Wspólny kredyt gotówkowy

Wspólny kredyt gotówkowy

author
Dominika Sobieraj
16 sierpnia 2023

Jest wiele powodów, które motywują nas do wzięcia kredytu wspólnie z drugą osobą. Na czym w praktyce polega wzięcie wspólnego kredytu gotówkowego i jakie trzeba spełniać warunki, by taki kredyt otrzymać? Sprawdź ranking najlepszych ofert wspólnych kredytów.

Oferty kredytów gotówkowych

Wspólny kredyt - na czym polega?

Pojęcie “wspólny kredyt” nie jest tak naprawdę pojęciem z dziedziny bankowości. To pojęcie zwyczajowe, używane najczęściej wtedy, kiedy myślimy o kredytach zaciąganych przez więcej niż jedną osobę. Wszystkich, którzy razem przystępują do jednej umowy kredytowej, nazywa się współkredytobiorcami. Takich współkredytobiorców z reguły jest dwóch, ale może być ich również więcej (choć w praktyce naprawdę rzadko się to zdarza).

Kredyty zaciągane wspólnie to najczęściej kredyty hipoteczne. Nic w tym dziwnego, ponieważ to właśnie te kredyty zaciągamy na najwyższe kwoty, a przystąpienie więcej niż jednej osoby do umowy kredytowej zwiększa naszą zdolność kredytową. We dwójkę łatwiej więc dostać kredyt hipoteczny niż w pojedynkę. Wspólny kredyt nie musi być jednak kredytem hipotecznym. Równie dobrze możemy wspólnie zaciągnąć inne typy kredytów – także kredyt gotówkowy.

Kto może otrzymać wspólny kredyt gotówkowy?

Wspólny kredyt gotówkowy, wbrew obiegowej opinii, mogą uzyskać nie tylko osoby bardzo bliskie sobie. Często bowiem od różnych osób możemy usłyszeć, że kredyt możemy dostać tylko z małżonkiem albo osobą spokrewnioną. Prawda jest jednak inna – banki właściwie nie interesują się tym, kim są dla siebie osoby, które przystępują wspólnie do kredytu.

Liczy się tylko to, czy wszyscy współkredytobiorcy kwalifikują się w ogóle do tego, by otrzymać kredyt gotówkowy. Warunki, które musi spełnić każdy kredytobiorca, który chce przystąpić do wspólnego kredytu, to:

 • ukończenie co najmniej 18. roku życia,
 • posiadanie adresu zamieszkania na terenie Polski,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • posiadanie regularnych i legalnych dochodów,
 • brak negatywnych wpisów w bazach dłużników.

Jeżeli wszystkie osoby, które chcą przystąpić do kredytu, spełniają wskazane powyżej warunki, nie będzie żadnego problemu z tym, by uzyskać wspólny kredyt. Oczywiście na to, czy kredyt zostanie przyznany, wpływa także kwestia zdolności kredytowej, ale spełnianie warunków wyjściowych jest kluczowe dla samego ubiegania się o finansowanie.

W wyborze najlepszej oferty może pomóc ranking kredytów gotówkowych.

Wspólny kredyt otrzymają zatem:

 • małżonkowie,
 • partnerzy niezwiązani formalnie,
 • osoby powiązane więzami rodzinnymi,
 • znajomi,
 • obce sobie osoby.

Pamiętajmy, że kredytu nie dostaną osoby, które nie spłacają na czas swoich zobowiązań. Dla takich osób dostępne są jedynie kredyty dla zadłużonych.

Jak otrzymać wspólny kredyt gotówkowy?

Droga do otrzymania wspólnego kredytu gotówkowego nie różni się właściwie niczym od drogi, którą dochodzimy do uzyskania kredytu dla jednej osoby. Musimy po prostu:

 1. Wybrać najlepszą dla nas ofertę.
 2. Zadeklarować kwotę kredytu i okres spłaty.
 3. Wypełnić wniosek kredytowy danymi osobowymi.
 4. Przejść proces weryfikacji tożsamości.
 5. Poczekać na decyzję kredytową.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji kredytowej środki wpłyną na nasze konto nawet w ciągu 15 minut. Jeżeli decyzja kredytowa będzie negatywna, to będzie to oznaczało, że kredyt nie został nam przyznany. Wszystkie kredyty z naszego rankingu to typowe kredyty online, czyli dostępne w 100% przez Internet.

Wspólny kredyt – jakie dokumenty przygotować?

Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze fakt, iż jeżeli do kredytu przystępujemy w więcej niż jedną osobę, odpowiednie dokumenty musi przygotować każdy z kredytobiorców, nie tylko jeden z nich. Pierwszym i podstawowym dokumentem, który otwiera nam drogę do uzyskania finansowania, jest oczywiście dowód osobisty. Z tym dokumentem możemy uzyskać również popularne pożyczki na dowód.

Nie musimy przejmować się, jeżeli nie mamy akurat dowodu osobistego przy sobie. Wystarczy, że ktoś prześle nam jego zdjęcie lub skan, bo chodzi właściwie nie o sam dokument, a o konkretne dane z niego. Kredytobiorca będzie od nas wymagał podania:

 • imienia i nazwiska,
 • numeru PESEL,
 • daty ważności dowodu,
 • numeru i serii dowodu.

Drugim dokumentem, który może (aczkolwiek nie musi) być nam potrzebny, może być cokolwiek, co potwierdzi fakt, iż na nasze konto wpływają regularne dochody z legalnego źrodła. Źródłem tych dochodów może być wynagrodzenie z tytułu pracy albo inne wpływy (np.: emerytura, renta czy alimenty). Z reguły jako takie potwierdzenie traktowane są po prostu wyciągi z konta kredytobiorcy. W przypadku umowy o pracę wymagane są z reguły wyciągi z ostatnich 3 miesięcy, a w przypadku umów tzw. śmieciowych – nawet z 6 miesięcy.

Wspólny kredyt gotówkowy - czy warto?

Kredyt gotówkowy zaciągany w więcej niż jedną osobę jest opłacalny szczególnie wtedy, kiedy jedna osoba sama nie jest w stanie wziąć takiego kredytu, jakiego potrzebuje. Im więcej osób przystąpi do kredytu, tym większa jest bowiem łączna zdolność kredytowa. Możemy wyobrazić sobie to na prostej symulacji.

Bierzemy kredyt w banku X. Jeżeli zarabiamy 3 tysiące miesięcznie, otrzymamy w nim maksymalnie 20 000 zł kredytu. Jeżeli zarabialibyśmy dwa razy tyle, bank pożyczyłby nam dwa razy więcej. Niestety sami nie zwiększymy swoich zarobków z miesiąca na miesiąc. Jesteśmy natomiast w stanie poprosić kogoś, by stał się naszym współkredytobiorcą i dzięki temu nasze łączne zarobki będą wynosiły dwa razy więcej, a więc nasza zdolność kredytowa automatycznie zwiększy się do 40 000 zł.

Wspólny kredyt a rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa oznacza, że każda z osób, które pozostają w związku małżeńskim, samodzielnie odpowiada za swoje długi. Nie oznacza to jednak, że małżonkowie będący w tej sytuacji nie mogą zaciągnąć wspólnie kredytu.

Mogą – po prostu w umowie muszą zadeklarować, w jakim stopniu przystępują do umowy (czy po 50%, czy w innym stosunku procentowym, np.: jeden partner jest odpowiedzialny za 30% kwoty kredytu, a drugi za 70%). Przy rozdzielności majątkowej można więc bez problemu wziąć wspólny kredyt.

Wspólny kredyt bez ślubu a rozstanie

Jeżeli zaciągniemy wspólny kredyt z drugą, bliską nam osobą, a potem nasza relacja zakończy się, niestety spłata kredytu będzie ciążyła na nas nadal. Dlatego też często mówi się, że kredyt łączy ludzi bardziej niż ślub, ponieważ umowę zawarcia związku małżeńskiego można rozwiązać za pomocą rozwodu, a umowy zawarcia kredytu rozwiązać nie można. Kredyt po prostu trzeba spłacić.

Co więc powinniśmy zrobić ze spłatą wspólnego kredytu, kiedy rozstaniemy się z osobą, z którą go zaciągnęliśmy? Najlepiej się po prostu dogadać – tak samo, jak dogadujemy się z podziałem ewentualnych innych wspólnych dóbr, tak samo musimy dogadać się w kwestii podziału spłaty naszego wspólnego kredytu.

Jedną z opcji jest spłacenie pozostałych rat kredytu od razu przy rozstaniu. Dzięki temu pozbywamy się natychmiastowo całego zobowiązania, które łączyło nas z byłym partnerem. Niestety nie każdego stać na takie rozwiązanie – niekiedy musimy trwać we wspólnym kredycie nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy już w związku z tą osobą, z którą go zaciągnęliśmy.

Wtedy najlepiej ustalić, że każda z osób spłaca regularnie po połowie raty. Można również przyjąć takie rozwiązanie, że dwie osoby płacą raty naprzemiennie – jedna w jednym miesiącu, a druga w drugim. Niezależnie od tego, jaką metodę spłaty przyjmiemy, pamiętajmy, że najważniejsze jest to, by wpłata raty zawsze na czas wpływała na konto kredytodawcy. Tylko to ochroni nas przed wpisaniem do bazy dłużników.

Wspólny kredyt po rozwodzie

Obawy przed wspólnymi kredytami wiążą się również często z tym, co będzie ze zobowiązaniem w przypadku ewentualnego rozwodu. Jak już jednak wyżej wskazaliśmy, ślub nie jest konieczny do tego, by zaciągnąć wspólny kredyt, więc tak naprawdę powinniśmy się zastanowić nie tylko nad tym, co stanie się z kredytem w przypadku rozwodu, ale w przypadku rozpadu relacji z każdą osobą, z którą weźmiemy kredyt – niezależnie od tego, czy będzie to nasz były współmałżonek, czy rodzic, czy po prostu znajomy.

Dla banku nie ma żadnego znaczenia to, co dzieje się prywatnie pomiędzy kredytobiorcami. Są oni po prostu stronami podpisanej umowy i bez względu na to, czy pozostają w zgodzie czy niezgodzie, czy łączy ich związek małżeński czy nie – kredyt muszą spłacać. O ile nie został podpisany inny stosunek udziału w kredycie, kredytobiorcy odpowiadają za swoje zobowiązanie solidarnie, czyli po połowie.

Dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli wspólny kredyt jeszcze będąc w małżeństwie, a obecnie są po rozwodzie, oznacza to tyle, że raty kredytu muszą spłacać dalej. Każdy z nich musi spłacać 50% raty. Jeżeli między sobą umówią się inaczej (np.: w jednym miesiącu całą ratę spłaca jedna osoba, w kolejnym druga), bank nie będzie miał z tym żadnego problemu. Liczy się tak naprawdę tylko to, by kredyt był regularnie spłacany.

Wspólny kredyt gotówkowy - plusy i minusy

Najczęściej wskazywane dobre strony wspólnych kredytów:

 • większa zdolność kredytowa,
 • solidarny udział w spłacie raty,
 • szybka wypłata środków,
 • dostępne w pełni online,
 • intuicyjne wnioski kredytowe.

Najcześciej wskazywane słabe strony wspólnych kredytów:

 • problemy w razie kłótni z współkredytobiorcą,
 • spłatę kredytu trzeba kontynuować także po rozstaniu,
 • dwa razy więcej formalności.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Tak, dwie osoby mogą wspólnie przystąpić do kredytu jako kredytobiorcy. Można również wziąć kredyt we dwoje w innym wariancie – jedna osoba zostaje kredytobiorcą, a druga poręczycielem. Poręczenie kredytu nie jest jednak tym samym, co bycie współkredytobiorcą. Co ważne, poręczycielem również może być jedynie osoba, która posiada odpowiednią zdolność kredytową.

Wspólny kredyt gotówkowy można wziąć właściwie zawsze – o ile dwie osoby spełniają warunki zostania potencjalnym kredytobiorcą, czyli np.: mają odpowiedni wiek oraz pełnię czynności prawnych. W praktyce jednak najczęściej ze wspólnych kredytów korzystają osoby, które mają niską zdolność kredytową i przystępując do kredytu razem mogą liczyć na lepszą ofertę kredytowania.

Są instytucje, w których do uzyskania odpowiedniej zdolności kredytowej można zaangażować trzy osoby. Zazwyczaj jednak kredyt bierze się w pojedynkę lub z drugą osobą. Drugi kredytobiorca, szczególnie z wysokimi zarobkami, z reguły wystarcza dla podbicia zdolności kredytowej.

Aby wziąć wspólny kredyt, trzeba złożyć wniosek kredytowy uwzględniający dwóch kredytobiorców. Można skorzystać z kalkulatora zdolności kredytowej, aby oszacować, czy dodanie drugiej osoby do kredytu będzie dla nas rzeczywiście korzystne. By skorzystać z takiego kalkulatora, musimy wiedzieć, jaką kwotę zobowiązania będziemy potrzebować oraz jaki okres spłaty nas interesuje.

Podsumowanie

1. Wspólne kredyty to kredyty zaciągane przez więcej niż jednego kredytobiorcę.
2. Zazwyczaj współkredytobiorców jest dwóch, ale może być ich również więcej.
3. Najczęściej kredyty zaciągane wspólnie to kredyty hipoteczne, ale kredyty innych rodzajów również można zaciągnąć w więcej niż jedną osobę.
4. Wspólny kredyt można uzyskać z osobą, którą znamy, ale także z osobą całkowicie obcą.
5. Kredyty dostępne są jedynie dla osób pełnoletnich.
6. Ze wszystkich ofert możemy skorzystać w 100% bez wychodzenia z domu.
7. Przystąpienie do kredytu więcej niż jednej osoby zwiększa naszą zdolność kredytową, przez co możemy pożyczyć wyższą kwotę.
8. Każdy kredytobiorca musi wypełnić swoją część formalności przy wspólnym kredycie.
9. Podstawowym dokumentem uprawniającym wszystkich kredytobiorców do ubiegania się o kredyt hipoteczny jest dowód osobisty.
10. Wspólne kredyty to kredyty na dowolny cel – nikt nie będzie nas pytał o to, na co przeznaczymy kwotę z tego rodzaju kredytów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Firmy ostrożnie korzystają z kredytów
Wpisy
author
Aneta Jankowska
19 czerwca 2018

Firmy ostrożnie korzystają z kredytów

Kredyt samochodowy Miechów
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
27 grudnia 2017

Kredyt samochodowy Miechów

Santander Consumer Bank Mława
Oddziały
author
Dorota Cholewicka
13 czerwca 2021

Santander Consumer Bank Mława

Ekspansja nowej sieci handlowej w Polsce
Wpisy
author
Aneta Jankowska
01 lutego 2018

Ekspansja nowej sieci handlowej w Polsce

Porównaj