Strona główna Porady Czy komornik może zająć lodówkę i pralkę ?

Czy komornik może zająć lodówkę i pralkę ?

author
Dominika Sobieraj
01 stycznia 2019

Ochrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym jest jedną z naczelnych zasad, które są przewidziane w ustawach egzekucyjnych. Wyrazem tej zasady są ograniczenia przedmiotowe zawarte w art. 829 kodeksu postępowania cywilnego, które wskazują na pewne kategorie rzeczy lub praw, z których egzekucja jest niedopuszczalna. Czy do składników majątku Dłużnika wyłączonych spod egzekucji należy pralka i lodówka Dłużnika ?

Już na wstępie odpowiadamy na kluczowe pytanie. Wyjaśnienie odpowiedzi zamieszczamy pod ramką.

CO NIE PODLEGA EGZEKUCJI – ZMIANY 2019

Komornik może zająć tylko to, czego prawo nie wyłącza spod egzekucji. Od 1 stycznia 2019 roku znacząco zmieniły się przepisy dotyczące egzekucji komorniczej. Wprowadzono między innymi nakaz nagrywania wszystkich czynności komornika oraz obowiązek wydawania publicznego oświadczenia majątkowego komornika.

Aktualizację wprowadzono także w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Dla problemu zajmowania przez komorników pralek i lodówek szczególne znaczenie ma punkt pierwszy artykułu 829, w którym wskazano wszystkie ograniczenia z egzekucji.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 829. Ograniczenia przedmiotowe egzekucji

Nie podlegają egzekucji:
1) przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników, w szczególności lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia na izbę, chyba że są to przedmioty, których wartość znacznie przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju;

Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Przepis ten jednoznacznie wyklucza z egzekucji komorniczej lodówkę i pralkę.

KIEDY KOMORNIK MOŻE ZAJĄĆ LODÓWKĘ I PRALKĘ?

Istnieją tylko dwa przypadki, w których komornik – zgodnie ze wskazanym wyżej przepisem – może zająć pralkę lub lodówkę Dłużnika.

1. Dłużnik posiada w domu kilka lodówek lub pralek, a ich liczba przekracza potrzeby dłużnika i osób z nim współzamieszkujących.

2. Pralka lub lodówka dłużnika mają wartość znacznie przekraczającą standardową wartość nowych tego typu przedmiotów.

KOMORNIK ZAJĄŁ PRALKĘ I LODÓWKĘ

Wcześniej odpowiedź na to pytanie nie była jednoznaczna. Do końca 2018 roku art. 829 pkt 1 k.p.c. wskazywał, że nie podlegają egzekucji “przedmioty urządzenia domowego, pościel bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla Dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu”.

Za “przedmioty urządzenia domowego”  uznaje się te, które służą  do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Uogólnienie w przepisie tej kategorii powodowało jednak kłopoty z zakwalifikowaniem określonej rzeczy do tej kategorii. Tak właśnie było w przypadku pralki i lodówki.

Do końca 2018 roku o tym, czy lodówkę lub pralkę można zająć, decydował sam komornik podczas wykonywanych czynności terenowych przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności dotyczących codziennego życia Dłużnika. Dla oceny niezbędności przedmiotów decydująca była chwila zajęcia. Wartość majątkowa przedmiotów urządzenia domowego nie miała znaczenia, chyba że były to przedmioty będące atrybutem bogactwa.

Praktyka komorników w zakresie zajmowania pralek i lodówek nie była jednolita i zależała od okoliczności konkretnej sprawy oraz wyjaśnień dłużnika i mieszkających z nim osób. Niektórzy komornicy za swoją zasadę przyjmowali niezajmowanie przedmiotów takich jak: zmywarka, pralka, lodówka, natomiast inni dokonywali ich zajęcia i póżniej sprzedawali te przedmioty w drodze licytacji.

Zmiana przepisów była konieczna do ujednolicenia działań komorniczych. Teraz przepisy jasno wskazują na to, że ani pralka, ani lodówka nie mogą zostać zajęte przez komornika.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

Pożyczki chwilówki Słubice
Wpisy Inne
author
Patryk Byczek
29 lipca 2017

Pożyczki chwilówki Słubice

Coraz gorsze wyniki moralności finansowej Polaków
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
13 lipca 2019

Coraz gorsze wyniki moralności finansowej Polaków

Loteria: „Urządź się wygodnie” w Alior Banku
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
06 lipca 2020

Loteria: „Urządź się wygodnie” w Alior Banku

Cross Finance opinie
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
05 lipca 2020

Cross Finance opinie

Santander Consumer Bank Łuków
Oddziały
author
Dorota Cholewicka
14 czerwca 2021

Santander Consumer Bank Łuków

mLegitymacja także dla studentów
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
12 listopada 2019

mLegitymacja także dla studentów