Pożyczki w lombardzie – na czym polegają?

Pożyczki w lombardzie – na czym polegają?

author
Dorota Grycko
27 lipca 2022
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Pożyczki w lombardzie wciąż cieszą się sporym zainteresowaniem. Zdaniem wielu ich największą zaletą jest fakt, iż pożyczkodawcy nie weryfikują zdolności i wiarygodności kredytowej klienta. Sprawdziliśmy więc, na czym polegają pożyczki w lombardzie, jaki jest ich koszt i o co tak naprawdę chodzi z zastawem jako formą zabezpieczenia pożyczki lombardowej.

Spis treści:

 1. Lombard - miejsce zaciągania pożyczek
 2. Pożyczka w lombardzie – na czym polega?
 3. Oprocentowanie pożyczki w lombardzie
 4. Co można zastawić w lombardzie?
 5. Umowa pożyczki lombardowej
 6. Wady i zalety pożyczek w lombardzie
 7. Pożyczki w lombardzie - najważniejsze informacje
Zwiń spis treści

Lombard - miejsce zaciągania pożyczek

Lombard to specjalna instytucja, która umożliwia skorzystanie z tak zwanych pożyczek pod zastaw. Zastaw, jak wiemy, to w świetle obowiązujących przepisów prawnych ograniczone prawo rzeczowe, jakie ustanawia się na rzecz wierzyciela w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązania. W przypadku lombardu i udzielanych w nim pożyczek pod zastaw sprawa wygląda podobnie – pożyczkę zabezpieczamy pewnym dobrem (zwykle cenną rzeczą ruchomą).

Lombardy jako miejsca zaciągania pożyczek wciąż cieszą się sporą popularnością. Stanowią one świetną alternatywę dla wszystkich tych, którzy nie posiadają odpowiedniej zdolności lub wiarygodności do zaciągnięcia pożyczki w banku oraz tych, którzy nie mogą liczyć na udzielenie pożyczki prywatnej.

Pożyczka w lombardzie – na czym polega?

Pożyczka w lombardzie polega na udzieleniu krótkoterminowego (zwykle trwającego maksymalnie miesiąc) finansowania, które zabezpieczone jest zastawem. Owy zastaw to z kolei nic innego, jak ograniczone prawo rzeczowe ustanawiane na rzecz osoby trzeciej – wierzyciela, a więc pożyczkodawcy (lombardu). 

Klient lombardu potrzebujący szybkiego zastrzyku gotówki ma możliwość zastawienia posiadanego dobra. Zwykle jest nim rzecz ruchoma, na przykład cenny zegarek czy biżuteria, a równie często – papier wartościowy. Owe dobro stanie się przedmiotem zabezpieczenia pożyczki lombardowej.

Zastawiona rzecz znajduje się w ograniczonym prawie pożyczkodawcy (lombardu) aż do chwili spłacenia długu – wszystko to na mocy specjalnej umowy, jaką pracownik lombardu zawiera z klientem. Jeśli pożyczkodawca zwróci pożyczoną kwotę, odzyska zastawione dobro i pełnię praw własnościowych. Jeśli natomiast zobowiązanie nie zostanie uregulowane, zastawiona rzecz stanie się wyłączną własnością wierzyciela. 

Oprocentowanie pożyczki w lombardzie

Każdy lombard samodzielnie określa warunki sporządzanych przez siebie umów pożyczkowych. Oczywiście muszą one mieścić się w granicach polskich i europejskich przepisów prawnych. W innym wypadku uchodziłyby za lichwę – a ta, jak wiemy, jest w Polsce karana.

Samo oprocentowanie pożyczki lombardowej nie może być większe niż 20% w skali roku. Takie ograniczenie wprowadza na wierzycieli Kodeks cywilny, a dokładniej artykuł 359 § 2 [1]: “Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne)”.

Wspomniane wyżej odsetki ustawowe obliczane są natomiast w sposób następujący: Kodek cywilny 359 § 2 “Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych”.

Stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego wynosi 6,50% (dane z lipca 2022 roku). Oznacza to, że aktualnie maksymalne oprocentowanie kredytu wynosi:

2 x (6,50% + 3,5%) = 2 x 10,00% = 20%

Dodatkowe koszty

Należy pamiętać, że oprocentowanie pożyczki to nie jedyny koszt finansowania. Wiele instytucji pożyczkowych, w tym właśnie lombardów, dolicza do kosztów także prowizję, koszty ubezpieczenia i wiele innych opłat dodatkowych.

Co więcej, pożyczki udzielane w lombardzie są zwykle przyznawane na krótki czas – tak samo jak chwilówki – podczas gdy wszystkie antylichwiarskie progi wyznaczają zwykle limity oprocentowań w skali roku. W rzeczywistości więc pożyczki pod zastaw z lombardu okazują się być bardzo drogie – choć wciąż zgodne z prawem. Jeśli poszukujesz szybkiej gotówki, sprawdź pożyczki online.

Co można zastawić w lombardzie?

Klient potrzebujący szybkiego zastrzyku gotówki ma możliwość skorzystania z pożyczki w lombardzie. Nie jest to jednak zwykła pożyczka gotówkowa, lecz pożyczka pod zastaw – wymaga wniesienia na poczet zabezpieczenia spłaty zobowiązania pewnego dobra materialnego.

Przedmiotem zastawu w lombardzie jest zwykle rzecz ruchoma, na przykład cenny zegarek lub biżuteria. Równie często w lombardach zastawia się sprzęt RTV AGD i drobna elektronikę – smartfony, tablety, elektroniczne zegarki typu iWatch czy nawet komputery.

Pracownik lombardu może przyjąć od klienta także sprzęt sportowy (na przykład rower), dzieła sztuki czy cenne antyki. Równie często lombardy przyjmują pod zastaw także papiery wartościowe, akcje czy obligacje. W praktyce zastawem może zostać każda rzecz ruchoma, co do której pracownik lombardu wyrazi zgodę przyjęcia.

Warto jednak pamiętać, iż rzeczoznawcy lombardowi zwykle zaniżają wartość wnoszonych pod zastaw przedmiotów. Za przedłożone dobra materialne oferują gotówkę (pożyczkę) w kwocie równej zwykle 30%-50% rzeczywistej wartości danej rzeczy. Dlatego jeśli liczymy, iż zastawiając telefon o wartości 1500 złotych dostaniemy 1500 złotych pożyczki, możemy się grubo pomylić.

W lombardach możemy zastawić przedmioty takie jak:

 • Komputery i laptopy, tablety, telefony komórkowe,
 • Sprzęt RTV (playstation, telewizory, głośniki, gramofony),
 • Sprzęt AGD (pralki, lodówki, zmywarki),
 • Biżuterię,
 • Zegarki,
 • Cenne pamiątki rodzinne,
 • Złoto i srebro, diamenty,
 • Papiery wartościowe, takie jak obligacje i akcje,
 • Antyki,
 • Obrazy, dzieła sztuki, rzeźby,
 • Pojazdy mechaniczne,
 • Sprzęt sportowy.

Umowa pożyczki lombardowej

Dzięki umowie pożyczkobiorcy mają pewność, że jeśli spłacą pożyczkę, odzyskają przedmiot, a z kolei lombard zyskuje możliwość uzyskania prawa własności zastawu w razie nieodzyskania pożyczonej sumy. Umowa dotycząca udzielenia finansowania musi być zawarta na piśmie, wystrzegajmy się ustnych ustaleń, które mogą być niewiążące.

W każdej umowie powinny znaleźć się informacje takie jak:

 • Dane osobowe Klienta,
 • Kwota pożyczki,
 • Wartość zastawianego przedmiotu,
 • Dodatkowe opłaty związane z udzieleniem pożyczki,
 • Termin spłaty pożyczki,
 • Warunki wykupu.

Wady i zalety pożyczek w lombardzie

Pożyczki w lombardzie uchodzą za wyjątkowo drogie i niekorzystne. Mimo tego wielu konsumentów każdego dnia decyduje się oddać pod zastaw posiadane przedmioty i podpisać umowę pożyczki w lombardzie. W końcu produkt ten, jak każdy inny, ma zarówno złe, jak i dobre strony. 

 • Pożyczki w lombardach udzielane są niemal od ręki – wystarczy posiadać dokument tożsamości,
 • Nie sprawdzana jest ani zdolność, ani wiarygodność kredytowa klienta,
 • Minimum formalności,
 • Szybkie uzyskanie pieniędzy,
 • Możemy zastawić praktycznie każdy przedmiot ruchomy.
 • Krótki okres spłaty (standardowo do 31 dni),
 • Wysokie oprocentowanie,
 • Dodatkowe koszty pożyczki (sprawdź darmowe pożyczki – jest to najtańszy sposób uzyskania finansowania),
 • Finansowanie udzielane jest tylko i wyłącznie pod zastaw,
 • Zaniżona wycena zastawianego przedmiotu,
 • W przypadku nieuregulowania należności w wyznaczonym terminie zastawione dobro od razu staje się własnością wierzyciela.

Pożyczki w lombardzie - najczęstsze pytania

Samo oprocentowanie pożyczki (maksymalnie 20%) to nie jedyny koszt finansowania. Wiele instytucji pożyczkowych, w tym właśnie lombardów, dolicza do kosztów także prowizję, koszty ubezpieczenia i wiele innych opłat dodatkowych.

Kredyt lombardowy to finansowanie udzielane tylko i wyłącznie pod zastaw. To jedyna forma jego zabezpieczania. Nie ma możliwości uzyskania od lombardu pożyczki bez zastawienia wartościowego przedmiotu do zastawienia.

Pożyczka w lombardzie polega na udzieleniu krótkoterminowego (zwykle trwającego maksymalnie miesiąc) finansowania, które zabezpieczone jest zastawem. Owy zastaw to z kolei nic innego, jak ograniczone prawo rzeczowe ustanawiane na rzecz osoby trzeciej – wierzyciela, a więc pożyczkodawcy (lombardu). 

Każdy lombard samodzielnie określa warunki sporządzanych przez siebie umów pożyczkowych. Samo oprocentowanie pożyczki lombardowej nie może być większe niż 20% w skali roku. Za zastawione dobra materialne oferują gotówkę (pożyczkę) w kwocie równej zwykle 30%-50% rzeczywistej wartości danej rzeczy. Prowizja wynosi zwykle od 0,3% do 1,5% wartości finansowania dziennie i jest tym mniejsza im dłuższy okres spłaty.

Pożyczki w lombardzie - najważniejsze informacje

 1. Lombard to specjalna instytucja, która umożliwia skorzystanie z tak zwanych pożyczek pod zastaw. Lombardy występują w całej Polsce i są one prywatnymi podmiotami.
 2. Zastaw to w świetle obowiązujących przepisów prawnych ograniczone prawo rzeczowe, jakie ustanawia się na rzecz wierzyciela w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązania.
 3. Przedmiotem zastawu w lombardzie jest zwykle rzecz ruchoma, na przykład cenny zegarek lub biżuteria. Równie często w lombardach zastawia się sprzęt RTV AGD, drobną elektronikę, papiery wartościowe lub antyki i dzieła sztuki.
 4. Rzeczoznawcy lombardowi zwykle zaniżają wartość wnoszonych pod zastaw przedmiotów. Za przedłożone dobra materialne oferują gotówkę (pożyczkę) w kwocie równej zwykle 30%-50% rzeczywistej wartości danej rzeczy.
 5. Zastawiona rzecz znajduje się w ograniczonym prawie pożyczkodawcy (lombardu) aż do chwili spłacenia długu – wszystko to na mocy specjalnej umowy, jaką pracownik lombardu zawiera z klientem.
 6. Jeśli klient lombardu zwróci pożyczoną kwotę, odzyska zastawione dobro i pełnię praw własnościowych. Jeśli natomiast zobowiązanie nie zostanie uregulowane, zastawiona rzecz stanie się wyłączną własnością wierzyciela (lombardu).
 7. Pożyczka w lombardzie to zwykle krótkoterminowa (maksymalne do 31 dni) i niestety stosunkowo droga forma finansowania. Odsetki bywają ogromne, a do tego doliczane są inne koszty dodatkowe.
 8. Lombardy stanowią świetną alternatywę dla wszystkich tych, którzy nie posiadają odpowiedniej zdolności lub wiarygodności do zaciągnięcia tradycyjnej pożyczki w banku lub prywatniej firmie pożyczkowej.
 9. Pożyczki w lombardach udzielane są niemal od ręki – wystarczy posiadać dokument tożsamości. Nie sprawdzana jest więc ani zdolność, ani wiarygodność kredytowa klienta.
 10. Lombardy jako miejsca zaciągania pożyczek wciąż cieszą się sporą popularnością. Jednak zanim zgodzimy się na podpisanie umowy o pożyczkę pod zastaw, dokładnie przeczytajmy wszystkie jej punkty.

Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lombard_(instytucja)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640160093
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm

author
Dorota Grycko
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Ana
Ana
2019-06-25 12:46:43

Pożyczki pod zastaw maja jeszcze jeden plus, czyli są dobre, jeśli ktoś potrzebuje pieniędzy, a nie chce sprzedawać danej rzeczy, wtedy poprostu po określonym czasie odbiera rzeczy i spłaca dana kwotę.

Do JULIK
Do JULIK
2019-06-15 09:46:37

Spróbuj sprzedać w dobrej cenie smartfon albo rower na OLX lub allegro, jak piszesz. Zostajesz z towarem wystawionym na platformie wiele tygodni lub miesięcy, a do sprzedaży dochodzi tylko wtedy kiedy cena zbliżona jest do połowy wartości wystawionego towaru. To nie wina państwa tylko ekonomia, to się nazywa nadprodukcja.

JULIK
JULIK
2019-03-15 10:49:15

najgorsze co moze byc to wlasnie pozyczka w lombardzie.. nawet jesli chodzi nam jedynie o zastaw i dostanie forsy w garsc to i tak prze ciez o wiele korzystniej bylo by sprzedac taką rzecz na allegro albo nie wiem olx.... nigdy nie zrozumiem pozyczek w lombardzie to anjwieksze łajdactwo i rozboj w bialy dzien !! a panstwo na to przymyka oczy i wszyscy udaja ze wszystko gra

Podobne artykuły

Wniosek o “Dobry Start” w BNP Paribas

BNP Paribas poinformował, że od 1 lipca 2020 roku Klienci mogą składać wnioski o świadczenie Dobry Start. Wniosek o wyprawkę 300+ można składać z poziomu bankowości internetowej BNP Paribas oraz w tych samych instytucjach, w których składa się wniosek o 500+.

author
Patryk Byczek
02 lipca 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Szybkie pożyczki Czechowice-Dziedzice

Sprawdź nasz ranking z najlepszymi ofertami pożyczkowymi przez Internet. Dzięki niemu dowiesz się, jaka jest najtańsza pożyczka w Czechowicach-Dziedzicach. Maksymalna kwota, jaką można otrzymać wynosi nawet 200 000 zł, a czas spłaty to aż 10 lat.

author
Aleksandra Gościnna
18 stycznia 2021
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Kredyt konsolidacyjny Kępno

Zastanawiasz się, który kredyt konsolidacyjny w Kępnie jest najkorzystniejszy? Porównaj wszystkie dostępne oferty w naszym rankingu. Maksymalna kwota, którą możesz uzyskać, to nawet 200 000 zł.

author
Patryk Byczek
08 lipca 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Druk RMUA – co to jest?

Każdy płatnik składek powinien conajmniej raz w roku wystawiać na rzecz ubezpieczonych raport RMUA. Sprawdziliśmy, do czego służy owy dokument, jakie zawiera informacje i co się stanie, jeśli pracodawca zaniecha jego wydawania. 

author
Halszka Gronek
12 marca 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Disney+ i Apple TV+ nie zdołają wyprzedzić Netflixa

Netlifx jest pierwszą platformą streamingową, która trafiła do bardzo szerokiej i międzynarodowej grupy odbiorców. Na fali popularności filmów i seriali na życzenie za stosunkowo niewielką cenę abonamentu wyrosło wiele podobnych programów, na przykład Disney+ oraz Apple TV+. Jak wynika z najnowszych sondaży, wierni fani Netflixa wcale nie zamierzają przez to rezygnować z tej platformy na rzecz innych.

author
Alicja Hirsekorn
23 października 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Krajowa Administracja Skarbowa – najważniejsze informacje

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) pełni kluczową rolę w polskim systemie finansowym i podatkowym. Jej zadaniem jest zbieranie podatków, nadzorowanie przestrzegania przepisów podatkowych oraz walka z nielegalnymi praktykami gospodarczymi. Jest to instytucja rządowa, której działalność ma istotny wpływ na gospodarkę kraju i zapewnienie stabilnych źródeł finansowania państwa. Sprawdźmy czym dokładnie jest Krajowa Administracja Skarbowa, a także jakie zadania spełnia.

author
Julia Wierciło
25 września 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.
Porównaj