Czy komornik może zająć zasiłek pogrzebowy?

Czy komornik może zająć zasiłek pogrzebowy?

author
Dominika Sobieraj
11 lutego 2022

W kwestii tego, co może zająć komornik, istnieje wiele wątpliwości. Sprawy te w większości nie są jasno wytłumaczone w obowiązujących ustawach. Dotarliśmy do przepisów, które definiują, czy komornik może zająć zasiłek pogrzebowy.

Komornik a zasiłek pogrzebowy

Zgodnie z prawem zasiłek pogrzebowy może być zajęty przez komornika, ponieważ nikt nie ujął go w artykule 833 Kodeksu postępowania cywilnego (a to właśnie tam znajduje się wypis zasiłków i świadczeń chronionych przed zajęciem komorniczym). W skrócie odpowiadamy na kluczowe pytanie:

Czy komornik może zająć zasiłek pogrzebowy?

nasza odpowiedź:
TAK – w egzekucji niealimentacyjnej (25% świadczenia)
TAK – w egzekucji alimentów (60% świadczenia)

Zajęcie komornicze zasiłku pogrzebowego – podstawa prawna

Zasiłek pogrzebowy podczas egzekucji komorniczej nie jest traktowany jak wynagrodzenie ze stosunku pracy. Nie znajduje się także, jak już wskazaliśmy, w wykazie świadczeń chronionych od egzekucji, które wskazane są w artykule 833 Kodeksu Postępowania Cywilnego:

PODSTAWA PRAWNA

Art. 833. Ograniczenie egzekucji z innych świadczeń pieniężnych

§ 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.
§ 1(1). Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860 oraz z 2018 r. poz. 1076).
Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Na jakiej więc podstawie komornik może dokonać zajęcia zasiłku pogrzebowego? Okazuje się, że przepisów dotyczących zajęcia tego zasiłku trzeba szukać w Ustawie o emeryturach i rentach. Z tej ustawy dowiadujemy się, że zasiłek pogrzebowy nie jest traktowany przez prawo na tych samych zasadach, co wynagrodzenie ze stosunku pracy, w związku z czym może zostać zajęty przez komornika. Ustawa wskazuje jednak konkretny procent maksymalny tego zajęcia.

Sprawdź najlepsze oferty:

Kredyty oddłużeniowe – nawet do 200 000 zł

Kredyty dla zadłużonych – bez wychodzenia z domu

Pożyczki bez baz – do 50 000 zł online

Ile komornik może zająć z zasiłku pogrzebowego?

Wszystkie świadczenia społeczne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podlegają odrębnym przepisom określonym w Ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Artykuł 140 tej ustawy jednoznacznie stwierdza, że w przypadku zasiłku pogrzebowego zajęcie może sięgać maksymalnie:

25% – jeżeli jest to egzekucja niealimentacyjna,
60% – jeżeli jest to egzekucja alimentów.

Jeżeli komornik zajmie nam na tyle dużo pieniędzy, że nie jesteśmy w stanie dobrze rozporządzić swoim budżetem, możemy ubiegać się o pożyczki z komornikiem. To finansowanie dostępne dla osób będących w trakcie egzekucji komorniczej.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 140. Granice potrąceń
1. Potrącenia, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141 egzekucje i potrącenia z emerytur i rent, w następujących granicach:
1) świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 3 – do wysokości 60 % świadczenia;
2) należności egzekwowanych związanych z:
a) odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej,
b) odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
c) odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
do wysokości 50 % świadczenia;
3) innych egzekwowanych należności – do wysokości 25 % świadczenia.
Dz.U.2018.0.1270 t.j. – Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Zasiłek pogrzebowy – kwota wolna od potrąceń

Zajęcie nie jestem zatem duże w przypadku zwykłej egzekucji komorniczej, ale w przypadku egzekucji alimentacyjnej komornik może zabrać ponad połowę kwoty wypłaconej w ramach świadczenia.

Oczywiście w przypadku zajęcia komorniczego także w tym przypadku obowiązuje kwota wolna od potrąceń:
– w przypadku dłużników niealimentacyjnych – 60% najniższej emerytury,
– w przypadku dłużników alimentacyjnych – 50% najniższej emerytury.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 141. Egzekucje i potrącenia z emerytur i rent
1. Kwota emerytury i renty wolna od egzekucji i potrąceń, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi:
1) 500 zł – przy potrącaniu:
a) należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 3, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
b) należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 4;
2) 825 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 5, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;
3) 660 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 1, 2 i 6–9;
4) 200 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 10.
1a. Kwoty, o których mowa w ust. 1, podlegają corocznej waloryzacji od dnia 1 marca na zasadach określonych dla emerytur i rent.
Dz.U.2018.0.1270 t.j. – Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Komornik zajął pieniądze na pogrzeb – dlaczego?

Wiele osób pisze do nas z pytaniem, dlaczego komornik zajął pieniądze, które otrzymali z zasiłku na organizację pogrzebu. Nikt nie może zrozumieć, dlaczego bezduszny komornik zabiera im środki potrzebne przecież nie na potrzeby konsumpcyjne, a na pogrzeb. Tak naprawdę jednak nie ma w tym żadnej winy czy też złośliwości ze strony komornika. On wypełnia jedynie swoje zadanie, jakie jest mu nałożone przez prawo i dopóki prawo pozwala na egzekucję z zasiłku pogrzebowego, to komornik będzie dokonywał tego zajęcia, bo jego nadrzędnym celem jest doprowadzenie do spłaty długów danej osoby.

Niestety denerwowanie się na komornika nic nie pomoże. Nie pomogą również skargi na czynności komornika – one dotyczą bowiem tylko sytuacji, w których komornik przekracza możliwości, które dają mu przepisy prawne. W przypadku zajęcia zasiłku pogrzebowego komornik nie przekracza swoich praw, więc składanie skargi będzie bezzasadne.

Jeżeli nasza sytuacja jest jednak bardzo trudna, możemy zawsze spróbować polubownie dogadać się z komornikiem. Najlepiej przed rozmową przygotować sobie dokładny kosztorys pogrzebu i wykazać, jaka konkretnie kwota jest nam potrzebna do jego organizacji. To, że komornik może zająć środki z zasiłku pogrzebowego, nie oznacza, że musi to zrobić – jest więc szansa, że uda nam się poprosić komornika o to, by uchronił od zajęcia z zasiłku konkretną kwotę, która będzie nam naprawdę niezbędna przy pogrzebie.

Podsumowanie

  1. Zasiłek pogrzebowy może być zajęty przez komornika.
  2. Komornik w egzekucji niealimentacyjnej może zając jedynie 25% zasiłku pogrzebowego.
  3. W egzekucji alimentów komornik może zająć aż 60% zasiłku pogrzebowego.
  4. Podstawą prawną do egzekucji komorniczej z zasiłku pogrzebowego jest Ustawa o emeryturach i rentach.
  5. Zajęcie zasiłku pogrzebowego nie wynika nigdy nie złej woli komornika, jest po prostu jego prawem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

mecenas
mecenas
2023-08-10 13:18:45

Artykuł wprowadza w błąd. Zasiłek pogrzebowy nie podlega zajęciu. Art. 832. Ograniczenie egzekucji z należności wypłaconych w związku ze śmierciąNależności wypłacone w związku ze śmiercią tytułem zapomogi lub jednorazowego zaopatrzenia pod jakąkolwiek nazwą albo z tytułu ubezpieczenia na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają egzekucji tylko na zaspokojenie tych kosztów.Usuńcie ten bełkot.

Adi
Adi
2022-04-16 23:32:25

a co z art. 832 KPC?

laura89
laura89
2018-07-31 18:50:54

dzieki wielkie za super obszerny artykuł pozdrówki!!!

Podobne artykuły

Poczta Polska wprowadza znaczki upamiętniające Konstytucję 3 Maja
Bez kategorii
author
Aleksandra Gościnna
02 maja 2021

Poczta Polska wprowadza znaczki upamiętniające Konstytucję 3 Maja

Pożyczka 4000 zł – gdzie wziąć?
Pożyczki
author
Patryk Byczek
23 czerwca 2023

Pożyczka 4000 zł – gdzie wziąć?

RazemPokonamy.pl – portal Santander Bank Polska
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
24 kwietnia 2020

RazemPokonamy.pl – portal Santander Bank Polska

Zniżka 50% w MyTaxi
Wpisy
autor wpisu
Pawel-Zdunski
10 kwietnia 2017

Zniżka 50% w MyTaxi

Promocja: „Bonus za wynagrodzenie” w EnveloBanku
Promocje bankowe
author
Patryk Byczek
04 września 2018

Promocja: „Bonus za wynagrodzenie” w EnveloBanku

Profi Credit w Siedlcach
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
01 czerwca 2019

Profi Credit w Siedlcach

Porównaj