Czy komornik może zająć świadczenie i zasiłek pielęgnacyjny?

Czy komornik może zająć świadczenie i zasiłek pielęgnacyjny?

author
Dominika Sobieraj
26 lutego 2022

Co może, a czego nie może zająć komornik – to pytanie, na które codziennie wielu Polaków szuka odpowiedzi. Jedną z wątpliwych kwestii jest to, czy zajęciu podlegają różnego rodzaju kwoty wypłacane przez państwo. Postaraliśmy się odnaleźć odpowiedź na pytanie, czy komornik może zająć zasiłek pielęgnacyjny.

Komornik a zasiłek pielęgnacyjny

Zgodnie z prawem zasiłek pielęgnacyjny traktowany jest jako jedno z wypłacanych przez Państwo świadczeń rodzinnych, a dokładniej mówiąc – świadczeń opiekuńczych. W skrócie odpowiadamy na kluczowe pytanie:

Czy komornik może zająć zasiłek pielęgnacyjny?

nasza odpowiedź:
NIE – w egzekucji niealimentacyjej
NIE – w egzekucji alimentów

Zajęcie komornicze zasiłku pielęgnacyjnego – podstawa prawna

W trakcie egzekucji komorniczej zasiłku pielęgnacyjnego obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie Postępowania Cywilnego. W artykule 833. wszystkie świadczenia rodzinne – w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne – określone są jako całkowicie wyłączone z egzekucji. Komornik nie może więc zająć zasiłku pielęgnacyjnego. Nie może również zająć świadczenia pielęgnacyjnego.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 833. Ograniczenie egzekucji z innych świadczeń pieniężnych

§ 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.
§ 1(1). Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860 oraz z 2018 r. poz. 1076).
Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Sprawdź najlepsze oferty:

Kredyty oddłużeniowe – nawet do 200 000 zł

Kredyty dla zadłużonych – bez wychodzenia z domu

Pożyczki bez baz – do 50 000 zł online

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem wypłacanym przez Państwo dla osób niepełnosprawnych i stanowi formę pomocy w koniecznych wydatkach, które muszą one pokryć w związku z koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy wynikającej z niezdolności do samodzielnej egzystencji. Słusznie zdecydowano więc o tym, że świadczenie i zasiłek pielęgnacyjny nie podlegają zajęciu.

Podsumowując możemy jeszcze raz stwierdzić, że – zgodnie z przepisami z Kodeksu prawa cywilnego – zasiłek pielęgnacyjny nie może zostać przez komornika zajęty ani na poczet spłaty zadłużenia alimentacyjnego, ani na poczet innych należności.

Ile komornik zajmie z zasiłku pielęgnacyjnego?

Komornik z zasiłku pielęgnacyjnego nie zajmie ani grosza. Są to środki chronione przed egzekucją komorniczą. Jeżeli natomiast stanie się tak, że komornik zajmie pieniądze pochodzące z zasiłku albo świadczenia pielęgnacyjnego, niezwłocznie możemy złożyć skargę na czynności komornicze. Efektem takiej skargi będzie zwrot nienależnie zajętych środków.

W trudnej sytuacji finansowej, nawet będąc w trakcie egzekucji komorniczej, możemy zawnioskować o pożyczki z komornikiem. To produkt dla osób z problemami finansowymi.

Konto socjalne a zajęcie zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego

Jeżeli obawiamy się, że komornik omyłkowo może zająć nam zasiłek lub świadczenie pielęgnacyjne, przez co przez pewien czas będziemy odcięci od środków, możemy założyć tzw. konto socjalne, na które będą wpływać tylko środki ze świadczeń i zasiłków niepodlegających zajęciu. To bardzo dobra opcja, tylko musimy pamiętać, by takich działań nie wykonywać w tajemnicy przed komornikiem.

Założenie konta socjalnego powinno odbywać się w takich okolicznościach, by komornik wiedział, że nagła zmiana numeru konta do wpłat pewnych środków nie służy uniknięciu egzekucji komorniczej, a że jest działaniem w pełni zgodnym z prawem. Konto socjalne można bowiem posiadać, ale ważne jest to, by wpływały na nie tylko środki pochodzące ze świadczeń niepodlegających zajęciu. Nie możemy za to podać numeru konta socjalnego np.: naszemu pracodawcy.

Podsumowanie

  1. Komornik nie może zająć zasiłku pielęgnacyjnego zarówno w egzekucji alimentacyjnej, jak i w egzekucji niealimentacyjnej.
  2. Zwolnienie z egzekucji świadczenia i zasiłku pielęgnacyjnego gwarantuje art. 833 kodeksu postępowania cywilnego.
  3. Komornik ze świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego nie może zabrać ani grosza.
  4. Jeżeli komornik zajmie świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek pielęgnacyjny, możemy złożyć skargę na czynności komornicze i odzyskać środki.
  5. Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny można wpłacać na specjalne konto socjalne, do którego komornik nie ma dostępu.

Podobne artykuły

Santander Consumer Bank Lubliniec
Oddziały
autor wpisu
Dorota Cholewicka
18 lipca 2021

Santander Consumer Bank Lubliniec

Promocja: „Kupon 300 złotych na start” w BGŻ BNP Paribas
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
18 grudnia 2018

Promocja: „Kupon 300 złotych na start” w BGŻ BNP Paribas

Smartney nowym partnerem Bancovo
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
10 października 2019

Smartney nowym partnerem Bancovo

Darmowa pożyczka w Zaplo.pl
Wpisy
autor wpisu
Lukasz_Zubrzycki
21 czerwca 2017

Darmowa pożyczka w Zaplo.pl

Emerytura dla kobiet z czwórką dzieci?
Emerytura
author
Patryk Byczek
08 czerwca 2018

Emerytura dla kobiet z czwórką dzieci?

Porównaj