Czy komornik może zająć konto walutowe?

Czy komornik może zająć konto walutowe?

author
Julia Wierciło
27 września 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Zajęcie rachunku bankowego dłużnika jest jednym z najczęściej wykorzystywanych rozwiązań, z których korzystają komornicy. Dzięki możliwości szybkiego pozyskania środków z konta osoby zadłużonej, ten sposób stał się bardzo popularny i jest często wykorzystywany. Sprawdźmy czy komornik może zająć konto walutowe, tak samo jak w przypadku zwykłego konta bankowego dłużnika.

Spis treści:

  1. Komornik a konto walutowe
  2. Zajęcie konta walutowego - podstawa prawna
  3. Jak komornik może zająć konto walutowe?
  4. Podsumowanie
Zwiń spis treści

Komornik a konto walutowe

Posiadanie konta walutowego zamiast standardowego rachunku bankowego nie uchroni nas przed egzekucją komorniczą. W pierwszej kolejności odpowiedzmy na podstawowe pytanie:

Czy komornik może zająć konto walutowe?

nasza odpowiedź:

TAK – rachunek walutowy może zostać zajęty w postępowaniu egzekucyjnym.

Zajęcie konta walutowego - podstawa prawna

Art. 889. Egzekucja sądowa z rachunków bankowych

§  1.  W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego komornik ogólnej właściwości dłużnika:

1) przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty; zawiadomienie jest skuteczne także w przypadku niewskazania rachunku bankowego;

2) zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, doręczając mu odpis zawiadomienia skierowanego do banku, o zakazie wypłat z rachunku bankowego.

§  11.  Jeżeli egzekucja dotyczy świadczeń, o których mowa w art. 773 § 21, komornik zawiadamia bank o charakterze egzekwowanych świadczeń.

§  2.  Równocześnie komornik przesyła wierzycielowi odpis zawiadomienia przesłanego do banku.

§  3.  Jeżeli wierzytelność z rachunku bankowego zajęta została w dwu lub więcej postępowaniach egzekucyjnych, a znajdująca się na rachunku kwota nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, bank wstrzymuje się z wypłatą zajętych kwot, powiadamiając o tym komorników prowadzących egzekucję. Zajęte wierzytelności bank wypłaca, po przekazaniu wszystkich spraw w trybie art. 7731, komornikowi, który prowadzi dalszą egzekucję.

Jeśli znajdujemy się w trudnej sytuacji możemy skorzystać z rozwiązania jakim jest pożyczka z komornikiem. Takie zobowiązania są dostępne od ręki, a środki wypłacane są niemal natychmiastowo.

Jak komornik może zająć konto walutowe?

Na pytanie czy komornik może zająć rachunek bankowy prowadzony w walucie obcej, należy odpowiedzieć twierdząco. Jeżeli zajęto rachunek bankowy w walucie obcej, bank przekazuje komornikowi należność w walucie polskiej, przeliczonej według kursu kupna waluty obcej, w której prowadzony jest rachunek, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przekazania należności komornikowi. Oznacza to, że bank sam przeliczy i przekaże komornikowi złotówki, które uzyska ze „sprzedaży” waluty, a tę transakcję przeprowadzi po takim kursie, jaki NBP przyjmie dzień wcześniej dla kupna tej waluty. Sprawdź również, ile komornik może zająć z pensji.

System OGNIVO jest narzędziem wykorzystywanym przez komorników. Ułatwia ono znalezienie kont powiązanych z dłużnikiem wyłącznie za pomocą jego numeru PESEL. Dzięki temu możliwe jest odnalezienie wszystkich produktów finansowych, które należą do wierzyciela.

To rozwiązanie, które znacznie upraszcza egzekucję, co niewątpliwie ma znaczenie dla zachowania jej wysokiej sprawności i efektywności, nie ma zastosowania w przypadku, gdy tytuł wykonawczy obejmuje świadczenie pieniężne podlegające spełnieniu wyłącznie w walucie obcej, w której jest prowadzony rachunek bankowy. Jeżeli więc w tytule wykonawczym obejmującym świadczenie pieniężne zawarte jest zastrzeżenie, że świadczenie podlega spełnieniu wyłącznie w walucie obcej, w której jest prowadzony rachunek bankowy, komornik zaspokoi wierzyciela, przekazując mu zajętą walutę obcą.

Podsumowanie

  1. Komornik może zająć konto walutowe dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym.
  2. Komornik może w łatwy i szybki sposób znaleźć inne produkty finansowe dłużnika, takie jak np. konto bankowe, walutowe, oszczędnościowe.
  3. Zajęcie konta bankowego walutowego reguluje Art. 889. o egzekucji sądowej z rachunków bankowych.
author
Julia Wierciło
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

PKO BP w Skierniewicach

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Sprawdzamy placówki i oddziały w Skierniewicach – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
27 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Sopot najbardziej luksusowym miejscem dla Polaków

Deutsche Bank przeprowadził sondaż, w którym zapytał Polaków o najbardziej luksusowe miejsca. Wśród wymienianych lokalizacji, znalazły się także te z Polski.

author
Aneta Jankowska
18 sierpnia 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Pożyczka od Kota. Tomasza Kota

Znany i lubiany aktor został właśnie twarzą reklamową pożyczki w T-Mobile Usługi Bankowe.

author
Patryk Byczek
20 maja 2015
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2019

Już 27 marca 2019 roku w warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbędzie się trzecia edycja Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości – największego tego typu forum dyskusji w Polsce. Zainteresowani wzięciem udziału w wydarzeniu mogą dokonywać rejestracji do 20 marca bieżącego roku.

author
Patryk Byczek
12 marca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Kredyt bez prowizji – najlepsze oferty

Wielu z nas wydaje się, że określenie “kredyt bez prowizji” jest hasłem typowo reklamowym i tak naprawdę nie odnosi się do warunków danego kredytu. Prawda jest jednak inna – w Polsce naprawdę wiele kredytów oferowanych jest w wariancie, w którym prowizja wynosi dokładnie 0 zł.

author
Dominika Byczek
05 maja 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Credit Agricole w Piasecznie

Credit Agricole jest jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Jedna z placówek banku mieści się w Piasecznie – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę oddziału.

author
Patryk Byczek
25 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj