Co może, a czego nie może zająć komornik - to pytanie, na które codziennie wielu Polaków szuka odpowiedzi. Jedną z wątpliwych kwestii jest to, czy zajęciu podlegają różnego rodzaju kwoty wypłacane przez państwo. Postaraliśmy się odnaleźć odpowiedź na pytanie, czy komornik może zająć zasiłek rodzinny. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 26.07.2018
Udostępnij:

Zgodnie z prawem zasiłek rodzinny jest jednym ze świadczeń, które określane są w świetle prawa jako świadczenia rodzinne. W skrócie odpowiadamy na kluczowe pytanie:
 

Czy komornik może zająć zasiłek rodzinny?

nasza odpowiedź:
NIE – w egzekucji niealimentacyjej 
NIE – w egzekucji alimentów 


 

WYJAŚNIENIE

W trakcie egzekucji komorniczej zasiłek rodzinny podlega przepisom zawartym w Kodekście prawa cywilnego. Paragraf szósty zacytowanego poniżej artykułu jednoznacznie stwierdza, że wszystkie świadczenia rodzinne – w tym zasiłek rodzinny – są całkowicie wyłączone z egzekucji
 


PODSTAWA PRAWNA

Art. 833. Ograniczenie egzekucji z innych świadczeń pieniężnych

§ 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.
§ 1(1). Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860 oraz z 2018 r. poz. 1076).
Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego


Zasiłek rodzinny jest świadczeniem wypłacanym przez Państwo w celu wsparcia rodziny w opiece nad nowonarodzonym dzieckiem. Zasiłek rodzinny to pomoc finansowa mająca pokryć część wydatków na utrzymanie dziecka. 

Podsumowując możemy jeszcze raz wskazać, że – zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu prawa cywilnego – zasiłek rodzinny nie może być  zajęty przez komornika ani na poczet spłaty zadłużenia alimentacyjnego, ani na poczet innych należności. 
 

Komentarze (2)
Andrzej Łabaj, 8 marca 2019 o 20:30

Wszystko Pięknie na papierze!!! A rzeczywistość Swoje!!!
Niestety Komornik Stawia się Ponad Prawem.
Ja od 06.06.2018 r walcze o Bezprawne zajęcie Pieniędzy z zasiłu rodzinnego wypłacanego z Zagranicy. Wszyscy Oprócz Komornika i Banku Zgodnie Potwierdzają Art.833 paragraf 6
I Jak to się ma w Swietle Prawa?

zadne swiadczenia nie powinny byc przyznawane komornikom toz to kradziez !!!!111