Według najnowszych obliczeń GUS odsetek osób korzystających z Internetu wynosi obecnie 77.5%. Jest to wzrost o 1,6 punktów procentowych w porównaniu do ubiegłego roku. Więcej jest także osób regularnie korzystających z sieci. Do kategorii tej zalicza się 74,8% Polaków.

Autor: Natalia Narloch
Dodano: 23.10.2018
Udostępnij:

GUS podaje, iż 82,7% gospodarstw domowych (co najmniej jedna osoba w wieku 16-74) posiadało przynajmniej jeden komputer. Wskaźnik ten także stale wzrasta. Porównując rok ubiegły jest to  o 09, pkt proc. więcej i prawie 5 pkt proc. więcej niż w 2015r.

Powody braku dostępu do Internetu

Obecnie 84,2% gospodarstw domowych ma stały dostęp do Internetu. Jest to wzrost o 2,3 pkt proc. biorąc pod uwagę rok 2017 oraz 8,4 pkt proc. w stosunku do roku 2015. Zwiększeniu o 1,7 pkt proc. uległa także liczba osób korzystających z łącza szerokopasmowego. Co więcej, według ostatnich obliczeń GUS dostęp do Internetu częściej posiadały gospodarstwa domowe z dziećmi niż bez nich.

Spośród osób wciąż niepodłączonych do sieci, większość z nich nie wyraża potrzeby korzystania z Internatu. Drugą przyczyną jest brak umiejętności. Zadeklarowały to zwłaszcza osoby starsze. Wysokie koszty sprzętu wciąż pozostają barierą do przyłączenia się do sieci, a część poddanych badaniu stwierdziło nawet, że wyraża niechęć do Internetu.

Z jakiego Internetu korzystają Polacy?

GUS podaje, że systematycznie wzrasta odsetek przedsiębiorstw z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Obecnie, jest to 65%, podczas gdy internet mobilny posiada 67,6%  podmiotów. W dużych firmach, aż w 99,6% przypadków zainstalowane jest szerokopasmowe łącze stałe.

Co więcej, w 2018r. 11,5% przedsiębiorstw korzystało z usług chmury obliczeniowej. Jest to rozwiązanie coraz bardziej popularne w polskich firmach. Największym zainteresowaniem cieszyła się e-poczta, jedna z usług oferowanych w ramach chmury. Na jej zakup zdecydowało się 7,7% przedsiębiorstw.

Coraz więcej kupujemy przez Internet

GUS podaje, iż jedynie w 2017r. nastąpił wzrost zamówień internetowych przez firmy o 33,6%.  Aby złożyć zamówienie, większość z nich wykorzystywała aplikację mobilną lub stronę internetowa (33%).

Internet służy też przedsiębiorcom w realizacji zamówień. Drogą elektroniczną otrzymywało je 12,1%.  9,4% polskich firm regularnie sprzedawało swoje produkty poprzez własną stronę internetową lub aplikację mobilną. 6,4% ogółu przedsiębiorstw korzystało w tym celu z zewnętrznych platform handlowych.


 

Administracja publiczna przez Internet

Ponad to, prawie 2/3 firm wypełniało wszystkie procedury administracyjne internetowo, bez konieczności wysyłania wersji papierowych. Zdecydowana większość z nich -70,1% korzystała z e-administracji samodzielnie. Pozostała część korzystała z usług zewnętrznego podmiotu, np. biura rachunkowego.

Marketing internetowy – klucz do sukcesu

GUS podkreślił także rolę Internetu, jako głównego źródła promocji swojej działalności przez polskie przedsiębiorstwa. Firmy dostrzegają korzyści z obecności w mediach społecznościowych i łatwości w nawiązywaniu kontaktów biznesowych.

"Odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących media społecznościowe systematycznie rośnie. W 2013 r., kiedy to po raz pierwszy zebrano informacje na ten temat, wskaźnik osiągnął wartość 19,1% i w przeciągu pięciu lat wzrósł o 11,2 pkt proc. Ponad 60% przedsiębiorstw dużych (o liczbie pracujących 250 osób i więcej) wykorzystywało przynajmniej jeden z rodzajów mediów społecznościowych" napisał Główny Urząd Statystyczny.

Rola Internetu w obecnych czasach jest nieoceniona i bezsprzecznie rośnie na znaczeniu. Jest to narzędzie do zdalnej pracy, szybkiej komunikacji, promocji i handlu. Badania wskazują na ciągły wzrost liczby osób korzystających z sieci internetowej, która staje się narzędziem niezbędnym w wielu dziedzinach naszego życia.

Komentarze