Strona główna Wpisy Inne Czy komornik może zająć zasiłek pogrzebowy ?

Czy komornik może zająć zasiłek pogrzebowy ?

author
Dominika Sobieraj
24 lipca 2018
W kwestii tego, co może zająć komornik, istnieje wiele wątpliwości. Sprawy te w większości nie są jasno wytłumaczone w obowiązujących ustawach. Spróbowaliśmy dotrzeć do odpowiedzi na pytanie, czy komornik może zająć zasiłek pogrzebowy. 

Zgodnie z prawem zasiłek pogrzebowy jest chroniony pod względem zajęcia komorniczego w przepisach Ustawy o emeryturach i rentach. W skrócie odpowiadamy na kluczowe pytanie:

Czy komornik może zająć zasiłek pogrzebowy?

nasza odpowiedź:
TAK – w egzekucji niealimentacyjej (25% świadczenia)
TAK – w egzekucji alimentów (60% świadczenia)


 

WYJAŚNIENIE

Zasiłek pogrzebowy podczas egzekucji komorniczej nie jest traktowany jak wynagrodzenie ze stosunku pracy. Nie znajduje się także w wykazie świadczeń chronionych od egzkucji, które wskazane są w artykule 833 Kodeksu Postępowania Cywilnego: 
 


PODSTAWA PRAWNA

Art. 833. Ograniczenie egzekucji z innych świadczeń pieniężnych

§ 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.
§ 1(1). Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860 oraz z 2018 r. poz. 1076).
Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego


Wszystkie świadczenia społeczne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podlegają odrębnym przepisom określonym w Ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Artykuł 140 tej ustawy 
jednoznacznie stwierdza, że w przypadku zasiłku pogrzebowego zajęcie może sięgać maksymalnie:
– 25% – jeżeli jest to egzekucja niealimentacyjna,
– 60% – jeżeli jest to egzekucja alimentów. 
 


PODSTAWA PRAWNA

Art. 140. Granice potrąceń
1. Potrącenia, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141 egzekucje i potrącenia z emerytur i rent, w następujących granicach:
1) świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 3 – do wysokości 60 % świadczenia;
2) należności egzekwowanych związanych z:
a) odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej,
b) odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
c) odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
do wysokości 50 % świadczenia;
3) innych egzekwowanych należności – do wysokości 25 % świadczenia.
Dz.U.2018.0.1270 t.j. – Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 


Zajęcie nie jestem zatem duże w przypadku zwykłej egzekucji komorniczej, ale w przypadku egzekucji alimentacyjnej komornik może zabrać ponad połowę kwoty wypłaconej w ramach świadczenia. 
 

Oczywiście w przypadku zajęcia komorniczego także w tym przypadku obowiązuje kwota wolna od potrąceń:
– w przypadku dłużników niealimentacyjnych – 60% najniższej emerytury,
– w przypadku dłużników alimentacyjnych – 50% najniższej emerytury.


PODSTAWA PRAWNA

Art. 141. Egzekucje i potrącenia z emerytur i rent
1. Kwota emerytury i renty wolna od egzekucji i potrąceń, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi:
1) 500 zł – przy potrącaniu:
a) należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 3, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
b) należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 4;
2) 825 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 5, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;
3) 660 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 1, 2 i 6–9;
4) 200 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 10. 
1a. Kwoty, o których mowa w ust. 1, podlegają corocznej waloryzacji od dnia 1 marca na zasadach określonych dla emerytur i rent.
Dz.U.2018.0.1270 t.j. – Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych


Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Podobne artykuły

Co grozi za niepłacenie alimentów?
Wpisy Inne
author
Halszka Gronek
23 sierpnia 2018

Co grozi za niepłacenie alimentów?

Ile kosztuje bilet do kina?
Bez kategorii
author
Sandra Tessmer
20 maja 2019

Ile kosztuje bilet do kina?

mBank placówki w Bydgoszczy
Oddziały
author
Patryk Byczek
04 lutego 2019

mBank placówki w Bydgoszczy

Kredyt samochodowy Rumia
Wpisy Inne
author
Patryk Byczek
20 listopada 2017

Kredyt samochodowy Rumia

Santander Consumer Bank Jawor
Oddziały
author
Dorota Cholewicka
30 czerwca 2021

Santander Consumer Bank Jawor

0% prowizji w kredycie Banku Millennium
Wpisy
author
Aneta Jankowska
12 listopada 2016

0% prowizji w kredycie Banku Millennium