Czy komornik może zająć premię lub nagrodę?

Czy komornik może zająć premię lub nagrodę?

author
Dominika Byczek
27 grudnia 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Osoby, które mają egzekucję z wynagrodzenia, bardzo często pytają nas, czy komornik może zająć im różne dodatki do wypłaty. Odpowiadamy konkretnie na pytanie, czy komornik może zająć premię uznaniową, świąteczną, roczną, a także tzw. trzynastkę i nagrodę jubileuszową.

Spis treści:

 1. Premia a zajęcie komornicze
 2. Premia świąteczna a komornik
 3. Premia roczna a komornik
 4. Trzynastka a komornik
 5. Nagroda jubileuszowa a komornik
Zwiń spis treści

Premia a zajęcie komornicze

Premia uznaniowa to dodatek finansowy do wypłaty dla pracownika. Pracodawca nie może stawiać pracownikowi żadnych konkretnych wymagań do tego, by przyznać mu premię uznaniową. Pracownik za to nie może się o taką premię upominać. Jeżeli już pracodawca zdecyduje się na wypłacenie pracownikowi premii uznaniowej, przy egzekucji komorniczej traktujemy ją jak kwotę powiększającą wynagrodzenie. Komornik ma pełne prawo, by zająć z wynagrodzenia kwotę ponad minimalną krajową. Jeżeli zatem dana osoba zarabia na etacie dokładnie płacę minimalną, to cała premia uznaniowa może zostać zajęta przez komornika.

Czy komornik może zająć premię uznaniową?

przy egzekucji niealimentacyjnej: tak, na zasadach egzekucji z wynagrodzenia

przy egzekucji alimentacyjnej: tak, na zasadach egzekucji z wynagrodzenia

By sprawdzić, jak dużą część premii uznaniowej może w naszym przypadku zająć komornik, musimy najpierw wiedzieć, ile z naszego wynagrodzenia może zająć komornik sądowy. Nie przy wszystkich bowiem rodzajach umów istnieje w ogóle kwota chroniona przed zajęciem komorniczym.

Przy typowej umowie o pracę komornik musi zostawić na koncie dłużnika tyle, ile wynosi minimalna krajowa. Maksymalnie może natomiast zająć 50% wynagrodzenia (lub 60%, jeżeli ktoś jest dłużnikiem alimentacyjnym). Najpierw liczymy sumę wynagrodzenie + premia uznaniowa, a dopiero potem wyliczamy z nich 50% lub 60% zajęcia. Ze względu na to, że każdy pracownik legalnie zatrudniony na umowę o pracę, musi zarabiać co najmniej minimalną krajową, premia uznaniowa zawsze jest kwotą sprawiającą, że wypłata staje się na pewno jednorazowo wyższa od płacy minimalnej. Nie zmienia to jednak nic przy zajęciu komorniczym – nadal komornik ma prawo zająć całą nadwyżkę nad płacę minimalną – czyli całą premię uznaniową.

Premia świąteczna a komornik

Premia świąteczna traktowana jest jako dodatek do wynagrodzenia. W związku z tym podlega takim samym zasadom egzekucji komorniczej jak wynagrodzenie zasadnicze.

Czy komornik może zająć premię świąteczną?

przy egzekucji niealimentacyjnej: tak, na zasadach egzekucji z wynagrodzenia

przy egzekucji alimentacyjnej: tak, na zasadach egzekucji z wynagrodzenia

Jak obliczyć, ile komornik może zająć z wypłaty w miesiącu, w którym pracownikowi przyznano premię świąteczną? Najpierw sumujemy wynagrodzenie zasadnicze i premię świąteczną. Następnie do uzyskanej kwoty stosujemy zasady tradycyjnej egzekucji z wynagrodzenia. Komornik może zająć maksymalnie 50% sumy netto wynagrodzenia i premii świątecznej (albo 60% w przypadku dłużników alimentacyjnych). Jednocześnie komornik ma obowiązek zostawić dłużnikowi do dyspozycji co najmniej kwotę płacy minimalnej.

Premia roczna a komornik

Premia roczna to potoczna nazwa nagrody uznaniowej przyznawanej pracownikowi na koniec danego roku. Zasady jej zajęcia są takie same, jak w przypadku innych okresowych premii pracowniczych.

Czy komornik może zająć premię roczną?

przy egzekucji niealimentacyjnej: tak, na zasadach egzekucji z wynagrodzenia

przy egzekucji alimentacyjnej: tak, na zasadach egzekucji z wynagrodzenia

Podczas egzekucji komorniczej premię roczną traktujemy jak kwotę jednorazowo powiększającą wynagrodzenie. Do sumy premii rocznej i wynagrodzenia zasadniczego stosujemy tradycyjne zasady zajęcia wynagrodzenia. A zatem:

 • komornik może zająć maksymalnie 50% sumy wynagrodzenia i premii rocznej przy egzekucji niealimentacyjnej,
 • komornik może zając maksymalnie 60% sumy wynagrodzenia zasadniczego i premii rocznej przy egzekucji alimentów.

Jednocześnie komornik musi pozostawić do dyspozycji dłużnika tyle, ile wynosi pensja minimalna (w 2019 roku na rękę jest to 1633 zł). Każda osoba pracująca legalnie na etacie zarabia co najmniej płacę minimalną, a zatem premia uznaniowa zawsze będzie kwotą nadwyżki. Oznacza to, że w przypadku większości pracowników zostanie zajęta w całości.

Trzynastka a komornik

Trzynastka to w przepisach prawa “dodatkowe wynagrodzenie roczne”. To, w jaki sposób jest zajmowane, zależy od tego, czy dłużnik jest alimentacyjny, czy niealimentacyjny.

Czy komornik może zająć trzynastkę?

przy egzekucji niealimentacyjnej: tak, na zasadach egzekucji z wynagrodzenia

przy egzekucji alimentacyjnej: tak, w całości

Przepisy wskazują jasno, że przy egzekucji alimentacyjnej cała trzynastka podlega zajęciu komorniczemu. Oznacza to, że dłużnicy alimentacyjni nie zobaczą nawet złotówki z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, bez względu na jej wysokość i na wysokość ich wynagrodzenia.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 87. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

§ 5. Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

Dz.U.2018.0.917 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Inaczej sprawa wygląda przy egzekucji niealimentacyjnej. Tutaj pensja trzynasta traktowana jest jako kwota powiększająca miesięczne zarobki danej osoby. Co to oznacza w praktyce? Najpierw sumujemy wynagrodzenie zasadnicze z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, a dopiero potem przykładamy do niego zasady egzekucji. Standardowo komornik może zająć maksymalnie 50% całości wynagrodzenia miesięcznego (czyli sumy zwykłej wypłaty i trzynastki). Komornika obowiązuje jednocześnie konieczność pozostawienia dłużnikowi minimalnej krajowej.

Nagroda jubileuszowa a komornik

Nagroda jubileuszowa podlega takiej samej ochronie przed egzekucją komorniczą jak wynagrodzenie. Oznacza to, że nagrodę jubileuszową i wynagrodzenie zasadnicze traktujemy jako całość wynagrodzenia w danym miesiącu (tym, w którym nagroda została przyznana).

Czy komornik może zająć nagrodę jubileuszową?

przy egzekucji niealimentacyjnej: tak, na zasadach egzekucji z wynagrodzenia

przy egzekucji alimentacyjnej: tak, na zasadach egzekucji z wynagrodzenia

Od tej kwoty (sumy) obowiązuje tylko jeden maksymalny próg zajęcia (50% dla dłużników niealimentacyjnych lub 60% dla dłużników alimentacyjnych). Tak samo od sumy tych kwot jest tylko jedna kwota wolna od zajęcia komorniczego (równa minimalnej krajowej w danym roku).

Komornik zajmie więc nagrodę jubileuszową tak samo, jakby była ona po prostu kwotą powiększającą wynagrodzenie w danym miesiącu. Pracodawca, który jest odpowiedzialny za przelanie komornikowi odpowiedniej kwoty z pensji dłużnika, najpierw dodaje do siebie wynagrodzenie zasadnicze i wysokość nagrody, a dopiero potem oblicza z tej kwoty 50 lub 60%, żeby znaleźć maksymalną wysokość zajęcia. Dla osób z problemami finansowymi przygotowaliśmy ranking pożyczek bez BIK oraz pożyczek z komornikiem.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Niestety nie ma to znaczenia. Zwyczajowo premia uznaniowa wpływa na konto wraz z wynagrodzeniem za dany miesiąc, ale jeżeli wpłynie innego dnia, traktowana jest tak samo. Oznacza to, że zostanie dokonana podsumowująca kalkulacja pensji wypłaconej w danym miesiącu i kwota zajęcia zostanie policzona dla wynagrodzenia liczonego łącznie z premią uznaniową.

W żaden sposób nie da się uniknąć zajęcia premii uznaniowej. Wynika to z tego, że pracodawca jest zobowiązany do rozliczenia się z takiego dodatku dla pracownika. Kwota jest zatem oficjalnie zaksięgowana na nasze konto i traktowana jako kwota powiększająca wynagrodzenie w danym miesiącu.

Premia roczna nie zostanie przez komornika zajęta w całości tylko wtedy, kiedy zarabia on więcej niż dwukrotność wynagrodzenia minimalnego. Jeżeli bowiem kwota wolna od zajęcia wynosi 1633 zł, a dłużnik zarabia na przykład 3267 zł na rękę i została mu przyznana nagroda uznaniowa w wysokości 500 zł, to komornik nadal może mu zabrać jedynie 50% sumy wynagrodzenia i dodatków do niego. Przy takich zarobkach dłużnikowi w sumie wpłynie w miesiącu 3767 zł, a więc komornik zajmie z tej kwoty jedynie połowę: 1883 zł. Widać zatem, że kwota, która pozostaje do dyspozycji dłużnika, jest wyższa niż minimalna krajowa – wyniesie 1883 zł. Poza minimalnym wynagrodzeniem do dłużnika zarabiającego więcej niż dwukrotność płacy minimalnej trafi także połowa premii rocznej.

Podsumowanie

 1. Komornik może zająć wszystkie premie pracownicze, ale tylko na zasadach takich samych, na jakich przebiega egzekucja z wynagrodzenia.
 2. Aby ustalić wysokość potrącenia komorniczego w miesiącu, w którym została pracownikowi wypłacona nagroda/premia, musimy najpierw zsumować ze sobą wynagrodzenie zasadnicze i kwotę dodatkową.
 3. Dopiero od sumy tych dwóch kwot liczymy maksymalną wysokość zajęcia komorniczego (50% dla zwykłych dłużników i 60% dla dłużników alimentacyjnych).
 4. Również w odniesieniu do sumy tych kwot traktujemy kwotę wolną od zajęcia komorniczego (równą minimalnej krajowej w danym roku).
 5. Przy egzekucji alimentacyjnej komornik bezwzględnie zajmie całą trzynastkę dłużnika.
 6. Zazwyczaj komornik zajmuje całą kwotę premii uznaniowej, świątecznej oraz rocznej.
 7. Szansę na odzyskanie choć części kwoty z przysługującej pracownikowi premii ma tylko ten dłużnik, który zarabia więcej niż wynosi dwukrotność płacy minimalnej.
 8. Nagroda jubileuszowa jest sumowana z wynagrodzeniem i ta kwota jako całość podlega zajęciu komorniczemu (na zasadach egzekucji z wynagrodzenia).
 9. Nie da się uniknąć zajęcia komorniczego z premii i nagród, ponieważ są to kwoty, z których pracodawca musi się oficjalnie rozliczyć.
 10. Nie ma możliwości, by pracodawca “wypłacił” premię lub nagrodę w formie bonu lub nagrody rzeczowej – każde z opisanych powyżej świadczeń musi być przekazane pracownikowi w formie finansowej, tak samo jak wynagrodzenie zasadnicze.
author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Tomasz
Tomasz
2023-04-05 14:48:46

Publikowanie tego rodzaju informacji bez podawania dat nie ma najmniejszego sensu. Wszystkie te informacje dotyczą zapisów sprzed 2023 roku. Od 2023 roku nastąpiły zmiany dotyczące zajęć komorniczych i dobrze byłoby żeby autorzy zamieszczali chociaż datę publikacji w nagłówkach. Zdarza się, że zainteresowani przytaczają zapisy sprzed 20. lat, sądząc, że są aktualne. Dbajcie o swoją wiarygodność blogerzy!!!

Podobne artykuły

Citi Handlowy z tytułem „Market Leader”

Citi Handlowy poinformował w komunikacie prasowym, że bankowość transakcyjna instytucji kolejny raz zdobyła tytuł „Market Leader” w kategorii zarządzania środkami finansowymi klientów korporacyjnych w prestiżowym rankingu magazynu Euromoney za 2020 rok. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
25 stycznia 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Chwilówki Jastrowie

Chcesz wziąć chwilówkę, ale nie wiesz, jakie oferty dostępne są dla osób mieszkających w Jastrowiu? Możesz sprawdzić to w naszym rankingu. Maksymalna kwota pożyczki to aż 15 000 zł.

author
Patryk Byczek
12 kwietnia 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

ING Bank Śląski w Kwidzynie

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jedna z placówek banku mieści się w Kwidzynie – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę oddziału.

author
Dominika Byczek
14 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Santander Consumer Bank Żuromin

Santander Consumer Bank to jeden z większych banków detalicznych w Polsce. Specjalizuje się w kredytach gotówkowych, ratalnych oraz samochodowych. Sprawdź oddziały Santander Consumer Banku w Żurominie – adres, telefon, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Dorota Grycko
15 czerwca 2021
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Kasa Stefczyka Gryfice

Poszukujesz szczegółowych informacji o lokalizacjach Kasy Stefczyka w Gryficach? Znajdziesz je w naszym artykule, który prezentuje kompleksowy przegląd danych, w tym adresów, numerów telefonów, godzin otwarcia i map ułatwiających dotarcie do wybranych placówek.

author
Julia Wierciło
22 marca 2024
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

ING Bank Śląski w Krapkowicach

ING Bank Śląski placówki w Krapkowicach ING Bank Śląski posiada jeden oddział w Krapkowicach: – ul. 1 Maja 2, 47-300 Krapkowice. ING Bank Śląski oddział Krapkowice ul. 1...

author
Dominika Byczek
07 lipca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj