Strona główna Wpisy Inne Czy komornik może zająć zasiłek rodzinny ?

Czy komornik może zająć zasiłek rodzinny ?

author
Dominika Sobieraj
26 lipca 2018
Co może, a czego nie może zająć komornik - to pytanie, na które codziennie wielu Polaków szuka odpowiedzi. Jedną z wątpliwych kwestii jest to, czy zajęciu podlegają różnego rodzaju kwoty wypłacane przez państwo. Postaraliśmy się odnaleźć odpowiedź na pytanie, czy komornik może zająć zasiłek rodzinny. 

Zgodnie z prawem zasiłek rodzinny jest jednym ze świadczeń, które określane są w świetle prawa jako świadczenia rodzinne. W skrócie odpowiadamy na kluczowe pytanie:

Czy komornik może zająć zasiłek rodzinny?

nasza odpowiedź:
NIE – w egzekucji niealimentacyjej 
NIE – w egzekucji alimentów 


 

WYJAŚNIENIE

W trakcie egzekucji komorniczej zasiłek rodzinny podlega przepisom zawartym w Kodekście prawa cywilnego. Paragraf szósty zacytowanego poniżej artykułu jednoznacznie stwierdza, że wszystkie świadczenia rodzinne – w tym zasiłek rodzinny – są całkowicie wyłączone z egzekucji
 


PODSTAWA PRAWNA

Art. 833. Ograniczenie egzekucji z innych świadczeń pieniężnych

§ 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.
§ 1(1). Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860 oraz z 2018 r. poz. 1076).
Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego


Zasiłek rodzinny jest świadczeniem wypłacanym przez Państwo w celu wsparcia rodziny w opiece nad nowonarodzonym dzieckiem. Zasiłek rodzinny to pomoc finansowa mająca pokryć część wydatków na utrzymanie dziecka. 

Podsumowując możemy jeszcze raz wskazać, że – zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu prawa cywilnego – zasiłek rodzinny nie może być  zajęty przez komornika ani na poczet spłaty zadłużenia alimentacyjnego, ani na poczet innych należności. 
 

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Podobne artykuły

Karta Dużej Rodziny 2019 – dla kogo?
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
04 stycznia 2019

Karta Dużej Rodziny 2019 – dla kogo?

PKO BP w Lądku-Zdroju
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
16 października 2019

PKO BP w Lądku-Zdroju

Kredyt gotówkowy Olsztyn
Wpisy Inne
author
Dominika Sobieraj
23 lutego 2021

Kredyt gotówkowy Olsztyn

Rada do spraw Przedsiębiorczości – czym się zajmuje?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
14 maja 2019

Rada do spraw Przedsiębiorczości – czym się zajmuje?

Inflacja najniższa od blisko dwóch lat
Bez kategorii
author
Natalia Narloch
07 stycznia 2019

Inflacja najniższa od blisko dwóch lat

Kredyt hipoteczny Zambrów
Wpisy Inne
author
Patryk Byczek
13 września 2017

Kredyt hipoteczny Zambrów