Krajowa Rada Komornicza to jeden z ważnych organów całej struktury komorniczej państwa. Głównym zadaniem KRK jest kontrola wszystkich komorników i czuwanie nad tym, by ich działania były zgodne z prawem. Sprawdź wszystkie szczegóły dotyczące Krajowej Rady Komorniczej. 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 23.07.2018
Udostępnij:

Spis treści: 
1. Krajowa Rada Komornicza – co to jest? 
2. Czym zajmuje się Krajowa Rada Komornicza?
3. Krajowa Rada Komornicza – licytacje.
4. Infolinia Krajowej Rady Komorniczej.
5. Dane kontaktowe.

KRAJOWA RADA KOMORNICZA – CO TO JEST?

Krajowa Rada Komornicza to najogólniej mówiąc organ reprezentujący wszystkich komorników. Posiada on osobowość prawną i podlega najwyższej władzy samorządu – Krajowemu Zjazdowi Komorników. Kadencja władz samorządu komorniczego to 4 lata. Działanie Krajowej Rady Komorniczej uregulowane jest przez Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. 

Krajowa Rada Komornicza zbiera się regularnie na posiedzeniach, podczas których dokonuje podziału czynności pomiędzy członków. Raz w roku KRK musi złożyć do Ministra Sprawiedliwości oficjalną informację o stanie egzekucji. 

CZYM ZAJMUJE SIĘ KRAJOWA RADA KOMORNICZA? 

Głównym i nadrzędnym zadaniem Krajowej Rady Komorniczej jest kontrolowanie ogółu komorników w Polsce. Nadzór ten jest niezależna od tego, który jest sprawowany przez prezesów sądów i Ministra Sprawiedliwości. Krajowa Komornicza zajmuje się także wyznaczaniem komorników, którzy w roli wizytatorów dokonują kontroli w kancelariach danego okręgu. Komornicy są wysyłani na takie inspekcje co najmniej raz na 3 lata. 

Zadaniem KRK jest także prowadzenie strony internetowej https://www.komornik.pl. Obowiązkiem prawnym Krajowej Rady Komorniczej jest zamieszczanie tam wszystkich oficjalnych informacji i ogłoszeń. 

Podstawa prawna
Art. 65. Nadzór nad komornikami sprawowany przez Krajową Radę Nadzorczą
3. Przedmiotem nadzoru, o którym mowa w ust. 1, jest terminowość, rzetelność i skuteczność postępowania egzekucyjnego.
4. Osoby powołane do sprawowania nadzoru nad działalnością komorników mają prawo wglądu w czynności komorników, mogą żądać wyjaśnień oraz w razie stwierdzenia uchybień mogą wystąpić do sądu o wydanie zarządzenia w trybie art. 759 uprawnienie do wykonywania czynności egzekucyjnych § 2 Kodeksu postępowania cywilnego.
Dz.U.2017.0.1277 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

KRAJOWA RADA KOMORNICZA – LICYTACJE

Krajowa Rada Komornicza zajmuje się także przeprowadzaniem licytacji majątku dłużników. Pieniądze uzyskane z licytacji komorniczych przechodzą na rzecz spłaty zadłużenia danej osoby. Ustawa nakłada na Krajową Radę Komorniczą umieszczanie obwieszczeń o licytacjach w Internecie. W tym celu stworzona została strona internetowa http://www.licytacje.komornik.pl. Są tam zamieszczone wszystkie informacje dotyczące planowanych przez komorników sądowych licytacjach ruchomości i nieruchomości. 

Korzystanie z serwisu nie jest obciążone żadną opłatą. Dostępna jest także opcja ustawienia powiadomień dotyczących nowych licytacji np.: w naszej okolicy. Zainteresowani otrzymują takie informacje na swoją pocztę elektroniczną. 


fragment witryny: http://www.licytacje.komornik.pl/Home/AboutUs

Licytowane ruchomości pochodzą z grup: 

 • antyki, sztuka
 • biżuteria, zegarki
 • łodzie, jachty
 • maszyny przemysłowe
 • maszyny rolnicze
 • materiały przemysłowe
 • meble
 • motocykle, skutery, quady
 • odzież
 • pozostałe ruchomości
 • przyczepy, naczepy
 • samochody ciężarowe
 • samochody osobowe
 • sprzęt agd
 • sprzęt komputerowy
 • sprzęt rtv
 • surowce


Wśród licytowanych nieruchomości znajdują się natomiast: 
 

 • domy
 • garaże, miejsca postojowe
 • grunty
 • lokale użytkowe
 • magazyny i hale
 • mieszkania
 • nieruchomości
 • statki morskie

INFOLINIA KRAJOWEJ RADY KOMORNICZEJ

Infolinia Krajowej Rady Komorniczej udziela informacji dotyczących egzekucji komorniczej. 

Numer: (22) 299 87 77
Dzień otwarcia: każdy wtorek
Godziny otwarcia: 9:00-15:00


https://twitter.com/search?q=infolinia%20komornik&src=typd
 

DANE KONTAKTOWE

Pełna nazwa: Krajowa Rada Komornicza
Email: [email protected]
Tel.: +48 22 827 71 13
Faks: +48 22 827 29 76
Adres: ul.Szpitalna 4/10, 00-031 Warszawa, Polska
Bank: ING Bank Śląski S.A


 

Komentarze