Co może zająć komornik sądowy w 2019?

Co może zająć komornik sądowy w 2019?

author
Dominika Byczek
01 stycznia 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy dotyczące egzekucji komorniczej. Zmiany są wręcz rewolucyjne – komornik nie będzie mógł zająć lodówki, pralki czy odkurzacza. Sprawdzamy, co może zająć komornik sądowy w 2019 roku i co jest wyłączone spod egzekucji.

Ten artykuł nie jest aktualny. Przejdź do artykułu na ten rok: Co może zająć komornik sądowy?

Spis treści

 1. Co może zająć komornik sądowy?
 2. Co komornik zajmie w mieszkaniu?
 3. Czego komornik nie może zająć?
 4. Pytania i odpowiedzi.

W Polsce działa ponad 1700 komorników sądowych. O tym jak w praktyce wygląda ich praca, boleśnie przekonują się każdego dnia tysiące Polaków, którzy mają problemy ze spłatą swoich zobowiązań.

Scenariusz wygląda bardzo podobnie – zalegamy ze spłatą kredytu lub pożyczki. Wierzyciel wypowiada umowę i kieruje sprawę do sądu. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności, kieruje wniosek do komornika sądowego wraz z wnioskiem egzekucyjnym.

We wniosku egzekucyjnym wskazane są sposoby prowadzenia egzekucji, najczęściej są to: zajęcie wynagrodzenia, zajęcie rachunku bankowego, wierzytelności, nadpłaty podatku, emerytury, renty i ruchomości.

Pamiętajmy, że komornik jest w tym zakresie związany wnioskiem wierzyciela, czyli bez jego zgody nie może samodzielnie decydować o kształcie danej egzekucji. Jest natomiast ograniczony przepisami, które jasno wskazują, ile komornik może maksymalnie zająć z pensji, emerytury, renty, rachunku bankowego etc.

Komornik wszczyna postępowanie i przystępuje do egzekucji. Jego pracę w największym stopniu regulują trzy ustawy:

– o komornikach sądowych i egzekucji
– o kosztach komorniczych
– kodeks postępowania cywilnego.

I właśnie te trzy wskazane ustawy bardzo się zmieniły. Sprawdzamy, jak zmieni się egzekucja i co według nowych przepisów, może zająć komornik sądowy w 2019 roku.

Fot. Stanisław Kowalczuk/East News

CO MOŻE ZAJĄĆ KOMORNIK w 2019? 

Najczęściej stosowany sposób prowadzenia egzekucji. Komornik po wszczęciu egzekucji, wysyła do ZUSu zapytanie o Dłużnika. W odpowiedzi otrzymuje informacje, kto jest płatnikiem jego składek. W ten sposób dowiaduje się o pracodawcy Dłużnika i właśnie tam wysyła wniosek o zajęcie wynagrodzenia.

Najważniejsza informacja – komornik nie może zająć minimalnego wynagrodzenia. W 2019 roku wynosi ono 2250 zł brutto (około 1633 zł “na rękę”). Jeżeli więc otrzymujemy najniższe wynagrodzenie, komornik nie potrąci niczego z naszej pensji. Wyjątkiem są długi alimentacyjne – w takim przypadku nie obowiązuje kwota wolna od zajęcia.

Ważne są również limity potrąceń: komornik może zająć 50% naszego wynagrodzenia lub nawet 60%, w przypadku należności alimentacyjnych.

Podsumowując: w 2019 roku komornik musi zastosować się do dwóch zasad:

a) pozostawienia dłużnikowi kwoty wolnej od zajęcia komorniczego, czyli kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu w 2019 roku (2250 zł brutto – 1633 zł na rękę),

b) zajęcia dłużnikowi 50% wysokości wynagrodzenia lub 60% w przypadku długów alimentacyjnych.

Powyższe zasady można nazwać ogólnymi, ale nie dotyczą one wszystkich stosunków pracy i wszystkich umów, w oparciu o które jesteśmy zatrudnieni.

Szczegóły dotyczące zajęcia z wynagrodzenia wraz z tabelą zajęć, sprawdzicie w tym miejscu: Ile komornik może zabrać z pensji w 2019?

Zajęcie z umowy o pracę

Z umowy o pracę komornik może zająć dokładnie tyle, ile wskazano w powyższych zasadach ogólnych. Praca na etat w pełni chroni dłużnika przed zbyt dużą kwotą zajęcia komorniczego. Co miesiąc z pełnej wypłaty komornik ma obowiązek pozostawić do dyspozycji dłużnika kwotę równą minimalnemu wynagrodzeniu w danym roku, czyli 1633 zł na rękę.

W przypadku osób, które pracują na niepełny etat, kwota wolna od zajęcia jest proporcjonalnie mniejsza. Przykładowo: jeżeli pracują na pół etatu, to kwota wolna od zajęcia wynosi tyle, co połowa minimalnego wynagrodzenia.

Zarówno wobec osób, które pracują na pełny, jak i na niepełny etat, obowiązuje prawo zabraniające komornikowi zajęcia więcej niż 50% wynagrodzenia w przypadku zwykłych dłużników i 60% w przypadku dłużników alimentacyjnych.

Zajęcie z umowy zlecenia 

Do tej pory, w przypadku umowy zlecenia, komornik mógł potrącić nawet 100% takiego dochodu. Od 1 stycznia 2019, obowiązują jednak zmodyfikowane przepisy kodeksu postępowania cywilnego, których celem jest ochrona Dłużnika, dla którego umowa zlecenia jest jedynym źródłem dochodu.

Jeżeli takie świadczenie (umowa zlecenia) ma charakter powtarzający, a jego “celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną”, to w takim przypadku stosujemy odpowiednio przepisy dotyczące umowy o pracę.

Czyli przy umowie zlecenia, także obowiązuje kwota wolna od potrąceń oraz limit zajęcia 50% lub 60%.


Komornik może także zablokować rachunek bankowy dłużnika i to z niego pobierać środki na pokrycie długu. W tym przypadku nie obowiązuje go maksymalny procent zajęcia, ale przepisy wskazują na to, że musi on pozostawić do dyspozycji dłużnika kwotę wolną od zajęcia. Wynosi ona 75% minimalnego wynagrodzenia, a zatem jest to kwota 1687,50 zł brutto.

Masz komornika ? Zobacz, pożyczkę na spłatę zadłużenia w Rapida Money.

Zajęcie z rachunku bankowego jest wyjątkowo szybkie – cała procedura przebiega bez naszego udziału w formie elektronicznej. Zajęcie komornicze obejmuje i kwoty, które są już na koncie dłużnika w momencie zajęcia konta i te, które dopiero na niego wpłyną. O zajęciu wierzytelności przez komornika informuje dłużnika bank.


Egzekucja z ruchomości zawsze budziła ogromne emocje, zarówno ze strony Dłużnika, jak i opinii publicznej. I właśnie w tym zakresie dokonano kilku istotnych zmian. Sprawdzamy, co dokładnie się zmieni:

a) Na wniosek wierzyciela, komornik może zająć ruchomości, które są we władaniu Dłużnika. Według nowych przepisów, komornik nie może jednak zająć ruchomości, jeżeli z ujawnionych okoliczności, wynika, że “nie stanowią one własności Dłużnika”. 

b) Jeżeli natomiast ruchomości dłużnika znajdują się we władaniu osoby trzeciej, to komornik może je zająć wyłącznie wtedy, gdy osoba trzecia “zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika“.

c) Komornik musi umorzyć egzekucję z ruchomości, jeżeli otrzyma “niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że zajęte ruchomości nie stanowią własności dłużnika.” 

d) I wreszcie najważniejsza zmiana z perspektywy wielu zadłużonych osób: wyłączone spod egzekucji są przedmioty urządzenia domowego Dłużnika oraz jego domowników. Komornik nie może już zatem zająć następujących ruchomości:

– lodówki
– pralki
– odkurzacza
– piekarnika
– kuchenki mikrofalowej
– płyty grzewczej do przygotowywania/podgrzewanie posiłków
– łóżka, stołu i krzeseł (w liczbie niezbędnej dłużnikowi i jego domownikom)
– jedynego źródła oświetlenia na izbę,

pod warunkiem, że nie są to przedmioty, których wartość przekracza “przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju

Co istotne, ustawodawca wskazując powyższe ruchomości, używa słowa “w szczególności”. Co za tym idzie – są to przykładowe przedmioty urządzenia domowego, które są wyłączone spod egzekucji.

Jeżeli komornik w czasie wizyty u Dłużnika, będzie chciał zająć inny tego typu sprzęt – należy wskazać, że stanowi on dla nas (lub naszych domowników) niezbędny przedmiot urządzenia domowego.


fot. Wojciech Olkusnik/East News

W dalszym ciągu, komornik może zająć dłużnikowi pozostałe ruchomości, takie jak:

– pozostałe sprzęty AGD i RTV,
– samochody
– inne pojazdy
– komputery
– telefony
– wyposażenie mieszkania i wiele innych.

W praktyce każda sprawa egzekucyjna jest inna, wszystko zależy od majątku Dłużnika. Zdarza się, że w drodze licytacji komorniczej, sprzedawane jest szambo, drabina, firanki czy zestaw do malowania jajek wielkanocnych.


Komornik na wniosek wierzyciela może zająć również nieruchomości, które są własnością dłużnika. Uwaga! Komornik może dokonać zajęcia nawet wtedy, kiedy dłużnik jest jedynie współwłaścicielem. Funkcjonariusz ma jednak obowiązek powiadomienia współwłaściciela danej nieruchomości o zajęciu. Ten może natomiast:

 • zgodzić się na zajęcie nieruchomości
 • nie zgodzić się na zajęcie nieruchomości – w takiej sytuacji komornik musi uzyskać klauzulę wykonalności zajęcia na współwłaściciela lub umorzyć egzekucję z tej nieruchomości.

Zajęcie nieruchomości oznacza wpisanie tego faktu do księgi wieczystej. Po zajęciu komornik wystawia nieruchomość na licytację. Pieniądze ze sprzedaży nieruchomości przeznaczane są na pokrycie długu byłego właściciela nieruchomości.

W zakresie nieruchomości zajęciu mogą podlegać:

 • dom,
 • mieszkanie,
 • garaż,
 • działka.

Zajęcie z emerytury

W 2019 roku emerytura minimalna wynosi 1100 zł. Kwota chroniona przed zajęciem komorniczym to 75% minimalnego świadczenia, a zatem komornik nie może zabrać emerytowi kwoty 825 zł. Może zająć natomiast nadwyżkę nad tę kwotę, jednakże maksymalnie do granic 50% wypłacanego świadczenia.

Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule Ile komornik zajmie z emerytury w 2019 roku? 

Zajęcie z renty

W przypadku renty obowiązują zupełnie inne kwoty wolne od potrącenia komorniczego. W 2019 roku jest to:

 • 825 zł w przypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

 • 618,75 zł w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. 

Komornik może zająć nadwyżkę nad tę kwotę, ale obowiązuje go także górna granica zajęcia. W zależności od rodzaju zadłużenia może być to:

 • 60% – egzekucja alimentacyjna,
 • 50% – egzekucja związana z odpłatnością za pobyt w domu pomocy społecznej, w zakładach opiekuńczo-leczniczych i w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • 25% w odniesieniu do każdej innej egzekucji.

Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule Ile komornik zajmie z renty w 2019 roku?

CZEGO KOMORNIK NIE MOŻE ZAJĄĆ? 

1. Poszczególnych wpływów na rachunek bankowy

Wolne od zajęcia komorniczego są wpływające na rachunek bankowy:

– alimenty,
– świadczenia wypłacane na rodzinę (np.: 500+), dodatki rodzinne, porodowe, dla sierot,
– zasiłki dla opiekunów,
– świadczenia uzyskiwane w ramach pomocy społecznej,
– świadczenia wychowawcze i integracyjne.

2. Poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład majątku rolniczego

Jeżeli rolnik prowadzi gospodarstwo rolne, to komornik nie może zająć z jego majątku:

 • jednego konia z uprzężą, a w przypadku braku konia – jednego źrebięcia albo innego zwierzęcia pociągowego,
 • jednej krowy lub w przypadku jej braku – jednej jałówki lub cieliczki,
 • jednego tryka, maciory (lochy)
 • 20 sztuk drobiu,
 • podstawowych narzędzi i maszyn rolniczych,
 • urządzeń niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego,
 • zboża i innych płodów ziemi, które będą niezbędne do siewów i sadzenia w danym roku gospodarczym,
 • zwierząt gospodarskich w ciąży,
 • potomstwa zwierząt (źrebiąt i koźląt do piątego miesiąca życia, cieląt do czwartego miesiąca życia oraz prosiąt do drugiego miesiąca życia,
 • zakontraktowanych zwierząt rzeźnych,
 • paliwa i części zamiennych do ciągnika oraz samego ciągnika i maszyn z nim współpracujących,
 • opału (żeby starczyło na 6 miesięcy),
 • nawozów i środków ochrony roślin (żeby starczyło na rok gospodarczy),
 • stada podstawowego zwierząt futerkowych oraz tych zwierząt, co do których jest zawarta umowa dotycząca dostawy skóry,
 • stada kur niosek,
 • zapasów paszy i ściółki dla posiadanych zwierząt.

3. Konkretnych rzeczy wskazanych w artykule 829 kodeksu postępowania cywilnego. Są to:

 • przedmioty urządzenia domowego, które są niezbędne do życia dla dłużnika i domowników, w szczególności komornik nie może zająć: lodówki, pralki, odkurzacza, piekarnika/kuchenki mikrofalowej/płyty grzewczej, łóżek, stołu, krzeseł i źródeł oświetlenia w liczbie koniecznej dla mieszkańców gospodarstwa domowego (wyjątkiem jest posiadanie przedmiotu o istotnej funkcji, ale znacznie wyższej wartości niż przeciętnie, np.: bardzo drogiej zabytkowej lampy),
 • pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny,
 • ubranie konieczne do pełnienia służby albo wykonywania zawodu,
 • zapasy żywności i opału, które są konieczne dla dłużnika i członków jego rodziny na czas jednego miesiąca;
 • jedna krowa albo dwie kozy albo trzy owce konieczne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny oraz zapas paszy i ściółki wystarczający do najbliższych zbiorów,
 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika i surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia (z wyłączeniem pojazdów mechanicznych, które podlegają zajęciu, jak wszystkie inne ruchomości),
 • u dłużnika, który pobiera periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty,
 • u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy – pieniądze, które są niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie,
 • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia oraz przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych, a także przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla osoby zadłużonej mają znaczną wartość użytkową,
 • produkty lecznicze niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne,
 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członka rodziny będącego na jego utrzymaniu.

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 

Dostajemy mnóstwo pytań od naszych Czytelników dotyczących uprawnień komornika sądowego. Większość osób chce wiedzieć, czy w czasie egzekucji komornik może zająć poszczególny składnik ich majątku, ruchomości znajdującej się w mieszkaniu osoby trzeciej lub rodziców. Poniżej wyjaśniamy najczęstsze wątpliwości.


1) Czy komornik może zająć potrzebne dłużnikowi urządzenia domowe?

Jeszcze do 31 grudnia 2018 roku komornik mógł w istocie zająć lodówki, odkurzacze i inne urządzenia, które służyły dłużnikowi w jego gospodarstwie domowym. Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych wprowadziła jednak istotne zmiany w tym zakresie. Komornik nie może zająć dłużnikowi:

 • lodówki,
 • pralki,
 • odkurzacza,
 • piekarnika albo kuchenki mikrofalowej albo płyty grzewczej (w zależności od tego, co jest dla dłużnika podstawowym źródłem podgrzewania i przygotowywania posiłków),
 • łóżek, stołów i krzeseł (tylko w liczbie odpowiadającej potrzebom zależnym od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, np.: czterem osobom będą potrzebne jedynie 4 krzesła i jeden stół, pozostałe krzesła i stoły mogą być zajęte przez komornika),
 • podstawowych źródeł światła.

2) Czy komornik może zająć alimenty ?

Nie może. Zajęcie alimentów przez komornika jest bezprawne. Podstawę prawną znajdziecie w tym artykule:

https://www.zadluzenia.com/czy-komornik-moze-zajac-alimenty/


3) Czy komornik może wejść do mieszkania osoby trzeciej ?

Niestety tak. Temat ten często poruszany jest przez osoby, które wynajmują mieszkanie. Szczegółowe informacje znajdziecie w naszym wpisie:

https://www.zadluzenia.com/czy-komornik-moze-wejsc-do-mieszkania-osoby-trzeciej/


4) Czy komornik zawsze zajmie 100% z umowy o dzieło i umowy zlecenie?

Jeśli umowa o dzieło lub umowa zlecenie są jedynym źródłem dochodu dłużnika, komornik może zgodzić się na to, by wobec tej wypłaty obowiązywały takie same warunki, jak wobec wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. Zatrudnienie na umowie śmieciowej musi jednak spełniać 3 warunki:

 • zarobki osoby zadłużonej z tytułu umowy o dzieło/zlecenie muszą mieć charakter stały (wynagrodzenie musi być wypłacane z jednakową częstotliwością),
 • umowa zlecenia lub o dzieło musi obowiązywać już dłuższy czas i być zwarta jest z jednym pracodawcą,
 • dłużnik musi złożyć odpowiednie dokumenty, które potwierdzają te fakty oraz złożyć wniosek do komornika o potraktowanie umowy zlecenia/o dzieło na równych warunkach, jak umowę o pracę.

5) Czy komornik może zająć skrytkę bankową?

Tak, komornik może zająć skrytkę bankową zarówno w egzekucji alimentów, jak i w egzekucji niealimentacyjnej. Więcej na ten temat piszemy tutaj.


6) Czy komornik może zająć zasiłek?

Wszystko zależy od tego, jaki jest rodzaj egzekucji oraz od typu zasiłku. Dla każdego ze świadczeń przygotowaliśmy osobny artykuł, w którym szczegółowo wskazujemy, czy komornik może, czy nie może zająć danego zasiłku. Sprawdź, czy komornik zajmie:

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

ktos kto to zalatwil
ktos kto to zalatwil
2021-01-20 22:04:10

piszcie o UPADLOSCI KONSUMENCKIEJ SADOWNIE A NIE O TYM ZE JAK NIE MASZ SIANA IDZ DO BOCIANA RRSO 173 procent ROCZNIE

ktos kto to zalatwil
ktos kto to zalatwil
2021-01-20 20:17:00

piszczie ludziom nie o rapida com albo profi credit albpoo jak nie masz siana IDZ DO BOCIANA RRSO Pożyczki od 91 dni do 36 miesięcy | Maks. RRSO: 178,38%- BOCIAN.... PISZCIE O UPADLOSCI KONSUMENCKIEJ SADOWNIE

2020-09-20 05:01:25

Durnie. Nie może zająć lodowki ale kur... dom, mieszkanie to już może. Idioci

Barbara Mielczarek-Zielinska
Barbara Mielczarek-Zielinska
2020-09-13 17:20:42

Czy komornik może zająć obiekt zabytkowy (do remontu)? Czy musi posiadać zezwolenie konserwatora zabytków na zajęcie.

Jan
Jan
2020-07-24 13:08:06

Czy komornik może zająć moje miejsce przy stole?

Podobne artykuły

Revolut – wyniki finansowe za 2017 rok

Od stycznia do grudnia ubiegłego roku, Revolut zwiększył swoje przychody pięciokrotnie. Głównym priorytetem londyńskiego fintech’u jest między innymi ekspansja na rynki międzynarodowe.

author
Aneta Jankowska
24 września 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Kredyt hipoteczny ze stałą stopą w mBanku

mBank poinformował w komunikacie prasowym, że Klienci instytucji mogą już korzystać z kredytu hipotecznego, którego oprocentowanie (stałe) nie ulegnie zmianie przez okres pięciu lat. Z oferty mogą skorzystać zarówno obecni, jak i nowi Klienci. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
03 lipca 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Lombardy w Zamościu

W Zamościu znajduje się obecnie kilka lombardów. Szczegółowe informacje na temat danych adresowych, kontaktowych oraz godzin otwarcia znajdują się poniżej.

author
Patryk Byczek
04 stycznia 2023
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

1000 zł od Credit Agricole

Ruszyła nowa edycja akcji promocyjnej Credit Agricole: "Jesteś gotowy na 1000 zł ?". Zgarnięcie całej kwoty będzie wymagało od Klienta sporo wysiłku i dokładnej wiedzy o warunkach promocji, ale poniżej postaramy się wszystko klarownie objaśnić. 

author
Patryk Byczek
20 kwietnia 2015
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Jak zastrzec kartę w Orange Finansach?

Nie orientujesz się, jak w przypadku stracenia karty, możesz zastrzec ją w Orange Finansach? Bardzo dobrze trafiłeś.

author
Patryk Byczek
17 października 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

ING Bank Śląski w Ostrowi Mazowieckiej

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Ostrowi Mazowieckiej – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Dominika Byczek
02 lipca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj