Czy komornik może zająć konto walutowe ?

Czy komornik może zająć konto walutowe ?

autor wpisu
Emilia
02 maja 2017
Nowością, która pojawiła się po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego obowiązującej od dnia 3 maja 2012 r., jest odrębne unormowanie egzekucji skierowanej do rachunku bankowego dłużnika prowadzonego w walucie obcej. Rozwiązanie to, które likwiduje istniejącą wcześniej lukę w przepisach, ma na celu uproszenie i zarazem przyspieszenie postępowania.

Powyższe rozwiązanie znajduje zastosowanie w postępowaniach wszczętych po dniu 3.05.2012r.

Na pytanie czy komornik może zająć rachunek bankowy prowadzony w walucie obcej, należy odpowiedzieć twierdząco. Jeżeli zajęto rachunek bankowy w walucie obcej, bank przekazuje komornikowi należność w walucie polskiej, przeliczonej według kursu kupna waluty obcej, w której prowadzony jest rachunek, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przekazania należności komornikowi (art. 889 ze zn. 1 k.p.c.).

Czyli będzie bardzo prosto: bank sam przeliczy i przekaże komornikowi złotówki, które uzyska ze „sprzedaży” waluty, a tę transakcję przeprowadzi po takim kursie, jaki NBP przyjmie dzień wcześniej dla kupna tej waluty.

To rozwiązanie, które znacznie upraszcza egzekucję, co niewątpliwie ma znaczenie dla zachowania jej wysokiej sprawności i efektywności, nie ma zastosowania w przypadku, gdy tytuł wykonawczy obejmuje świadczenie pieniężne podlegające spełnieniu wyłącznie w walucie obcej, w której jest prowadzony rachunek bankowy. 

Jeżeli więc w tytule wykonawczym obejmującym świadczenie pieniężne zawarte jest zastrzeżenie, że świadczenie podlega spełnieniu wyłącznie w walucie obcej, w której jest prowadzony rachunek bankowy, komornik zaspokoi wierzyciela, przekazując mu zajętą walutę obcą. Jeżeli w tytule wykonawczym nie będzie zastrzeżenia wskazanego w art. 3191 k.p.c. (zgodnie z którym, jeżeli z ustawy, czynności prawnej lub orzeczenia wynika, że świadczenie może być spełnione wyłącznie w walucie obcej, sąd zamieszcza w wyroku odpowiednie zastrzeżenie), egzekucja będzie prowadzona zgodnie z art. 8891 § 1 k.p.c., a zatem wierzyciel otrzyma walutę polską.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Szybkie pożyczki Nowa Sól
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
28 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Nowa Sól

Ostrzeżenia SMS o powodziach
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
27 lutego 2019

Ostrzeżenia SMS o powodziach

Profi Credit w Zabrzu
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
02 czerwca 2019

Profi Credit w Zabrzu

Mikroprzedsiębiorcy z 5-miliardowym długiem
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
17 lipca 2019

Mikroprzedsiębiorcy z 5-miliardowym długiem

Getin Noble Bank wspiera zdalnie pracujących pracowników
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
03 kwietnia 2020

Getin Noble Bank wspiera zdalnie pracujących pracowników

Zerowy podatek do 26. roku życia
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
15 kwietnia 2019

Zerowy podatek do 26. roku życia

Porównaj