Czy komornik może zająć premię lub nagrodę?

Czy komornik może zająć premię lub nagrodę?

author
Dominika Sobieraj
14 lutego 2022

Osoby, które mają egzekucję z wynagrodzenia, bardzo często pytają nas, czy komornik może zająć im różne dodatki do wypłaty. Odpowiadamy konkretnie na pytanie, czy komornik może zająć premię uznaniową, świąteczną, roczną, a także tzw. trzynastkę i nagrodę jubileuszową.

Premia a zajęcie komornicze

Premia uznaniowa to dodatek finansowy do wypłaty dla pracownika. Pracodawca nie może stawiać pracownikowi żadnych konkretnych wymagań do tego, by przyznać mu premię uznaniową. Pracownik za to nie może się o taką premię upominać.

Jeżeli już pracodawca zdecyduje się na wypłacenie pracownikowi premii uznaniowej, przy egzekucji komorniczej traktujemy ją jak kwotę powiększającą wynagrodzenie. Komornik ma pełne prawo, by zająć z wynagrodzenia kwotę ponad minimalną krajową. Jeżeli zatem dana osoba zarabia na etacie dokładnie płacę minimalną, to cała premia uznaniowa może zostać zajęta przez komornika.

Czy komornik może zająć premię uznaniową?

przy egzekucji niealimentacyjnej: tak, na zasadach egzekucji z wynagrodzenia

przy egzekucji alimentacyjnej: tak, na zasadach egzekucji z wynagrodzenia

By sprawdzić, jak dużą część premii uznaniowej może w naszym przypadku zająć komornik, musimy najpierw wiedzieć, ile z naszego wynagrodzenia może zająć komornik sądowy w 2022 roku. Nie przy wszystkich bowiem rodzajach umów istnieje w ogóle kwota chroniona przed zajęciem komorniczym.

Przy typowej umowie o pracę komornik musi zostawić na koncie dłużnika tyle, ile wynosi minimalna krajowa. Maksymalnie może natomiast zająć 50% wynagrodzenia (lub 60%, jeżeli ktoś jest dłużnikiem alimentacyjnym). Najpierw liczymy sumę wynagrodzenie + premia uznaniowa, a dopiero potem wyliczamy z nich 50% lub 60% zajęcia.

Ze względu na to, że każdy pracownik legalnie zatrudniony na umowę o pracę, musi zarabiać co najmniej minimalną krajową, premia uznaniowa zawsze jest kwotą sprawiającą, że wypłata staje się na pewno jednorazowo wyższa od płacy minimalnej. Nie zmienia to jednak nic przy zajęciu komorniczym – nadal komornik ma prawo zająć całą nadwyżkę nad płacę minimalną – czyli całą premię uznaniową.

Premia świąteczna a komornik

Premia świąteczna traktowana jest jako dodatek do wynagrodzenia. W związku z tym podlega takim samym zasadom egzekucji komorniczej jak wynagrodzenie zasadnicze.

Czy komornik może zająć premię świąteczną?

przy egzekucji niealimentacyjnej: tak, na zasadach egzekucji z wynagrodzenia

przy egzekucji alimentacyjnej: tak, na zasadach egzekucji z wynagrodzenia

Jak obliczyć, ile komornik może zająć z wypłaty w miesiącu, w którym pracownikowi przyznano premię świąteczną? Najpierw sumujemy wynagrodzenie zasadnicze i premię świąteczną. Następnie do uzyskanej kwoty stosujemy zasady tradycyjnej egzekucji z wynagrodzenia.

Komornik może zająć maksymalnie 50% sumy netto wynagrodzenia i premii świątecznej (albo 60% w przypadku dłużników alimentacyjnych). Jednocześnie komornik ma obowiązek zostawić dłużnikowi do dyspozycji co najmniej kwotę płacy minimalnej.

Premia roczna a komornik

Premia roczna to potoczna nazwa nagrody uznaniowej przyznawanej pracownikowi na koniec danego roku. Zasady jej zajęcia są takie same, jak w przypadku innych okresowych premii pracowniczych.

Czy komornik może zająć premię roczną?

przy egzekucji niealimentacyjnej: tak, na zasadach egzekucji z wynagrodzenia

przy egzekucji alimentacyjnej: tak, na zasadach egzekucji z wynagrodzenia

Podczas egzekucji komorniczej premię roczną traktujemy jak kwotę jednorazowo powiększającą wynagrodzenie. Do sumy premii rocznej i wynagrodzenia zasadniczego stosujemy tradycyjne zasady zajęcia wynagrodzenia. A zatem:

– komornik może zająć maksymalnie 50% sumy wynagrodzenia i premii rocznej przy egzekucji niealimentacyjnej,

– komornik może zając maksymalnie 60% sumy wynagrodzenia zasadniczego i premii rocznej przy egzekucji alimentów.

Jednocześnie komornik musi pozostawić do dyspozycji dłużnika tyle, ile wynosi pensja minimalna (w 2019 roku na rękę jest to 1633 zł). Każda osoba pracująca legalnie na etacie zarabia co najmniej płacę minimalną, a zatem premia uznaniowa zawsze będzie kwotą nadwyżki. Oznacza to, że w przypadku większości pracowników zostanie zajęta w całości.

Trzynastka a komornik

Trzynastka to w przepisach prawa “dodatkowe wynagrodzenie roczne”. To, w jaki sposób jest zajmowane, zależy od tego, czy dłużnik jest alimentacyjny, czy niealimentacyjny.

Czy komornik może zająć trzynastkę?

przy egzekucji niealimentacyjnej: tak, na zasadach egzekucji z wynagrodzenia

przy egzekucji alimentacyjnej: tak, w całości

Przepisy wskazują jasno, że przy egzekucji alimentacyjnej cała trzynastka podlega zajęciu komorniczemu. Oznacza to, że dłużnicy alimentacyjni nie zobaczą nawet złotówki z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, bez względu na jej wysokość i na wysokość ich wynagrodzenia.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 87. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę

§ 5. Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

Dz.U.2018.0.917 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Inaczej sprawa wygląda przy egzekucji niealimentacyjnej. Tutaj pensja trzynasta traktowana jest jako kwota powiększająca miesięczne zarobki danej osoby. Co to oznacza w praktyce? Najpierw sumujemy wynagrodzenie zasadnicze z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, a dopiero potem przykładamy do niego zasady egzekucji.

Standardowo komornik może zająć maksymalnie 50% całości wynagrodzenia miesięcznego (czyli sumy zwykłej wypłaty i trzynastki). Komornika obowiązuje jednocześnie konieczność pozostawienia dłużnikowi minimalnej krajowej.

Sprawdź najlepsze oferty:

Kredyty oddłużeniowe – nawet do 200 000 zł

Kredyty dla zadłużonych – bez wychodzenia z domu

Pożyczki bez baz – do 50 000 zł online

Nagroda jubileuszowa a komornik

Nagroda jubileuszowa podlega takiej samej ochronie przed egzekucją komorniczą jak wynagrodzenie. Oznacza to, że nagrodę jubileuszową i wynagrodzenie zasadnicze traktujemy jako całość wynagrodzenia w danym miesiącu (tym, w którym nagroda została przyznana).

Czy komornik może zająć nagrodę jubileuszową?

przy egzekucji niealimentacyjnej: tak, na zasadach egzekucji z wynagrodzenia

przy egzekucji alimentacyjnej: tak, na zasadach egzekucji z wynagrodzenia

Od tej kwoty (sumy) obowiązuje tylko jeden maksymalny próg zajęcia (50% dla dłużników niealimentacyjnych lub 60% dla dłużników alimentacyjnych). Tak samo od sumy tych kwot jest tylko jedna kwota wolna od zajęcia komorniczego (równa minimalnej krajowej w danym roku).

Komornik zajmie więc nagrodę jubileuszową tak samo, jakby była ona po prostu kwotą powiększającą wynagrodzenie w danym miesiącu. Pracodawca, który jest odpowiedzialny za przelanie komornikowi odpowiedniej kwoty z pensji dłużnika, najpierw dodaje do siebie wynagrodzenie zasadnicze i wysokość nagrody, a dopiero potem oblicza z tej kwoty 50 lub 60%, żeby znaleźć maksymalną wysokość zajęcia.

Pytania i odpowiedzi


Co, jeśli premia uznaniowa nie jest wypłacana razem z wynagrodzeniem?

Niestety nie ma to znaczenia. Zwyczajowo premia uznaniowa wpływa na konto wraz z wynagrodzeniem za dany miesiąc, ale jeżeli wpłynie innego dnia, traktowana jest tak samo. Oznacza to, że zostanie dokonana podsumowująca kalkulacja pensji wypłaconej w danym miesiącu i kwota zajęcia zostanie policzona dla wynagrodzenia liczonego łącznie z premią uznaniową.


Czy da się uniknąć zajęcia premii uznaniowej?

W żaden sposób nie da się uniknąć zajęcia premii uznaniowej. Wynika to z tego, że pracodawca jest zobowiązany do rozliczenia się z takiego dodatku dla pracownika. Kwota jest zatem oficjalnie zaksięgowana na nasze konto i traktowana jako kwota powiększająca wynagrodzenie w danym miesiącu.


Kiedy premia roczna nie zostanie zajęta w całości?

Premia roczna nie zostanie przez komornika zajęta w całości tylko wtedy, kiedy zarabia on więcej niż dwukrotność wynagrodzenia minimalnego. Jeżeli bowiem kwota wolna od zajęcia wynosi 1633 zł, a dłużnik zarabia na przykład 3267 zł na rękę i została mu przyznana nagroda uznaniowa w wysokości 500 zł, to komornik nadal może mu zabrać jedynie 50% sumy wynagrodzenia i dodatków do niego. Przy takich zarobkach dłużnikowi w sumie wpłynie w miesiącu 3767 zł, a więc komornik zajmie z tej kwoty jedynie połowę: 1883 zł. Widać zatem, że kwota, która pozostaje do dyspozycji dłużnika, jest wyższa niż minimalna krajowa – wyniesie 1883 zł. Poza minimalnym wynagrodzeniem do dłużnika zarabiającego więcej niż dwukrotność płacy minimalnej trafi także połowa premii rocznej.

Podsumowanie

  • Komornik może zająć wszystkie premie pracownicze, ale tylko na zasadach takich samych, na jakich przebiega egzekucja z wynagrodzenia.
  • Aby ustalić wysokość potrącenia komorniczego w miesiącu, w którym została pracownikowi wypłacona nagroda/premia, musimy najpierw zsumować ze sobą wynagrodzenie zasadnicze i kwotę dodatkową.
  • Dopiero od sumy tych dwóch kwot liczymy maksymalną wysokość zajęcia komorniczego (50% dla zwykłych dłużników i 60% dla dłużników alimentacyjnych).
  • Również w odniesieniu do sumy tych kwot traktujemy kwotę wolną od zajęcia komorniczego (równą minimalnej krajowej w danym roku).
  • Przy egzekucji alimentacyjnej komornik bezwzględnie zajmie całą trzynastkę dłużnika.
  • Zazwyczaj komornik zajmuje całą kwotę premii uznaniowej, świątecznej oraz rocznej.
  • Szansę na odzyskanie choć części kwoty z przysługującej pracownikowi premii ma tylko ten dłużnik, który zarabia więcej niż wynosi dwukrotność płacy minimalnej.
  • Nagroda jubileuszowa jest sumowana z wynagrodzeniem i ta kwota jako całość podlega zajęciu komorniczemu (na zasadach egzekucji z wynagrodzenia).
  • Nie da się uniknąć zajęcia komorniczego z premii i nagród, ponieważ są to kwoty, z których pracodawca musi się oficjalnie rozliczyć.
  • Nie ma możliwości, by pracodawca “wypłacił” premię lub nagrodę w formie bonu lub nagrody rzeczowej – każde z opisanych powyżej świadczeń musi być przekazane pracownikowi w formie finansowej, tak samo jak wynagrodzenie zasadnicze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Tomasz
Tomasz
2023-04-05 14:48:46

Publikowanie tego rodzaju informacji bez podawania dat nie ma najmniejszego sensu. Wszystkie te informacje dotyczą zapisów sprzed 2023 roku. Od 2023 roku nastąpiły zmiany dotyczące zajęć komorniczych i dobrze byłoby żeby autorzy zamieszczali chociaż datę publikacji w nagłówkach. Zdarza się, że zainteresowani przytaczają zapisy sprzed 20. lat, sądząc, że są aktualne. Dbajcie o swoją wiarygodność blogerzy!!!

Podobne artykuły

Ile średnio wydajemy na znicze?
Blog
autor wpisu
Natalia Narloch
02 listopada 2018

Ile średnio wydajemy na znicze?

Kredyt gotówkowy Grajewo
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
13 stycznia 2020

Kredyt gotówkowy Grajewo

Bank Spółdzielczy w Barcinie sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
12 września 2019

Bank Spółdzielczy w Barcinie sesje przychodzące i wychodzące

Pożyczki bez BIK Ostrołęka
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
12 maja 2022

Pożyczki bez BIK Ostrołęka

Alior Bank w Nowogardzie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
25 maja 2019

Alior Bank w Nowogardzie

Pożyczki bez BIK Police
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
27 maja 2022

Pożyczki bez BIK Police

Porównaj