25. miejsce dla Polski według DESI

25. miejsce dla Polski według DESI

author
Alicja Uzarowicz
13 czerwca 2019

Jak co roku Unia Europejska przygotowała zestawienie krajów członkowskich według indeksu zwanego DESI. Pełna nazwa tego wskaźnika brzmi: indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. W roku 2019 Polsce przypadło niezbyt zaszczytne miejsce numer 25.

Zgodnie z corocznym zestawieniem państw należących do UE Polska zajęła 25. pozycję według indeksu DESI, czyli wskaźnika gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Miernik ten ma na celu porównanie krajów Unii Europejskiej pod względem stopnia zaawansowania społeczeństwa względem najnowszych technologii.

"

W opracowanym przez Komisję Europejską rankingu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) na 2019 r. na tle 28 państw członkowskich UE Polska plasuje się na 25. miejscu. W ciągu ostatnich kilku lat jej wynik poprawił się, podobnie jak średnia dla UE. Polsce nie udało się jednak awansować w rankingu ogólnym

– napisano w raporcie UE.

Miejsce numer 25 przyznano Polsce na podstawie 41,7 punktów. Jest to poprawa względem wyniku zeszłorocznego – 38,8 pkt. Niestety nasza ojczyzna wciąż pozostaje poniżej średniej Europejskiej, który to wynik stanowi 52,5 pkt (w porównaniu z zeszłorocznym 49,8 pkt w roku 2018).

Polski paradoks według DESI

Co ciekawe, w raporcie Unii Europejskiej stanowiącym komentarz do osiągniętych przez kraje członkowskie wyników, w przypadku Polski pojawił się pewien paradoks. Wykazano bowiem, że Polska dominuje w Europie pod względem wykorzystania w praktyce mobilnych usług szerokopasmowych.

"

Łączność, korzystanie z usług internetowych i integracja technologii cyfrowej nadal stanowią jednak obszary, z którymi związanych jest najwięcej wyzwań. W obszarze kapitału ludzkiego i cyfrowych usług publicznych nastąpiła wprawdzie niewielka poprawa, ale Polska nadal plasuje się poniżej średniej unijnej

– wyjaśniono w raporcie.

Z badań poprzedzających wyliczenie wskaźnika DESI wynika, że aż 20 proc. Polaków nie korzysta w dalszym ciągu z Internetu. Co więcej, blisko połowa społeczeństwa z kraju nad Wisłą nie przyswoiła jeszcze podstawowych w dzisiejszych czasach umiejętności cyfrowych.

Nie pomaga tutaj rosnąca liczna absolwentów studiów i specjalistów rynku ICT. Wciąż bowiem jest ich mniej niż średnio w krajach UE. Co więcej, cyfryzacja wciąż nie jest jeszcze domeną polskich przedsiębiorców.

Polskie firmy zaniżają DESI

Wyraźnie widać na rynku jak najszczerszą wolę rozwoju cyfrowego polskich firm. Ma to swoje odzwierciedlenie między innymi poprzez zwiększanie ilości przypadków wykorzystywania dużych zbiorów danych oraz przetwarzania ich w chmurze a także rozwoju rynku e-commerce.

Niestety wskaźnik DESI pokazuje, że wciąż ponad połowa, bo 56 proc. polskich przedsiębiorstw charakteryzuje się bardzo niskim stopniem cyfryzacji. Średnia w Unii Europejskiej wynosi 46 proc.

Co więcej, tylko o 12 proc. firm w Polsce można powiedzieć, że są w wysokim stopniu ucyfrowione. Dla porównania, wynik w UE to średnio 18 proc. Na tym polu niestety wciąż pozostajemy w tyle, choć odnotowuje się regularne wzrosty w tej dziedzinie.

Cyfryzacja sektora usług publicznych w Polsce

Udało się Polsce jednak uzyskać wynik powyżej średniej w jednej z kategorii. Przyczyną pozytywnej reakcji unijnych ekspertów na poziom cyfryzacji usług publicznych jest najpewniej Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Został on zaplanowany na perspektywę rozwoju 2014-2020.

Jego celem jest konsolidacja podstaw rozwoju Polski za pomocą dostępu do szybkiego połączenia internetowego. W osiągnięciu tego celu mają pomóc również sprawne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne czy nauka społeczeństwa podstawowych umiejętności cyfrowych. Nie jest to ostatni taki program – pod koniec bieżącego roku Ministerstwo Cyfryzacji ustali plany na kolejną perspektywę rozwoju – 2021-2027.

"

Polska najlepiej prezentuje się w obszarze cyfrowych usług publicznych. Poprawiła swoje wyniki w zakresie stosowania wstępnie wypełnionych formularzy, realizacji usług przez internet i usług e-zdrowia, a pod względem korzystania z otwartych danych (ang. Open Data) plasuje się powyżej średniej

– wskazano w raporcie.


Źródła:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

PKO BP w Milanówku
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
10 września 2019

PKO BP w Milanówku

Alior Sync w usłudze MasterCard Mobile
Wpisy
autor wpisu
Maciej_Stanko
15 lutego 2014

Alior Sync w usłudze MasterCard Mobile

ZUS oddział w Częstochowie
Oddziały
author
Patryk Byczek
29 sierpnia 2019

ZUS oddział w Częstochowie

Promocja: „20 zł za bankowanie na smartfonie” w Citi Handlowym
Promocje bankowe
author
Patryk Byczek
18 października 2018

Promocja: „20 zł za bankowanie na smartfonie” w Citi Handlowym

Marynarze nie będą już płacić podatku dochodowego
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
17 grudnia 2019

Marynarze nie będą już płacić podatku dochodowego

Ile mieszkań jest w Polsce?
Ekonomia
author
Halszka Gronek
04 sierpnia 2018

Ile mieszkań jest w Polsce?

Porównaj