-07-14 09:34:19

komornik oblicza ile może potrącić z zasiłku chorobowego, czy to obowiązek zuspracodawcy?

Czarek
Czarek
2022-10-03 19:50:31

Mi zabrał debet i cały zasiłek jestem po operacji biorę chemię przed następną operacja leczę się onkologicznie . Czy on to odda

Podobne artykuły

Sposoby na cyberbezpieczne wakacje

Przestępcy nie wyjeżdżają na urlop, dlatego planując wakacje powinniśmy dbać nie tylko o swój portfel w torebce czy telefon w kieszeni. Warto również pomyśleć o cyberbezpieczeństwie, aby uniknąć przykrych sytuacji w przyszłości. 

author
Aneta Jankowska
23 lipca 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

„Promocja dla przedsiębiorców – edycja V” w Santander Bank Polska

Santander Bank Polska wystartował z piątą edycją promocji dla przedsiębiorców, w której w zamian za założenie Firmowego Konta Godnego Polecenia i spełnienie prostych warunków można zgarnąć nawet 900 złotych w ramach moneybacku. Promocja trwa do 31 marca 2021 roku.

author
Patryk Byczek
08 października 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Branża pożyczkowa prosi o pomoc

Zawieszenie bądź odsunięcie spłat, obniżka rat kapitałowo-odsetkowych oraz rezygnacja z pobierania odsetek od nowo udzielanych pożyczek – oto kilka rekomendacji wydanych przez Związek Przedsiębiorstw Polskich i Fundację Rozwoju Rynku Finansowego dla sektora pożyczkowego w Polsce. Branża zmaga się z kryzysem, a bez pomocy ze strony państwa grozi jej upadek.

author
Halszka Gronek
23 marca 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

ING Bank Śląski w Legionowie

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Sprawdzamy oddział banku w Legionowie – godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę.

author
Dominika Byczek
01 lipca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Biuro paszportowe w Bytomiu

Gdzie można wyrobić paszport w Bytom? Biuro paszportowe w Bytom znajduje się przy ulicy Parkowej 2. W naszym poradniku wskazujemy godziny urzędowania biura, dane kontaktowe oraz informacje o wniosku. Sprawdź najważniejsze informacje, jak wyrobić paszport w Bytom.

author
Patryk Byczek
13 lipca 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

ING Bank Śląski w Brzegu

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jedna z placówek banku mieści się w Brzegu – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę oddziału.

author
Patryk Byczek
02 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj