Czy komornik może zająć zasiłek dla bezrobotnych?

Czy komornik może zająć zasiłek dla bezrobotnych?

author
10 lutego 2022

Zasiłek dla bezrobotnych to często jedyna kwota, która pozostaje do dyspozycji osoby nie mającej pracy. W związku z tym wiele osób obawia się, że zasiłek ten mógłby zostać zajęty przez komornika. Sprawdziliśmy, czy komornik może zająć zasiłek dla bezrobotnych.

Komornik a zasiłek dla bezrobotnych

Zgodnie z prawem zasiłek dla bezrobotnych pod względem zajęcia komorniczego traktowany jest tak samo, jak wynagrodzenie za pracę, co oznacza, że podlega tym samym przepisom. W skrócie odpowiadamy na kluczowe pytanie:

Czy komornik może zająć zasiłek dla bezrobotnych?

nasza odpowiedź:
NIE – w egzekucji niealimentacyjej
TAK – w egzekucji alimentów (60% kwoty)

W dalszej części wpisu znajdziesz szczegółowe wyjaśnienie powyższych odpowiedzi.

Zajęcie komornicze zasiłku dla bezrobotnych – podstawa prawna

Zasiłek dla bezrobotnych podczas egzekucji komorniczej traktowany jest tak, jak wynagrodzenie ze stosunku pracy. Reguluje to artykuł 833 Kodeksu Postępowania Cywilnego:

PODSTAWA PRAWNA

Art. 833. Ograniczenie egzekucji z innych świadczeń pieniężnych

§ 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.
§ 11. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Ile może zająć komornik z zasiłku dla bezrobotnych?

Oznacza to, że by dowiedzieć się, czy komornik rzeczywiście może go zająć, należy szukać odpowiedzi w odpowiednich artykułach Kodeksu Pracy. Artykuł 87 jednoznacznie stwierdza, że w przypadku wynagrodzeń za pracę zajęcie sięga:
– 50% – jeżeli jest to egzekucja niealimentacyjna,
– 60% – jeżeli jest to egzekucja alimentów.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 87. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
3. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:
1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia;
2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia.
Dz.U.2018.0.917 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Kwota wolna od potrąceń – zasiłek dla bezrobotnych

Powyższe przepisy nie oznaczają jednak, że komornik zajmie połowę wynagrodzenia, jakim jest zasiłek dla bezrobotnych. Dlaczego? Ponieważ kwota wolna od potrąceń jest dwukrotnie wyższa od samego zasiłku dla bezrobotnych. Chociaż teoretycznie komornik mógłby go zająć, to w praktyce MUSI pozostawić na koncie dłużnika całą kwotę wolną od egzekucji komorniczej.

W przypadku normalnej egzekucji komorniczej nie zostanie zabrany zatem żaden grosz z zasiłku dla bezrobotnych. Inaczej sprawa wygląda w przypadku egzekucji alimentów – dłużników alimentacyjnych nie obowiązuje kwota wolna od potrąceń, a zatem w ich przypadku komornik może zająć 60% kwoty zasiłku.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 871. Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę

§ 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
Dz.U.2018.0.917 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Sprawdź najlepsze oferty:

Kredyty oddłużeniowe – nawet do 200 000 zł

Kredyty dla zadłużonych – bez wychodzenia z domu

Pożyczki bez baz – do 50 000 zł online

Zasiłek dla bezrobotnych – pomoc finansowa

Zajęcie zasiłku bezrobotnego budzi tak wiele kontrowersji, ponieważ jest to świadczenie, które jest przyznawane osobom będącym w trudnej sytuacji finansowej. Często taki zasiłek jest jedynym źródłem utrzymania dla osób, które nie posiadają pracy. Świadczenie to przyznaje się osobom będącym w trakcie poszukiwania pracy. Zdarza się, że nie jest to miesiąc, a znacznie dłuższy okres. Zasiłek przysługuje bowiem przez cały czas funkcjonowania bez posiadania zatrudnienia.

Zasiłek dla bezrobotnych nie jest jednak postrzegany jako dochód, dlatego nie podlega takim samym zasadom zajęcia. W większości przypadków jest chroniony przed egzekucją komorniczą. Prawo nie oszczędza w tym przypadku alimenciarzy – na mocy prawa są oni bowiem mniej ważni niż ich dzieci, które pozostają bez pieniędzy.

Jakie jeszcze świadczenia nie podlegają egzekucji?

Jest wiele świadczeń, które są zwolnione z zajęcia komorniczego. Komornik sądowy na pewno nie zajmie:

 • świadczeń alimentacyjnych,
 • świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego,
 • zasiłku rodzinnego,
 • zasiłku dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • dodatku pielęgnacyjnego,
 • becikowego,
 • dodatku dla sierot,
 • świadczenia integracyjnego.

Zasiłek dla bezrobotnych na konto a komornik

Może również zdarzyć się tak, że mamy egzekucję z rachunku bankowego. Wtedy komornik zajmuje całe konto bankowe i to z niego pobiera środki na pokrycie naszych długów. Co ważne – komornik nie może zobaczyć, skąd pochodzą konkretne pieniądze na naszym koncie. Zajmie po prostu wszystkie wpływy zgodnie z tym, na jak duży procent zajęcia pozwala mu prawo.

Jeżeli chcemy uchronić zasiłek dla bezrobotnych przed zajęciem komorniczym przy egzekucji z konta, musimy zgłosić ten fakt komornikowi. Zapewne doradzi on nam, żebyśmy założyli tzw. konto socjalne, na które będą wpływać właśnie świadczenia niepodlegające zajęciu. Będziemy mogli wtedy bez przeszkód z nich korzystać. Jeśli jednak dojdzie do zajęcia zasiłku z konta, a my będziemy pilnie potrzebowali pieniędzy, możemy skorzystać z pożyczek z komornikiem – dostępnych właśnie dla osób będących w trakcie egzekucji komorniczej.

Podsumowanie

 1. Zasiłek dla bezrobotnych co do zasady nie podlega zajęciu komorniczemu.
 2. Komornik na pewno nie zajmie zasiłku dla bezrobotnych osobie, która ma egzekucję niealimentacyjną.
 3. Osobie, która jest w trakcie egzekucji z powodu niespłaconych alimentów, komornik może zająć aż 60% kwoty zasiłku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Łezka, 16 października o 18:47
Łezka, 16 października o 18:47
2020-10-16 19:24:30

Niby wiadomo, że przepisy prawa obowiązują, a jednak nie jest przestrzegane przez komorników i instytucje kierujące wnioski o egzekucje. Ich prawo nie obowiązuje. Zwykły obywatel traktowany jest przez nich jak śmieć. Nieważna przyczyna zadłużenia, ani możliwości finansowe zadłużonego. Nieważne dzieci, co to ich obchodzi. Płacić i jeszcze raz płacić. Bezwzględne "stawianie pod murem". Sprzedaj dzieci, może siebie, zagłodź dzieciaki, ale płać wszystko co masz i jeszcze więcej. Wszystko zabiorą, jeszcze bardzo przy tym poniżają. Chciwość ponad wszystko! To już choroba psychiczna. Gdzie ma szukać pomocy prawnej obywatel, który znalazł się w takiej sytuacji, a jest osobą w porządku? Nieodpłatna pomoc prawna, to mit. Nie potrafią, czy nie chcą pomóc, ale podadzą za to stawki za załatwienie sprawy - od 1800 za byle co do 3000 tys.zł (jeśli ma iść do sądu reprezentować klienta)! O jakiej pomocy prawnej, nieodpłatnej więc mówimy? Polega ona na szybkim pozbyciu się klienta. Zwykły obywatel zostaje sam z problemem, którego nie da się rozwiązać bez fachowej pomocy. I na tym właśnie bazują komornicy oraz instytucje. Dług więc rośnie, kłopoty coraz większe. Brak środków do życia, gdzie szukać pomocy. Kasy nie ma, to nie ma o czym mówić. Skazanym się już jest na najgorsze?! Piszę tu nie o cwaniaczkach, czy ludziach nieodpowiedzialnych, ale o takich którzy przez życie uczciwie starają się iść. Starają się być rozumnymi, odpowiedzialnymi. Których zła sytuacja życiowa i materialna doprowadziła do niechcianych problemów. Skąd mogą pomoc uzyskać?

Aneta
Aneta
2019-11-22 19:36:32

Wszystko rozumiem tylko czemu komornik zabiera pieniądze z funduszu socjalnego. Skoro te pieniądze maja być wsparciem dla tych najmniej zarabiających i dla tych których spotkał wypadek losowy. To jest wsparcie i to powinno być wolne od zajęć komorniczych.

Podobne artykuły

ING i Patronite zapraszają na spotkania z twórcami internetowymi
Aktualności
author
16 października 2018

ING i Patronite zapraszają na spotkania z twórcami internetowymi

Expander w Katowicach
Wpisy
author
29 stycznia 2015

Expander w Katowicach

Bank Pekao w Ciechanowcu
Oddziały
author
05 sierpnia 2019

Bank Pekao w Ciechanowcu

Kredyt hipoteczny Kraków
Kredyty miasta
author
02 lutego 2022

Kredyt hipoteczny Kraków

Expander w Gdańsku
Wpisy
author
27 stycznia 2015

Expander w Gdańsku