Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy ?

Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy ?

author
05 lutego 2022

Kwestia tego, co komornik może, a czego nie może zabrać, rodzi wiele pytań. Różne przepisy prawne wydają się często sprzeczne ze sobą lub zbyt zawile napisane. Postaraliśmy się odnaleźć odpowiedź na pytanie, czy komornik może zająć zasiłek chorobowy.

Komornik a zasiłek chorobowy

Zgodnie z prawem zasiłek chorobowy niestety może być zajęty przez komornika. Reguluje to Ustawa o emeryturach i rentach. W skrócie odpowiadamy więc na kluczowe pytanie:

Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy?

nasza odpowiedź:
TAK – w egzekucji niealimentacyjej (25% świadczenia)
TAK – w egzekucji alimentów (60% świadczenia)

Zajęcie komornicze zasiłku chorobowego – podstawa prawna

W trakcie egzekucji komorniczej zasiłek chorobowy nie jest traktowany jak wynagrodzenie ze stosunku pracy, w związku z czym nie dotyczą go przepisy zawarte w art. 833 Kodeksu postępowania cywilnego. Nie został on także wskazany w punkcie szóstym tego artykułu, jako chroniony od egzekucji komorniczej.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 833. Ograniczenie egzekucji z innych świadczeń pieniężnych

§ 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.
§ 1(1). Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860 oraz z 2018 r. poz. 1076).
Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Na jakiej więc podstawie komornik dokonuje zajęcia zasiłku chorobowego? Odpowiedzi na to pytanie trzeba szukać nie w Kodeksie postępowania cywilnego, a w Ustawie o emeryturach i rentach. W tej bowiem ustawie wskazane jest, że zasiłek chorobowy nie jest traktowany na prawach takich samych jak wynagrodzenie ze stosunku pracy, w związku z czym może być zajęty przez komornika. W ustawie tej wskazuje się również maksymalny procent tego zajęcia.

Sprawdź najlepsze oferty:

Kredyty oddłużeniowe – nawet do 200 000 zł

Kredyty dla zadłużonych – bez wychodzenia z domu

Pożyczki bez baz – do 50 000 zł online

Ile komornik zajmie z zasiłku chorobowego?

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i przez to podlega zupełnie innym przepisom – głównie Ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Artykuł 140 tej ustawy określa, że w przypadku zasiłku chorobowego komornik może zająć maksymalnie:

25% – jeżeli jest to egzekucja niealimentacyjna,
60% – jeżeli jest to egzekucja alimentów.

Jeżeli po zajęciu środków zostaje nam na tyle mało pieniędzy, że nie jesteśmy w stanie rozsądnie zarządzić swoim miesięcznym budżetem, możemy ubiegać się o dodatkowe środki z pożyczek z komornikiem. To finansowanie dostępne dla osób będących w trakcie egzekucji komorniczej.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 140. Granice potrąceń
1. Potrącenia, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141 egzekucje i potrącenia z emerytur i rent, w następujących granicach:
1) świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 3 – do wysokości 60 % świadczenia;
2) należności egzekwowanych związanych z:
a) odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej,
b) odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
c) odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
do wysokości 50 % świadczenia;
3) innych egzekwowanych należności – do wysokości 25 % świadczenia.
Dz.U.2018.0.1270 t.j. – Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

W trakcie egzekucji alimentów komornik może zatem zająć 3/5 całej kwoty zasiłku chorobowego, a w przypadku egzekucji innych należności jedynie 1/4 kwoty. Cała reszta pieniędzy musi pozostać do naszej dyspozycji.

Kwota wolna od potrąceń z zasiłku chorobowego

Musimy mieć jednak na uwadze, że w przypadku zajęcia komorniczego świadczeń społecznych z ZUS-u, czyli także zasiłku chorobowego, obowiązuje kwota wolna od potrąceń:

– w przypadku dłużników niealimentacyjnych – 60% najniższej emerytury,
– w przypadku dłużników alimentacyjnych – 50% najniższej emerytury.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 141. Egzekucje i potrącenia z emerytur i rent
1. Kwota emerytury i renty wolna od egzekucji i potrąceń, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi:
1) 500 zł – przy potrącaniu:
a) należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 3, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
b) należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 4;
2) 825 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 5, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;
3) 660 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 1, 2 i 6–9;
4) 200 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 10.
1a. Kwoty, o których mowa w ust. 1, podlegają corocznej waloryzacji od dnia 1 marca na zasadach określonych dla emerytur i rent.
Dz.U.2018.0.1270 t.j. – Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Komornik zajął zasiłek chorobowy – dlaczego?

Wiele osób po zajęciu zasiłku chorobowego nie może uwierzyć, że jest to możliwe i zgodne z prawem. Gorączkowo poszukują przepisów prawnych, które utwierdziłyby ich w przekonaniu, że myślą słusznie. Niektóre z tych osób trafiają do nas i pytają nas w wiadomościach prywatnych, czy naprawdę komornik może zająć zasiłek chorobowy. Wtedy odsyłamy te osoby do tego artykułu, który niestety mówi jasno – jak najbardziej jest to możliwe.

Co ważne – nigdy zajęcie zasiłku chorobowego nie wynika ze złej woli komornika. Jako urzędnik musi on po prostu wykonywać te czynności, które przypisane są jego profesji. Nadrzędnym celem komornika jest zawsze ściągnięcie należności z dłużnika. Komornik może ściągać pieniądze ze wszystkiego, na co tylko pozwala mu prawo. Prawo nie zabrania ściągania pieniędzy z zasiłku chorobowego, więc komornik może takiego zajęcia dokonać.

Nie warto składać skargi na czynności komornika, jeżeli ten zajmie nasz zasiłek chorobowy. Skarga ta bowiem na pewno zostanie odrzucona, ponieważ komornik ma prawo zająć ten zasiłek. Co innego, jeżeli komornik z zasiłku zajmie zbyt dużą kwotę – wtedy jak najbardziej przysługuje nam złożenie skargi i na pewno zostanie ona rozpatrzona pozytywnie.

Podsumowanie

  1. Zasiłek chorobowy to świadczenie, które może być zajęte przez komornika.
  2. W egzekucji alimentacyjnej komornik zajmie 60% zasiłku chorobowego.
  3. W egzekucji niealimentacyjnej komornik może zająć tylko 25% zasiłku chorobowego.
  4. Podstawę prawną do egzekucji z zasiłku chorobowego stanowi Ustawa o emeryturach i rentach.
  5. Komornik nie zajmuje zasiłku chorobowego ze złej woli, wykonuje jedynie prawa wynikające z jego zawodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Kamis
Kamis
2022-03-11 08:20:09

A jeżeli mój mąż jest chory ma guza w głowie jest pacjentem onkologicznym czy komornik może zająć mu zasiłek

Danuta
Danuta
2022-01-05 22:53:29

Witam.Maz otrzymuje swiadczenia rehabilitacyjne z ZUS netto 1554.71 na konto wplywa 1000-1080zl.czym to jest spowodowane ze komornik pobiera sobie jak chce i ile chce bo mi powiedzial ze moze nawet zostawic na koncie 900zl.Czy moze w ten sposob postepowac?

Beata Szczepańska
Beata Szczepańska
2021-06-01 20:24:31

Witam. Mam komornika za alimenty dług w funduszu alimentacyjnym. Zabiera mi całe wynagrodzenie z umowy zlecenia. Od 1.04 do 18.04 byłam na zasiłku opiekuńczym covid związany z zamkniętym przedszkolem. Zasiłek wypłaca zakład pracy po czym od zusu dostanie zwrot. Caly mój zasiłek trafił do komornika bo pracodawca ma pismo o zajęciu całego wynagrodzenia i zasiłków. W zusie dowiedziałam się że ma prawo do zajęcie 60% zasiłku a nie całego 80%. Pracodawca prosi bym kontaktowała się z komornikiem ale on jest nieugięty i zada każde moje pieniądze opierając się że działa zgodnie z prawem.

Emil Zdanowski
Emil Zdanowski
2021-01-25 17:36:23

Witam serdecznie. Mam pytanie odnośnie wypłaty zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS. Wypłata ma nastąpić 26.01.2021 przelewem na konto. W skład tego zasiłku wchodzi wyrównanie za miesiąc grudzień oraz od 1 do 22 stycznia. Kwota do wypłaty to 3500 zł. Na rachunku mam trzech komorników. Pisałem do nich mailowo prośbę z uzasadnieniem, że to jest dochód z dwóch miesięcy o nie zajmowaniem kwoty powyżej 2100 zł. W mailach podałem wszystkie niezbędne szczegóły oraz załączyłem dokument potwierdzający ten fakt z platformy PUE ZUS. Czy mam jakieś szanse na powodzenie? Dziękuję i pozdrawiam.

Podobne artykuły

Pożyczki bez BIK Włoszczowa
Pożyczki miasta
author
14 grudnia 2021

Pożyczki bez BIK Włoszczowa

Rzecznik Finansowy zaprasza na konferencję
Bez kategorii
author
29 sierpnia 2019

Rzecznik Finansowy zaprasza na konferencję

Co kupić na Dzień Ojca?
Blog
author
18 czerwca 2018

Co kupić na Dzień Ojca?

Agro Ofensywa w BGŻ BNP Paribas
Bez kategorii
author
16 stycznia 2019

Agro Ofensywa w BGŻ BNP Paribas

Pożyczka 2000 zł na 12 rat – gdzie najtaniej ?
Wpisy
author
11 października 2016

Pożyczka 2000 zł na 12 rat – gdzie najtaniej ?

Alior Bank w Ząbkach
Oddziały
author
07 lipca 2019

Alior Bank w Ząbkach