Liczba komorników z roku na rok się zwiększa. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Komorniczej pod koniec ubiegłego roku zatrudnionych było 1590 komorników, co oznacza najwyższy wynik od przeszło dziesięciu lat.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 14.04.2018
Udostępnij:

Jak ustalił serwis bankier.pl, w 2016 roku odnotowano w Polsce 1455 komorników. Zawód, pomimo bardzo wielu zmian zachodzących w regulacjach prawnych, wciąż jest bardzo rozchwytywany. Z czym wiąże się zawód komornika?

Kary nakładane na komorników

Za niedopełnienie lub złe wykonanie obowiązków na komorników nakładane są kary. Najgorszą z nich jest wydalenie ze służby. Do takich przypadków dochodzi jednak naprawdę bardzo rzadko. Na przełomie dwóch ostatnich lat pracę straciło czterech komorników. Najlżejszą z kar jest upomnienie, a zaraz po nim nagana. Te kary są stosowane najczęściej. Ostatnią z kar stosowanych na komornikach są obiążenia finansowe.

Do Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej wpływają także wnioski dyscyplinarne, które dotyczą komorników, asystentów i asesorów. Największa liczba wniosków wpłynęła w 2015 roku i wynosiła 102. Natomiast w ubiegłym roku wpłynęły dziewięćdziesiąt dwa wnioski.


 

KOMORNICY W POLSCE

Liczba etatów komorniczych co roku, chociaż nieznacznie, zwiększa się. W ciągu ostatnich dziesięciu lat przybyło prawie tysiąc etatów. W:
 

 • 2008 roku odnotowano sześciuset sześćdziesięciu jeden komorników,

 • 2009 roku odnotowano siedmiuset osiemdziesięciu dziewięciu komorników,

 • 2010 roku odnotowano ośmiuset osiemdziesięciu pięciu komorników,

 • 2011 roku odnotowano tysiąc dwunastu komorników,

 • 2012 roku odnotowano tysiąc osiemdziesięciu czterech komorników

 • 2013 roku odnotowano tysiąc dwustu dziewięćdziesięciu pięciu komorników,

 • 2014 roku odnotowano tysiąc trzystu trzydziestu czterech komorników,

 • 2015 roku odnotowano tysiąc czterystu trzydziestu dwóch komorników,

 • 2016 roku odnotowano tysiąc czterystu pięćdziesięciu pięciu komorników,

 • 2017 roku odnotowano tysiąc pięciuset dziewięćdziesięciu komorników.

Na komorników nałożony jest limit prowadzonych spraw rocznie. Jeden komornik może prowadzić ich pięć tysięcy, lecz limit może zostać podniesiony do dziesięciu tysięcy. Warunkiem wzrostu limitu spraw jest wykazanie się wysoką przez komornika skutecznością w prowadzeniu i rozwiązywaniu spraw.


 

WPŁYW SPRAW NA PRZESTRZENI LAT

 

Jak relacjonuje Monika Janus, rzecznik prasowy KRM, najczęściej wpływające sprawy dotyczyły:
 

 • niezapłaconych kosztów postępowania na rzecz Skarbu Państwa,

 • spraw czynszowych,

 • ściągania zasądzonych grzywien sądowych,

 • niespłaconych kredytów,

 • roszczeń odszkodowawczych,

 • alimentów.

Liczba wpływających spraw na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat naprzemiennie wzrastała i zmniejszała się. W:

 • 2008 roku wpłynęło milion dziewięćset dwanaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwie sprawy,

 • 2009 roku wpłynęło dwa miliony pięćset trzy tysiące czterysta czterdzieści cztery spraw,

 • 2010 roku wpłynęło trzy miliony dwieście pięć tysięcy trzydzieści dwie sprawy,

 • 2011 roku wpłynęło cztery miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemnaście spraw,

 • 2012 roku wpłynęło pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie sprawy,

 • 2013 roku wpłynęło pięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy spraw,

 • 2014 roku wpłynęło pięć milionów sześćset siedem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy sprawy,

 • 2015 roku wpłynęło siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery sprawy,

 • 2016 roku wpłynęło cztery miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem spraw,

 • 2017 roku wpłynęło cztery miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem spraw.

Największa ilość spraw w przeliczeniu na jednego komornika miała miejsce w 2015 roku i wynosiła wówczas 254.
 

Nadchodzące zmiany 
 

Obowiązujące od 1997 roku przepisy zapisane w Ustawie o komornikach sądowych i egzekucyjnych zmienią się 1 stycznia 2019 roku. Będą one dotyczyły „zwiększenia uprawnień nadzorczych i kontrolnych ministra sprawiedliwości nad komornikami”. Ponadto:
 

 • minimalna granica wieku komornika zostanie obniżona z 28 lat do 26 lat,

 • maksymalna granica wieku komornika zostanie obniżona z 70 lat do 65 lat,

 • egzekucje prowadzone w terenie będą musiały być nagrywane,

 • komornik będzie musiał posiadać wykształcenie prawnicze,

 • komornik będzie musiał prowadzić czynności osobiście.


 

Komentarze