zadluzenia.com
zamknij

Czy komornik może zająć lodówkę i pralkę ?

Ochrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym jest jedną z naczelnych zasad, które są przewidziane w ustawach egzekucyjnych. Wyrazem tej zasady są ograniczenia przedmiotowe zawarte w art. 829 kodeksu postępowania cywilnego, które wskazują na pewne kategorie rzeczy lub praw, z których egzekucja jest niedopuszczalna. Czy do składników majątku Dłużnika wyłączonych spod egzekucji należy pralka i lodówka Dłużnika ? 

 

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Zgodnie bowiem z art. 829 pkt 1 k.p.c. nie podlegają egzekucji "przedmioty urządzenia domowego, pościel bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla Dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu".

 

"Przedmioty urządzenia domowego"  to te, które służą  do zaspokojenia najpotrzebniejszych (podstawowych) potrzeb życiowych czyli inaczej są niezbędne do życia codziennego. Uogólnienie w przepisie tej kategorii często powoduje kłopoty z zakwalifikowaniem określonej rzeczy do tej kategorii. Tak jest właśnie w przypadku pralki i lodówki. 

 

 

Nie można uznać za niezbędne: porcelany i sztućcy z metali szlachetnych, urządzeń służących do nagrywania lub odtwarzania dźwięku, komputerów, mebli stylowych, futer ze skór szlachetnych, dywanów wełnianych i ze skór naturalnych. Można stwierdzić, że do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych należy zarówno pralka jak i lodówka.

 

Niestety niezbędność i przydatność przedmiotów koniecznych do życia nie zawsze jest oczywista i tak też jest w przypadku pralki i lodówki. Decyduje o tym komornik podczas wykonywanych czynności terenowych przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności dotyczących codziennego życia Dłużnika. Dla oceny niezbędności przedmiotów decydująca jest chwila zajęcia, przy czym wartość majątkowa przedmiotów urządzenia domowego nie ma znaczenia, chyba że są to przedmioty będące atrybutem bogactwa.

 

O tym, czy można zająć konkretny składnik majątku decyduje indywidualnie komornik. W razie wątpliwości może on żądać wyjaśnień od stron i informacji od osób trzecich. Praktyka komorników w zakresie zajmowania pralek, lodówek nie jest jednolita i zależy od okoliczności konkretnej sprawy i uznania przez komornika danej rzeczy za niezbędny przedmiot urządzenia domowego. 

 

Niektórzy komornicy absolutnie nie zajmują przedmiotów takich jak: zmywarka, pralka, lodówka, natomiast inni – przy założeniu (w konkretnym wypadku), że nie są to przedmioty niezbędne Dłużnikowi i jego rodzinie – dokonują ich zajęcia i póżniej sprzedaży w drodze licytacji.

 

Co zrobić jak komornik mimo wszystko zajmie lodówkę lub pralkę ?

 

Niezależnie od okoliczności, czynność polegająca na zajęciu ruchomości może zostać zaskarżona za pomocą skargi na czynności komornika (art. 767 k.p.c.), którą obecnie wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności, w terminie 7 dni od jej dokonania, natomiast na postanowienie sądu, wywołane wniesieniem skargi - przysługuje zażalenie (art. 839 par. 2 k.p.c.). Wobec wszystkich opisanych wyżej niejasności, które dotyczą zajęcia przez komornika pralki czy lodówki, zasadnym wydaje się złożenie skargi na tę czynność.

 

Przepisy o ograniczeniu egzekucji mają zastosowanie tylko w egzekucji świadczeń pieniężnych. Wyłączeniu podlegają jedynie przedmioty znajdujące się u osób fizycznych, a nie stosuje się ich do osób prawnych.

 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
5 / 5 z 2 ocen
BRAK KOMENTARZY